Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj Čechů k médiím

Postoj Čechů k médiím

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Habětínek
Šetření:08. 10. 2019 - 10. 10. 2019
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku, je zjištění způsobu zisku informací u širokého spektra obyvatel ČR (věkově neomezeno). Výsledky budou použity pouze pro osobní záležitosti.
 

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2252,38 %52,38 %  
Žena2047,62 %47,62 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-302661,9 %61,9 %  
31-45819,05 %19,05 %  
46-59614,29 %14,29 %  
60 a více let12,38 %2,38 %  
Méně než 1812,38 %2,38 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské1535,71 %35,71 %  
Střední s maturitou1228,57 %28,57 %  
Základní921,43 %21,43 %  
Střední bez maturity614,29 %14,29 %  

Graf

4. V jak velké obci či městě žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 - 50 tisíc obyvatel1228,57 %28,57 %  
50 - 250 tisíc obyvatel1023,81 %23,81 %  
Hlavní město Praha921,43 %21,43 %  
1000 - 10 000 obyvatel614,29 %14,29 %  
Méně než 1000 obyvatel511,9 %11,9 %  

Graf

5. Jaký druh sdělovacích prostředků nejčastěji využíváte k získávání informací (seřaďte číslicemi 1 až 4 od nejvyužívanějších k nejméně využívaným) ?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Tištěná média2.8570.884
Internet1.4521.01
Televize2.5480.676
Rozhlas3.1430.789

Graf

6. Kolik času denně přibližně strávíte konzumací informací z médií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než hodinu2252,38 %52,38 %  
1-2 hodiny1228,57 %28,57 %  
3 hodiny a více511,9 %11,9 %  
Skoro žádný37,14 %7,14 %  

Graf

7. Která tištěná média využíváte k čerpání informací? (možnost zaškrtnout více možností)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Seriózní deníky (MF Dnes, Právo, Deník, Lidové noviny,…)1743,59 %40,48 %  
Nečtu tištěná média1435,9 %33,33 %  
Seriózní periodika (Reflex, Respekt, Echo24, Listy, A2, Metro,…)1333,33 %30,95 %  
Ekonomické plátky (Hospodářské noviny, E15,…)615,38 %14,29 %  
Bulvární deníky (Blesk, Aha!,…)25,13 %4,76 %  
Bulvární periodika (Rytmus života, Pestrý svět,…)12,56 %2,38 %  

Graf

8. Která internetová média využíváte k čerpání informací? (možnost zaškrtnout více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Seriózní weby (iDnes, Aktuálně, Novinky, ČT24,…)3890,48 %90,48 %  
Alternativní weby (Parlamentní listy, Sputnik, Aeronet, Forum24, AC24)1330,95 %30,95 %  
Bulvární weby (Super.cz, tn.cz, Blesk.cz,…)614,29 %14,29 %  
Nečtu internetová média24,76 %4,76 %  

Graf

9. Které televizní stanice využíváte k získávání informací? (možnost zaškrtnout více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veřejnoprávní televize (ČT1, ČT24,...)3071,43 %71,43 %  
Nesleduji televizi1023,81 %23,81 %  
Nova1023,81 %23,81 %  
Prima1023,81 %23,81 %  
Televize Seznam819,05 %19,05 %  
TV Barrandov511,9 %11,9 %  
Regionální televize49,52 %9,52 %  

Graf

10. Která rozhlasová média využíváte k získávání informací (možnost zaškrtnout více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veřejnoprávní (Český rozhlas)1945,24 %45,24 %  
Neposlouchám rádio1535,71 %35,71 %  
Bulvární (Evropa 2, Frekvence 1)1023,81 %23,81 %  
Regionální614,29 %14,29 %  

Graf

11. Vlastníte předplatné nějakého média?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3583,33 %83,33 %  
ano716,67 %16,67 %  

Graf

12. Které výhody byste očekávali od média, jehož předplatné zaplatíte? (možnost zaškrtnout více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ověřené informace3071,43 %71,43 %  
Komentáře erudovaných odborníků1842,86 %42,86 %  
Investigativní žurnalistika1740,48 %40,48 %  
Žádné1126,19 %26,19 %  
Lepší estetický vzhled819,05 %19,05 %  

Graf

13. Souhlasíte se zrušením koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1228,57 %28,57 %  
nesouhlasím1126,19 %26,19 %  
nevím1023,81 %23,81 %  
spíše souhlasím511,9 %11,9 %  
spíše nesouhlasím49,52 %9,52 %  

Graf

14. Jak často sledujete zahraniční média?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy nebo výjimečně1638,1 %38,1 %  
Alespoň 1 ze týden1126,19 %26,19 %  
Každý den819,05 %19,05 %  
Párkrát do měsíce716,67 %16,67 %  

Graf

15. Kolik cizích jazyků oládáte

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22356,1 %54,76 %  
11229,27 %28,57 %  
3 a více49,76 %9,52 %  
Žádný24,88 %4,76 %  

Graf

16. Které z následujících sociálních sítí využíváte? (více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook3071,43 %71,43 %  
Instagram1740,48 %40,48 %  
Twitter1023,81 %23,81 %  
Žádné921,43 %21,43 %  
Snapchat12,38 %2,38 %  

Graf

17. Jak často využíváte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně2354,76 %54,76 %  
Alespoň 1 týdně819,05 %19,05 %  
Nikdy716,67 %16,67 %  
Výjimečně37,14 %7,14 %  
Párkrát do měsíce12,38 %2,38 %  

Graf

18. Máte vlastní emailovou schránku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 19, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano42100 %100 %  

Graf

19. Jak často emailovou schránku využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den2866,67 %66,67 %  
Alespoň 1 týdně819,05 %19,05 %  
Výjimečně nebo nikdy37,14 %7,14 %  
Párkrát do měsíce37,14 %7,14 %  

Graf

20. Důvěřujete obecně českým médiím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2047,62 %47,62 %  
spíše nesouhlasím1023,81 %23,81 %  
nesouhlasím614,29 %14,29 %  
nevím49,52 %9,52 %  
souhlasím24,76 %4,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jaký druh sdělovacích prostředků nejčastěji využíváte k získávání informací (seřaďte číslicemi 1 až 4 od nejvyužívanějších k nejméně využívaným) ?

  • odpověď Televize=2:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tištěná média=4 na otázku 5. Jaký druh sdělovacích prostředků nejčastěji využíváte k získávání informací (seřaďte číslicemi 1 až 4 od nejvyužívanějších k nejméně využívaným) ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. V jak velké obci či městě žijete?

5. Jaký druh sdělovacích prostředků nejčastěji využíváte k získávání informací (seřaďte číslicemi 1 až 4 od nejvyužívanějších k nejméně využívaným) ?

6. Kolik času denně přibližně strávíte konzumací informací z médií?

7. Která tištěná média využíváte k čerpání informací? (možnost zaškrtnout více možností)

8. Která internetová média využíváte k čerpání informací? (možnost zaškrtnout více možností)

9. Které televizní stanice využíváte k získávání informací? (možnost zaškrtnout více možností)

10. Která rozhlasová média využíváte k získávání informací (možnost zaškrtnout více možností)

11. Vlastníte předplatné nějakého média?

12. Které výhody byste očekávali od média, jehož předplatné zaplatíte? (možnost zaškrtnout více možností)

13. Souhlasíte se zrušením koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu?

14. Jak často sledujete zahraniční média?

15. Kolik cizích jazyků oládáte

16. Které z následujících sociálních sítí využíváte? (více možností)

17. Jak často využíváte sociální sítě?

18. Máte vlastní emailovou schránku?

19. Jak často emailovou schránku využíváte?

20. Důvěřujete obecně českým médiím?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. V jak velké obci či městě žijete?

5. Jaký druh sdělovacích prostředků nejčastěji využíváte k získávání informací (seřaďte číslicemi 1 až 4 od nejvyužívanějších k nejméně využívaným) ?

6. Kolik času denně přibližně strávíte konzumací informací z médií?

7. Která tištěná média využíváte k čerpání informací? (možnost zaškrtnout více možností)

8. Která internetová média využíváte k čerpání informací? (možnost zaškrtnout více možností)

9. Které televizní stanice využíváte k získávání informací? (možnost zaškrtnout více možností)

10. Která rozhlasová média využíváte k získávání informací (možnost zaškrtnout více možností)

11. Vlastníte předplatné nějakého média?

12. Které výhody byste očekávali od média, jehož předplatné zaplatíte? (možnost zaškrtnout více možností)

13. Souhlasíte se zrušením koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu?

14. Jak často sledujete zahraniční média?

15. Kolik cizích jazyků oládáte

16. Které z následujících sociálních sítí využíváte? (více možností)

17. Jak často využíváte sociální sítě?

18. Máte vlastní emailovou schránku?

19. Jak často emailovou schránku využíváte?

20. Důvěřujete obecně českým médiím?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Habětínek, O.Postoj Čechů k médiím (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://postoj-cechu-k-mediim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.