Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postavení Fair trade v ČR

Postavení Fair trade v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alžběta Valentová
Šetření:13. 02. 2013 - 20. 02. 2013
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, ahoj,

děkuji moc za Váš čas a pomoc při dokončování mé bakalářské práce.

 

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o původ Vámi nakupovaného zboží?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7474 %74 %  
ne2626 %26 %  

Graf

2. Nakupujete zboží s označením Bio, Regionální potravina, Klasa...?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6565 %65 %  
ne3535 %35 %  

Graf

3. Znáte pojem Fair Trade?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7575 %75 %  
ne2525 %25 %  

Graf

4. Kde jste se s Fair trade produkty setkali poprvé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přímo v obchodě, kavárně3952 %39 %  
u známých/přátel1216 %12 %  
na internetu1216 %12 %  
jinde912 %9 %  
ještě jsem s Fair trade produkty nepřišel do styku34 %3 %  

Graf

5. Nakupujete Fair trade produkty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas5269,33 %52 %  
Ne1925,33 %19 %  
Ano, často45,33 %4 %  

Graf

6. Z jakého důvodu nakupujete Fair trade výrobky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pocit, že přispívám na dobrou věc2837,33 %28 %  
kvalita nakupovaného zboží1520 %15 %  
jiné1317,33 %13 %  
zájem o původ produktu1317,33 %13 %  
chuť zkusit něco nového68 %6 %  

Graf

7. Jaké Fair trade produkty nejčastěji nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čokoláda4560 %45 %  
káva3648 %36 %  
čaj2128 %21 %  
jiné1925,33 %19 %  
cukr912 %9 %  
řemeslné výrobky56,67 %5 %  
textil11,33 %1 %  

Graf

8. Věříte konceptu Fair trade?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5370,67 %53 %  
nevím1317,33 %13 %  
ne912 %9 %  

Graf

9. Nakolik si myslíte, že může Fair trade ovlivnit životní podmínky výrobců a pěstitelů, kterých se týká? Oznámkujte jako ve škole (1-ovlivní hodně, 5-neovlivní vůbec)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23344 %33 %  
11520 %15 %  
31418,67 %14 %  
41114,67 %11 %  
522,67 %2 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.32
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.87
Směrodatná odchylka:0.93
Medián:2
Modus:2

Graf

10. Jaké přínosy Fair trade považujete za nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důstojné pracovní podmínky4256 %42 %  
zákaz dětské práce1621,33 %16 %  
dopad na životní prostředí79,33 %7 %  
rozvoj komunit68 %6 %  
jiné45,33 %4 %  

Graf

11. Myslíte že je Fair trade dostatečně propagován?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7373 %73 %  
nevím1818 %18 %  
ano99 %9 %  

Graf

12. Jaké propagační metody byste doporučili pro lepší informovanost veřejnosti o Fair trade?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
reklama přímo v obchodech6262 %62 %  
vzdělávací pořady v tv4949 %49 %  
ochutnávky2828 %28 %  
letákové kampaně2020 %20 %  
semináře99 %9 %  
jiné77 %7 %  

Graf

13. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7070 %70 %  
muž3030 %30 %  

Graf

14. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23-355555 %55 %  
15-223434 %34 %  
35-...1111 %11 %  

Graf

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou5959 %59 %  
vysokoškolské3737 %37 %  
základní33 %3 %  
střední bez maturity11 %1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Nakupujete Fair trade produkty?

  • odpověď Ano, občas:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvalita nakupovaného zboží na otázku 6. Z jakého důvodu nakupujete Fair trade výrobky?
  • odpověď Ne:
    • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 6. Z jakého důvodu nakupujete Fair trade výrobky?

8. Věříte konceptu Fair trade?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zájem o původ produktu na otázku 6. Z jakého důvodu nakupujete Fair trade výrobky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o původ Vámi nakupovaného zboží?

2. Nakupujete zboží s označením Bio, Regionální potravina, Klasa...?

3. Znáte pojem Fair Trade?

4. Kde jste se s Fair trade produkty setkali poprvé?

5. Nakupujete Fair trade produkty?

6. Z jakého důvodu nakupujete Fair trade výrobky?

7. Jaké Fair trade produkty nejčastěji nakupujete?

8. Věříte konceptu Fair trade?

9. Nakolik si myslíte, že může Fair trade ovlivnit životní podmínky výrobců a pěstitelů, kterých se týká? Oznámkujte jako ve škole (1-ovlivní hodně, 5-neovlivní vůbec)

10. Jaké přínosy Fair trade považujete za nejdůležitější?

11. Myslíte že je Fair trade dostatečně propagován?

12. Jaké propagační metody byste doporučili pro lepší informovanost veřejnosti o Fair trade?

13. Jste:

14. Do jaké věkové kategorie patříte?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o původ Vámi nakupovaného zboží?

2. Nakupujete zboží s označením Bio, Regionální potravina, Klasa...?

3. Znáte pojem Fair Trade?

4. Kde jste se s Fair trade produkty setkali poprvé?

5. Nakupujete Fair trade produkty?

6. Z jakého důvodu nakupujete Fair trade výrobky?

7. Jaké Fair trade produkty nejčastěji nakupujete?

8. Věříte konceptu Fair trade?

9. Nakolik si myslíte, že může Fair trade ovlivnit životní podmínky výrobců a pěstitelů, kterých se týká? Oznámkujte jako ve škole (1-ovlivní hodně, 5-neovlivní vůbec)

10. Jaké přínosy Fair trade považujete za nejdůležitější?

11. Myslíte že je Fair trade dostatečně propagován?

12. Jaké propagační metody byste doporučili pro lepší informovanost veřejnosti o Fair trade?

13. Jste:

14. Do jaké věkové kategorie patříte?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Valentová, A.Postavení Fair trade v ČR (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://postaveni-fair-trade-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.