Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poruchy učení a syndrom ADHD

Poruchy učení a syndrom ADHD

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Cermakova
Šetření:26. 10. 2013 - 24. 11. 2013
Počet respondentů:261
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:73,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který se týká problematiky poruch učení a chování a informací s nimi spojených. Vaše odpovědi zpracuji do grafů a použiji v praktické části své diplomové práce na téma Poruchy učení a syndrom ADHD.

Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jestli je veřejnost v této době dostatečně informována o specifických poruchách učení a chování.

Mockrát děkuji za Váš čas a spolupráci!

Odpovědi respondentů

1. Víte co znamenají zkratky SPŠD nebo ADHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17265,9 %65,9 %  
ne5922,61 %22,61 %  
nevím3011,49 %11,49 %  

Graf

2. Souhlasíte s tím, že veřejnost dostává dostatek informací o specifických poruchách učení a chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím14856,7 %56,7 %  
neosouhlasím5721,84 %21,84 %  
nevím249,2 %9,2 %  
spíše souhlasím176,51 %6,51 %  
souhlasím155,75 %5,75 %  

Graf

3. Setkal/a jste se někdy s dítětem, které má specifické poruchy učení nebo chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, v rodiněotázka č. 4, ano, u známých nebo kamarádůotázka č. 4, ano, jinde (u žáků)otázka č. 4, nesetkalotázka č. 5, nevím o tomotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, v rodině6725,67 %25,67 %  
ano, u známých nebo kamarádů6223,75 %23,75 %  
ano, jinde (u žáků)6022,99 %22,99 %  
nevím o tom4015,33 %15,33 %  
nesetkal3212,26 %12,26 %  

Graf

4. Pokud jste v otázce 3, odpovedeli ano, tak se kterými specifickými poruchami jste se setkal/a osobně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dyslexie12868,82 %49,04 %  
dysgrafie11561,83 %44,06 %  
ADHD11260,22 %42,91 %  
dysortografie5026,88 %19,16 %  
dyskalkulie4423,66 %16,86 %  
jiné3418,28 %13,03 %  

Graf

5. Věděl/a byste k jaké definici patří pojem DYSLEXIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
specifická porucha čtení21983,91 %83,91 %  
specifická porucha pravopisu2911,11 %11,11 %  
nevím62,3 %2,3 %  
specifická porucha grafického projevu62,3 %2,3 %  
specifická porucha počítání10,38 %0,38 %  

Graf

6. Věděl/a byste k jaké definici patří pojem DYSGRAFIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
specifická porucha grafického projevu14957,09 %57,09 %  
specifická porucha pravopisu9134,87 %34,87 %  
specifická porucha čtení93,45 %3,45 %  
specifická porucha počítání83,07 %3,07 %  
specifická porucha nevím41,53 %1,53 %  

Graf

7. Věděl/a byste jaké projevy patří k pojmu DYSLEXIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neschopnost naučit se číst běžnými metodami. Porucha postihuje základní znaky čtenářského výkonu, a to rychlost, správnost, techniku čtení a porozumění čtenému textu.21080,46 %80,46 %  
Postihuje pravopis, projevuje se zvýšený počtem specifických dysortografických chyb. Dítě nerozlišuje krátké a dlouhé samohlásky, měkké a tvrdé slabiky, sykavky. Vynechává, přidává nebo přesmykuje písmena nebo slabiky a spojuje slova dohromady.3312,64 %12,64 %  
nevím93,45 %3,45 %  
Postihuje grafickou stránku písemného projevu, tj. čitelnost a úpravu. Projevuje se častým škrtáním, přepisováním písmena, neúměrně pomalým psaním.93,45 %3,45 %  

Graf

8. Věděl/a byste jaké projevy patří k pojmu DYSORTOGRAFIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Postihuje pravopis, projevuje se zvýšený počtem specifických dysortografických chyb. Dítě nerozlišuje krátké a dlouhé samohlásky, měkké a tvrdé slabiky, sykavky. Vynechává, přidává nebo přesmykuje písmena nebo slabiky a spojuje slova dohromady.13953,26 %53,26 %  
Postihuje grafickou stránku písemného projevu, tj. čitelnost a úpravu. Projevuje se častým škrtáním, přepisováním písmena, neúměrně pomalým psaním.5822,22 %22,22 %  
nevím5019,16 %19,16 %  
Neschopnost naučit se číst běžnými metodami. Porucha postihuje základní znaky čtenářského výkonu, a to rychlost, správnost, techniku čtení a porozumění čtenému textu.83,07 %3,07 %  
Dítě má obtíže při osvojování matematických pojmů, chápání a provádění operací. Dítě se neorientuje na číselné ose, má obtíže s řešením slovních úloh.62,3 %2,3 %  

Graf

9. Věděl/a byste k jaké definici patří pojem DYSPINXIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím15157,85 %57,85 %  
specifická porucha kresby7629,12 %29,12 %  
specifická porucha obratnosti228,43 %8,43 %  
specifická porucha vnímání rytmu a hudby124,6 %4,6 %  

Graf

10. Věděl/a byste k jakým projevům patří pojem DYSPRAXIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
problémy se složitějšími úkony11744,83 %44,83 %  
nevím11744,83 %44,83 %  
nízká úroveň kresby, problémy s pochopením perspektivy207,66 %7,66 %  
nerozlišuje tóny, nepamatuje si melodii, výšku a délku tónu72,68 %2,68 %  

Graf

11. Zkratka ADHD je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou17065,13 %65,13 %  
nevím3814,56 %14,56 %  
hyperaktivita3111,88 %11,88 %  
porucha pozornosti228,43 %8,43 %  

Graf

12. Máte představu jak se dítě s ADHD projevuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19373,95 %73,95 %  
ne6826,05 %26,05 %  

Graf

13. ADHD je z největší míry

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani jedna z možností12547,89 %47,89 %  
nevím6725,67 %25,67 %  
dědičné5219,92 %19,92 %  
může za to výchova v rodině176,51 %6,51 %  

Graf

14. Souhlasíte s tvrzením, že děti se specifickými poruchami učení a chování mají větší obtíže se zapojením se do kolektivu než ostatní děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím11142,53 %42,53 %  
souhlasím8432,18 %32,18 %  
spíše nesouhlasím3413,03 %13,03 %  
nevím228,43 %8,43 %  
nesouhlasím103,83 %3,83 %  

Graf

15. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena19775,48 %75,48 %  
muž6424,52 %24,52 %  

Graf

16. Ve věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 30 let14354,79 %54,79 %  
31 - 40 let8331,8 %31,8 %  
41 a více let207,66 %7,66 %  
méně jak 20 let155,75 %5,75 %  

Graf

17. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské13150,19 %50,19 %  
střední10941,76 %41,76 %  
vyšší odborné145,36 %5,36 %  
základní72,68 %2,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Pokud jste v otázce 3, odpovedeli ano, tak se kterými specifickými poruchami jste se setkal/a osobně?

 • odpověď dysgrafie:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dyskalkulie na otázku 4. Pokud jste v otázce 3, odpovedeli ano, tak se kterými specifickými poruchami jste se setkal/a osobně?
 • odpověď dyslexie:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dysortografie na otázku 4. Pokud jste v otázce 3, odpovedeli ano, tak se kterými specifickými poruchami jste se setkal/a osobně?

9. Věděl/a byste k jaké definici patří pojem DYSPINXIE?

 • odpověď nevím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 10. Věděl/a byste k jakým projevům patří pojem DYSPRAXIE?

12. Máte představu jak se dítě s ADHD projevuje?

 • odpověď ne:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 11. Zkratka ADHD je:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co znamenají zkratky SPŠD nebo ADHD?

2. Souhlasíte s tím, že veřejnost dostává dostatek informací o specifických poruchách učení a chování?

3. Setkal/a jste se někdy s dítětem, které má specifické poruchy učení nebo chování?

4. Pokud jste v otázce 3, odpovedeli ano, tak se kterými specifickými poruchami jste se setkal/a osobně?

5. Věděl/a byste k jaké definici patří pojem DYSLEXIE?

6. Věděl/a byste k jaké definici patří pojem DYSGRAFIE?

7. Věděl/a byste jaké projevy patří k pojmu DYSLEXIE?

8. Věděl/a byste jaké projevy patří k pojmu DYSORTOGRAFIE?

9. Věděl/a byste k jaké definici patří pojem DYSPINXIE?

10. Věděl/a byste k jakým projevům patří pojem DYSPRAXIE?

11. Zkratka ADHD je:

12. Máte představu jak se dítě s ADHD projevuje?

13. ADHD je z největší míry

14. Souhlasíte s tvrzením, že děti se specifickými poruchami učení a chování mají větší obtíže se zapojením se do kolektivu než ostatní děti?

15. Jste:

16. Ve věku:

17. Dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co znamenají zkratky SPŠD nebo ADHD?

2. Souhlasíte s tím, že veřejnost dostává dostatek informací o specifických poruchách učení a chování?

3. Setkal/a jste se někdy s dítětem, které má specifické poruchy učení nebo chování?

4. Pokud jste v otázce 3, odpovedeli ano, tak se kterými specifickými poruchami jste se setkal/a osobně?

5. Věděl/a byste k jaké definici patří pojem DYSLEXIE?

6. Věděl/a byste k jaké definici patří pojem DYSGRAFIE?

7. Věděl/a byste jaké projevy patří k pojmu DYSLEXIE?

8. Věděl/a byste jaké projevy patří k pojmu DYSORTOGRAFIE?

9. Věděl/a byste k jaké definici patří pojem DYSPINXIE?

10. Věděl/a byste k jakým projevům patří pojem DYSPRAXIE?

11. Zkratka ADHD je:

12. Máte představu jak se dítě s ADHD projevuje?

13. ADHD je z největší míry

14. Souhlasíte s tvrzením, že děti se specifickými poruchami učení a chování mají větší obtíže se zapojením se do kolektivu než ostatní děti?

15. Jste:

16. Ve věku:

17. Dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Cermakova, M.Poruchy učení a syndrom ADHD (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://poruchy-uceni-a-syndrom-adhd.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.