Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Hudzietzová
Šetření:25. 11. 2010 - 20. 12. 2010
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.95
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento výzkum se zabývá poruchami příjmu potravy - především mentální anorexií a bulímií a  toho, jak moc je o nich veřejnost (v tomto případě konkrétně vysokoškolští studenti) informovaná. Tento dotazník bude součástí seminární práce do předmětu: Základy metodologie a statistika a při obstojném množství respondentů bude také zařazen do bakalářské práce na téma poruchy příjmu potravy. Předem velice děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8181,82 %81,82 %  
muž1818,18 %18,18 %  

Graf

2. Jsem studentem vysoké školy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiná4343,43 %43,43 %  
Ostravská univerzita v Ostravě1616,16 %16,16 %  
Masarykova univerzita v Brně1111,11 %11,11 %  
Vysoká škola báňská – TUO1010,1 %10,1 %  
Karlova univerzita v Praze1010,1 %10,1 %  
Palackého univerzita v Olomouci99,09 %9,09 %  

Graf

3. Kolik si myslíte, že toho víte o poruchách příjmu potravy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myslím si, že dost6363,64 %63,64 %  
to, co nás naučili ve škole, víc jsem se o to nezajímal (a)2626,26 %26,26 %  
málo1010,1 %10,1 %  

Graf

4. Dokážete přesně definovat pojmy mentální anorexie a mentální bulimie?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano – anorexie je, když nejíš, bulimie je, když zvracíš9595,96 %95,96 %  
ano – anorexie je, když zvracíš, bulimie je, když nejíš22,02 %2,02 %  
ne22,02 %2,02 %  

Graf

5. Proč si myslíte, že lidé trpí těmito nemocemi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím, že se jedná o složitý psychický problém8586,73 %85,86 %  
Protože chtějí být hubení, společnost si cení štíhlosti nadevše1313,27 %13,13 %  

Graf

6. Proč si myslíte, že jsou poruchy příjmu potravy častější u žen, než u mužů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na ženy je společností vyvíjen větší nátlak, než na muže (starost o děti, o domácnost, atd.), myslím, že toto může být spíše spouštěcím mechanismem, než to, že se zajímají o to, jak vypadají5556,7 %55,56 %  
Ženy se více zajímají o to, jak vypadají, chlap se radši pořádně nají3839,18 %38,38 %  
Nevím44,12 %4,04 %  

Graf

7. Myslíte, že se tyto nemoci dají někdy úplně vyléčit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen v některých případech4949,49 %49,49 %  
Ano3030,3 %30,3 %  
Ne1414,14 %14,14 %  
Nevím66,06 %6,06 %  

Graf

8. Jací si myslíte, že bývají povahově lidé s touto nemocí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím4040,82 %40,4 %  
Protivní, zahledění jen sám do sebe a do svého hubnutí2222,45 %22,22 %  
Ukňouraní, otravní, vyžadující pozornost1919,39 %19,19 %  
Vstřícní, laskaví, starostliví1717,35 %17,17 %  

Graf

9. Proč si myslíte, že chtějí lidé s touto nemocí zemřít?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Protože si neustále myslí, že jsou tlustí3434,69 %34,34 %  
Protože si myslí, že si nezaslouží žít2727,55 %27,27 %  
Protože je už takový život jednoduše nebaví1919,39 %19,19 %  
Nevím1818,37 %18,18 %  

Graf

10. Setkal (a) jste se někdy s člověkem, trpícím touto nemocí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6060,61 %60,61 %  
Ne3939,39 %39,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Jsem studentem vysoké školy

3. Kolik si myslíte, že toho víte o poruchách příjmu potravy?

4. Dokážete přesně definovat pojmy mentální anorexie a mentální bulimie?

5. Proč si myslíte, že lidé trpí těmito nemocemi?

6. Proč si myslíte, že jsou poruchy příjmu potravy častější u žen, než u mužů?

7. Myslíte, že se tyto nemoci dají někdy úplně vyléčit?

8. Jací si myslíte, že bývají povahově lidé s touto nemocí?

9. Proč si myslíte, že chtějí lidé s touto nemocí zemřít?

10. Setkal (a) jste se někdy s člověkem, trpícím touto nemocí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Jsem studentem vysoké školy

3. Kolik si myslíte, že toho víte o poruchách příjmu potravy?

4. Dokážete přesně definovat pojmy mentální anorexie a mentální bulimie?

5. Proč si myslíte, že lidé trpí těmito nemocemi?

6. Proč si myslíte, že jsou poruchy příjmu potravy častější u žen, než u mužů?

7. Myslíte, že se tyto nemoci dají někdy úplně vyléčit?

8. Jací si myslíte, že bývají povahově lidé s touto nemocí?

9. Proč si myslíte, že chtějí lidé s touto nemocí zemřít?

10. Setkal (a) jste se někdy s člověkem, trpícím touto nemocí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hudzietzová, L.Poruchy příjmu potravy (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://poruchy-prijmu-potra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.