Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Bystrianská
Šetření:06. 03. 2010 - 13. 03. 2010
Počet respondentů:150
Počet otázek (max/průměr):13 / 13.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku:

  • Cílem je zjistit povědomí o poruchách příjmu potravy (PPP).
  • Prosím Vás o pravdivé vyplnění a skutečné názory na PPP.
  • Děkuji za Vaše odpovědi a čas věnovaný pro vyplnění dotaníku.

Odpovědi respondentů

1. Jsme podle Vás to, co jíme?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10166,89 %67,33 %  
Ne3422,52 %22,67 %  
Nevím1610,6 %10,67 %  

Graf

2. Kladete důraz na to, co během dne sníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trochu8354,97 %55,33 %  
Ano4429,14 %29,33 %  
Ne2214,57 %14,67 %  
Nevím21,32 %1,33 %  

Graf

3. Řídíte svůj vzhled podle medií a modelek, jak udávají směr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oblékám se podle sebe5536,42 %36,67 %  
Trochu mě to zajímá4529,8 %30 %  
Ne, je mi to jedno3724,5 %24,67 %  
Ano, sleduji to velmi149,27 %9,33 %  

Graf

4. O své hmotnosti si myslíte, že?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je normální8858,28 %58,67 %  
Máte nadváhu4630,46 %30,67 %  
Máte podváhu95,96 %6 %  
Jste obézní85,3 %5,33 %  

Graf

5. Znáte pojem BMI (Body Mass Index)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14193,38 %94 %  
Ne85,3 %5,33 %  
Nevím, co to je21,32 %1,33 %  

Graf

6. Odkud se dozvídáte o poruchách příjmu potravy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Časopisů10268 %68 %  
Z televize8758 %58 %  
Z knih5536,67 %36,67 %  
Ve škole4731,33 %31,33 %  
Odjinud4127,33 %27,33 %  
Od kamarádů3523,33 %23,33 %  
Od rodiny1912,67 %12,67 %  
nic10,67 %0,67 %  

Graf

7. Trpí někdo z Vašeho okolí poruchou příjmu potravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6442,38 %42,67 %  
Ano4328,48 %28,67 %  
Ano, mám podezření2214,57 %14,67 %  
Nevím2214,57 %14,67 %  

Graf

8. Jak byste pomohli při podezření na poruchy příjmu příjmu potravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné řešení6140,4 %40,67 %  
Poradit se doma s rodiči5838,41 %38,67 %  
Zavolat do krizového centra pro poruchy příjmu potravy4328,48 %28,67 %  
Poradit se s pedagogem1912,58 %12,67 %  

Graf

9. Kolik porcí jídla sníte během dne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-46442,38 %42,67 %  
53724,5 %24,67 %  
více jak 53120,53 %20,67 %  
1-2149,27 %9,33 %  
Nevím53,31 %3,33 %  

Graf

10. Myslíte si že poruchy příjmu potravy jsou vážným problémem naší společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to veliký problém. mělo by se tomu přikládat více pozornosti8354,97 %55,33 %  
Nepřeceňují se ani nepodcěňují4630,46 %30,67 %  
Nevím1711,26 %11,33 %  
Jsou přeceňovany, problém se mi nezdá být tak závažný53,31 %3,33 %  

Graf

11. Jaké je Vaše zařazení ve společnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracuji5838,41 %38,67 %  
Navštěvuji vysokou školu4529,8 %30 %  
Navštěvuji střední školu/ vyšší školu4026,49 %26,67 %  
Jiná odpověď138,61 %8,67 %  
Navštěvuji základní školu74,64 %4,67 %  

Graf

12. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-26 let8455,63 %56 %  
nad 26 let4227,81 %28 %  
15-18 let1711,26 %11,33 %  
Do 15ti let85,3 %5,33 %  

Graf

13. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12180,13 %80,67 %  
Muž3019,87 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Jaké je Vaše zařazení ve společnosti?

  • odpověď Navštěvuji střední školu/ vyšší školu:
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-18 let na otázku 12. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsme podle Vás to, co jíme?

2. Kladete důraz na to, co během dne sníte?

3. Řídíte svůj vzhled podle medií a modelek, jak udávají směr?

4. O své hmotnosti si myslíte, že?

5. Znáte pojem BMI (Body Mass Index)?

6. Odkud se dozvídáte o poruchách příjmu potravy?

7. Trpí někdo z Vašeho okolí poruchou příjmu potravy?

8. Jak byste pomohli při podezření na poruchy příjmu příjmu potravy?

9. Kolik porcí jídla sníte během dne?

10. Myslíte si že poruchy příjmu potravy jsou vážným problémem naší společnosti?

11. Jaké je Vaše zařazení ve společnosti?

12. Kolik je Vám let?

13. Jakého jste pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsme podle Vás to, co jíme?

2. Kladete důraz na to, co během dne sníte?

3. Řídíte svůj vzhled podle medií a modelek, jak udávají směr?

4. O své hmotnosti si myslíte, že?

5. Znáte pojem BMI (Body Mass Index)?

6. Odkud se dozvídáte o poruchách příjmu potravy?

7. Trpí někdo z Vašeho okolí poruchou příjmu potravy?

8. Jak byste pomohli při podezření na poruchy příjmu příjmu potravy?

9. Kolik porcí jídla sníte během dne?

10. Myslíte si že poruchy příjmu potravy jsou vážným problémem naší společnosti?

11. Jaké je Vaše zařazení ve společnosti?

12. Kolik je Vám let?

13. Jakého jste pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bystrianská, L.Poruchy příjmu potravy (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://poruchy-prijmu-potravy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.