Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postavení žen v Muslimském světě

Postavení žen v Muslimském světě

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iva Málková
Šetření:14. 12. 2009 - 21. 12. 2009
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):24 / 23.9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Svou prací bych chtěla vyvrátit jisté předsudky o islámském náboženství a zvýšit tak informovanost o tomto, v dnešní době, velice aktuálním tématu.

Odpovědi respondentů

1. Co se Vám vybaví, když se řekne muslimská žena?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
burka516,13 %16,13 %  
Zahalená žena26,45 %6,45 %  
šátek13,23 %3,23 %  
zahalení13,23 %3,23 %  
zahalená a podřízená muži13,23 %3,23 %  
bezpráví13,23 %3,23 %  
věc bez práv na cokoli13,23 %3,23 %  
chudinka13,23 %3,23 %  
zahalená13,23 %3,23 %  
diskriminace, i dobrovolná13,23 %3,23 %  
ostatní odpovědi Podřízená muži, skoro žádná práva, hábit
zahalená osoba
omezená svoboda pro ženy, žena zahaléná do hábitu
fuj tajksl toje ale hovno v černym
zahalená, černá postava
I když je to předsudek, tak asi závoj
šátek přes obličej
šátek, konzervativismus, strach
zahalené ženy
zahalena osoba od hlavy k pate...
žena v submisivním postavení
coura
Chodí zahalené a jsou podřízeny mužům.
Žena bez zbytečných char. rysů (ne děvka)
pohrdání
zahalená postava
1651,61 %51,61 % 

Graf

2. Co se Vám vybaví,když se řekne Islám?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náboženství39,68 %9,68 %  
mešita26,45 %6,45 %  
korán26,45 %6,45 %  
náboženství, mešity, možný fundamentalismus13,23 %3,23 %  
radikální náboženství13,23 %3,23 %  
ortodoxní náboženství založené na důvěře lidí13,23 %3,23 %  
alah13,23 %3,23 %  
jihad13,23 %3,23 %  
tupí negramoti13,23 %3,23 %  
Alláh, Korán, Ramadán13,23 %3,23 %  
ostatní odpovědi minaret
šejkové
hrozba, strach
radikalni nabozenstvi
dej temi akáčko do ruky a já změním svět
nesnášenlivé náboženství (džihád atd.)
jedno ze tří monoteistických náboženství
nerovnoprávnost, Alláh, terorismus
modlitba, šátek, pravidla
teroristi
terorismus...
monoteistické náboženství
špína
Jedno z nejrozšířenějších náboženství.
Mír
blízký východ
barbarství
1754,84 %54,84 % 

Graf

3. Respektuje Islámské náboženství ženy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2167,74 %67,74 %  
ano1032,26 %32,26 %  

Graf

4. Z jakých zdrojů se nejčastěji dozvídáte o Islámu, muslimech, muslimských ženách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z televize2064,52 %64,52 %  
z internetu1651,61 %51,61 %  
z vlastní zkušenosti, ze zkušenosti jiné osoby1445,16 %45,16 %  
z literatury faktu1135,48 %35,48 %  
z cestování825,81 %25,81 %  
z beletrické literatury412,9 %12,9 %  

Graf

5. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-302167,74 %67,74 %  
15-20619,35 %19,35 %  
31-5026,45 %6,45 %  
51 a více26,45 %6,45 %  

Graf

6. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1858,06 %58,06 %  
muž1341,94 %41,94 %  

Graf

7. Jaké jste národnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká3096,77 %96,77 %  
jiná13,23 %3,23 %  

Graf

8. Jaké je Vaše vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola1963,33 %61,29 %  
vysoká škola930 %29,03 %  
základní škola26,67 %6,45 %  

Graf

9. Jaké je Vaše zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný1754,84 %54,84 %  
student /ka1135,48 %35,48 %  
nezaměstnaná /ný39,68 %9,68 %  

Graf

10. Vyznáváte nějaké náboženství?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne - jsem ateista1756,67 %54,84 %  
ano - jsem křesťan620 %19,35 %  
jiná možnost620 %19,35 %  
ano - jsem muslim13,33 %3,23 %  

Graf

11. Dommníváte se, že jsou muslimské ženy utlačovány?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2477,42 %77,42 %  
ne722,58 %22,58 %  

Graf

12. Jak byste se zachovali, kdyby naproti Vám šla zahalená muslimská dívka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevšímal/la bych si jí2580,65 %80,65 %  
určitě bych se za ní otočil/la412,9 %12,9 %  
přešel/la bych na druhou stranu26,45 %6,45 %  

Graf

13. Myslíte si, že Islám poskytuje ženám větší práva než ostatní náboženství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2993,55 %93,55 %  
ano26,45 %6,45 %  

Graf

14. Zajímá se Muslimská žena o módu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2167,74 %67,74 %  
ne1032,26 %32,26 %  

Graf

15. Domníváte se, že Muslimské ženy mají v České republice těžké postavení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1961,29 %61,29 %  
ano1238,71 %38,71 %  

Graf

16. Má Muslimská žena stejné právo na vzdělání jako muž?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1961,29 %61,29 %  
ano1238,71 %38,71 %  

Graf

17. Má Muslimská žena stejné právo vydělávat peníze jako muž?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2683,87 %83,87 %  
ano516,13 %16,13 %  

Graf

18. Má Muslimská žena stejné právo uzavírat smlouvy jako muž?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2580,65 %80,65 %  
ano619,35 %19,35 %  

Graf

19. Má Muslimská žena stejné právo vlastnit majetek jako muž?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2477,42 %77,42 %  
ano722,58 %22,58 %  

Graf

20. Má Muslimská žena stejné právo dědit jako muž?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2066,67 %64,52 %  
ano1033,33 %32,26 %  

Graf

21. Které praktiky jsou spjaty s Islámem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kamenování žen za cizoložství2477,42 %77,42 %  
vraždy ze cti1858,06 %58,06 %  
ženská obřízka1135,48 %35,48 %  
žádná z výše vypsaných26,45 %6,45 %  

Graf

22. Co přikazuje Islám Muslimských ženám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zachovat věrnost manželovi2993,55 %93,55 %  
nemluvit s cizími muži2167,74 %67,74 %  
nerozvádět se2064,52 %64,52 %  
nechovat se vyzývavě a přiměřeně se oblékat1961,29 %61,29 %  
poslouchat manžela na slovo1858,06 %58,06 %  
zahalovat si celé tělo kromě nohou1548,39 %48,39 %  

Graf

23. Domníváte se, že jste o Islámu málo informován/ná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1858,06 %58,06 %  
ne - média podávají dostatečné informace1341,94 %41,94 %  

Graf

24. Jsou informace, které získáváte z médií ohledně Islámu, podle Vás zkreslené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, některé informace jsou nedůvěryhodné2993,55 %93,55 %  
ne, média poskytují vždy pravdivé informace26,45 %6,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Málková, I.Postavení žen v Muslimském světě (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://postaveni-zen-v-muslimskem-svete.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.