Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Porušování autorských práv softwaru

Porušování autorských práv softwaru

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Horká
Šetření:08. 09. 2009 - 15. 10. 2009
Počet respondentů:163
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:21,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respondenti,

uvedený dotazník bude použit pro účely diplomové práce na téma Aktuální problémy v oblasti autorského práva se zaměřením na software. Děkuji za Váš čas a pro mě velmi cenné odpovědi! Tereza Horká

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se již někdy s pojmem softwarové pirátství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16198,77 %98,77 %  
ne21,23 %1,23 %  

Graf

2. Věděli jste, že porušování autorských práv softwaru může vést k odpovědnosti podle občanského i trestního práva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15293,25 %93,25 %  
ne116,75 %6,75 %  

Graf

3. Víte, že neoprávněné kopírování je trestné a je možné za jeho spáchání uložit i trest odnětí svobody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano – vím, že je možné uložit i trest odnětí svobody9759,51 %59,51 %  
ano – ale, nevěděl(la) jsem, že je možné uložit i trest odnětí svobody 5131,29 %31,29 %  
ano – ale domníval(la) jsem se, že se jedná pouze o přestupek127,36 %7,36 %  
ne31,84 %1,84 %  

Graf

4. Jste-li zaměstnancem nějaké firmy, domníváte se, že firma dostatečně dbá a kontroluje dodržování práv k softwaru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, dbá a kontroluje7646,63 %46,63 %  
nejsem zaměstnancem žádné firmy7042,94 %42,94 %  
ne, nedbá a nekontroluje1710,43 %10,43 %  

Graf

5. Pokud byste zjistili, že v zaměstnání používáte nelegální software, ohlásili byste tuto skutečnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13884,66 %84,66 %  
ano2515,34 %15,34 %  

Graf

6. Co by bylo pro vás důvodem neohlášení užívání nelegálního software ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obavy ze ztráty zaměstnání7747,24 %47,24 %  
jiný5634,36 %34,36 %  
ostatní by mě za ohlášení odsoudili 3722,7 %22,7 %  
souhlasíte s přístupem společnosti, užívání nelegálního software je v pořádku2213,5 %13,5 %  
žádný, užívání nelegálního software bych vždy ohlásil(a)159,2 %9,2 %  

Graf

7. Považujete nelegální kopírování za nemorální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10966,87 %66,87 %  
ano5433,13 %33,13 %  

Graf

8. Proč nepovažujete nelegální kopírování za nemorální:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
legální software je příliš drahý9183,49 %55,83 %  
zisky softwarových společností jsou i tak vysoké4137,61 %25,15 %  
dělají to všichni2321,1 %14,11 %  
jiné1614,68 %9,82 %  
kopírování software je jednoduché, zvládne to každý1311,93 %7,98 %  

Graf

9. 9. Co si myslíte, že je důvodem rozsáhlého pořizování a užívání nelegálního software?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úspora peněz14991,41 %91,41 %  
potřeba vyzkoušet software před samotnou koupí (nekupovat tzv. zajíce v pytli)6036,81 %36,81 %  
zvědavost, touha2817,18 %17,18 %  
jiný148,59 %8,59 %  
zábava crackerů106,13 %6,13 %  

Graf

10. Myslíte si, že jsou programy dostatečně chráněny před nelegálním kopírováním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13582,82 %82,82 %  
ane2817,18 %17,18 %  

Graf

11. Pořídil(la) jste si někdy pro svůj domácí PC nelegální kopii software? Pokud ano, máte strach z možného postihu – odhalení Vašeho jednání a vyšetřování policií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano pořídil(a) jsem si nelegální kopii a nemám strach z možného postihuotázka č. 12, ano pořídil(a) jsem si nelegální kopii a mám strach z možného postihuotázka č. 12, ne – nikdy nepořídil(a)otázka č. 13, bez odpovědiotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano pořídil(a) jsem si nelegální kopii a nemám strach z možného postihu6841,72 %41,72 %  
ne – nikdy nepořídil(a)3923,93 %23,93 %  
bez odpovědi3219,63 %19,63 %  
ano pořídil(a) jsem si nelegální kopii a mám strach z možného postihu2414,72 %14,72 %  

Graf

12. Odkud/od koho jste si nelegální kopii software pořídili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z internetu5559,78 %33,74 %  
od známého/kamaráda3538,04 %21,47 %  
jiný zdroj22,17 %1,23 %  

Graf

13. Uveďte prosím vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9658,9 %58,9 %  
muž6741,1 %41,1 %  

Graf

14. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle vašeho věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 257847,85 %47,85 %  
25-355835,58 %35,58 %  
36-45159,2 %9,2 %  
více než 5574,29 %4,29 %  
46-5553,07 %3,07 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Pokud byste zjistili, že v zaměstnání používáte nelegální software, ohlásili byste tuto skutečnost?

  • odpověď ano:
    • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádný, užívání nelegálního software bych vždy ohlásil(a) na otázku 6. Co by bylo pro vás důvodem neohlášení užívání nelegálního software ve firmě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se již někdy s pojmem softwarové pirátství?

2. Věděli jste, že porušování autorských práv softwaru může vést k odpovědnosti podle občanského i trestního práva?

3. Víte, že neoprávněné kopírování je trestné a je možné za jeho spáchání uložit i trest odnětí svobody?

4. Jste-li zaměstnancem nějaké firmy, domníváte se, že firma dostatečně dbá a kontroluje dodržování práv k softwaru?

5. Pokud byste zjistili, že v zaměstnání používáte nelegální software, ohlásili byste tuto skutečnost?

6. Co by bylo pro vás důvodem neohlášení užívání nelegálního software ve firmě?

7. Považujete nelegální kopírování za nemorální?

8. Proč nepovažujete nelegální kopírování za nemorální:

9. 9. Co si myslíte, že je důvodem rozsáhlého pořizování a užívání nelegálního software?

10. Myslíte si, že jsou programy dostatečně chráněny před nelegálním kopírováním?

11. Pořídil(la) jste si někdy pro svůj domácí PC nelegální kopii software? Pokud ano, máte strach z možného postihu – odhalení Vašeho jednání a vyšetřování policií?

12. Odkud/od koho jste si nelegální kopii software pořídili?

13. Uveďte prosím vaše pohlaví:

14. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle vašeho věku:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se již někdy s pojmem softwarové pirátství?

2. Věděli jste, že porušování autorských práv softwaru může vést k odpovědnosti podle občanského i trestního práva?

3. Víte, že neoprávněné kopírování je trestné a je možné za jeho spáchání uložit i trest odnětí svobody?

4. Jste-li zaměstnancem nějaké firmy, domníváte se, že firma dostatečně dbá a kontroluje dodržování práv k softwaru?

5. Pokud byste zjistili, že v zaměstnání používáte nelegální software, ohlásili byste tuto skutečnost?

6. Co by bylo pro vás důvodem neohlášení užívání nelegálního software ve firmě?

7. Považujete nelegální kopírování za nemorální?

8. Proč nepovažujete nelegální kopírování za nemorální:

9. 9. Co si myslíte, že je důvodem rozsáhlého pořizování a užívání nelegálního software?

10. Myslíte si, že jsou programy dostatečně chráněny před nelegálním kopírováním?

11. Pořídil(la) jste si někdy pro svůj domácí PC nelegální kopii software? Pokud ano, máte strach z možného postihu – odhalení Vašeho jednání a vyšetřování policií?

12. Odkud/od koho jste si nelegální kopii software pořídili?

13. Uveďte prosím vaše pohlaví:

14. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle vašeho věku:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Horká, T.Porušování autorských práv softwaru (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://porusovani-autorskych-prav-softwaru.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.