Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postavení žen ve společnosti

Postavení žen ve společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Věra Pasecká
Šetření:25. 01. 2012 - 09. 02. 2012
Počet respondentů:351
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

 

máte před sebou dotazník, jehož výsledky se stanou součástí výzkumné části mé závěrečné práce s názvem Postavení žen ve společnosti. 

Dotazník je anonymní a zebere Vám jen několik málo minut. Děkuji za jeho vyplnění.

 

V.P.

Odpovědi respondentů

1. Překvapí Vás, pokud vidíte na dříve typicky ženské pracovní pozici (př. učitelka v MŠ, zdravotní sestra) muže?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18352,14 %52,14 %  
ano16847,86 %47,86 %  

Graf

2. Jsou ženy ucházející se o práci diskriminované kvůli skutečnosti, že mají děti nebo je brzy plánují?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano28882,05 %82,05 %  
nevím4713,39 %13,39 %  
ne164,56 %4,56 %  

Graf

3. Jsou muži omezováni ve svém zaměstnání skutečností, že mají děti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne30586,89 %86,89 %  
nevím359,97 %9,97 %  
ano113,13 %3,13 %  

Graf

4. Má podle Vás žena lepší organizační schopnosti než muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to stejné18552,71 %52,71 %  
ano10931,05 %31,05 %  
nevím359,97 %9,97 %  
ne226,27 %6,27 %  

Graf

5. Lepší kolektiv se utváří ve společnosti, kde pracují:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženy i muži19655,84 %55,84 %  
nezáleží na pohlaví8724,79 %24,79 %  
muži5716,24 %16,24 %  
ženy61,71 %1,71 %  
nevím51,42 %1,42 %  

Graf

6. Vadilo by Vám mít v nadřízené pozici ženu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne30486,61 %86,61 %  
ano287,98 %7,98 %  
nevím195,41 %5,41 %  

Graf

7. Chtějí být ženy finančně nezávislé na svém partnerovi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano21160,11 %60,11 %  
ano9928,21 %28,21 %  
spíše ne3610,26 %10,26 %  
ne51,42 %1,42 %  

Graf

8. Vnímáte zastoupení žen v politice, v řídících funkcích firem apod. za dostatečné ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21360,68 %60,68 %  
ano7120,23 %20,23 %  
nevím6719,09 %19,09 %  

Graf

9. Ovlivňuje kariéra ženy plánovaný počet dětí v rodině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano27377,78 %77,78 %  
nevím5415,38 %15,38 %  
ne246,84 %6,84 %  

Graf

10. Souhlasíte s tím, aby na rodičovské dovolené zůstával muž místo ženy, která bude chodit do práce ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím11231,91 %31,91 %  
souhlasím8624,5 %24,5 %  
spíše nesouhlasím8223,36 %23,36 %  
nevím5114,53 %14,53 %  
nesouhlasím205,7 %5,7 %  

Graf

11. Je v naší společnosti stále platný stereotyp: muž vydělává, žena se stará o domácnost a děti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano19856,41 %56,41 %  
spíše ne7922,51 %22,51 %  
ano4913,96 %13,96 %  
ne257,12 %7,12 %  

Graf

12. Pokud by Vám to situace dovolila, aplikovali byste ve své rodině výše zmíněný model (žena v domácnosti, muž v zaměstnání) ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15744,73 %44,73 %  
ne11633,05 %33,05 %  
nevím7822,22 %22,22 %  

Graf

13. Postavení žen a mužů v naší společnosti vnímáte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nerovnocenné, muž je postaven ve společnosti výše než žena23466,67 %66,67 %  
rovnocenné11432,48 %32,48 %  
nerovnocenné, žena je postavena ve společnosti výše než muž30,85 %0,85 %  

Graf

14. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena28882,05 %82,05 %  
muž6317,95 %17,95 %  

Graf

15. Uveďte, prosím, Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
224412,54 %12,54 %  
243710,54 %10,54 %  
21359,97 %9,97 %  
23308,55 %8,55 %  
25277,69 %7,69 %  
20215,98 %5,98 %  
19174,84 %4,84 %  
27143,99 %3,99 %  
26133,7 %3,7 %  
1892,56 %2,56 %  
ostatní odpovědi 31
29
30
28
38
17
16
33
44
40
54
36
32
34
39
48
15
42
43
49
46
50
47
14
52
45
53
41
13
37
35
65
68
58
55
10429,63 %29,63 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.29
Minimum:18
Maximum:46
Variační rozpětí:28
Rozptyl:35.97
Směrodatná odchylka:6
Medián:24
Modus:22

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Překvapí Vás, pokud vidíte na dříve typicky ženské pracovní pozici (př. učitelka v MŠ, zdravotní sestra) muže?

2. Jsou ženy ucházející se o práci diskriminované kvůli skutečnosti, že mají děti nebo je brzy plánují?

3. Jsou muži omezováni ve svém zaměstnání skutečností, že mají děti?

4. Má podle Vás žena lepší organizační schopnosti než muž?

5. Lepší kolektiv se utváří ve společnosti, kde pracují:

6. Vadilo by Vám mít v nadřízené pozici ženu?

7. Chtějí být ženy finančně nezávislé na svém partnerovi?

8. Vnímáte zastoupení žen v politice, v řídících funkcích firem apod. za dostatečné ?

9. Ovlivňuje kariéra ženy plánovaný počet dětí v rodině?

10. Souhlasíte s tím, aby na rodičovské dovolené zůstával muž místo ženy, která bude chodit do práce ?

11. Je v naší společnosti stále platný stereotyp: muž vydělává, žena se stará o domácnost a děti ?

12. Pokud by Vám to situace dovolila, aplikovali byste ve své rodině výše zmíněný model (žena v domácnosti, muž v zaměstnání) ?

13. Postavení žen a mužů v naší společnosti vnímáte jako:

14. Jste:

15. Uveďte, prosím, Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Překvapí Vás, pokud vidíte na dříve typicky ženské pracovní pozici (př. učitelka v MŠ, zdravotní sestra) muže?

2. Jsou ženy ucházející se o práci diskriminované kvůli skutečnosti, že mají děti nebo je brzy plánují?

3. Jsou muži omezováni ve svém zaměstnání skutečností, že mají děti?

4. Má podle Vás žena lepší organizační schopnosti než muž?

5. Lepší kolektiv se utváří ve společnosti, kde pracují:

6. Vadilo by Vám mít v nadřízené pozici ženu?

7. Chtějí být ženy finančně nezávislé na svém partnerovi?

8. Vnímáte zastoupení žen v politice, v řídících funkcích firem apod. za dostatečné ?

9. Ovlivňuje kariéra ženy plánovaný počet dětí v rodině?

10. Souhlasíte s tím, aby na rodičovské dovolené zůstával muž místo ženy, která bude chodit do práce ?

11. Je v naší společnosti stále platný stereotyp: muž vydělává, žena se stará o domácnost a děti ?

12. Pokud by Vám to situace dovolila, aplikovali byste ve své rodině výše zmíněný model (žena v domácnosti, muž v zaměstnání) ?

13. Postavení žen a mužů v naší společnosti vnímáte jako:

14. Jste:

15. Uveďte, prosím, Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pasecká, V.Postavení žen ve společnosti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://postaveni-zen-ve-spolecnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.