Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poskytování první pomoci

Poskytování první pomoci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Pažout
Šetření:04. 03. 2019 - 08. 03. 2019
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rád bych Vás tímto požádal o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit ke zhodnocení Vašich znalostí a zkušeností s první pomocí. Dotazník je naprosto anonymní, vždy je jen jedna správná odpověď.

Děkuji za Vaši ochotu a Váš čas.

Pavel Pažout (student oboru Zdravotnický záchranář)

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 -354946,23 %46,23 %  
do 202624,53 %24,53 %  
36 – 502321,7 %21,7 %  
nad 5187,55 %7,55 %  

Graf

2. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6763,21 %63,21 %  
muž3936,79 %36,79 %  

Graf

3. Myslíte si, že je veřejnost o první pomoci dostatečně edukována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8983,96 %83,96 %  
ano1716,04 %16,04 %  

Graf

4. Myslíte si, že máte dostatečné povědomí o první pomoci, aby jste byl/a schopen/schopna poskytnout první pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7267,92 %67,92 %  
ne3432,08 %32,08 %  

Graf

5. Poskytoval/a jste někdy první pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6359,43 %59,43 %  
ano4340,57 %40,57 %  

Graf

6. Byl/a jste někdy přítomen/přítomna při poskytování první pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6258,49 %58,49 %  
ne4441,51 %41,51 %  

Graf

7. Navštívil/a jste někdy kurz první pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7570,75 %70,75 %  
ne3129,25 %29,25 %  

Graf

8. Víte, jak poskytnout první pomoc člověku v bezvědomí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8883,02 %83,02 %  
ne1816,98 %16,98 %  

Graf

9. V případě, že je člověk v bezvědomí a nereaguje na oslovení a na bolestivý podmět, udělám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zakloním postiženému hlavu nebo předsunu dolní čelist a zjistím, jestli postižený dýchá9286,79 %86,79 %  
předkloním postiženému hlavu a pokusím se vytáhnout zapadlý jazyk98,49 %8,49 %  
uvolním postiženému hrudník a začnu resuscitovat54,72 %4,72 %  

Graf

10. Víte, co znamená zkratka AED?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
automatizovaný externí defibrilátor9993,4 %93,4 %  
automatická evidence diabetiků43,77 %3,77 %  
asistovaná epileptická diagnostika32,83 %2,83 %  

Graf

11. Doporučená frekvence stlačování hrudníku při nepřímé masáži srdce (resuscitaci) u dospělého je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100x za minutu7974,53 %74,53 %  
60 x za minutu2321,7 %21,7 %  
140 x za minutu43,77 %3,77 %  

Graf

12. Důležitou ochrannou pomůckou při poskytování první pomoci je/jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gumové rukavice7974,53 %74,53 %  
sterilní čtverec2624,53 %24,53 %  
pevná obuv10,94 %0,94 %  

Graf

13. Zvládnete pacienta uložit do stabilizované polohy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9084,91 %84,91 %  
ne1615,09 %15,09 %  

Graf

14. Telefonní číslo na tísňovou linku zdravotnické záchranné služby je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15510094,34 %94,34 %  
11243,77 %3,77 %  
15021,89 %1,89 %  

Graf

15. Puls v případě bezvědomí v laické první pomoci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy hmatám na krkavici5047,17 %47,17 %  
nikdy nehmatám – neřeším4643,4 %43,4 %  
vždy hmatám na arteria brachialis109,43 %9,43 %  

Graf

16. Zkratka 5T znamená:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
teplo, ticho, tišení bolesti, transport, tekutiny7166,98 %66,98 %  
tep, tlak, tišení bolesti, teplo, tekutiny2523,58 %23,58 %  
pět tlakových bodů v případě masivního krvácení109,43 %9,43 %  

Graf

17. V případě masivního krvácení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přiložím tlakový obvaz10599,06 %99,06 %  
vyplachuji ránu peroxidem vodíku10,94 %0,94 %  

Graf

18. Jaký prostředek mohu použít v první pomoci v případě popálenin:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studenou vodu8580,19 %80,19 %  
mast nebo olej1312,26 %12,26 %  
septonex87,55 %7,55 %  

Graf

19. Cizí těleso, které je zaklíněno v ráně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neodstraňuji, sterilně obložím a snažím se předmět fixovat10094,34 %94,34 %  
postiženého se vůbec nedotýkám65,66 %5,66 %  

Graf

20. V případě epileptického záchvatu udělám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
postiženému do úst nic nevkládám, odstraním z okolí předměty o které by se mohl poranit8277,36 %77,36 %  
vložím postiženému do úst předmět, aby nedošlo k prokousnutí jazyka2018,87 %18,87 %  
postiženého se snažím vší silou držet, aby se zmírnily křečovité projevy43,77 %3,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Poskytoval/a jste někdy první pomoc?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Byl/a jste někdy přítomen/přítomna při poskytování první pomoci?

6. Byl/a jste někdy přítomen/přítomna při poskytování první pomoci?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Poskytoval/a jste někdy první pomoc?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let:

2. Vaše pohlaví:

3. Myslíte si, že je veřejnost o první pomoci dostatečně edukována?

4. Myslíte si, že máte dostatečné povědomí o první pomoci, aby jste byl/a schopen/schopna poskytnout první pomoc?

5. Poskytoval/a jste někdy první pomoc?

6. Byl/a jste někdy přítomen/přítomna při poskytování první pomoci?

7. Navštívil/a jste někdy kurz první pomoci?

8. Víte, jak poskytnout první pomoc člověku v bezvědomí?

9. V případě, že je člověk v bezvědomí a nereaguje na oslovení a na bolestivý podmět, udělám:

10. Víte, co znamená zkratka AED?

11. Doporučená frekvence stlačování hrudníku při nepřímé masáži srdce (resuscitaci) u dospělého je:

12. Důležitou ochrannou pomůckou při poskytování první pomoci je/jsou:

13. Zvládnete pacienta uložit do stabilizované polohy?

14. Telefonní číslo na tísňovou linku zdravotnické záchranné služby je:

15. Puls v případě bezvědomí v laické první pomoci:

16. Zkratka 5T znamená:

17. V případě masivního krvácení:

18. Jaký prostředek mohu použít v první pomoci v případě popálenin:

19. Cizí těleso, které je zaklíněno v ráně:

20. V případě epileptického záchvatu udělám:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let:

2. Vaše pohlaví:

3. Myslíte si, že je veřejnost o první pomoci dostatečně edukována?

4. Myslíte si, že máte dostatečné povědomí o první pomoci, aby jste byl/a schopen/schopna poskytnout první pomoc?

5. Poskytoval/a jste někdy první pomoc?

6. Byl/a jste někdy přítomen/přítomna při poskytování první pomoci?

7. Navštívil/a jste někdy kurz první pomoci?

8. Víte, jak poskytnout první pomoc člověku v bezvědomí?

9. V případě, že je člověk v bezvědomí a nereaguje na oslovení a na bolestivý podmět, udělám:

10. Víte, co znamená zkratka AED?

11. Doporučená frekvence stlačování hrudníku při nepřímé masáži srdce (resuscitaci) u dospělého je:

12. Důležitou ochrannou pomůckou při poskytování první pomoci je/jsou:

13. Zvládnete pacienta uložit do stabilizované polohy?

14. Telefonní číslo na tísňovou linku zdravotnické záchranné služby je:

15. Puls v případě bezvědomí v laické první pomoci:

16. Zkratka 5T znamená:

17. V případě masivního krvácení:

18. Jaký prostředek mohu použít v první pomoci v případě popálenin:

19. Cizí těleso, které je zaklíněno v ráně:

20. V případě epileptického záchvatu udělám:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pažout, P.Poskytování první pomoci (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://poskytovani-prvni-pomoci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.