Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postavení seniorů v české společnosti

Postavení seniorů v české společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Kudláček
Šetření:22. 09. 2015 - 10. 10. 2015
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:18,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

věnujte prosím několik minut svého času na vyplnění následujícícho dotazníku. Dotazník se týká šetření postavení seniorů v české společnosti. Cílem je porovnat situaci ve dvou krajích - Středočeském a Jihočeském. Prosím, věnujte se mu pouze v případě, že pocházíte nebo trvale žijete v jednom z těchto krajů.

Veškeré uvedené údaje jsou zcela anonymní a důvěrné. Budou využity pouze pro zpracování diplomové práce na téma: Postavení seniorů v české společnost.

 

Odpovědi respondentů

1. Žiji v kraji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeském1270,59 %70,59 %  
Jihočeském529,41 %29,41 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1058,82 %58,82 %  
muž741,18 %41,18 %  

Graf

3. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21423,53 %23,53 %  
6615,88 %5,88 %  
6915,88 %5,88 %  
1915,88 %5,88 %  
6715,88 %5,88 %  
6315,88 %5,88 %  
6015,88 %5,88 %  
2715,88 %5,88 %  
3215,88 %5,88 %  
4215,88 %5,88 %  
3015,88 %5,88 %  
5015,88 %5,88 %  
2015,88 %5,88 %  
1815,88 %5,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:37.33
Minimum:19
Maximum:67
Variační rozpětí:48
Rozptyl:353.52
Směrodatná odchylka:18.8
Medián:30
Modus:21

Graf

4. Nejvyšší ukončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou1164,71 %64,71 %  
střední bez maturity211,76 %11,76 %  
vysokoškolské211,76 %11,76 %  
základní211,76 %11,76 %  

Graf

5. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1058,82 %58,82 %  
ano741,18 %41,18 %  

Graf

6. Kde v současné době žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s partnerem(kou)/manželem/manželkou ve vlastním bytě952,94 %52,94 %  
sám ve vlastním bytě423,53 %23,53 %  
u některého z členů rodiny317,65 %17,65 %  
v domově pro seniory15,88 %5,88 %  

Graf

7. Do jaké míry můžete svobodně rozhodovat o svých záležitostech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maximálně741,18 %41,18 %  
hodně635,29 %35,29 %  
středně211,76 %11,76 %  
vůbec ne15,88 %5,88 %  
omezeně15,88 %5,88 %  

Graf

8. Myslíte si, že se Vám v životě dostává uznání, které si zasloužíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně847,06 %47,06 %  
hodně529,41 %29,41 %  
vůbec ne211,76 %11,76 %  
trochu211,76 %11,76 %  

Graf

9. Jak moc Vás těší život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně952,94 %52,94 %  
středně317,65 %17,65 %  
vůbec ne317,65 %17,65 %  
trochu211,76 %11,76 %  

Graf

10. Máte dost peněz k uspokojení svých potřeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne952,94 %52,94 %  
ano847,06 %47,06 %  

Graf

11. Jak hodnotíte Váš zdravotní stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý952,94 %52,94 %  
ani špatný ani dobrý635,29 %35,29 %  
velmi špatný15,88 %5,88 %  
velmi dobrý15,88 %5,88 %  

Graf

12. Jak hodnotíte svou schopnost se pohybovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohybuji se bez obtíží, pomoc okolí nepotřebuji1482,35 %82,35 %  
jsem samostatný/á, ale některé činnosti už mi způsobují problémy211,76 %11,76 %  
k vykonání určitých činností potřebují pomoc/asistenci15,88 %5,88 %  

Graf

13. Využíváte některou z uvedených sociálních služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádnou ze sociálních služeb nevyužívám1588,24 %88,24 %  
ambulantní pečovatelská a ošetřovatelská péče15,88 %5,88 %  
terénní odlehčovací služby15,88 %5,88 %  
volnočasové aktivity pro seniory15,88 %5,88 %  

Graf

14. Cítíte se osaměle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1164,71 %64,71 %  
ano423,53 %23,53 %  
někdy211,76 %11,76 %  

Graf

15. Setkáváte se se členy své rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, několikrát týdne741,18 %41,18 %  
maximálně párkrát za měsíc423,53 %23,53 %  
několikrát do roka317,65 %17,65 %  
alespoň jednou za týden211,76 %11,76 %  
pravidelně se s nikým nestýkám15,88 %5,88 %  

Graf

16. Se členy své rodiny jste v kontaktu převážně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobně1058,82 %58,82 %  
telefonicky423,53 %23,53 %  
emailem, ICQ, Skype, (internet)211,76 %11,76 %  
nejsem v kontaktu15,88 %5,88 %  

Graf

17. Jak byste hodnotil/a vztahy ve vaší rodině vůči vám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrné741,18 %41,18 %  
velmi dobré529,41 %29,41 %  
neuspokojivé317,65 %17,65 %  
velmi špatné15,88 %5,88 %  
vynikající15,88 %5,88 %  

Graf

18. Zajímáte se o veřejné dění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejné dění sleduji jen občas/nahodile952,94 %52,94 %  
ano, pravidelně sleduji zpravodajství v televizi/odebírám noviny635,29 %35,29 %  
ne, veřejné dění mě nezajímá15,88 %5,88 %  
ano, podílím se aktivně na místní/komunální politice15,88 %5,88 %  

Graf

19. Setkáváte se se svými přáteli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, několikrát týdne635,29 %35,29 %  
maximálně párkrát za měsíc529,41 %29,41 %  
alespoň jednou za týden317,65 %17,65 %  
pravidelně se s nikým nestýkám211,76 %11,76 %  
několikrát do roka15,88 %5,88 %  

Graf

20. Se svými přáteli jste v kontaktu převážně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobně1270,59 %70,59 %  
emailem, ICQ, Skype, (internet)317,65 %17,65 %  
nejsem v kontaktu211,76 %11,76 %  

Graf

21. Jak trávíte svůj volný čas? (můžete zaškrtnout i více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
věnuji se koníčkům a zálibám1058,82 %58,82 %  
s přáteli847,06 %47,06 %  
pečuji o domácnost635,29 %35,29 %  
věnuji se rodině (hlídám vnoučata)529,41 %29,41 %  
studuji (univerzita třetího věku, různé kurzy, cizí jazyk)423,53 %23,53 %  
pracuji (brigáda)423,53 %23,53 %  
nijak211,76 %11,76 %  
prace, studium, sebevzdelavani15,88 %5,88 %  

Graf

22. Setkal/a jste se v poslední době s tím, že se k vám někdo choval hůře jen kvůli vašemu věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1164,71 %64,71 %  
ano635,29 %35,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kudláček, P.Postavení seniorů v české společnosti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://postaveni-senioru-v-ceske-sp.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.