Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > poskytování Odlehčovací péče ve Šluknovském výběžku

poskytování Odlehčovací péče ve Šluknovském výběžku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vlaďka Vítková
Šetření:25. 02. 2012 - 03. 03. 2012
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,prosím o vyplnění krátkého dotazníku k přípravě mé ročníkové práce k absolutoriu.Studuji VOŠ - obor sociálně právní činnost a k tomuto účelu jsem sestavila dotazník ohledně poskytování Odlehčovací péče ve Šluknovském výběžku.Děkuji  za vyplnění a za čas,který jste tomu věnovali.Vítková Vlaďka

Odpovědi respondentů

1. Máte nějaké osobní zkušenosti s péčí o člena rodiny-seniora?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3179,49 %79,49 %  
ne820,51 %20,51 %  

Graf

2. Setkali jste se někdy s poskytováním Odlehčovacích služeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2256,41 %56,41 %  
ano1743,59 %43,59 %  

Graf

3. Máte nějakou osobní zkušenost s poskytováním této služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3282,05 %82,05 %  
ano717,95 %17,95 %  

Graf

4. Využili byste tuto službu v případě potřeby pomoci v péči o Vašeho blízkého člena rodiny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3487,18 %87,18 %  
ne512,82 %12,82 %  

Graf

5. Myslíte si,že služby péče o seniory ve Šluknovském výběžku jsou odpovídající jejich potřebám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2871,79 %71,79 %  
ne1128,21 %28,21 %  

Graf

6. V případě záporné odpovědi napište,čím byste tuto péči doplnili:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nemám s tím zkušenosti proto nevím čím péči doplnit.

...

a

a

a

a

ano

Ano, myslím

Bydlel sem v Krásné Lípje a niní sem už roky v Ústí nad Labem

Evropské úrovni odpovídající Domov pro seniory. Ve výběžku jsou sice 4 Domovy pro seniory (Krásná Lípa, Filipov, Šluknov a Lipová), ale já bych ani v jednom tomto zařízení nechtěla dožít. Jsou to typická, klasická ústavní zařízení-ústav není normální, není to DOMOV. Prostě chtěla bych zde ubytování pro seniory, odpovídající domácímu, ne ústavnímu zařízení, ve kterém není ústavní režim, ale režim, který odpovídá normálnímu domácímu prostředí. Ne, že já se budu podřizovat ústavnímu režimu, ale služba, kterou si platím, se bude řídit mými potřebami.

Chybí mi tu např. služba typu Denního stacionáře pro seniory.

J

Jsou odpovídající

Měly by být více podporovánx zdravotními pojišťovnami a tak by se jejich působnost mohla rozšířit a být jich více, tak jak je to napři v Rakousku a Německu, nám nejblíže.

Moderními penziony s kvalitním personálem.

Myslím že ve Varnsdorfu tato služba chybí.

nabízet více služeb

Nedokážu kvalifikovaně posoudit. Domnívám se však, že služby o seniory mají celorepublikově mezery a že náš region na tom nebude lépe než průměr.

nemám připomínky

Nevím

nevim

nevim

nevim

nevím

Nevím, záleželo by na ostatních okolnostech, potřebách klienta

nic

nic mě nenapadá

odpověd byla kladná

odvoz k lékaři

Péče je dle mého názoru dostačující.

Péče o hygienu, nákupy, doprovod k lékaři, aplikace léků dle doporučení lékaře, jen tak s klientem popovídat, doprovod na úřady, doprovod na kulturní akce

Penziony s maloplošnými byty pro seniory, kteří se o sebe ještě mohou postarat, s komplexem péče - obvodní lékař, psycholog, kadeřnictví, pedikůra, knihovna, společenský sál, a s dobrým spojením do centrální obce, města, nebo umístěné tak, aby centrum bylo pro seniory dostupné.

Přepravou seniora dle možnosti a jeho žádosti

Tyto služby se neustále zlepšují,vždy je co zlepšovat.

V

více asistentů na počet seniorů v našem regionu

Více odlehčovacích služeb v tom to regionu.

vice pracovniků,vice času na klienty

XXX

7. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2974,36 %74,36 %  
muž1025,64 %25,64 %  

Graf

8. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-50 let2153,85 %53,85 %  
15-30 let923,08 %23,08 %  
51-67 let615,38 %15,38 %  
68 a více let37,69 %7,69 %  

Graf

9. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krásná Lípa 1846,15 %46,15 %  
Rumburk1538,46 %38,46 %  
Rybniště12,56 %2,56 %  
Staré Křečany12,56 %2,56 %  
Šluknov12,56 %2,56 %  
Dolní Podluží12,56 %2,56 %  
Varnsdorf12,56 %2,56 %  
Lipová12,56 %2,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vítková, V.poskytování Odlehčovací péče ve Šluknovském výběžku (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://poskytovani-odlehcovaci-pece.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.