Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj Čechů k ukrajinským dělníkům

Postoj Čechů k ukrajinským dělníkům

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Kopecká
Šetření:12. 11. 2010 - 19. 11. 2010
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.89
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak se Češi dívají na dělníky, kteří k nám přišli z Ukrajiny za prací. Setkávám se s různými názory, a tak jsem ráda, že si díky Vám mohu udělat lepší přehled o této problematice. Výzkum použiji do své bakalářské práce, kde se zabývám právě životem Ukrajinců v ČR. 

Odpovědi respondentů

1. Znáte se osobně s nějakým Ukrajincem, který zde pracuje/pracoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neznám.1950 %50 %  
Ano, znám a stále zde pracuje.1642,11 %42,11 %  
Ano znám, ale už zde nepracuje, vrátil se domů.37,89 %7,89 %  

Graf

2. Pracoval/a jste někdy s Ukrajincem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.2771,05 %71,05 %  
Ano.923,68 %23,68 %  
Byl jsem nebo stále jsem jeho zaměstnavatelem.25,26 %5,26 %  

Graf

3. Myslíte si, že jsou Ukrajinci pracovití?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, dokáží odvést dobrou práci.2463,16 %63,16 %  
nevím25,26 %5,26 %  
jak který12,63 %2,63 %  
Nemám zkušenost, ale z doslechu pracovití nejsou12,63 %2,63 %  
nemám vyhraněný názor12,63 %2,63 %  
lepší ukrajinskej dělník než českej politik12,63 %2,63 %  
to je individuální12,63 %2,63 %  
člověk od člověka12,63 %2,63 %  
Jak kdo12,63 %2,63 %  
většina ano12,63 %2,63 %  
jak kdo, nezáleží na původu12,63 %2,63 %  
Je to individuální12,63 %2,63 %  
Je to člověk od člověka.12,63 %2,63 %  
jak kteří12,63 %2,63 %  

Graf

4. Je správné, že v ČR má možnost pracovat a podnikat celkem velké množství cizinců, nejen Ukrajinců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, Češi jezdí za prací do ciziny, tak proč by to nešlo i naopak.2873,68 %73,68 %  
Ne. Všichni by měli pracovat tam, kde žijí.513,16 %13,16 %  
Cizinci pracují tam, kde češi většinou nechtěji12,63 %2,63 %  
ano, ale neměli by být vykořisťováni12,63 %2,63 %  
Jen pokud se pro práci skutečně nenajde ČR zaměst.12,63 %2,63 %  
Nemám na to názor, je mi to jedno.12,63 %2,63 %  
spíše ne12,63 %2,63 %  

Graf

5. Máte nějakou špatnou zkušenost s Ukrajinci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy jsem s nimi žádný problém neměl/a.2771,05 %71,05 %  
Ano, jsou agresivní.821,05 %21,05 %  
Možná jen že moc pijí a potom jsou moc "přítulní"12,63 %2,63 %  
Zažil jsem agresivní, ale nejsou tací všichni12,63 %2,63 %  
někteří mohou být agresivní12,63 %2,63 %  

Graf

6. Zašel/zašla byste s Ukrajincem/ukrajinkou na pivo, víno, diskotéku nebo si jen tak popovídat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.2360,53 %60,53 %  
Ne.1539,47 %39,47 %  

Graf

7. Česká republika v poslední době podniká různé programy na podporu integrace cizinců do většinové společnosti. Souhlasíte s tím?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je to dobře, cizinci se díky tomu lépe zařadí do společnosti.2363,89 %60,53 %  
Ne.822,22 %21,05 %  
nic12,78 %2,63 %  
měli by spíš dělat něco proti jejich vykořisťování12,78 %2,63 %  
Jak které národy. např.Rumunsko ne atd...12,78 %2,63 %  
Do jisté míry, ale nesmí se to přehánět12,78 %2,63 %  
záleží na kultuře cizinců12,78 %2,63 %  

Graf

8. Dnes jsou Ukrajinci nejpočetnější skupinou národnostních menšin u nás. Proč migrují právě do ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvůli špatné ekonomické situaci na Ukrajině.3489,47 %89,47 %  
Poměrně blízká vzdálenost.1847,37 %47,37 %  
Chtějí se zde usídlit a přivést sem svou rodinu.1026,32 %26,32 %  
Chtějí se zde oženit/vdát.37,89 %7,89 %  
Chtějí se naučit jazyk.12,63 %2,63 %  
u nas je pro ne vhodny mix (vydelek, poloha, jazyk12,63 %2,63 %  
nevím12,63 %2,63 %  
více je tu cigánů12,63 %2,63 %  
jazykově jim jsme blíž12,63 %2,63 %  
Seženou tu práci12,63 %2,63 %  
máme velice štědrý sociální systém12,63 %2,63 %  

Graf

9. Představte si situaci, že se zamilujete do Ukrajince/Ukajinky, budete se chtít vzít. Smířila by se s tím Vaše rodina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chvíli by trvalo, než to vstřebají, ale nakonec by souhlasili.1847,37 %47,37 %  
Ano, bez problémů.1539,47 %39,47 %  
V žádném případě by mě nepodpořili.25,26 %5,26 %  
nevím12,63 %2,63 %  
názor rodiny na můj vztah mě nezajímá:D12,63 %2,63 %  
Nejsem si jistá.12,63 %2,63 %  

Graf

10. Chtěl/a byste být v ČR ve stejné situaci jako Ukrajinci? Myslím tím, pracovní situaci. Někdy pracují 12 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.3592,11 %92,11 %  
pracuji 12 hodin12,63 %2,63 %  
Cizinci a menšiny jsou v ČR nesmyslně zvýhodňováni12,63 %2,63 %  
pokud opravdu 12 PRACUJI tak ne12,63 %2,63 %  

Graf

11. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2771,05 %71,05 %  
Muž1128,95 %28,95 %  

Graf

12. Váš věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21513,89 %13,16 %  
18411,11 %10,53 %  
26411,11 %10,53 %  
2338,33 %7,89 %  
1738,33 %7,89 %  
2038,33 %7,89 %  
4125,56 %5,26 %  
2425,56 %5,26 %  
2525,56 %5,26 %  
3225,56 %5,26 %  
ostatní odpovědi 33
43
29
22
60
31
616,67 %15,79 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.88
Minimum:17
Maximum:43
Variační rozpětí:26
Rozptyl:47.14
Směrodatná odchylka:6.87
Medián:23
Modus:21

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kopecká, M.Postoj Čechů k ukrajinským dělníkům (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://postoj-cechu-k-ukrajinksym-delnikum.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.