Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost zaměstnávání OZP na trhu práce v ČR

Informovanost zaměstnávání OZP na trhu práce v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Maxim Perevoščikov
Šetření:09. 03. 2016 - 12. 03. 2016
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je součástí mojí diplomové práce, která zkoumá současnou situaci osob se zdravotním postižením na trhu práce v porovnání se jedinci bez zdravotního omezení. Vyplnění dotazníku pomůže určit negativní ale i pozitivní stránky OZP na trhu práce a pomůže tak k navržení zěn vedoucích k pozitivním změnám.

Odpovědi respondentů

1. Kolik osob je v podniku zaměstnáno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 10 zaměstnanců466,67 %66,67 %  
25 zaměstnanců a více233,33 %33,33 %  

Graf

2. Uveďte počet osob se zdravotním postižením (dále jen OZP) zaměstnaných v podniku.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2350 %50 %  
0116,67 %16,67 %  
nevim116,67 %16,67 %  
6116,67 %16,67 %  

Graf

3. Zaškrtněte prosím obor, ve kterém podnikáte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obchod a služby233,33 %33,33 %  
nepodikáme,jsme nezisková organizace116,67 %16,67 %  
Zemědělství116,67 %16,67 %  
Peněžní ústavy a školství116,67 %16,67 %  
Průmysl116,67 %16,67 %  

Graf

4. Jak vnímáte zaměstnávání osob se zdravotním postižením? (Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako společensky a sociálně přínosné350 %50 %  
Jako pro firmu nepřínosné233,33 %33,33 %  
Jako přínosné z hlediska diverzifikace na pracovišti116,67 %16,67 %  
Jako ekonomicky přínosné pro firmu116,67 %16,67 %  

Graf

5. Pokud hledáte nového zaměstnance, vyhledáváte primárně osoby se zdravotním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne583,33 %83,33 %  
Ano116,67 %16,67 %  

Graf

6. V případě že u předchozí otázky máte ano, upřesněte prosím důvod:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chceme dát šanci i zdravotně postiženým občanům466,67 %66,67 %  
Máme dobré zkušenosti s jejich zaměstnáváním233,33 %33,33 %  
Chceme splnit legislativní požadavky (povinný podíl u firem s více než 25 zaměstnanci)116,67 %16,67 %  

Graf

7. Berete při výběru nového zaměstnance se zdravotním postižením ohled na stupeň jeho invalidity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano583,33 %83,33 %  
Ne116,67 %16,67 %  

Graf

8. Jak hledáte potencionální zaměstnance se zdravotním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prostřednictvím Úřadu práce466,67 %66,67 %  
Prostřednictvím agentury práce233,33 %33,33 %  

Graf

9. Jaké formy pracovních úvazků převažují u OZP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečný pracovní úvazek583,33 %83,33 %  
Plný pracovní úvazek116,67 %16,67 %  

Graf

10. Motivují Vás k zaměstnávání OZP příspěvky a další formy zvýhodnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano350 %50 %  
Rozhodně Ano233,33 %33,33 %  
Spíše ne116,67 %16,67 %  

Graf

11. Jaké benefity plynoucí ze zaměstnávání OZP čerpáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa233,33 %33,33 %  
Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa233,33 %33,33 %  
Slevu na dani za zdravotně postiženého zaměstnance116,67 %16,67 %  
Příspěvek na společensky účelné pracovní místo116,67 %16,67 %  

Graf

12. Zaměstnávali byste i nadále OZP, pokud by došlo ke zrušení podpory?(sleva na daních, nebo jiné úlevy, benefity a příspěvky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano350 %50 %  
Ne350 %50 %  

Graf

13. V případě že ano, uveďte prosím, kolik OZP byste ve firmě ponechali:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinu ze stávajících zaměstnanců se ZP bych zaměstnával i nadále350 %50 %  
Menšinu ze stávajících zaměstnanců se ZP bych zaměstnával i nadále233,33 %33,33 %  
Všechny stávající zaměstnance se ZP bych zaměstnával i nadále116,67 %16,67 %  

Graf

14. Je fluktuace OZP častější než u ostatních zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano466,67 %66,67 %  
Nemohu srovnat, protože nezaměstnávám osoby bez zdravotního postižení116,67 %16,67 %  
Ne116,67 %16,67 %  

Graf

15. Je nemocnost OZP častější než u ostatních zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne350 %50 %  
Ano233,33 %33,33 %  
Nemohu srovnat, protože nezaměstnávám osoby bez zdravotního postižení116,67 %16,67 %  

Graf

16. Jsou zaměstnanci s OZP schopni přizpůsobit se změnám v podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano466,67 %66,67 %  
Ne233,33 %33,33 %  

Graf

17. Vykazují zaměstnanci se zdravotním postižením z Vašeho pohledu nižší pracovní výkon než ostatní zaměstnanci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano350 %50 %  
Ne233,33 %33,33 %  
Nemohu srovnat, protože nezaměstnávám osoby bez zdravotního postižení116,67 %16,67 %  

Graf

18. Bylo nutné vytvořit pro zaměstnance se ZP speciální pracovní podmínky? (stavební úpravy v podniku, zavedení práce z domova atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne466,67 %66,67 %  
Ano233,33 %33,33 %  

Graf

19. V případě že u předchozí otázky máte ano, uveďte prosím, jaké (klíčová slova)…………………………………………………………

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
flexibilní prac.doba150 %16,67 %  
J150 %16,67 %  

Graf

20. Účastnili jste se některého z projektů v rámci operačních programů financovaných z Evropských sociálních fondu zaměřených na podporu zaměstnávání OZP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne466,67 %66,67 %  
Ano233,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Perevoščikov, M.Informovanost zaměstnávání OZP na trhu práce v ČR (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://postizeni-zdravotne-trh.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.