Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postavení ženy v politice

Postavení ženy v politice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Hejcmanová
Šetření:14. 02. 2013 - 21. 02. 2013
Počet respondentů:119
Počet otázek (max/průměr):33 / 26.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentkou 2. ročníku magisterského studia oboru Andragogika na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. Studium je zakončeno diplomovou prací na téma Postavení ženy v politice. Tento dotazník je určen pro ženy nad 35 let. Cílem tohoto šetření je získání pohledu ženy na politickou scénu. Předem děkuji za Vaši pomoc, velmi si ji cením.

Bc. Simona Hejcmanová
 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35 - 45 let9176,47 %76,47 %  
46 - 55 let2016,81 %16,81 %  
56 - 65 let43,36 %3,36 %  
66 a více let43,36 %3,36 %  

Graf

2. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6453,78 %53,78 %  
střední s maturitou4436,97 %36,97 %  
vyšší odborné86,72 %6,72 %  
vyučení32,52 %2,52 %  

Graf

3. Kolik obyvatel má Vaše obec, ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 000 – 49999 obyvatel3630,25 %30,25 %  
5 000 – 19999 obyvatel1915,97 %15,97 %  
nad 1 milion obyvatel1915,97 %15,97 %  
1 000 – 4999 obyvatel1714,29 %14,29 %  
do 999 obyvatel1512,61 %12,61 %  
více než 100 000 obyvatel75,88 %5,88 %  
50 000 – 99999 obyvatel65,04 %5,04 %  

Graf

4. Do jaké oblasti byste zařadila Vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromý sektor6252,1 %52,1 %  
veřejný sektor5747,9 %47,9 %  

Graf

5. Do jaké oblasti byste zařadila Vaše povolání?Vyberte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
administrativa3226,89 %26,89 %  
jiné1815,13 %15,13 %  
služby1210,08 %10,08 %  
finance1210,08 %10,08 %  
obchod, průmysl108,4 %8,4 %  
cestovní ruch a gastronomie108,4 %8,4 %  
kultura a umění75,88 %5,88 %  
zdravotnictví65,04 %5,04 %  
ekonomie54,2 %4,2 %  
IT technologie21,68 %1,68 %  
chemie a potravinářství21,68 %1,68 %  
energetika10,84 %0,84 %  
zemědělství10,84 %0,84 %  
doprava10,84 %0,84 %  

Graf

6. Zamyslíte-li se nad celkovou politickou situaci v České republice, řekla byste, že jste s ní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi nespokojena7361,34 %61,34 %  
spíše nespokojena4134,45 %34,45 %  
spíše spokojena43,36 %3,36 %  
velmi spokojena10,84 %0,84 %  

Graf

7. Jak často chodíte k volbám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ani jednou jsem nevynechalaotázka č. 9, někdy vynechámotázka č. 8, k volbám nechodímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy vynechám5747,9 %47,9 %  
ani jednou jsem nevynechala5344,54 %44,54 %  
k volbám nechodím97,56 %7,56 %  

Graf

8. Z jakých důvodů jste se nezúčastnila voleb?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevěděla jsem, koho bych měla zvolit.3250 %26,89 %  
Nebyla jsem doma.1929,69 %15,97 %  
Měla jsem lepší aktivity na výběr.69,38 %5,04 %  
O politiku se nezajímám.57,81 %4,2 %  
Byla jsem nemocná.23,13 %1,68 %  

Graf

9. Kroužkovali jste při volbách na volebním lístku kandidáty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, muže i ženy7361,34 %61,34 %  
ne3831,93 %31,93 %  
ano, jen muže54,2 %4,2 %  
ano, jen ženy32,52 %2,52 %  

Graf

10. Do jakého politického smýšlení byste se zařadila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střed6857,14 %57,14 %  
pravice4537,82 %37,82 %  
levice65,04 %5,04 %  

Graf

11. Sledujete politické debaty v televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas5546,22 %46,22 %  
málokdy3630,25 %30,25 %  
vůbec1613,45 %13,45 %  
často1210,08 %10,08 %  

Graf

12. Rozebíráte v rodině, ve svém okolí politickou situaci České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas6756,3 %56,3 %  
často2420,17 %20,17 %  
málokdy1411,76 %11,76 %  
pravidelně1210,08 %10,08 %  
vůbec21,68 %1,68 %  

Graf

13. Je někdo politicky aktivní ve vaší rodině či blízkém okolí? (poslanec, senátor, zastupitel města, starosta)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 15, nevímotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10184,87 %84,87 %  
ano1613,45 %13,45 %  
nevím21,68 %1,68 %  

Graf

14. Myslíte si, že Vás toto působení ovlivnilo a zajímáte se o politiku více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neovlivnilo mě to.1275 %10,08 %  
Ano, ovlivnilo a zajímám se o politiku více.318,75 %2,52 %  
Nedokážu posoudit.16,25 %0,84 %  

Graf

15. Byla jste vedena ve škole, v rodině, ve vašem okolí k politickému smýšlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7764,71 %64,71 %  
ano4235,29 %35,29 %  

Graf

16. Myslíte si, že by měla být výuka politiky zařazena jako samostatný předmět do výukových programů škol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4235,29 %35,29 %  
spíše ne3731,09 %31,09 %  
určitě ne1411,76 %11,76 %  
určitě ano1310,92 %10,92 %  
Nedokážu posoudit.1310,92 %10,92 %  

Graf

17. Jste/byla členkou politické strany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11495,8 %95,8 %  
ano54,2 %4,2 %  

Graf

18. Pokud jste/byla členkou politické strany. Jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

KSČ

ODS

Pravicově Extrémistické

Už si nepamatuji název, protože se nakonec neučástnila ani voleb a dále již není aktivní.

19. Jak jste se k politice dostala?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přes známého.360 %2,52 %  
Rodinní příbuzní jsou členy politické strany.120 %0,84 %  
Sama se o politiku zajímám.120 %0,84 %  

Graf

20. V jaké politické sféře působíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na svoji příležitost ještě čekám.250 %1,68 %  
krajská politika125 %0,84 %  
vrcholová politika (Senát, Poslanecká sněmovna)125 %0,84 %  

Graf

21. Souhlasíte s tvrzením, že ženy do politiky nepatří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne11092,44 %92,44 %  
spíše ne43,36 %3,36 %  
určitě ano32,52 %2,52 %  
nedokážu posoudit.10,84 %0,84 %  
spíše ano10,84 %0,84 %  

Graf

22. V Senátu je průměrně 15 žen z 81 senátorů a v Poslanecké sněmovně je v průměru 34 poslankyň. Je to způsobeno tím, že?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je těžké se do politiky dostat.2722,69 %22,69 %  
jiné důvody.2218,49 %18,49 %  
nemají na politiku žaludek.2117,65 %17,65 %  
je politika doménou mužů.1915,97 %15,97 %  
jsou při výběru na kandidátku strany diskriminovány.1613,45 %13,45 %  
ženy nemají na politiku čas.108,4 %8,4 %  
v České republice není pro ženy vhodná strana.32,52 %2,52 %  
ženy politice nerozumí.10,84 %0,84 %  

Graf

23. Myslíte si, že by mělo být více žen v politice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano5344,54 %44,54 %  
spíše ano4537,82 %37,82 %  
Nedokážu posoudit.1714,29 %14,29 %  
spíše ne21,68 %1,68 %  
určitě ne21,68 %1,68 %  

Graf

24. Co si myslíte o ženách, které vstoupily do politiky? Vyberte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou ambiciózní.3831,93 %31,93 %  
Určitě chtějí něco změnit.2521,01 %21,01 %  
Jsou odvážné.2218,49 %18,49 %  
Fandím jim.2117,65 %17,65 %  
Obdivuji je.75,88 %5,88 %  
Jsou to mužatky.43,36 %3,36 %  
Mají myšlení mužů.21,68 %1,68 %  

Graf

25. Jaká si myslíte, že je největší bariéra pro ženy, aby vstoupila do politiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodina5344,54 %44,54 %  
politická kultura3529,41 %29,41 %  
společnost2521,01 %21,01 %  
výběr politické strany54,2 %4,2 %  
práce10,84 %0,84 %  

Graf

26. Myslíte si, že jsou ženy diskriminovány při výběru na kandidátní listinu strany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5042,02 %42,02 %  
Nedokážu posoudit.3025,21 %25,21 %  
spíše ne2319,33 %19,33 %  
určitě ano1210,08 %10,08 %  
určitě ne43,36 %3,36 %  

Graf

27. Souhlasíte s tvrzením, že jenom muži politice rozumí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne9983,19 %83,19 %  
spíše ne1310,92 %10,92 %  
Nedokážu posoudit.32,52 %2,52 %  
spíše ano21,68 %1,68 %  
určitě ano21,68 %1,68 %  

Graf

28. Jaká by měla být žena politička? Prosím vypište:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

čestná, diplomatická, odvážná, novlivnitelná, cílevědomá, otevřená, pracovitá

ambiciózní, loajální,měla by si stát pevně za svými názory, ochotna se stále vzdělávat, autoritativní

ambiciózní, nezkorumpovaná, vzdělaná

Ambiciózní, seriózní, důvěryhodná, vzdělaná, velmi dobře komunikativně vybavená s politickým přehledem

ambiciózní,měla by umět naslouchat druhým,prosadit si svůj názor

cílevědomá, inteligentní

čestná, statečná, pevná

Dravá a poctivá

Empatická, Inteligentní

Hezká, příjemná, neústupná.

hodná

chytrá, reprezentativní, měla by umět komunikovat na úrovni

chytrá, sebevědomá, trpělivá, průbojná, neměla by se nechat odradit

inteligentní a empatická

inteligentní, mít přehled, být rozhodná, umět si utvořit vlastní názor, neúplatná, umět diskutovat, mít také nadhled a zdraví selský rozum

Já mám ráda paní Němcovou. Tak nějak si představuji ženu političku. Jinak tedy, žena, která chce něco změnit, umí říct svůj názor, umí si vyslechnout názory ostatních, má autoritu, zkušenosti, chuť do této práce a zdravý selský rozum. Samozřejmě v rámci potřeby i patřičný přehled nejen o politice, ale dění a žití ve společnosti vůbec.

JAKO ANGLICKÁ KRÁLOVNA - PŘED NÍ SMEKÁM

jako Miroslava Němcová

Klidná, komunikativní, důrazná, konzistentní v názorech, nebojácná, s velkou dávkou nadhledu a asertivity

konstruktivní

Měla by být neúplatná.

Měla by mít koule.

měla by mít přirozenou autoritu, měla by být ambiciozní, nesmí se bát prosazovat svoje názory a zároveň přijímat názory ostatních

měla by mít svůj vlastní názor, ochotna a schopna diskuse, taktnost a neměla by jí rovněž chybět odvaha, nebojácnost a smysl pro spravedlnost

Měla by mít vlastní názor, vnímat svoje pocity a následně je racionálně vyhodnocovat. Bylo by dobře, aby si uvědomila, že fungování ženy je jiné než muže a snažila se s muži v politice spolupracovat a doplňovat se s nimi. Nejvíce bych ocenila, kdyby v případě, že příslušná politická skupina bude prosazovat něco, co by bylo v rozporu s jejím názorem, se nenechala dotlačit k ústupkům, ale zveřejnila svůj názor a držela se svých hodnot i za cenu odstoupení.

měla by vědět, co říká měla by být znalá věci umět argumentovat by měla měla by být charismatická,prostě osobnost

Měla by zůstat ženou, tzn. zastávat zájmy žen, nikoliv soutěžit s muži a osvojovat si jejich hodnoty a způsoby jednání a myšlení. Měla by v politice spoléhat na to, že je žena a využívat svých zkušeností a znalostí ženy - např. manažerské dovednosti získané při výchově dětí, měla by zastávat zájmy žen ve společnosti - prosazovat podmínky (společenské, kulturní, finanční atd. ) umožňující plnohodnotné fungování žen ve společnosti. Pro mě není důležité jestli bude rozumět všemu, ale když se zaměří na specifický segment, prostřednictvím kterého ale umožní nepokřivený pohled na ženskou roli ve společnosti a bude ho v praxi prosazovat. Je to ale velmi těžké ve společnosti uznávající mužské hodnoty.

Měla by zůstat ženou, zachovat si svoje názory, prktická, komunikativní.

neměla by se snažit být jako muž, měla by zůstat ženou. a naopak by měla využít své síly jako žena- umění kombinovat, organizovat, vyslyšet názor, nechat se jím popř. ovlivnit .aby jí šlo o prospěch věci- to aby bylo dosaženo cíle a né to, jestli za každou cenu prosadí SVÚJ názor

nepodplatitelná

neúplatná, spolehlivá, bojovná, vnímavá, odvážná

objektivní, vidící souvislosti, měla by používat selský rozum, mít alespoň ekonomické základy, dobré vyjadřovací a přesvědčovací schopnosti, nebýt zkorumpovatelná

odvážná, přesvědčivá, energická, rozumná, příjemná

otevřená, měla by mít dostatek času na svou kariéru, sebevědomá, vzdělaná, neměla by být hysterická

otevřená, orientovaná na cíl

Poctivá, inteligentní, ambiciózní

poctivá, sebevědomá, vzdělaná

poctivá, soudná, aktivní

průbojná, energická

především by měla zůstat ženou

psychicky stabilní osobnost, žádná hysterka; rozhodná, komunikačně zdatná, vzdělaní

rázná

rozumná nepodplatitelná realistická neslibovat plané řeči akční :-)

sebevědomá, umět se prosadit

sebevedoma, prima,ambiciozni,

sebevědomá, přímá, inteligentní a spravedlivá

sebevědomá, vzdělaná, ambiciózní, zodpovědná, mít dobré komunikační a manažerské dovednosti, silná osobnost, vůdčí, příkladná, praktická

seriózní

Silná, nekompromisní, spravedlivá.

Spravedlivá Nenechat se ovladnout

spravedlivá a rozumná

Spravedlivá, odvážná, komunikativní, přátelská

spravedlivá, zásadová, pracovitá, asertivní

stabilní a splachovací, u nás minimálně 15 let, je neuvěřitelné, když člověk slyší poslance nebo ministra, vlastně i prezidenta mluvit o nějaké kolegyni slovníkem čtvrté cenové, o obsahu nemluvě... namátkou komentáře na "přednosti" Petry Buzkové nebo poslení dobou komentáře na Karolínu Peake, kdy prezident řekne, že žena nepatří na obranu - a u plotny by se mu líbila? Peskování Kateřiny Klasnové za chování jejího manžela je ostatně také výživným folklorem.

Taková jaký by měl být každý politik nebo politička - neměl by být žádný rozdíl v přístupu, k práci, k čemukoliv.

Tvrdá

vnímavá, inteligentní, vyzrálá osobnost a pokud možno finančně zajištěná, věk 40 let a výše

Výřečná, umět obhájit své názory a dodržet je, empatická, mít všeobecný rozhled, ......

vysokoškolačka, upřípná, ostré lokty, měla by mít své zásady, na kterých si bude trvat

vzdělaná, inteligentní, klidná, nevznětlivá, průbojná, cílevědomá, upravená

vzdělaná, sebevědomá, cílevědomá, autorita, silná osobnost

vzdělaná, silná a sebevědomá osobnost, trpělivá, pracovitá, nad věcí

Žena se vším všudy. Taková, aby nepodlehla tlaku být jako muž.

29. Ve Skandinávských zemích je zavedena politickými stranami 40% kvóta pro reprezentaci obou pohlaví. Tato proměna politických stran přispěla ke zvýšení počtu žen v politice. Byla byste pro tuto kvótu i u nás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3630,25 %30,25 %  
určitě ano2823,53 %23,53 %  
spíše ne2621,85 %21,85 %  
Nedokážu posoudit1714,29 %14,29 %  
určitě ne1210,08 %10,08 %  

Graf

30. Napište, jakými jinými způsoby byste ženy motivovala do politiky?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

změnou politické kultury

aby věděli, že mají možnost něco změnit a zlepšit.

ANGLICKOU KRÁLOVNOU

asi bych na ně apelovala,že pokud chtějí ěnco změnit, můžou vstoupit do politiky a ne jen nečinně přihlížet a nadávat

hlídat jim děti ve stranických školkách

jde o jejich osobní rozhodnutí a tedy i motivaci

motivací by bylo celkové zlepšení politické kultury, ale to je běh na dlouhou trať. Z krátkodobého hlediska bych byla například pro zřízení "poslanecké školky" a udělala bych sněmovnu family friendly :-)

možnost dělat rozhodnutí na obecní úrovni - aby výsledky její práce po ní byly vidět...

Myslím, že je to otázka vzdělávání a celého vzdělávacího systému, že ten je potřeba změnit od základu. Nepěstovat v dětech soutěž, ale poskytovat podmínky pro vývoj jejich individuality a zapojení do různých funkcí pro třídu jako první společnost, s níž se setkávají. Již v brzkém věku jakousi formou hry je zapojit do věcí veřejných. Dle mého je potřeba obrody hodnot celé společnosti a vůbec změna postoje k ženám a jejich významu pro společnost, aby pak ženy měly vůbec chuť a potřebu v tomto segmentu působit. Dnes jsou političky, které nezastávají hodnoty a postoje mužů zesměšňovány.

myslím, že každá žena si tu motivaci musí najít sama. Buď má ambice do politiky vstoupit a ví, proč to dělá, nebo ne.

nadstandardními výhodami, které jim zároveň zaručí vykonávat i nadále roli matky, manželky

nebát se

nejsem si jistá, jestli cílená motivace může ovlivnit touhu,či zájem po práci v politice

Nemotivovala bych ji. Myslím si, že pokud to není vnitřní rozhodnutí jedince, pokud nejde do politiky z vlastního přetlaku, z vlastní potřeby, není politika vhodné místo.

Nemotivovala, to je na každém samotném jestli do toho chce jít nebo ne a hlavně jestli na to má nebo nemá.

Nemyslím, že by bylo nutné ženy do politiky motivovat.

nevím

nevím

nevím

Nevím

Nevím. Každá žena si to musí rozmyslet sama

Snažit se zarazit konečně to svinstvo.

Tak to teda fakt vůbec nevím. Abych já mohla dělat takovou práci, musela bych věřit tomu, že to k něčemu je. Což mám dnes pocit, že je to občas jedna velká bezmoc. Že dnes, kdo jde do politiky se zdravým odhodláním tam prostě není vůbec schopen vydržet a nebo se nechá zkorumpovat, přistoupí na pravidla uvnitř a tím je po všem. Já věřím, že takový každý není. Ale jak motivovat ženy do politiky. Asi kdyby byla zavedena ta kvota a bylo těch žen prostě více, možná by to samo o sobě bylo motivací. Předpokládám, že dostatečnou motivací nejsou peníze. Možná vědomí, že můžu něco ovlivnit, že to má smysl ta moje práce. Nevím.

to je věc každé a každého (tím myšleno muže), chce-li do této sféry vstoupit, není nutné tedy motivovat, proč? Kvóty neuznávám.

třeba tou kvótou 40%

Udělejte něco pro svou rodinu a budoucnost.

určit kvoty se mi nezdá jako vhodný způsob a myslím, že motivaci je individuální záležitost spojená s potřebou daného člověka. Nejse tedy pro nějaké plošné motivování, ale spíše pro individální volbu jednotlivého člověka.

vlastním příkladem

vysoké finanční ohodnocení

Vysoké platy

vyšší plat než v soukromém sektoru

x

Za současné politické situace si to představit nedovedu, je to dnes pouze tvrdý boj o moc, nejde o zájmy celé společnosti.

Založila bych společnost, která by ženám političkám pomáhala s dětmi a domácností

získali by koule kdyby šli do polityky

změnou k lepšímu životu v republice

změnou myšlení lidí

změnou společnosti

Že existuje slušná forma politiky a přece jenom jí lze něco změnit a ovlivnit

že mohou něco změnit? Ale tomu sama nevěřím.

31. Dokážete si představit, že byste se v budoucnu aktivně do politiky zapojila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4941,18 %41,18 %  
určitě ne4537,82 %37,82 %  
spíše ano1714,29 %14,29 %  
určitě ano54,2 %4,2 %  
Nedokážu posoudit32,52 %2,52 %  

Graf

32. Napište političku/senátorku, o které si myslíte, že nejvýrazněji ovlivnila svým působením naši politickou scénu? (jak z minulosti, tak ze současnosti)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Miroslava Němcová, dokazuje že ženy v politice můžou působit a zůstat při tom dámami a v ODS působí jako jeda z mála důvěryhodných a tím víceméně zachraňuje straně její poškamocenou pověst.

Němcová

Bohuslava Němcová

Bubílková

Buzková

Buzková

Buzková

Buzková, Němcová

Dagmar Havlová

Dr. Marie Horáková

fandím Elišce Wagnerové,ta je ve funkci poměrně krátce. Chybí mi v české politice osobnost političky typu Magdy Vašáryové ve slovenské politice.

hmmm.....Parkanová, Peake

Horáková

Jsem schopna vyjmenovat asi 10 političek (po r. 1989), které byly viditelné nebo se v politice ukázaly v pozitivním světle, ale nejsem si jistá, zda něco významně ovlivnily. Dagmar Burešová, Hana Marvanová, Jaroslava Moserová, Miroslava Němcová, Vlasta Parkanová, Petra Buzková, Zuzana Roithová...

Karolína Peake

Karolína Peake, Iveta Radičová

Kristýna Kočí

livia klausová

Madlein Allbright

Milada Horáková

Milada Horáková, Hana Marvanová, Petra Buzková, Zuzana Roithová, Jana Hybášková

Milada Horáková, Miroslava Němcová

Miloslava Němcová

Miloslava Němcová

minulost - Petra Buzková politická scéna, na scéně a ve vztahu k EU - Jana Hybáškoá současnost - nevidím výraznou tvář k ovlivnění na naší scéně, ná scéně a ve vztahu k EU Z. Roithová

Miroslava Němcová

Miroslava Němcová

Miroslava Němcová

možná Němcová

NE NEJVÝRAZNĚJI, ALE DOST - PETRA BUZKOVÁ

Němcová

Němcová

nevím

nevím

nevím

neznám takovou

Olga Havlová/Miroslava Němcová

Parkanová, Němcová

PEtra Buzková

Petra Buzková

pro mne svým způsobem Livie Klausová prostřednictvím svého muže, ale to asi není správná odpověď, takže pak Petra Buzková - nikdo jiný mi výrazně v hlavě neutkvěl (kromě neblahodárně známě Jacques a Peake)

Roithová

Ta co má koule

Táňa Fišerová, Olga Havlová

uff - vlastně jich moc neznám, ale z těch na které jsem si vzpomenula, mě napadá Karolína Peak.

V současné době si vážím paní Němcové a z minulosti si příkladnou političku nevybavuji

Vlasta Parkanová

Vlasta Parkanova

Vlasta Parkanová

Vybaví se mi několik tváří, ale žádná není "nejvýraznější". Mnohem víc oceňuji političky, které pracují konzistentně a dávají politické scéně dlouhodobě příklad slušného přístupu bez skandálů a pletich.

Zuzana Roithová

Žádná

33. Zkuste odhadnout, v jakém roce byla zvolena první česká politička?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1993611,32 %5,04 %  
191859,43 %4,2 %  
195059,43 %4,2 %  
nevím47,55 %3,36 %  
198523,77 %1,68 %  
192023,77 %1,68 %  
199523,77 %1,68 %  
191923,77 %1,68 %  
199223,77 %1,68 %  
1921?11,89 %0,84 %  
ostatní odpovědi netuším
madeleine albrightová 1978, ale je asi míněno na české politické scéně, takže to spíše po roce 1989 a asi až tak rok 1995
druhá polovina 19. století
1996
1969
1935 ?
1910
1938
Okolo roku 1920 - (v roce 1918 získaly české ženy volební právo)
1994
1925?
1949
1991
1954
1936
1912
1952
2000
2500 př. n. l.
1933
1924
1923
2241,51 %18,49 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Zamyslíte-li se nad celkovou politickou situaci v České republice, řekla byste, že jste s ní?

 • odpověď velmi nespokojena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu posoudit. na otázku 16. Myslíte si, že by měla být výuka politiky zařazena jako samostatný předmět do výukových programů škol?

7. Jak často chodíte k volbám?

 • odpověď někdy vynechám:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nebyla jsem doma. na otázku 8. Z jakých důvodů jste se nezúčastnila voleb?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevěděla jsem, koho bych měla zvolit. na otázku 8. Z jakých důvodů jste se nezúčastnila voleb?

13. Je někdo politicky aktivní ve vaší rodině či blízkém okolí? (poslanec, senátor, zastupitel města, starosta)

 • odpověď ano:
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, neovlivnilo mě to. na otázku 14. Myslíte si, že Vás toto působení ovlivnilo a zajímáte se o politiku více?

15. Byla jste vedena ve škole, v rodině, ve vašem okolí k politickému smýšlení?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi málokdy na otázku 12. Rozebíráte v rodině, ve svém okolí politickou situaci České republiky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

3. Kolik obyvatel má Vaše obec, ve které žijete?

4. Do jaké oblasti byste zařadila Vaše povolání?

5. Do jaké oblasti byste zařadila Vaše povolání?Vyberte:

6. Zamyslíte-li se nad celkovou politickou situaci v České republice, řekla byste, že jste s ní?

7. Jak často chodíte k volbám?

8. Z jakých důvodů jste se nezúčastnila voleb?

9. Kroužkovali jste při volbách na volebním lístku kandidáty?

10. Do jakého politického smýšlení byste se zařadila?

11. Sledujete politické debaty v televizi?

12. Rozebíráte v rodině, ve svém okolí politickou situaci České republiky?

13. Je někdo politicky aktivní ve vaší rodině či blízkém okolí? (poslanec, senátor, zastupitel města, starosta)

14. Myslíte si, že Vás toto působení ovlivnilo a zajímáte se o politiku více?

15. Byla jste vedena ve škole, v rodině, ve vašem okolí k politickému smýšlení?

16. Myslíte si, že by měla být výuka politiky zařazena jako samostatný předmět do výukových programů škol?

17. Jste/byla členkou politické strany?

21. Souhlasíte s tvrzením, že ženy do politiky nepatří?

22. V Senátu je průměrně 15 žen z 81 senátorů a v Poslanecké sněmovně je v průměru 34 poslankyň. Je to způsobeno tím, že?

23. Myslíte si, že by mělo být více žen v politice?

24. Co si myslíte o ženách, které vstoupily do politiky? Vyberte:

25. Jaká si myslíte, že je největší bariéra pro ženy, aby vstoupila do politiky?

26. Myslíte si, že jsou ženy diskriminovány při výběru na kandidátní listinu strany?

27. Souhlasíte s tvrzením, že jenom muži politice rozumí?

29. Ve Skandinávských zemích je zavedena politickými stranami 40% kvóta pro reprezentaci obou pohlaví. Tato proměna politických stran přispěla ke zvýšení počtu žen v politice. Byla byste pro tuto kvótu i u nás?

31. Dokážete si představit, že byste se v budoucnu aktivně do politiky zapojila?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

3. Kolik obyvatel má Vaše obec, ve které žijete?

4. Do jaké oblasti byste zařadila Vaše povolání?

5. Do jaké oblasti byste zařadila Vaše povolání?Vyberte:

6. Zamyslíte-li se nad celkovou politickou situaci v České republice, řekla byste, že jste s ní?

7. Jak často chodíte k volbám?

8. Z jakých důvodů jste se nezúčastnila voleb?

9. Kroužkovali jste při volbách na volebním lístku kandidáty?

10. Do jakého politického smýšlení byste se zařadila?

11. Sledujete politické debaty v televizi?

12. Rozebíráte v rodině, ve svém okolí politickou situaci České republiky?

13. Je někdo politicky aktivní ve vaší rodině či blízkém okolí? (poslanec, senátor, zastupitel města, starosta)

14. Myslíte si, že Vás toto působení ovlivnilo a zajímáte se o politiku více?

15. Byla jste vedena ve škole, v rodině, ve vašem okolí k politickému smýšlení?

16. Myslíte si, že by měla být výuka politiky zařazena jako samostatný předmět do výukových programů škol?

17. Jste/byla členkou politické strany?

21. Souhlasíte s tvrzením, že ženy do politiky nepatří?

22. V Senátu je průměrně 15 žen z 81 senátorů a v Poslanecké sněmovně je v průměru 34 poslankyň. Je to způsobeno tím, že?

23. Myslíte si, že by mělo být více žen v politice?

24. Co si myslíte o ženách, které vstoupily do politiky? Vyberte:

25. Jaká si myslíte, že je největší bariéra pro ženy, aby vstoupila do politiky?

26. Myslíte si, že jsou ženy diskriminovány při výběru na kandidátní listinu strany?

27. Souhlasíte s tvrzením, že jenom muži politice rozumí?

29. Ve Skandinávských zemích je zavedena politickými stranami 40% kvóta pro reprezentaci obou pohlaví. Tato proměna politických stran přispěla ke zvýšení počtu žen v politice. Byla byste pro tuto kvótu i u nás?

31. Dokážete si představit, že byste se v budoucnu aktivně do politiky zapojila?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hejcmanová, S.Postavení ženy v politice (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://postaveni-zeny-v-politice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.