Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postavení uprchlíků vČR

Postavení uprchlíků vČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Dvořáková
Šetření:02. 04. 2013 - 04. 04. 2013
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentka oboru předškolní pedagogika a následující dotazník-anketa je součástí mé seminární práce do předmětu multikultura,
Dotazník je určen veřejnosti, příspěvek každého z Vás je pro mě cenný.

Děkuji!

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 25 let4756,63 %56,63 %  
15 - 20 let2125,3 %25,3 %  
25 - 35 let89,64 %9,64 %  
35 let a více78,43 %8,43 %  

Graf

2. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4959,04 %59,04 %  
Muž3440,96 %40,96 %  

Graf

3. Jaký postoj zaujímáš k uprchlíkům/azylantům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soucítím s lidmy, kteří museli opustit svou zemi kvůli válce, rasismu či fyzickému teroru5161,45 %61,45 %  
Nemám rád/a cizince v naší zemi2428,92 %28,92 %  
Nevím, je mi to jedno89,64 %9,64 %  

Graf

4. Pokud by jsi ve svém okolí měl/a někoho, kdo by získal azyl v ČR, byl/a bys ochoten/na se s ním kamarádit, pomoci mu se zařazením do společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4655,42 %55,42 %  
nevím, nedokážu si takovou situaci představit2833,73 %33,73 %  
ne910,84 %10,84 %  

Graf

5. Znáte někoho ze svého okolí, kdo by byl uprchlíkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7185,54 %85,54 %  
ano1214,46 %14,46 %  

Graf

6. Máte k němu/ní kladný/záporný vztah? Proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

Jsou to sousedi, co utekli z Jugoslávie. Mám k nim absolutně neutrální vztah, jako k ostatním sousedům. Pozdravím je ve výtahu, starší paní pomůžu s taškou, ale na kafe k sobě nechodíme.

kladny je jako moje sestra

kladný, je fajn

kladný, je milej

Kladný, obdivuji jejich odvahu opustit své nejbližší a vyrazit do neznáma.

kladný,jsem jeho učitelka,tak se mu snažím pomoci

ne,protože je to dobrý kamarád.

Nesoudím lidi podle toho jestli jsou uprchlíci nebo ne a víceméně mě to nezajímá. Takže vztah k uprchlíkům je pro mě neutrální stejně jako k jakékoliv menšině nebo rase.

Velmi kladný vztah, celá rodina se rychle zadaptovala i přes počáteční velké problémy

zaporny

Přijímací středisko je místem, kde každý žadatel o udělení azylu je povinen pobývat zákonem stanovenou dobu, jeho opuštění je hodnoceno jako přestupek.

7. Které z těchto přijímacích středisek znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám žádné z uvedených6274,7 %74,7 %  
na letišti Václava Havla Praha (Ruzyně)1315,66 %15,66 %  
ve Vyšních Lhotách okres Frýdek-Místek56,02 %6,02 %  
záchytné zařízení pro cizince v Poštorné44,82 %4,82 %  
záchytné zařízení pro cizince ve Frýdku-Místku22,41 %2,41 %  
záchytné zařízení pro cizince ve Velkých přílepech22,41 %2,41 %  
záchytné zařízení pro cizince v Bělé11,2 %1,2 %  

Graf

Pobytová střediska (nazývaná běžně tábor) jsou existenčním zázemím pro cizince, kteří čekají na rozhodnutí o udělení azylu. Žadatel zde má zajištěno bezplatné ubytování, stravu, jiné služby a kapesné.

8. Které z uvedených pobytových středisek znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám žádné z uvedených5869,88 %69,88 %  
Zastávka u Brna1518,07 %18,07 %  
Zbýšov (o. Brno-venkov)67,23 %7,23 %  
Kostelec nad Orlicí67,23 %7,23 %  
Havířov44,82 %4,82 %  
Bruntál44,82 %4,82 %  
Červený Újezd (o. Teplice)33,61 %3,61 %  
Bělá pod Bezdězem (o. Mladá Boleslav)22,41 %2,41 %  
Seč (o. Chrudim)22,41 %2,41 %  
Stráž pod Ralskem (O. Česká Lípa)11,2 %1,2 %  

Graf

V integračních azylových střediscích jsou ubytováni cizinci, kterým byl udělen azyl jen dočasně.

9. Které z těchto integračních azylových středisek znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám žádné z uvedených6881,93 %81,93 %  
Zastávka u Brna1113,25 %13,25 %  
Náchod44,82 %4,82 %  
Jaroměř33,61 %3,61 %  
Krásná Lípa11,2 %1,2 %  
Ústí nad Labem - Předlice11,2 %1,2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jsem:

3. Jaký postoj zaujímáš k uprchlíkům/azylantům?

4. Pokud by jsi ve svém okolí měl/a někoho, kdo by získal azyl v ČR, byl/a bys ochoten/na se s ním kamarádit, pomoci mu se zařazením do společnosti?

5. Znáte někoho ze svého okolí, kdo by byl uprchlíkem?

7. Které z těchto přijímacích středisek znáte?

8. Které z uvedených pobytových středisek znáte?

9. Které z těchto integračních azylových středisek znáte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jsem:

3. Jaký postoj zaujímáš k uprchlíkům/azylantům?

4. Pokud by jsi ve svém okolí měl/a někoho, kdo by získal azyl v ČR, byl/a bys ochoten/na se s ním kamarádit, pomoci mu se zařazením do společnosti?

5. Znáte někoho ze svého okolí, kdo by byl uprchlíkem?

7. Které z těchto přijímacích středisek znáte?

8. Které z uvedených pobytových středisek znáte?

9. Které z těchto integračních azylových středisek znáte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvořáková, A.Postavení uprchlíků vČR (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://postaveni-uprchliku-vcr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.