Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postavení romského etnika ve společnosti

Postavení romského etnika ve společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Zimmelová
Šetření:17. 02. 2013 - 24. 02. 2013
Počet respondentů:219
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená respondentko, vážený respondente,
dovolte mi, abych vám tímto způsobem poděkoval za čas, který věnujete vyplnění tohoto dotazníku s názvem  „Postavení romského etnika ve společnosti“. S výsledky vás rád seznámím. Dotazník je určen pro všechny, bez rozdílu věku.
 

S pozdravem Pavel Kudláček a Lenka Zimmelová

Odpovědi respondentů

1. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15369,86 %69,86 %  
muž6630,14 %30,14 %  

Graf

2. Uveďte váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-24 let10246,58 %46,58 %  
25-34 let6630,14 %30,14 %  
35-49 let3616,44 %16,44 %  
50 a více125,48 %5,48 %  
0 -14 let31,37 %1,37 %  

Graf

3. Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské9342,47 %42,47 %  
středoškolské s maturitou8538,81 %38,81 %  
základní2511,42 %11,42 %  
středoškolské bez maturity125,48 %5,48 %  
bez vzdělání41,83 %1,83 %  

Graf

4. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodná/svobodný15771,69 %71,69 %  
vdaná/ženatý4219,18 %19,18 %  
rozvedená/rozvedený198,68 %8,68 %  
vdova/vdovec10,46 %0,46 %  

Graf

5. Jaké máte zkušenosti s Romy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatné – přímo jsem se s nimi dostal do konfliktu, tato menšina mi vadí, v blízkosti jejích příslušníků se necítím bezpečně14264,84 %64,84 %  
dobré – nikdy jsem se s nimi nedostal do konfliktu a nebyl jsem ani svědkem žádné podobné situace3917,81 %17,81 %  
žádné3817,35 %17,35 %  

Graf

6. Vadilo by vám, kdyby byl v práci váš kolega Rom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16073,06 %73,06 %  
ano5926,94 %26,94 %  

Graf

7. Představte si, že jste ředitel nebo majitel firmy. Zaměstnal byste Roma v případě, že byste se rozhodoval mezi uchazeči se stejným vzděláním a dovednostmi, z nichž jeden by byl romské národnosti a druhý příslušníkem majority?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, obával bych se odlišné mentality, nespolehlivosti12356,16 %56,16 %  
ano, myslím, že příslušníkům menšin se má pomáhat4319,63 %19,63 %  
ne, bál bych se, jak na nově příchozího budou reagovat ostatní zaměstnanci3515,98 %15,98 %  
ano, bál bych se nařčení z diskriminace188,22 %8,22 %  

Graf

8. Proč podle vás Romové obtížně shánějí zaměstnání? (vyberte maximálně dvě možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mizivá kvalifikace, špatné vzdělání14063,93 %63,93 %  
neochota pracovat9141,55 %41,55 %  
vystačí si se sociálními dávkami a práce pro ně není motivace8337,9 %37,9 %  
nedisciplinovanost5625,57 %25,57 %  
kriminalita198,68 %8,68 %  
nevím, touto otázkou jsem se nikdy nezabývala10,46 %0,46 %  
už děti jdou do první třídy s jazykovým handicapem, který nejsou schopny smazat10,46 %0,46 %  
Nejen Romové v dnešní době shánějí zaměstnání10,46 %0,46 %  
nedostatek práce na trhu vůbec10,46 %0,46 %  
Předsudky majority.10,46 %0,46 %  
vysoká nemocnost10,46 %0,46 %  
špatné zázemí v rodině (dělají to co vidí u svých příbuzných)10,46 %0,46 %  
většina prostě pracovat nechce, oni to tak mají, chceme je pořád měnit, ale oni jiní nebudou... co po nich vlastně chceme?? 10,46 %0,46 %  
předsudky10,46 %0,46 %  
kriminalita, jiná mentalita, vliv skupin ve kterých žijí, neochota pracovat, nespolehlivost10,46 %0,46 %  
předsudky majority10,46 %0,46 %  
obtížně hledají práci i "bílí", Romové jsou absolutně bez šance ikdyby sebevíc chtěli10,46 %0,46 %  
Rasismus a diskriminace ze strany Gádžů10,46 %0,46 %  
Předsudky zaměstnavatelů10,46 %0,46 %  
Samotný přístup Čechů automaticky snižuje Romům motivaci práci hledat. Když si sama představím, že bych byla na jejich místě a věděla jak mě každý nenávidí, tak bych se asi i rovnou chovala uzavřeně, což na pracovním pohovoru nepůsobí nejlépe.10,46 %0,46 %  
-10,46 %0,46 %  
Víte, každý den jsem ve škole s těmito lidmi. Já osobně zrovna se svými spolužáky problém nemám a celkem s nimi vycházím. A mohla bych s určitostí říct, že nejsou k ničemu vedeni (tedy MÁLOKDO). Nemají žádné cíle a ani motivaci.10,46 %0,46 %  
diskriminace10,46 %0,46 %  
často sami sebe považují jako vedoucí a jsou schopni při neúspěchu do všeho zaplést všechny další kamarády či rodinu.. a pak je z toho sraz naštvaných opic, a to snad nepřeji žádnému zaměstnanci, také chování 10,46 %0,46 %  
Jedná se o začarovaný kruh. Oni by měli zájem pracovat, jenomže žijí ve velmi početných rodinách. Nezdřídka kdy je v domácnosti např. 10 osob. Pokud by jeden z nich přinesl plat či mzdu, ostatní rodinní příslušníci mu je seberou pro svou vlastní potřebu.10,46 %0,46 %  
Nikdo je nechce přijmout10,46 %0,46 %  
zneužívanie sociálneho systému10,46 %0,46 %  
vše zmíněné10,46 %0,46 %  
špatná pověst etnika10,46 %0,46 %  

Graf

9. Myslíte si, že jsou Romové v naší společnosti diskriminováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne8940,64 %40,64 %  
ne6328,77 %28,77 %  
spíše ano5223,74 %23,74 %  
ano, osobně jsem se s tím setkal156,85 %6,85 %  

Graf

10. Vadilo by vám, kdyby byl vaším sousedem Rom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleželo by na jeho chování a vystupování17278,54 %78,54 %  
určitě vadilo2611,87 %11,87 %  
ne146,39 %6,39 %  
spíše ne73,2 %3,2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Uveďte váš věk

  • odpověď 15-24 let:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 3. Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem

2. Uveďte váš věk

3. Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání

4. Rodinný stav

5. Jaké máte zkušenosti s Romy?

6. Vadilo by vám, kdyby byl v práci váš kolega Rom?

7. Představte si, že jste ředitel nebo majitel firmy. Zaměstnal byste Roma v případě, že byste se rozhodoval mezi uchazeči se stejným vzděláním a dovednostmi, z nichž jeden by byl romské národnosti a druhý příslušníkem majority?

8. Proč podle vás Romové obtížně shánějí zaměstnání? (vyberte maximálně dvě možnosti)

9. Myslíte si, že jsou Romové v naší společnosti diskriminováni?

10. Vadilo by vám, kdyby byl vaším sousedem Rom?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem

2. Uveďte váš věk

3. Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání

4. Rodinný stav

5. Jaké máte zkušenosti s Romy?

6. Vadilo by vám, kdyby byl v práci váš kolega Rom?

7. Představte si, že jste ředitel nebo majitel firmy. Zaměstnal byste Roma v případě, že byste se rozhodoval mezi uchazeči se stejným vzděláním a dovednostmi, z nichž jeden by byl romské národnosti a druhý příslušníkem majority?

8. Proč podle vás Romové obtížně shánějí zaměstnání? (vyberte maximálně dvě možnosti)

9. Myslíte si, že jsou Romové v naší společnosti diskriminováni?

10. Vadilo by vám, kdyby byl vaším sousedem Rom?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zimmelová, L.Postavení romského etnika ve společnosti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://postaveni-romskeho-etnika-ve.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.