Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj a zájem respondentů o návštěvnost a vzdělávání v muzeu.

Postoj a zájem respondentů o návštěvnost a vzdělávání v muzeu.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Kotásková
Šetření:15. 07. 2011 - 22. 07. 2011
Počet respondentů:155
Počet otázek (max/průměr):21 / 11.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění uvedeného dotazníku, který je vytvořený pro zjištění, jaký je postoj a zájem respondentů o návštěvnost a vzdělávání v muzeu.
Získané informace budou sloužit jako doplnění mé bc práce.
Děkuji za Váš čas. Kotásková Marie
 

Odpovědi respondentů

1. Byl/a jste za posledních 12 měsíců v muzeu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8353,55 %53,55 %  
ne7246,45 %46,45 %  

Graf

2. Odkud jste se dozvěděl/a o muzeích ve Zlínském kraji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z masmédií 3646,75 %23,23 %  
od známých 2937,66 %18,71 %  
z reklamních materiálů muzea2025,97 %12,9 %  

Graf

3. Jaká je perioda Vašich návštěv za posledních 12 měsíců?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou1113,25 %7,1 %  
1910,84 %5,81 %  
1x910,84 %5,81 %  
2x67,23 %3,87 %  
267,23 %3,87 %  
2 x56,02 %3,23 %  
1 x33,61 %1,94 %  
3x33,61 %1,94 %  
3 x33,61 %1,94 %  
4 x33,61 %1,94 %  
ostatní odpovědi 3x za rok
dvakrát
2x za rok
1xročně
3krát
2x do roku
pět měsíců
pětkrát
5 měsiců
6
třikrát
jednou za rok
2 ročne
jedenkrát
jedenkrát ročně
1-2/rok
3
1x za rok
1x měsíčně
čtvrtletně
1x za 2 měsíce
6x
2530,12 %16,13 % 

Graf

4. Co u Vás rozhoduje o návštěvě muzea?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téma výstavy mne zaujalo4048,19 %25,81 %  
nově vybudovaná expozice2530,12 %16,13 %  
beseda s cestovali, odborníky, pamětníky 1922,89 %12,26 %  
nabízí nový zážitkový program (vánoce, velikonoce)1619,28 %10,32 %  
jiné 56,02 %3,23 %  

Graf

5. Muzeum navštěvujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodinou4250,6 %27,1 %  
s přáteli2428,92 %15,48 %  
sám/a2428,92 %15,48 %  
se školou56,02 %3,23 %  
organizovaně s CK11,2 %0,65 %  
jinak11,2 %0,65 %  
s nevládní neziskovou organizací11,2 %0,65 %  

Graf

6. Pokud se účastníte výstavy, upřednostňujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prohlídku s průvodcem4149,4 %26,45 %  
individuální prohlídku3845,78 %24,52 %  
prohlídku s audioprůvodcem (výklad do sluchátek)44,82 %2,58 %  

Graf

7. Kolik času si vyčleníte na návštěvu muzea?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1 den

1 hod

1 hod

1 hod.

1 hod.

1 hodinu

1 hodinu

1 hodinu

1 hodinu

1-2 hodiny

1-2 hodiny

1-3 hod

2 h.

2 ho

2 hod

2 hod

2 hod

2 hod

2 hod

2 hod

2 hod

2 hod

2 hod

2 hod

2 hod.

2 hod. i více

2 hodiny

2 hodiny

2 hodiny

2 hodiny

2 hodiny

2 hodiny

2-3 hod

2h

3 hod

3 hod

3 hodiny

3 hodiny

3 hodiny

3 hodiny

3 hodiny

3-4 hod, dle tématu i celý den

30min.

3h

asi hodinu

cca 2 hodiny

dle nabídky

Dle potřeby, jednu až čtyři hodiny.

dle rozsahu

Dle rozsahu expozice

dle tématiky

dle tématiky 3-4 hodiny

do 2 hodin

dopoledne

dopoledne

dvě hodiny

dvě hodiny

hodinku

hodinu

hodinu

hodinu

hodinu

hodinu

hodinu

hodinu až dvě

hodinu nebo dvě

jak kdy

jednu až dvě hodiny

Kolik je potreba abych si vse zapamatovala a ziskala potrebne znalosti.

kolik je potřeba

max 1 hodinu

max 1 hodinu

Minimálně hodinu.

odpoledne

podle akce

Podle rozsahu expozice

podle tématiky expozice

podle toho jak je obsahla

polovinu dne

půl dne

pul dne

půl hodiny

půlden

8. Uveďte prosím, ve kterém měsíci muzeum navštěvujete nejčastěji

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
červenec1416,87 %9,03 %  
duben1012,05 %6,45 %  
červen89,64 %5,16 %  
srpen78,43 %4,52 %  
září56,02 %3,23 %  
květen56,02 %3,23 %  
červenec, srpen44,82 %2,58 %  
nerozhoduje22,41 %1,29 %  
únor22,41 %1,29 %  
letní v rámci cestování11,2 %0,65 %  
ostatní odpovědi zomní měsíce
duben - prosinec
květen-říjen
říjen
zimni mesice
březen až prosinec
květen, září, říjen
rijen
cervenec,srpen
prosinec
červenec - srpen
červenec, srpen, září
7
v rozmezí červen - září
červen - říjen
květen-srpen
prosinec, červenec, srpen
není rozhiodující měsíc
5-10
přes léto
červenec , srpen
celý rok
školní rok
březen, duben
březen
2530,12 %16,13 % 

Graf

9. Definujte prosím, který měsíc je pro Vás k návštěvě muzea nejméně vhodný

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
leden2530,12 %16,13 %  
prosinec1619,28 %10,32 %  
únor1315,66 %8,39 %  
leden, únor910,84 %5,81 %  
červenec44,82 %2,58 %  
cervenec22,41 %1,29 %  
022,41 %1,29 %  
také nerozhoduje11,2 %0,65 %  
zimní, většinou málo topí11,2 %0,65 %  
není11,2 %0,65 %  
ostatní odpovědi září
leden - únor
12
2. polovina prosince (předvánoční shon) až leden
leden - březen
srpen
žádný
červenec, srpen
březen
910,84 %5,81 % 

Graf

10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Oblast z oborů mineralogie, paleontologie, botaniky, zoologie (herbáře, preparovaná těla vymřelých živočichů, minerály a drahé kameny)2.9042.545
Oblast z oboru archeologie (archeologické nálezy)2.8921.639
Umělecká díla, předměty uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce sakrální (náboženské) a kultovní povahy3.0361.842
Oblast z oboru fotografické tvorby2.882.01
Oblast z oboru uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce3.2891.844

Graf

11. Jaké prostředí upřednostňujete při návštěvě muzea?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nerozlišuji prostředí5161,45 %32,9 %  
vnitřní - výstavní sály2631,33 %16,77 %  
vnější - venkovní expozice67,23 %3,87 %  

Graf

12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
názornost2.2892.181
přiměřenost (věku, vzdělání, množství předmětů)3.2772.393
soustavnost (logické uspořádání předmětů)3.4342.077
emocionálnost (příměr k příběhu)3.6992.21
vědeckost4.1573.024
individuální přístup4.1453.208

Graf

13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
rozhovor4.3255.063
beseda3.9644.011
diskuze4.3732.571
vyprávění3.3733.174
výklad3.1694.02
vysvětlování4.2533.177
přednáška4.5424.296

Graf

14. Odkud se dozvídáte o akcích muzea?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z masmédií4756,63 %30,32 %  
od známých2833,73 %18,06 %  
z reklamních materiálů muzea2125,3 %13,55 %  

Graf

15. Byli jste při návštěvě muzea osloveni a vyzváni ke zpětné vazbě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4959,04 %31,61 %  
ne3440,96 %21,94 %  

Graf

16. Zpětná vazba se realizovala formou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zápisem do knihy návštěv 3542,17 %22,58 %  
dotazníku2125,3 %13,55 %  
nic1619,28 %10,32 %  
rozhovoru33,61 %1,94 %  
nerealizovala22,41 %1,29 %  
uvítal bych zpětnou vazbu11,2 %0,65 %  
nerealizovala se11,2 %0,65 %  
neproběhla11,2 %0,65 %  
nijak11,2 %0,65 %  
byla jsen dotázána jak se mě výstava líbila 11,2 %0,65 %  
zápis do knihy návštěv nepovažuji za zpětnou vazbu11,2 %0,65 %  

Graf

17. Setkal/a jste se oslovením ze strany muzea k výběru tématu (besedy, výstavy) ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7084,34 %45,16 %  
ano1315,66 %8,39 %  

Graf

18. Chtěli byste vybírat nebo se podílet na výběru tématu příští besedy, výstavy v muzeu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4453,01 %28,39 %  
ano3946,99 %25,16 %  

Graf

19. Ovlivní rozhodnutí o Vaší návštěvě muzea odborný pracovník muzea, který má na starosti program v muzeu a předávání informací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5060,24 %32,26 %  
ne3339,76 %21,29 %  

Graf

20. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41-60 let3542,17 %22,58 %  
26-40 let3339,76 %21,29 %  
0-25 let910,84 %5,81 %  
nad 60 let67,23 %3,87 %  

Graf

21. Odkud pocházíte? Uveďte prosím kraj:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlínský6477,11 %41,29 %  
Moravskoslezský1214,46 %7,74 %  
Olomoucký 22,41 %1,29 %  
Královéhradecký11,2 %0,65 %  
Karlovarský11,2 %0,65 %  
Vysočina 11,2 %0,65 %  
Středočeský11,2 %0,65 %  
Jihomoravský11,2 %0,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Byl/a jste za posledních 12 měsíců v muzeu?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi od známých na otázku 2. Odkud jste se dozvěděl/a o muzeích ve Zlínském kraji?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi z masmédií na otázku 2. Odkud jste se dozvěděl/a o muzeích ve Zlínském kraji?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou na otázku 3. Jaká je perioda Vašich návštěv za posledních 12 měsíců?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi beseda s cestovali, odborníky, pamětníky na otázku 4. Co u Vás rozhoduje o návštěvě muzea?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízí nový zážitkový program (vánoce, velikonoce) na otázku 4. Co u Vás rozhoduje o návštěvě muzea?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nově vybudovaná expozice na otázku 4. Co u Vás rozhoduje o návštěvě muzea?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi téma výstavy mne zaujalo na otázku 4. Co u Vás rozhoduje o návštěvě muzea?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi s přáteli na otázku 5. Muzeum navštěvujete:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi s rodinou na otázku 5. Muzeum navštěvujete:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi sám/a na otázku 5. Muzeum navštěvujete:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuální prohlídku na otázku 6. Pokud se účastníte výstavy, upřednostňujete:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi prohlídku s průvodcem na otázku 6. Pokud se účastníte výstavy, upřednostňujete:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 hod na otázku 7. Kolik času si vyčleníte na návštěvu muzea?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi červenec na otázku 8. Uveďte prosím, ve kterém měsíci muzeum navštěvujete nejčastěji
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi duben na otázku 8. Uveďte prosím, ve kterém měsíci muzeum navštěvujete nejčastěji
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi leden na otázku 9. Definujte prosím, který měsíc je pro Vás k návštěvě muzea nejméně vhodný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi prosinec na otázku 9. Definujte prosím, který měsíc je pro Vás k návštěvě muzea nejméně vhodný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi únor na otázku 9. Definujte prosím, který měsíc je pro Vás k návštěvě muzea nejméně vhodný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oboru archeologie (archeologické nálezy)=1 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oboru archeologie (archeologické nálezy)=2 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oboru archeologie (archeologické nálezy)=3 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oboru archeologie (archeologické nálezy)=4 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oboru fotografické tvorby=1 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oboru fotografické tvorby=2 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oboru fotografické tvorby=3 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oboru fotografické tvorby=4 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oboru fotografické tvorby=5 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oborů mineralogie, paleontologie, botaniky, zoologie (herbáře, preparovaná těla vymřelých živočichů, minerály a drahé kameny)=1 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oborů mineralogie, paleontologie, botaniky, zoologie (herbáře, preparovaná těla vymřelých živočichů, minerály a drahé kameny)=2 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oborů mineralogie, paleontologie, botaniky, zoologie (herbáře, preparovaná těla vymřelých živočichů, minerály a drahé kameny)=3 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oborů mineralogie, paleontologie, botaniky, zoologie (herbáře, preparovaná těla vymřelých živočichů, minerály a drahé kameny)=4 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oborů mineralogie, paleontologie, botaniky, zoologie (herbáře, preparovaná těla vymřelých živočichů, minerály a drahé kameny)=5 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oboru uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce =2 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oboru uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce =3 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oboru uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce =4 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oboru uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce =5 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umělecká díla, předměty uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce sakrální (náboženské) a kultovní povahy=1 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umělecká díla, předměty uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce sakrální (náboženské) a kultovní povahy=2 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umělecká díla, předměty uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce sakrální (náboženské) a kultovní povahy=3 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umělecká díla, předměty uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce sakrální (náboženské) a kultovní povahy=4 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umělecká díla, předměty uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce sakrální (náboženské) a kultovní povahy=5 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerozlišuji prostředí na otázku 11. Jaké prostředí upřednostňujete při návštěvě muzea?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vnitřní - výstavní sály na otázku 11. Jaké prostředí upřednostňujete při návštěvě muzea?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi emocionálnost (příměr k příběhu)=1 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi emocionálnost (příměr k příběhu)=3 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi emocionálnost (příměr k příběhu)=4 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi emocionálnost (příměr k příběhu)=5 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi emocionálnost (příměr k příběhu)=6 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuální přístup=1 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuální přístup=2 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuální přístup=4 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuální přístup=5 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuální přístup=6 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi názornost=1 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi názornost=2 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přiměřenost (věku, vzdělání, množství předmětů)=1 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přiměřenost (věku, vzdělání, množství předmětů)=2 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přiměřenost (věku, vzdělání, množství předmětů)=3 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přiměřenost (věku, vzdělání, množství předmětů)=4 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přiměřenost (věku, vzdělání, množství předmětů)=5 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi soustavnost (logické uspořádání předmětů) =2 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi soustavnost (logické uspořádání předmětů) =3 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi soustavnost (logické uspořádání předmětů) =4 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi soustavnost (logické uspořádání předmětů) =6 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vědeckost=1 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vědeckost=3 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vědeckost=5 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vědeckost=6 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi beseda=1 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi beseda=2 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi beseda=4 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi beseda=5 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi beseda=6 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi diskuze =3 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi diskuze =4 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi diskuze =5 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi diskuze =6 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přednáška=3 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přednáška=4 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přednáška=5 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přednáška=6 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přednáška=7 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhovor=1 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhovor=4 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhovor=5 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhovor=6 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhovor=7 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výklad=1 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výklad=2 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výklad=3 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výklad=4 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výklad=5 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyprávění=1 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyprávění=2 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyprávění=3 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyprávění=4 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysvětlování =2 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysvětlování =3 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysvětlování =4 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysvětlování =5 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysvětlování =6 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi od známých na otázku 14. Odkud se dozvídáte o akcích muzea?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi z masmédií na otázku 14. Odkud se dozvídáte o akcích muzea?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi z reklamních materiálů muzea na otázku 14. Odkud se dozvídáte o akcích muzea?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Byli jste při návštěvě muzea osloveni a vyzváni ke zpětné vazbě?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Byli jste při návštěvě muzea osloveni a vyzváni ke zpětné vazbě?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dotazníku na otázku 16. Zpětná vazba se realizovala formou:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic na otázku 16. Zpětná vazba se realizovala formou:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zápisem do knihy návštěv na otázku 16. Zpětná vazba se realizovala formou:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Setkal/a jste se oslovením ze strany muzea k výběru tématu (besedy, výstavy) ?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Setkal/a jste se oslovením ze strany muzea k výběru tématu (besedy, výstavy) ?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Chtěli byste vybírat nebo se podílet na výběru tématu příští besedy, výstavy v muzeu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Chtěli byste vybírat nebo se podílet na výběru tématu příští besedy, výstavy v muzeu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Ovlivní rozhodnutí o Vaší návštěvě muzea odborný pracovník muzea, který má na starosti program v muzeu a předávání informací?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Ovlivní rozhodnutí o Vaší návštěvě muzea odborný pracovník muzea, který má na starosti program v muzeu a předávání informací?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26-40 let na otázku 20. Váš věk:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41-60 let na otázku 20. Váš věk:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zlínský na otázku 21. Odkud pocházíte? Uveďte prosím kraj:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moravskoslezský na otázku 21. Odkud pocházíte? Uveďte prosím kraj:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zlínský na otázku 21. Odkud pocházíte? Uveďte prosím kraj:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi z reklamních materiálů muzea na otázku 2. Odkud jste se dozvěděl/a o muzeích ve Zlínském kraji?

4. Co u Vás rozhoduje o návštěvě muzea?

 • odpověď téma výstavy mne zaujalo:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhovor=6 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:

15. Byli jste při návštěvě muzea osloveni a vyzváni ke zpětné vazbě?

 • odpověď ne:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic na otázku 16. Zpětná vazba se realizovala formou:

17. Setkal/a jste se oslovením ze strany muzea k výběru tématu (besedy, výstavy) ?

 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oboru fotografické tvorby=3 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umělecká díla, předměty uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce sakrální (náboženské) a kultovní povahy=4 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi sám/a na otázku 5. Muzeum navštěvujete:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vědeckost=6 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oboru uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce =2 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi diskuze =5 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oboru uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce =4 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi beseda=6 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Byli jste při návštěvě muzea osloveni a vyzváni ke zpětné vazbě?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic na otázku 16. Zpětná vazba se realizovala formou:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysvětlování =2 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi téma výstavy mne zaujalo na otázku 4. Co u Vás rozhoduje o návštěvě muzea?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi beseda=1 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuální prohlídku na otázku 6. Pokud se účastníte výstavy, upřednostňujete:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi emocionálnost (příměr k příběhu)=6 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuální přístup=4 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhovor=5 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výklad=1 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyprávění=3 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou na otázku 3. Jaká je perioda Vašich návštěv za posledních 12 měsíců?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oborů mineralogie, paleontologie, botaniky, zoologie (herbáře, preparovaná těla vymřelých živočichů, minerály a drahé kameny)=5 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi beseda=4 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhovor=6 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výklad=3 na otázku 13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Chtěli byste vybírat nebo se podílet na výběru tématu příští besedy, výstavy v muzeu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Ovlivní rozhodnutí o Vaší návštěvě muzea odborný pracovník muzea, který má na starosti program v muzeu a předávání informací?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi názornost=1 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dotazníku na otázku 16. Zpětná vazba se realizovala formou:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast z oboru archeologie (archeologické nálezy)=2 na otázku 10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přiměřenost (věku, vzdělání, množství předmětů)=3 na otázku 12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):

18. Chtěli byste vybírat nebo se podílet na výběru tématu příští besedy, výstavy v muzeu?

 • odpověď ano:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi duben na otázku 8. Uveďte prosím, ve kterém měsíci muzeum navštěvujete nejčastěji
 • odpověď ne:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou na otázku 3. Jaká je perioda Vašich návštěv za posledních 12 měsíců?

21. Odkud pocházíte? Uveďte prosím kraj:

 • odpověď Zlínský:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 hod na otázku 7. Kolik času si vyčleníte na návštěvu muzea?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byl/a jste za posledních 12 měsíců v muzeu?

2. Odkud jste se dozvěděl/a o muzeích ve Zlínském kraji?

3. Jaká je perioda Vašich návštěv za posledních 12 měsíců?

4. Co u Vás rozhoduje o návštěvě muzea?

5. Muzeum navštěvujete:

6. Pokud se účastníte výstavy, upřednostňujete:

7. Kolik času si vyčleníte na návštěvu muzea?

8. Uveďte prosím, ve kterém měsíci muzeum navštěvujete nejčastěji

9. Definujte prosím, který měsíc je pro Vás k návštěvě muzea nejméně vhodný

10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:

11. Jaké prostředí upřednostňujete při návštěvě muzea?

12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):

13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:

14. Odkud se dozvídáte o akcích muzea?

15. Byli jste při návštěvě muzea osloveni a vyzváni ke zpětné vazbě?

16. Zpětná vazba se realizovala formou:

17. Setkal/a jste se oslovením ze strany muzea k výběru tématu (besedy, výstavy) ?

18. Chtěli byste vybírat nebo se podílet na výběru tématu příští besedy, výstavy v muzeu?

19. Ovlivní rozhodnutí o Vaší návštěvě muzea odborný pracovník muzea, který má na starosti program v muzeu a předávání informací?

20. Váš věk:

21. Odkud pocházíte? Uveďte prosím kraj:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byl/a jste za posledních 12 měsíců v muzeu?

2. Odkud jste se dozvěděl/a o muzeích ve Zlínském kraji?

3. Jaká je perioda Vašich návštěv za posledních 12 měsíců?

4. Co u Vás rozhoduje o návštěvě muzea?

5. Muzeum navštěvujete:

6. Pokud se účastníte výstavy, upřednostňujete:

7. Kolik času si vyčleníte na návštěvu muzea?

8. Uveďte prosím, ve kterém měsíci muzeum navštěvujete nejčastěji

9. Definujte prosím, který měsíc je pro Vás k návštěvě muzea nejméně vhodný

10. Označte prosím na škále 1-5 oblast Vašeho zájmu (1 nejvíce, 5 nejméně) v muzeu:

11. Jaké prostředí upřednostňujete při návštěvě muzea?

12. Jaké principy jsou dle Vašeho názoru zohledňovány při návštěvě výstav a expozic v muzeu, ohodnoťte prosím od 1-6 (1nejdůležitější, 6 nejméně důležité):

13. Ohodnoťte prosím na škále od 1-7 metody (1 nejlepší 7 nejhorší) používané muzejními pracovníky, se kterými jste se setkali:

14. Odkud se dozvídáte o akcích muzea?

15. Byli jste při návštěvě muzea osloveni a vyzváni ke zpětné vazbě?

16. Zpětná vazba se realizovala formou:

17. Setkal/a jste se oslovením ze strany muzea k výběru tématu (besedy, výstavy) ?

18. Chtěli byste vybírat nebo se podílet na výběru tématu příští besedy, výstavy v muzeu?

19. Ovlivní rozhodnutí o Vaší návštěvě muzea odborný pracovník muzea, který má na starosti program v muzeu a předávání informací?

20. Váš věk:

21. Odkud pocházíte? Uveďte prosím kraj:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kotásková, M.Postoj a zájem respondentů o návštěvnost a vzdělávání v muzeu. (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://postoj-a-zajem-respondentu-o.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.