Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postevení žen v české společnosti

Postevení žen v české společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Machová
Šetření:07. 10. 2015 - 13. 10. 2015
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8181,82 %81,82 %  
muž1818,18 %18,18 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 28 let6565,66 %65,66 %  
29 - 50 let3131,31 %31,31 %  
nad 50 let33,03 %3,03 %  

Graf

3. Myslíte si, že mají ženy v zaměstnání rovné podmínky jako muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6767,68 %67,68 %  
ano2121,21 %21,21 %  
nevím1111,11 %11,11 %  

Graf

4. Ovlivňuje podle Vás pohlaví výši platu v zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano5454,55 %54,55 %  
spíše ne2121,21 %21,21 %  
je to vyrovnané1616,16 %16,16 %  
pokaždé88,08 %8,08 %  

Graf

5. Dostávají v zaměstnání ženy nižší plat než muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7272,73 %72,73 %  
ne2727,27 %27,27 %  

Graf

6. Kdo podle Vás více považuje kariéru za důležitější než rodinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muži5151,52 %51,52 %  
vyrovnaně3636,36 %36,36 %  
ženy1212,12 %12,12 %  

Graf

7. Myslíte si, že je na mateřské dovolené více žen než mužů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9494,95 %94,95 %  
ne44,04 %4,04 %  
nevím11,01 %1,01 %  

Graf

8. Je pro Vás přijatelný muž na mateřské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano5757,58 %57,58 %  
možná ano3939,39 %39,39 %  
nikdy33,03 %3,03 %  

Graf

9. Myslíte si, že ženám vyhovuje, když je v rodině muž živitelem a ona ženou v domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4848,48 %48,48 %  
ano2626,26 %26,26 %  
ne2525,25 %25,25 %  

Graf

10. Kdo je živitelem ve Vaší rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oba5353,54 %53,54 %  
muž2727,27 %27,27 %  
žena1919,19 %19,19 %  

Graf

11. Je ve Vašem okolí žena, která zažívá / zažila domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3939,39 %39,39 %  
ano3434,34 %34,34 %  
nevím2626,26 %26,26 %  

Graf

12. Myslíte si, že je ve školách více učitelů než učitelek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učitelek9696,97 %96,97 %  
učitelů33,03 %3,03 %  

Graf

13. Je v politice průměrně stejný počet žen a mužů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, převládají muži9696,97 %96,97 %  
ano33,03 %3,03 %  

Graf

14. Byla by pro Vás přijatelná žena jako prezidentka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7474,75 %74,75 %  
je mi to jedno2020,2 %20,2 %  
ne, v žádném připadě55,05 %5,05 %  

Graf

15. Zde je možnost vyjádření se k tomuto tématu:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u těch učitelů a učitelek- záleží na úrovni vzdělávání, čím nižší věk vzdělávaného, tím více žen. Na vysokých školách spíše převažují muži.110 %1,01 %  
V některých případech je určitá “diskriminace“ logická, viz příslušný článek v knize Mikroekonomie od Roberta Holmana. Tam je to logicky zdůvodněno.110 %1,01 %  
Opravdu nevím jestli je v mém okolí žena co zažila domácí násilí, možná že ano ( dříve byla přítelkyně mého bývalého souseda, která i s dítětem od něj utekla zpět k rodičům ).110 %1,01 %  
Jen rada: u některých otázek bych pozměnila formulaci možností odpovědí.110 %1,01 %  
dělám ve zdravotnictví a tam jsou platové podmínky zcela rovnocenné110 %1,01 %  
Myslím si, že v určitých zaměstnáních jsou poměry žen a mužů vyrovnané. U nás v České republice je velká svoboda volby, takže každý může dělat jakékoliv zaměstnání. Pokud vezmeme ale že by žena chtěla být automechanička byl by to problém, protože i na poště žena nemůže zvedat těžké balíky. Mateřská dovolená u žen nebo rodičovská dovolená u mužů, dnes je to každého volba, ale ačkoliv nejsem konzervativní, tak v tomto ohledu je pro mě zvláštní, aby v domácnosti s dítětem byl muž110 %1,01 %  
ot. 8 (asi je pro mě přijatelnější, když je muž na rodičovské dovolené, na mateřské by měla být spíš žena a kojit dítě, ale je to každého věc110 %1,01 %  
špatně koncipované otázky dotazníku110 %1,01 %  
u otázky číslo 12 mi chybí možnost - obou je průměrně stejně110 %1,01 %  
emancipace tady už byla... Jiná věc jsou ale výplaty žen !110 %1,01 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Myslíte si, že ženám vyhovuje, když je v rodině muž živitelem a ona ženou v domácnosti?

  • odpověď nevím:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 3. Myslíte si, že mají ženy v zaměstnání rovné podmínky jako muži?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Myslíte si, že mají ženy v zaměstnání rovné podmínky jako muži?

4. Ovlivňuje podle Vás pohlaví výši platu v zaměstnání?

5. Dostávají v zaměstnání ženy nižší plat než muži?

6. Kdo podle Vás více považuje kariéru za důležitější než rodinu?

7. Myslíte si, že je na mateřské dovolené více žen než mužů?

8. Je pro Vás přijatelný muž na mateřské dovolené?

9. Myslíte si, že ženám vyhovuje, když je v rodině muž živitelem a ona ženou v domácnosti?

10. Kdo je živitelem ve Vaší rodině?

11. Je ve Vašem okolí žena, která zažívá / zažila domácí násilí?

12. Myslíte si, že je ve školách více učitelů než učitelek?

13. Je v politice průměrně stejný počet žen a mužů?

14. Byla by pro Vás přijatelná žena jako prezidentka?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Myslíte si, že mají ženy v zaměstnání rovné podmínky jako muži?

4. Ovlivňuje podle Vás pohlaví výši platu v zaměstnání?

5. Dostávají v zaměstnání ženy nižší plat než muži?

6. Kdo podle Vás více považuje kariéru za důležitější než rodinu?

7. Myslíte si, že je na mateřské dovolené více žen než mužů?

8. Je pro Vás přijatelný muž na mateřské dovolené?

9. Myslíte si, že ženám vyhovuje, když je v rodině muž živitelem a ona ženou v domácnosti?

10. Kdo je živitelem ve Vaší rodině?

11. Je ve Vašem okolí žena, která zažívá / zažila domácí násilí?

12. Myslíte si, že je ve školách více učitelů než učitelek?

13. Je v politice průměrně stejný počet žen a mužů?

14. Byla by pro Vás přijatelná žena jako prezidentka?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Machová, L.Postevení žen v české společnosti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://posteveni-zen-v-ceske-spolec.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.