Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postavení mužů a žen na trhu práce

Postavení mužů a žen na trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Koutníková
Šetření:23. 02. 2011 - 02. 03. 2011
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím všechny,

 

provádím dotazníkové šetření, které slouží pouze jako praktická část mé bakalářské práce. Děkuji Vám za strávený čas vyplňováním.

Odpovědi respondentů

1. Pro získání lepšího zaměstnání záleží především na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) praxi b) titulu c) vědomostech d) předpokladech a zkušenostech uchazeče e) kontaktech, známých f) dobrém jméně vysoké školy21100 %100 %  

Graf

2. Jste spokojen/a s pracovním prostředím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1152,38 %52,38 %  
ano1047,62 %47,62 %  

Graf

3. Vzhledem k uplatnění v praxi, rozhodl/a byste se pro studium stejné školy v současné době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) ano b) spíše ano c) ne d) spíše ne21100 %100 %  

Graf

4. Můžete zasahovat do změn pracovního prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1361,9 %61,9 %  
ano838,1 %38,1 %  

Graf

5. Myslíte si, že dobré pracovní vztahy zaručují lepší výkon práce podniku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1990,48 %90,48 %  
ne29,52 %9,52 %  

Graf

6. Jakému prostředí byste dali přednost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) společné pracovní prostory b) samostatná kancelář21100 %100 %  

Graf

7. Co byste zlepšili ve Vašem zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) prostředí b) vybavení c) mezilidské vztahy d) kvalifikační kurzy e) benefity f) přístup nadřízených21100 %100 %  

Graf

8. Existuje podle Vás diskriminace (znevýhodnění) na trhu práce v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1885,71 %85,71 %  
nevím29,52 %9,52 %  
ne14,76 %4,76 %  

Graf

9. Setkali jste se někdy osobně s diskriminací v práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1257,14 %57,14 %  
ne942,86 %42,86 %  

Graf

10. 13. Co shledáváte jako nejčastější příčinu znevýhodnění na pracovním trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) pohlaví b) věk c) rasa, národnost d) vzdělání e) zdravotní stav21100 %100 %  

Graf

11. 14. Které skupiny jsou podle Vašeho názoru nejvíce znevýhodněny na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) ženy vyššího věku b) muži vyššího věku c) absolventi středních a vysokých škol d) ženy po mateřské dovolené e) ženy s dětmi předškolního věku f) zdravotně handicapovaní g) Romové, jiné etnické skupiny21100 %100 %  

Graf

12. Domníváte se, že v oboru, kde pracujete, jsou stejné podmínky pro muže i ženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) ženy mají lepší možnosti b) muži mají lepší možnosti c) muži i ženy mají stejné možnosti21100 %100 %  

Graf

13. Považujete skloubení profesní kariéry s osobním a rodinným životem v dnešní době za problematické?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) rozhodně ano b) občas ano c) ne, nevidím v tom problém21100 %100 %  

Graf

14. Co si myslíte, že by se mělo v rámci slaďování práce a rodiny zlepšit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) více možností práce na zkrácený úvazek b) možnost flexibilní pracovní doby c) jesle, firemní školky d) více možností práce z domova e) vstřícnost zaměstnavatele21100 %100 %  

Graf

15. Kdo by se podle Vás měl nejvíce zasazovat o sladění pracovního a rodinného života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) stát b) zaměstnavatelé c) je to osobní problém každého člověka21100 %100 %  

Graf

16. Narazili jste někdy při ucházení o práci na problém, že máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) ano b) ano, ale jen ojediněle c) ne, nesetkal d) nevím, neuvědomuji si21100 %100 %  

Graf

17. Jak vnímáte muže na „mateřské“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) pozitivně, mají mé sympatie b) proč ne, je-li to pro rodinu výhodnější c) neutrálně d) přijde mi to nepřirozené21100 %100 %  

Graf

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a)základní b)vyučen c)úplné středoškolské d)vysokoškolské21100 %100 %  

Graf

19. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) 15 – 25 b) 26 – 40 c) 41 – 55 d) 56 a více let21100 %100 %  

Graf

20. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) muž b) žena1257,14 %57,14 %  
a) muž b) žena942,86 %42,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Koutníková, V.Postavení mužů a žen na trhu práce (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://postaveni-muzu-a-zen-na-trhu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.