Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poruchy příjmu potravy - vaše zkušenosti, znalosti

Poruchy příjmu potravy - vaše zkušenosti, znalosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Adámková
Šetření:01. 06. 2012 - 05. 06. 2012
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Ahoj :) .. chtěla bych vás poprosit, jestli byste mi mohli vyplnit tento dotazník pro mou seminární práci a poruchách příjmu potravu.. je to opravdu chvilička a mně tím hodně pomůžete :)

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6292,54 %92,54 %  
Muž57,46 %7,46 %  

Graf

2. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-252740,3 %40,3 %  
15-202029,85 %29,85 %  
25-301014,93 %14,93 %  
30 a víc811,94 %11,94 %  
10-1522,99 %2,99 %  

Graf

3. Jaké je vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou2943,28 %43,28 %  
2131,34 %31,34 %  
1014,93 %14,93 %  
SŠ s výučním listem57,46 %7,46 %  
VOŠ22,99 %2,99 %  

Graf

4. Víte, co jsou to poruchy příjmu potravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6394,03 %94,03 %  
Ne45,97 %5,97 %  

Graf

5. Z jakých zdrojů jste se dozvěděli o poruchách příjmu potravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z internetu4876,19 %71,64 %  
Z časopisů4876,19 %71,64 %  
Ze školy4063,49 %59,7 %  
Z televize3250,79 %47,76 %  
Od kamarádů1726,98 %25,37 %  
z jiných zdrojů..1422,22 %20,9 %  
Od příbuzných57,94 %7,46 %  

Graf

6. Myslíte si, že jsou PPP problémem dnešní společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5688,89 %83,58 %  
NE711,11 %10,45 %  

Graf

7. Setkali jste se s někým s PPP ve vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne nesetkal(a)3047,62 %44,78 %  
Ano, u kamaráda/dky2844,44 %41,79 %  
Ano, já touto nemoci trpím/trpěl(a)57,94 %7,46 %  
Ano, v rodině11,59 %1,49 %  

Graf

8. Jste spokojen(a) se svou váhou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale mohlo by to být lepší.2844,44 %41,79 %  
Ne nejsem.2031,75 %29,85 %  
Ano jsem.1523,81 %22,39 %  

Graf

9. Posmíval se vám někdo kvůli váze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4673,02 %68,66 %  
Ano1726,98 %25,37 %  

Graf

10. Chtěl(a) byste zhubnout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pár kilo.2844,44 %41,79 %  
Ne, jsem spokojený/á.1422,22 %20,9 %  
Ano, chtěla bych zhubnout více jak 10 kg.812,7 %11,94 %  
Ano, asi 10 kg.812,7 %11,94 %  
Ne, chci přibrat.57,94 %7,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik vám je let?

3. Jaké je vaše vzdělání?

4. Víte, co jsou to poruchy příjmu potravy?

5. Z jakých zdrojů jste se dozvěděli o poruchách příjmu potravy?

6. Myslíte si, že jsou PPP problémem dnešní společnosti?

7. Setkali jste se s někým s PPP ve vašem okolí?

8. Jste spokojen(a) se svou váhou?

9. Posmíval se vám někdo kvůli váze?

10. Chtěl(a) byste zhubnout?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik vám je let?

3. Jaké je vaše vzdělání?

4. Víte, co jsou to poruchy příjmu potravy?

5. Z jakých zdrojů jste se dozvěděli o poruchách příjmu potravy?

6. Myslíte si, že jsou PPP problémem dnešní společnosti?

7. Setkali jste se s někým s PPP ve vašem okolí?

8. Jste spokojen(a) se svou váhou?

9. Posmíval se vám někdo kvůli váze?

10. Chtěl(a) byste zhubnout?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Adámková, K.Poruchy příjmu potravy - vaše zkušenosti, znalosti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://poruchy-prijmu-potravy-vase.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.