Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postavení na trhu

Postavení na trhu

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Erik Jahnický
Šetření:10. 01. 2013 - 16. 01. 2013
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vyplnění mého dotazníku bude sloužit k sepsání bakalářské práce na téma postavení muže a ženy na trhu práce. Cílem by mělo být zjištění, zda-li hraje roli druh pohlaví či nikoliv.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4667,65 %67,65 %  
muž2232,35 %32,35 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 253247,06 %47,06 %  
do 302130,88 %30,88 %  
do 401116,18 %16,18 %  
do 5045,88 %5,88 %  

Graf

3. Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný(á)5377,94 %77,94 %  
ženatý/vdaná1116,18 %16,18 %  
rozvedený(á)34,41 %4,41 %  
vdovec/vdova11,47 %1,47 %  

Graf

4. Počet dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
05479,41 %79,41 %  
168,82 %8,82 %  
268,82 %8,82 %  
3 a více22,94 %2,94 %  

Graf

5. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola3551,47 %51,47 %  
střední škola s maturitou2841,18 %41,18 %  
vyšší odborná škola34,41 %4,41 %  
základní22,94 %2,94 %  

Graf

6. Kolik let máte odpracováno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 54363,24 %63,24 %  
do 101217,65 %17,65 %  
do 2057,35 %7,35 %  
do 1545,88 %5,88 %  
nad 2045,88 %5,88 %  

Graf

7. Váš hrubý měsíční příjem je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 15 000 Kč3145,59 %45,59 %  
nad 30 000 Kč1319,12 %19,12 %  
do 20 OOO Kč913,24 %13,24 %  
do 25 000 Kč913,24 %13,24 %  
do 30 000 Kč68,82 %8,82 %  

Graf

8. Jaká je vaše pracovní doba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pružná3551,47 %51,47 %  
jednosměnná2435,29 %35,29 %  
vícesměnná913,24 %13,24 %  

Graf

9. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné1826,47 %26,47 %  
služby1725 %25 %  
prodej a obchod1319,12 %19,12 %  
administrativy1116,18 %16,18 %  
finančnictví1014,71 %14,71 %  
IT45,88 %5,88 %  
strojírenství a průmysl22,94 %2,94 %  
stavebnictví11,47 %1,47 %  

Graf

10. Vaším přímým nadřízeným je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3247,06 %47,06 %  
žena2739,71 %39,71 %  
nikdo913,24 %13,24 %  

Graf

11. Jste spokojeni ve svém nynějším zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2435,29 %35,29 %  
spíše ano2130,88 %30,88 %  
spíše ne1116,18 %16,18 %  
ne710,29 %10,29 %  
ano i ne57,35 %7,35 %  

Graf

12. Zažili jste někdy diskriminaci pohlaví v zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4769,12 %69,12 %  
ano, u kolegů913,24 %13,24 %  
ano, osobně710,29 %10,29 %  
ano, osobně i u kolegů68,82 %8,82 %  

Graf

13. Ve vaší firmě je více:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žen2942,65 %42,65 %  
zhruba stejně mužů a žen2130,88 %30,88 %  
mužů1826,47 %26,47 %  

Graf

14. Jaké hodnoty jsou pro vás nejvíce důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdraví5986,76 %86,76 %  
rodina5377,94 %77,94 %  
peníze3145,59 %45,59 %  
práce2435,29 %35,29 %  
vzdělání1927,94 %27,94 %  

Graf

15. Jakou dobu pracujete v současném zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 let3247,06 %47,06 %  
méně než 1 rok2536,76 %36,76 %  
do 10 let68,82 %8,82 %  
více než 10 let57,35 %7,35 %  

Graf

16. Co je pro vás nejvíce důležité při výběru zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plat4972,06 %72,06 %  
náplň práce4160,29 %60,29 %  
pracovní doba3348,53 %48,53 %  
lokalita2942,65 %42,65 %  
kariérní růst2232,35 %32,35 %  
pracovní pozice1927,94 %27,94 %  
zaměstnavatel1826,47 %26,47 %  
zaměstnanecké benefity710,29 %10,29 %  

Graf

17. Pracujete jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec5276,47 %76,47 %  
OSVČ913,24 %13,24 %  
jinak710,29 %10,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Kolik let máte odpracováno?

  • odpověď méně než 5:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 25 na otázku 2. Kolik je vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Váš rodinný stav?

4. Počet dětí?

5. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je?

6. Kolik let máte odpracováno?

7. Váš hrubý měsíční příjem je?

8. Jaká je vaše pracovní doba?

9. V jakém oboru pracujete?

10. Vaším přímým nadřízeným je?

11. Jste spokojeni ve svém nynějším zaměstnání?

12. Zažili jste někdy diskriminaci pohlaví v zaměstnání?

13. Ve vaší firmě je více:

14. Jaké hodnoty jsou pro vás nejvíce důležité?

15. Jakou dobu pracujete v současném zaměstnání?

16. Co je pro vás nejvíce důležité při výběru zaměstnání?

17. Pracujete jako:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Váš rodinný stav?

4. Počet dětí?

5. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je?

6. Kolik let máte odpracováno?

7. Váš hrubý měsíční příjem je?

8. Jaká je vaše pracovní doba?

9. V jakém oboru pracujete?

10. Vaším přímým nadřízeným je?

11. Jste spokojeni ve svém nynějším zaměstnání?

12. Zažili jste někdy diskriminaci pohlaví v zaměstnání?

13. Ve vaší firmě je více:

14. Jaké hodnoty jsou pro vás nejvíce důležité?

15. Jakou dobu pracujete v současném zaměstnání?

16. Co je pro vás nejvíce důležité při výběru zaměstnání?

17. Pracujete jako:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jahnický, E.Postavení na trhu (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://postaveni-na-trhu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.