Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj člověka ke lžím a lhaní

Postoj člověka ke lžím a lhaní

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Mikulášková
Šetření:17. 03. 2013 - 21. 03. 2013
Počet respondentů:136
Počet otázek (max/průměr):25 / 22.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:68,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobré odpoledne,

jsem studentkou gymnázia Nad Štolou a tento dotazník mi má pomoci k mé seminární práci na téma Lži a lhaní.

 

Dotazník je určen pro všechny respondenty kteréhokoliv věku. Větší část dotazníku je spíše volná - respondent má u některých otázek prostor pro vlastní názor či pohled na danou věc.

 

Dotazník je zcela anonymní, odpovídejte prosím upřímně a podle svědomí :) děkuji

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 308763,97 %63,97 %  
16 - 202518,38 %18,38 %  
31 a více1913,97 %13,97 %  
0 - 1553,68 %3,68 %  

Graf

2. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10375,74 %75,74 %  
muž3324,26 %24,26 %  

Graf

3. Myslíte si, že je lhaní špatné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9670,59 %70,59 %  
nevím2518,38 %18,38 %  
ne1511,03 %11,03 %  

Graf

4. Je podle Vás lhaní součást běžného života?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7655,88 %55,88 %  
souhlasím4029,41 %29,41 %  
spíše nesouhlasím1712,5 %12,5 %  
nevím21,47 %1,47 %  
nesouhlasím10,74 %0,74 %  

Graf

5. Lžou podle Vás častěji ženy nebo muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oboje pohlaví stejně9569,85 %69,85 %  
ženy2619,12 %19,12 %  
muži1511,03 %11,03 %  

Graf

6. Jak byste popsali, co je podle Vás lež?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda1813,24 %13,24 %  
opak pravdy53,68 %3,68 %  
nepravdivá informace32,21 %2,21 %  
-21,47 %1,47 %  
nevim21,47 %1,47 %  
neříkání pravdy21,47 %1,47 %  
to co není pravda21,47 %1,47 %  
to co chci před někým utajit a záměrně to popírám10,74 %0,74 %  
neetické chování10,74 %0,74 %  
skrytí pravdy10,74 %0,74 %  
ostatní odpovědi vymyšlené tvrzení popírající skutečnost
úmyslné sdělování nepravdy
Něco, co není pravda
Vědomé tvrzení nepravdy.
když řekneme někomu opak pravdy
Něco co není pravdivé.
podávat nepravdivé informace o čemkoliv
účelově zmanipulovaná fakta ve prospěch toho kdo lže, aby tím něco získal
Záměrně pronesená nepravda
podlost, která se jednou vymstí
neupřímnost, strach ze sdělení pravdy, zbabělost, zlepšení si situace
cokoli nepravdivého, upraveného
Lež je věta, nebo souvětí, které se nezakládá na pravdě.
Tvrzení, o kterém si uvědomujeme, že není pravdivé. (včetně např. "Sluší ti to.", "Upřímnou soustrast.", "Miluji tě."...)
to co člověk ví, že neodpovídá skutečnosti
záměrná nepravda
fgh
pokud někdo komunikuje informaci, o které ví, že není pravdivá
Lež je to, co si vymyslíme abychom zakryli pravdu.
něco co není pravda, nestalo se to.
Vědomá činnost, která falešně vodí druhého za nos.
nepravdivý výrok
výmysl který je řečen mýsto pravdz, která by mohla treba danou osobu ranit
uvedení v omyl, trvzení nepravdy
Zkreslování fakt, překrucování pravdy, smyšlená událost
tvrdenie ktoreho relevancia dokazatelne napadnutelna
říct něco co není pravda
Neprave tvrzeni
věc která nemá s pravdou nic společného
úmyslené pozměňování odpovědi
Záměrné a vědomé popírání nebo zkreslování pravdy s cílem uchránit vlastní osobu nebo zmanipulovat druhého.
vedome popreni pravdy
Záměrné uvedení člověka v omyl z důvodů buď vlastního zisku, nebo hůře, způsobení škody dotyčné osobě
pokud druhému záměrně neříkám pravdu
nepravda řečená za účelem vyhnutí se problému
říkám něco, o čem vím, že není pravda (ať už z lítosti nebo pro svou záchranu)
Úmyslné sdělování nepravdivých informací... (nebo také nepotvrzených informací)
Když řeknu, že jdu ke kamarádce a jdu ke kamarádovi. To je prachsprostá lež.
záměrné sdělování nepravdivých informací, často za účelem poškodit druhého nebo vylepšit sebe
něco, co prokazatelně není pravda
Něco (často úplně) vymyšleného, co lidé říkají místo pravdy.
Smyšlená událost, pozměněná pravda, neupřímná lichotka...
absence pravdy
informace nezakládající se na pravdě
nepravdivé informace nebo jejich překrucování, úmyslné zatajování informací se dá taky považovat za lež
vědomé uvádění nepravdivých informací
Nepravdivé jednání, které někomu ubližuje.
vědom popírání pravdy
zatajení či vědomé zkreslení pravdy
to co si vymyslíme
Nepravdivá informace.
nepravdivý údaj
Cokoli, co řeknu nebo jinak vypustím a neslučuje se to přesně s názorem nebo skutečností, kterou mám uloženou v hlavě, včetně zatajování.
Nějaká věc, kterou někdo někomu řekne úplně jinak než je, z nějakého důvodu.
Vyřčení nepravdy
Úmyslné uvedení nepravdivé informace s cílem uvést obelhanou osobu v mylný, většinou mnohem lepší dojem o lháři.
Lež
záměrné a cílené uvedení jiného člověka v omyl
Zatajení pravé skutečnosti
Oznamovací projev člověka, který se neztotožňuje s realitou, jež má vykreslovat.
překroucení pravdy
já vnímám lež jako úmyslné nepravdivé tvrzení, lež ve smyslu milosrdného zatajení ve prospěch druhého za lež nepovažuji
Když někdo neříká pravdu o tom, co provedl apod.
Říct vědomě něco, co není pravda
Nepravá informace a zároveň i zakrývání pravdy
Lež je tvrzení, které není pravdivé a osoba, která ho tvrdí o tom ví.
informace, která vyvolá mylnou představu
nemilosrdná lež, říkám něco co není pravda... vymyslím si to,a nemám k tomu důkazy
lež znamená, když člověk říká nepravdu a ví o tom
lež je abstraktní pojem, může být milosrdná tj. trochu upravená pravda nebo to není celá pravda ...
Když člověk mlží a neříká věci narovinu, říká opak pravdy
Lež je řeč o něčem, co není pravda. :-D
zkreslení informací
Nepravda, zatajení pravdy, opak pravdy
ukrytí pravdivých údajů
vše, co není pravda
zatajování určité nepříjemné skutečnosti
vědomě nemluvit pravdu
úmyslné zatajování pravdy
to je jako byste se zeptala, co je pravda...lež je relativní
lež je zkreslení či překroucení, případně úplné popření skutečnosti
záměrně sdělená nepravda nebo záměrné zkreslení pravdy
když neříkám pravdu
vše co není pravda
když mi někdo náměrně neříká pravdu
Nesdělování pravdy.
říkání nepravd
záměrné zkreslení, zdeformování informace; skutečnosti
zkreslení pravdy
vědomě říkám něco, i když vím, že to není pravda
cokoliv co není pravda
přetvořit si pravdu dle sebe
typ klamu
lež je vědomé překrucování či zatajování jisté skutečnosti ve prospěch sama sebe či jiné osoby
zatajení pravdy
záměrné podání nepravdivé či zkreslené informace
nepravdivá skutečnost
záměrně vyslovená nepravda
Obrana, strach, závislost
9972,79 %72,79 % 

Graf

7. Jak se podle Vás pozná, že osoba lže?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je nervózní 32,21 %2,21 %  
nemluví pravdu21,47 %1,47 %  
podle mimiky21,47 %1,47 %  
těžko21,47 %1,47 %  
nervozita21,47 %1,47 %  
je nejistá21,47 %1,47 %  
chová se nepřirozeně vyhýbá se neustále jednomu tématu-o kterém lže10,74 %0,74 %  
gesta, postoj osoby10,74 %0,74 %  
pocení, přeřeky, mrkání, třepající se hlas10,74 %0,74 %  
chová se jinak, změní intonaci hlasu10,74 %0,74 %  
ostatní odpovědi z neverbálních projevů
lhář
Mluví rychleji nebo naopak pomaleji - přemýšlí, co by řel/a, odvádí pozornost jinam, nekouká se do očí, chová se nepřirozeně.
-
Často vůbec nebo až dodatečně
Když se chová nepřirozeně nebo zvedá obočí :-P :-* 
Dívá se jinam, těká očima, ošívá se..
Řeč těla, tón v hlase, nervozita/arogance
většinou to nejde poznat, možná podle toho že osoba uhýbá očima, je nervózní atd.
výraz obličeje, zmanipulovaná fakta nenavazují na ostatní souvislosti
Většinou nervozitou, neverbálními projevy
někdy se to nepozná
nevim
Někdy těžko, jindy,že pravda někdy vyjde najevo, díky událostem, informacím.-..
nedívá se do očí, zčervená
člověk musí osobu, která lže, alespoň trochu znát (není třeba osobně).
intuice, chyby v projevu, nedodržování očního kontaktu
Většinou nijak.
působí slizce
koktá, rudne, drbe se, nestojí vzpřímeně
vyhýbá se pohledu
fgh
pokud se její tvrzení neshoduje s tím, co je prokazatelně pravda, pokud to nejde ověřit, tak jedině podle frekvenční magnetické rezonance mozku
Záleží jestli je ta osoba na lhaní zvyklá, ale většinou časté přeřeknutí, nervozita, uhýbání očí...
má křivý nos
mimika obličeje, informace nezapadají do sebe
Řeč těla, krátké nebo naopak velmi dlouhé věty.
nedívá se do očí... nebo přesně naopak tupě yírá a čeká na reakci....
chová se nepřirozeně, postupně v rozhovoru se na to přijde
např: má tiky (v oku), moc sebou hází (ta osoba), nebo jeho/jí lež nezní věrohodně
mimika. postoj, hlas
pozre sa dole a dolava pretoze zapaja centrum kretivity ak sa pozrie dohora a doprava zapaja centrum pamete cize spomina na realne zazitky :)
chová se podezřele (zčervená, nedívá se do očí, )
Fyzik. Jev
usvědčení, gesta, přílišná neuvěřitelnost
Osoba je nervózná, nekouká dotyčnému do očí
řeč těla a verbální ukazatelé
muze (a nemusi) se nekoukat do oci, byt nervozni, nemit jasno v tom,. co vlastne rika
Zkušený psycholog dokáže na základů určitých znaků možná určit, zda osoba lže, ale při letmém styku to obyčejný občan nedokáže, jedině u dlouhodobé známosti s dotyčným jedincem
nelze to poznat stoprocentně, protože lhaní se dá natrénovat, ale může se to poznat např. tím, že se mi druhá osoba nedívá při hovoru do očí, uhýbá pohledem..
zrychlené dýchání, soustředěný pohled-buď do očí nebo mimo...
odtahuje se tělem od vás, nekouká se vám do očí, hraje si s rukama, červená se
záleží na osobě... například, že se neschoduje to co říká s tím co říkala dříve... podle výrazu, gest...
Nevím, někdo lže a ještě se u toho dívá do očí, někdo zase když lže je nervózní a nekouká se do očí.
často podle řeči těla, nesrovnalostí v kontextu, bohužel mnohdy se nic nepozná
vyhýbá se pohledem
Na někom se to nepozná vůbec, na někom naopak velice lehce - např. nedokáže udržet oční kontakt, zadrhává se v řeči,... A nebo si prostě vymyslí něco, čemu se prostě věřit nedá.
tiky
Pokud danou osobu znám, poznám, že je nervózní, pokud ji ale příliš neznám, myslím si, že moc způsobů odhalení neexistuje.
někdy vůbec, ale někdy je osoba nervozní, chová se jinak
záleží na situaci
prozradí se, protože si své lži nepamatuje, nervozita, rychlý tep, pocení
její chování, argumentace, řeč těla.
to prostě poznám
to co říká neodpovídá realitě
uhýbá pohledem
Je nejistá, nedívá se do očí, je nervózní a není schopná vyjádřit souvisle myšlenky (většinou v případě kombinace těchto faktorů)
když ji neznám dobře, nepozná
červená se, je norvozní, potí se
nejde říct, je to hodně individuální
Uhýbavé pohledy
divná mimika, pocení
Různě.
pokud jde o fyzické projevy a chování při lži, které mohou lež odhalit, nejčastěji je dle mého názoru lež poznat z hlasu a způsobu projevu - nejistota, příliš neuvěřitelné údaje, uhýbání pohledem atp.
neverbální projevy, např. uhýbání očima
chová se nezvykle
Někdo je nervózní, chová se jinaka mluví jinak, než obvykle, u někoho to ani nepoznáte, pokud byste třeba přímo nemonitorovali srdeční aktivitu.
Někdy to ani poznat nejde.
Neupřímné pohledy, nedívá se do očí
Na někom je to poznat hned - rudnutí,uhýbání očí, hraní si s nějakým předmětem aj. Někdy se to "pozná" až dýl, když zjistíme pravdu.
Dívá se doleva nahoru, potí se a je celkově nervózní.
je nervozní,zakrývá si ústa, rukama si uhlazuje vlasy aj, zamotává se do vlastních lží
Ač značný stoik, jsem spíše důvěřivý člověk, nicméně jsou fyzické ukazatele, které občas mohou napovědět.. chvění hlasu,odvracení pohledu,pocení(čela) a celková nervozita, někdo chce mít lež rychle za sebou jiný si lhaní užívá-těžko poznat někdy..
někdy nijak :), jindy hlavně pohled, výraz ve tváři, neobvyklá gestika atd.
Na to neexistuje odpověď. Každý člověk se při lhaní chová jinak, na někomu to poznat nejde téměř vůbec.
jiný zdroj tvrdí něco jiného
To je dost individuální
To je velmi těžké poznat, zaleží kdo danou lež říká. Na někom je to poznat, ale jak to nedokáži přesně definovat (např. člověk je neklidný).
neudržuje oční kontakt, mění verze
odhalením pravdy, přiznáním.
červená se, nekouká do očí, pousmívá se..
většinou nepozná
když člověk říká záměrně nepravdu
více faktorů, většinou se nedívá do očí
Jde to poznat podle chování - mimika, nervozita
Těká očima, vyhýbá se očnímu kontaktu, červená, je nervozní.
často to poznat vůbec nejde, ale většinou podle mimiky tváře
CHová se až příliš sebejistě a 'strojeně', protože nechce vypadat nervózně
většinou se nedívá přímo do očí
spolehlivě pouze při prokázání na základě důkazů
uhýbá očima
neobvyklá gestikulace a mimika, celkově odlišný dojem od normálu
nervozita. nebo podle toho co říká..
neverbální komunikací
Chováním, klopí oči k zemi
záleží na člověku
neumím přesně odpovědět,je to různé - cítím, že jí nemůžu věřit napr.
jak u koho
u velmi dobrých lhářů těžko, u ostatních např. z vyjadřování těla - uhýbání očí, rozpačitost apod.
u každého jinak
nepozná
nesrozumitelně drmolí
neverbální komunikace
Tím, že to na něj praskne :-D Jinak mimika, gesta, jiná rétorika,
uhýbá pohledem, je nervózní
někdy podle její nervozity, nebo podle protimluvů, ale někdy vůbec
Podle oci
chová se nepřirozeně
většinou klopí oči, nervózní, těká očima
někdy je to zřejmé, někdy se lež zjistí ověřením informací
tiká očima
cevena se,vymlouva se,poti se ruce
záleží na dané osobě. někdo umí lhát perfektně, ale většinou nejistota, uhýbá pohledem, jiné chování
Je nervózní a nejistá
Nechová se normálně
lež podána propracovaněji než obvyklá komunikace
nervozita, zčervenání
pohled vzhuru, vyraz ve tvari
Řečí těla. Osoba je nervózní, zadrhává se v mluvení nebo má nutkání odvádět pozornost jinam.
11987,5 %87,5 % 

Graf

8. Z jakých důvodů podle Vás lidé lžou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim32,21 %2,21 %  
strach21,47 %1,47 %  
bojí se pravdy21,47 %1,47 %  
bojí se pravdy, stydí se10,74 %0,74 %  
strach, finanční důvody10,74 %0,74 %  
milosrdná lež, bojí se pravdy10,74 %0,74 %  
z pohodlnosti10,74 %0,74 %  
mají strach říci pravdu, bojí se následků10,74 %0,74 %  
snaží se něco zatajit10,74 %0,74 %  
Stydí se říci pravdu, hodí se jim lhát - prospěch, vědí, že by byl druhý naštvaný, kdyby se pravdu dozvěděl10,74 %0,74 %  
ostatní odpovědi -
osobní prospěch
Osobní prospěch, strach říci pravdu, ze zvyku, ...
aby získali co chtejí
Tají nevěru, chtějí vypadat lepší v očích druhých, chtějí ublížit ostatních..
To je ve hvězdách
chtějí vypadat zajímavě, chtějí si polepšit
aby tím něčeho dosáhli, něco získali
Kvůli strachu že druhý pravdu neunese, kvůli strachu z potrestání
ze strachu
strach, ulehčení situace, povahový rys, normální věc
ze strachu z pravdy
aby neubližovali druhým sdělením pravdy, osobní prospěch, neochota či lenost vysvětlit pravdu
potřebují zakrýt pravdu, intrikaření, shnilost charakteru
Například ze slušnosti, lichocení nebo lhaní sami sobě, aby neuznali své vlastní chyby.
předpokládají, že jim to něco přinese
ze strachu, z vypočítavosti
vyhýbání se problému
fgh
strach, vlastní prospěch, nezájem o pravdu, snaha o přehánění a zveličování věcí, aby na sebe upozornili...
Přijdou jim to zajímavější, lepší a méně bolestivé než pravda
z vychytralosti
nemoc, vlastní prospěch, strach, ochrana sebe či jiných
např. ze strachu
ochrana, strach, zábava, aby dosáhli toho, čeho chtějí
ulehčení si života
protože žijeme v době když říct pravdu nemusí být yrovna nejlepší volba a přetvařka a lží jsou na denním pořádku
strach, vlastní prospěch, zábava
aby se vyhnuli problémům, když chtějí někoho napálit nebo když chtějí ušetřit něčí city
ochrana svych zajmu
chcu byt zaujmavy aby ich okolie viac bralo aby neboli nudny , pripadne vyhnutie sa kritike za nieco , pripadne vyhnutie sa zodpovednosti za nieco
ze sobeckých, aby si neuškodily
Pro scuj prospech
aby byli zajímavější, někteří z nutnost seberealizace,
bojí se říct pravdu nebo se za ni stydí
aby se vyhli problémům
uchránit se před nepříjemnostmi, zmanipulovat druhého, nechtějí druhým ublížit pravdou
nechteji priznat pravdu, nebo je pravda treba prilis soukroma vec, nebo se stydi, nebo to nechteji vysvetlovat (netrpelivost),...
Vlastní zisk, snaha vyhnout se povinnosti, škoda cizímu
lhát se dá ze všelijakých důvodů - např. nevěra, snaha ukázat se v lepším světle, někdo lže, aby unikl trestu,..
vyhýbání se problémům, oddalování jejich řešení
někdy z lítosti, někdy z nutnosti, často pro svou záchranu
jejich slabost, touha vyhnout se problémům...
bojí se říci pravdu
Lidé můžou lhát z jakéhokoliv důvodů - někdo je srab a bojí se říkat pravdu, jiný zase kvůli vlastnímu prospěchu atd.
závist, nenávist, nízké sebevědomí, hloupost, strach, stud, opatrnost, milosrdnost, taktnost
chtějí něco získat
Pro vlastní prospěch (práce, nevěra, jiné druhy podvodů,...), ale někdy jsou to i ony "milosrdné lži" v pravém slova smyslu. Ty, ač nerada, ve většině případů uznávám.
stydlivost, nechteji ublizit, podlost
Aby neublížili, povzbudili, vypadali lépe (třeba i sami před sebou).
ze strachu, z pohodlnosti, z výhody, ze zvyku,...
ruznych
sám sobě si přilepšit
strach z reakce, potřeba dělat že sebe něco co nejsou,..
bojí se říct pravdu, někdy je to jednodušší, milostrdná lež
z nejistoty, bojí se následků pravdy
nechtějí říkat pravdu
z hlouposti, z lenosti myslet
mají strach
Někdy je těžké říci pravdu, je lednodušší zalhat, zbavit se povinnosti, odpovědnosti...
zábava, stud za věci o kterých lžou, proto aby neranili druhé
bojí se říct pravdu
stud, snaha vyhnout se nepříjemné situaci
bojí se následků pravdy
Z alibismu.
stydí se za pravdu, bojí se reakce na pravdu, chtějí být zajímavější než jsou
za účelem ochrany vlastní osoby, ale i osob druhých, tzv. milosrdná lež
aby se měli lépe
Aby před ostatními vypadali jako lepší člověk, nebo aby si jejich blízcí/známí, kterým lžou, připadali líp, nebo nebyli naštvaní
Chtějí být zajímaví, nebo mají strach říct pravdu.
Aby nemuseli říkat něco, co provedli a co nebylo správné. Nebo milosrdná lež
Nejsou ochotni přiznat pravdu, přikrášlují si své příběhy, "milosrdná lež".
Chtějí, aby si obelhaná osoba myslela, že lhář je lepší (hodnější, zábavnější...), než ve skutečnosti je.
ze zjištných,ale existuje i milosrdná lež
Pro vlastní prospěch nebo pro ušetření toho komu lžou
Stud, soucit, hamižnost, lenost (=ze zvyku, řekne to, co nemusí složitě vysvětlovat)
osobní důvody
z nespočetně různých.. aby se neřešilo něco, co nemá smysl, aby vypadali lépe, aby něčemu prospěli...
Ochrana sebe sama, strach z reakce protějšku apod.
chtějí něco zatajit, nebo ze sebe udělat něco víc
Aby neublížili blízkému člověku, zakrytí pravdy, vlastní prospěch,...
Z pragmatismu (aby člověk něco získal)
ze strachu, aby se dělali lepšími
nechtějí vypadat špatně, je to pro ně jedoduší, nechtějí něco vysvětlovat, chtějí něco získat ...
strach, milosrdenství
získání výhody, obava z odsouzení, stavění se do lepšího světla
jak kdy, někdy z nutnosti, ze strachu
osobní prospěch, obava z řečení pravdy, snaha neublížit někomu
Bojí se říci pravdu nebo ze sebe chtějí udělat něco, co nejsou
Pravda je příliš bolestivá, pro své pohodlí...
pro vlastní potřebu, omluvu svých činnů, pomoc blízké osobě
Aby neublížili ostatním lidem nebo sobě pravdou
aby neublížili svým blízkým
stud, pohodlnost, snaha neublížit, dosažení svých zájmů, cílů, poškodit druhé
protože něco tají
Ve snaze utéct nepříjemným následkům, které přináší přiznání pravdy. Ve snaze něco získat.
chamtivost strach apod.
Nechtějí ublížit, snaží se zatajit svou chybu
chtějí něco zatajit
aby se vyhnuli trestu
z mnoha
nechce se jim říkat pravdu, protože jim nevyhovuje
obavy z důsledků pravdy
někdy je to lepší
chtějí být zajímavější
buďto to jsou "srabové", někdy když nechce človšk druhému ublížit, z prospěchářství
Aby se nedostali do problémů, aby si polepšili, aby zakryli chybu.
protože něco skrývají nebo se za něco stydí
Vlastní prospěch, ale i soucit, snaha nezatěžovat druhé nepříjemnými informacemi
nechtějí nic zbytečně komplikovat
soucit, nechtějí říct pravdu
zatajení pravdy, příprava překvapení
myslí si, že jim lež pomůže
aby se chránili
tajemstvi
naprosto ze všech, ať už kvůli drobnostem, tak i z vážných důvodů
Pro své dobro
nechtějí říci pravdu, stydí se za ní
aby neublížili, ulehčili si práci nebo zatajili provinění (vlastní i cizí)
ze strachu; za účelem zisku
kvuli vlastnimu prospechu
Nedostatek sebevědomí, strach, stydlivost, provinilost nebo jen zlozvyk.
12289,71 %89,71 % 

Graf

9. Jak se cítíte, když zjistíte, že Vám blízká osoba lže?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatně107,35 %7,35 %  
podvedená53,68 %3,68 %  
naštvaně42,94 %2,94 %  
podvedeně42,94 %2,94 %  
blbě32,21 %2,21 %  
zklamaně32,21 %2,21 %  
spatne32,21 %2,21 %  
je mi to líto21,47 %1,47 %  
zklamání21,47 %1,47 %  
-21,47 %1,47 %  
ostatní odpovědi Zrazeně
Dotčeně
nasraně
mizerně
nepříjemně
ublíženě
oklamaně, připadám si, že nejsem pro danou osobu asi dost dobrá když si vymýšlí něco co není tak jak říká
je mi to líto.. ale řekla bych, že se mi to stává velmi ojediněle
smutně
Jde o to, proč lže. Ale obecně se cítím podvedená.
Nepříjemně, ale už jsem si zvykl
jsem zklamaný
Podvedeně..
nezjistím
je to nepříjemné překvapení
podvedeně a smutně
Cítím hněv a zklamání, těžko pak dotyčné osobě věřím nebo už si dávám větší pozor
jedna koule, žádný mozek
V zásadních věcech nikomu nevěřím, ne tak zásadní lži mi přijdou roztomilé a směji se jim.
zrada
podvedeni
fgh
Záleží, co za lež to byla. Většinou dost ukřivděně.
hloupě
záleží na typu lži, jsem zklamaná, ztratil ve mně důvěru, v budoucnu budu skeptická při jakémkoliv jeho tvrzení,
Záleží na velikosti lži a tom, proč nepravdu řekl.
podvedená, naštvaná
dosti ublíženě, protože jsem velmi upřímný člověk
když je to nedůležité, nevadí, když důležité, vadí, ale zatím mě nikdo nezklamal
Jako by my ta osoba dala ránu pěstí do obličeje
som klamar viem kedy druhy klame :)
ukřivděně
jsem většinou znechucena z té osoby
mrzí mě to.
podvedeně, šokovaně, zklamaně
blbe :-)
Záleží proč lže - pokud chápu její důvody, nevadí mi to, v opačném případě to sníží mé mínění o dotyčném jedinci
cítím se podvedená, kombinace smutku a zlosti
podle toho o jakou lež se jedná, ale většinou smutně a zklamaně, zároveň trochu naštvaně, podvedeně
záleží na situaci, ale většinou velmi špatně, smutně, zrazeně
Mizerně. Pak mu už nevěřím.
velmi poníženě, bezmocně, zraněně, naštvaně, hloupě, že jsem nic nepoznala
podvedená, zklamaná
Není "lež" jako lež, tudíž nemohu přesně říci. Ale jedná-li se o něco opravdu důležitého (např. city), dokáže mě to opravdu hodně a na dlouhou dobu zklamat. Většinou už pak dané osobě nikdy nevěřím.
podveden
Zatím mi nikdo nijak extrémně bolestivě nezalhal, takže v pohodě.
podvedeně a poníženě
cítím zradu
záleží na situaci a důvodu
zklamaně, podvedeně, budu mít problém jí znovu věřit
je rozdíl v čem mi lže a kdo, ale většinou, když to není nijak závažné-tak odpouštím
zle
Podvedeně, zklamaně, ale také přemýšlím nad důvodem lži.
ztrtím v ní důvěru, je mi to líto
naštvaně, smutně
Špatně, podvedeně, zklamaně.
To neznám.
Jsem asi cynik, nějaké takové věci co se dotknout nitra člověka neřeším, ale určitě by mě to zamrzelo.
Nepopsatelně
Ne moc dobře.
Naseru se. Později se snažím přijít na to, proč mi lhal a jaká je pravda.
záleží na okolnostech
TOHLE SI ASI NIKDO NEUŽÍVÁ xD ..není-li to ze strachu partnerky o vás(což, ale já osobně také nesnáším!)
Špatně, samozřejmě.
Zklamaně.
jsem zklamaná
Podvedeně.
dotčená a ukřivděná
jsem naštvaná
nepříjemný pocit v těle, bušení srdce
Mrzí mě to a bolí to
Je mi to líto, jsem naštvaná
pokud to bylo z dobrého úmyslu, tak to přejdu. pokud ne, tak sem zklamaná
Zamyslím se, zda-li to nebylo míněno dobře, ale samozřejmě to není pěkný pocit, člověk se ptá sám sebe 'proč'
podvedeně, oklamaně
záleží na úmyslu, buď vztek, nebo pochopení
Zklamaně, ztrácím důvěru
no, abych pravdu řekla, tak to neznám
nepříjemně, vztah je tím narušen
je mi nanic
přemýšlím nad tím, co ji k tomu vede - jaký můj postoj ji vede k tomu, že mi nechce říci pravdu
podvedenost, ztráta důvěry
neřeším
Blbě, nepříjemně, podvedeně. Podle toho o jakou lež se jedná.
velmi špatně
Ponížena, rozhořčena, podvedena
Stydim se za ni
to záleží na okolnostech
hrozně
záleží zda li šlo o drobnou lež nebo o velkou, ale vetšinou zklamaně
bezbraně
zklamaná, naštvaná
posoudim duvody ke lhani a podle toho se pote rozhodnu, vetsinou se citim negativne
9872,06 %72,06 % 

Graf

10. Jak byste se zachoval/a, kdyby Vám osoba lhala a vy byste věděli, že Vám lže?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim32,21 %2,21 %  
řekla bych jí to21,47 %1,47 %  
řekla bych to21,47 %1,47 %  
řekla bych mu to, že to vím10,74 %0,74 %  
upozornil bych na to, že vím o lhaní dotyčné osoby10,74 %0,74 %  
svedla bych hovor tak, že by se přiznala10,74 %0,74 %  
většinou se snažím ho přesvědčit o tom že vím že je to jinak10,74 %0,74 %  
dělala bych, že nic, že nevím, že lže10,74 %0,74 %  
počkal bych, jak se to vyvine10,74 %0,74 %  
Kladla bych další otázky, abych přivedla osobu k tomu se přiznat.10,74 %0,74 %  
ostatní odpovědi -
naštval bych se
Různě, to je pořád.
nechal bych jí vše doříct a pak jí vtom vykoupal
Záleží kdo by to byl a v čem byl lhal..
Předstírala bych, že nic nevím, do konce lži oponenta .. později bych mu vyjádřila, co si myslím a co mi nesedí
usmál bych se a v duchu bych si říkal "pičus"
pádnými argumenty dokázat, že to co říká není objektivní
Řekla bych, že vím že lže a ať si to nechá
přerušila bych s danou osobou veškerý styk
Záleží o koho jde. Jedná- li se o manžela, dítě, blízkou kamarádku, ráda bych jim to řekla, že to vím a chtěla vědět důvod, proč mi lžou.
dala bych jí to najevo
nachystám past na lež
lhal bych taky
Vychutnám si tu osobu a budu hrát, že tomu věřím, abych zjistil o co přesně jí jde.
označila bych to
zeptala bych se, proč lže
donutila bych osobu se přiznat
fgh
dokázala bych, že evidentně lže, a řekla bych, ať se mnou jedná na rovinu
Na rovinu to té osobě řekla a čekala jak bude reagovat.
podle situace
ptala bych se dál a chtěla aby se zamotal do lží a tím ho nachytat, že to jaksi nezapadá do sebe
řekla bych, že vím, že mi lže
Konfrontace.
byla bych naštvaná, pravděpodobně bych ji upozornila, že vím, že lže
danou chvíy se budu branit, že vím že mi lže atd.
donutila bych ho dojít k pravdě a vysvětlit to
nechal bych tu opsobu dál mluvit abych zjistil proč vlastně lže
dala ji to sezrat
hnal by som to do extremnych detailov vecina klamarov nedokaze vykonstruovat zlozitejsie fabulacie
řekla bych jí že vím že lže
Rekla bych ki to
dám mu to patřičně najevo
řekla bych mu o tom
řekla bych že vím pravdu, ale až po tom co by zalhal
konfrontace - řekla bych jí, že vím, že lže (pokud by to neohrozilo můj život)
konfrontovala bych ji
Pokud by šlo o něco důležitého, konfrontoval bych ji, v opačném případě bych si o ní asi pouze myslel něco nehezkého
nejdříve bych se ujistila, že mi opravdu lže a pak bych jí řekla do očí, že vím, že lže
přímo bych to řekla, že vím, že to není tak, jak říká
zase by záleželo o jakou lež by se jednalo, pokud by to byla malá lež a lež z lítosti, dělala bych jako že nic, v opačném případě bych se osoby zeptala na důvod, proč se ke mně tak chová
urazila
řekl bych jí, že je to trapné.. nebo bych si to o ní myslel...
řekla bych mu to
Nijak - jsou lidí, co vám zapřou i nos mezi očima. S takovým člověkem přeruším styky nebo omezím kontakt.
Záleží na tom, kdo by mi lhal. Buď bych to nechala být a osobě už méně důvěřovala, nebo pokud by se jednalo o blízkou osobu, tak bych si to s ní vyříkala mezi čtyřma očima.
usvědčila bych ho
Vyslechla bych si celou lež a poté posoudila, proč vlastně daná osoba lhala. Podle toho se rozhodla, zdali dále předstírat, že je vše v pořádku, nebo zdali říci, že pravdu znám a vyvodit z toho nějaké postihy.
zeptala bych se proc mi lze - prima konfrontace
Vetčinou to dané osobě řeknu, případně položím "odkrývací" otázku, ze které se nevykroutí.
okamžitě mu vpálím co to na mě zkouší, proč ze mě dělá blbce...
řekla jí, at mi poví pravdu
promluvil o tom
řekla bych jí, že vím, že mi lže, zeptala bych se na důvod, kdybych byla moc naštvaná, tak bych jí to dala sežrat
řekla bych ji to narovinu, ale tak že její postoj chápu a vše je v pořádku. Přece nechci docílit, aby ta osoba ještě měla nějaké deprese.
vynadat
konfrontoval bych dotyčného s mou informací
řekla jí to
Taktně bych jí naznačil, že tomu co říká, nevěřím.
pokusila bych sepřimět danou osobu k tomu aby řekla pravdu
mrzelo by mě to
asi bych to řekla, pokud bych to měla ověřené a snažila se přijít na to, proč lže
zeptala bych se , zda to nebylo jinak
řeknu že vím že lže
Řekla bych, že vím, že lže.
záleží na blízkosti s osobou - u méně blízkých bych si lež vyslechla, nic neřekla a pro příště věděla, že jej musím brát s rezervou, u blízkého člověka bych naznačila, že se domnívám, že nemluví pravdu a pokusila se jej přimět, aby se přiznal
upozornila bych na lež
po určitou dobu bych osobu nechala dále lhát, abych odhalila příčinu
5ekla bych jí to, zaleží na situaci po jak dlouhé době bych to řekla..
To se mi samozřejmě stalo, nechala jsem si to pro sebe a neřeším to.
Nechala bych ji tak, jestli řekne nakonec pravdu, kdyžtak bych řekla, že vím, že lže.
Záleží na povaze lži - jak moc je to pro mě důležité a také jaká osoby mi lže.
Řekla bych s přátelským tónem: nelži...
Ignoroval to
záleží na situaci a jak dalece se mě lež týká
Využila bych toho
Záleží na situaci, je to skvělý pocit vmést někomu pravdu do tváře, ovšem je-li předmět lhaní složitější, je lépe vyčkat a zjistit více.
v každé situaci jinak, někdy bych dělala, že o tom nevím, jindy bych toho třeba využila nebo to dala najevo
Pověděl ji o tom a zeptal se proč to dělá.
mlčky bych to přešla, ale byla bych dost zklamaná
Záleží na osobě a o jakou lež jde- kdyby šlo o něco zásadního, určitě bych mu to na rovinu řekla
Asi bych tvrdil, že mám jiné tvrzení a předložil popřípádě nějaké důkazy.
zeptala bych se, proč mi lže
vyříkala si to s ní
počkám si, jestli to bude dělat pravidelně, nebo je to jen vyjímka a budu zkoumat co jí k tomu vede
toto už se mi několikrát stalo, vždy se lež vyslechnu do konce a pak přijdu s tím, že vím, že je to lež
záleží na situaci
řekla bych ji/mu to, proč mi lže, když vím, že to není pravda - upřímnost
Podle situace. Nejspíš bych se ho zeptala, proč mi lže, když vím, jak to doopravdy je.
nechala bych ho/ji domluvit a pak bych si ho/ji podala (slovně samozřejmě :))
Konfrontace a otázka v čem všem mi ještě může být lháno
zeptala bych se znovu na danou otázku, znovu a znovu dokud by neřekla osoba pravdu.. pokud by lhala i přesto, upozornila bych na skutečnost že znám pravdu
konfrontoval bych ho s mým nám názorem
přerušila bych s ní veškeré kontakty
záleží na povaze lži, pokud by byla bezvýznamná, zřejmě bych nad ní mávla rukou. Co se týče těžších případů, říká se, že druhou šanci dát můžeš, ale třetí už je hloupost... podle toho se řídím
řekl bych mu/ji nejspíš pravdu záleží na situaci..
užívala bych si to :-D
Ihned bych jí dal najevo proč mi lže.
řekla bych jí, že vím, že lže :o)
nevím přesně
vztekala bych se
zeptám se jí, proč lže
zjištění důvodu lhaní a následné prozrazení znalosti pravdy
zeptala bych se ho na to
řeknu že vím, že mi lže
pokud by mi na něm záleželo, zamrzelo by mě to, u cizích bych mu řekla své
Jak kdy. Někdy je z taktických důvodu lepší také lhát a dělat, že nic nevím. Ale většinou přiznám, že vím že lže. Také podle toho koho a čeho by se lež týkala.
řeknu jí to
Většinou bych se ji snažila konfrontovat s fakty a zjistit pravý důvod pro lhaní
Rekl bych ji to
řekla o tom
nejspíš bych dělala jako že nic, ale později bych to řešila
řekl bych jí to
nechala bych jí v tom
rozcilil se
nedala bych na sobě nic vědět, ale daná osoba by ztratila moji důvěru
řekl jí, že to vim
pokusil bych se nepřímo naznačit, že znám pravdu
řekla bych, že chci slyšet pravdu nebo nic
rozhodl bych se jak jednat dle moznych vysledku jednani
Řekla bych, že vím o tom, že je to lež.
12289,71 %89,71 % 

Graf

11. Považujete skrývání nevěry za lhaní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10879,41 %79,41 %  
nevím1813,24 %13,24 %  
ne107,35 %7,35 %  

Graf

12. Změnil se někdy Váš vztah k osobě, u které jste zjistil/a, že Vám lže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, nevímotázka č. 14, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10174,26 %74,26 %  
nevím2417,65 %17,65 %  
ne118,09 %8,09 %  

Graf

13. Jak se Váš vztah k dané osobně změnil? (není povinné odpovídat)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ztráta důvěry913,43 %6,62 %  
Nedůvěra68,96 %4,41 %  
nevěřím jí22,99 %1,47 %  
přestal bych se s tou osobou stýkat11,49 %0,74 %  
více jsem ji podezíral, tolik jsem nevěřil11,49 %0,74 %  
-11,49 %0,74 %  
odosobnění11,49 %0,74 %  
Ztratila sem k ní důvěru..11,49 %0,74 %  
velmi negativně11,49 %0,74 %  
zklamání a určitý odstup11,49 %0,74 %  
ostatní odpovědi přestala jsem dotyčného považovat za sobě blízkého
není důvěra
už sem mu/jí nevěřil tolik jako předtím
už ji nelze důvěřovat
Zle
ukončila jsem z danou osobou vztahy
Pominula moje důvěra v něj.
Přestal jsem se s ní stýkat
člověk k tomu druhému ztratí absolutní důvěru, už mu nemůže ve všem věřit nebo aspoň zpočátku ne
Ztratil mou důvěru a náklonnost.
Dané osobě již nikdy nebudu věřit.
ztráta důvěry, nebo alespon zvýšená ostražitost
přestali jsme se stýkat
ztráta důvěry, přerušení styků
přestala být mou kamarádkou
Horší komunikace a nižší důvěřivost.
Už ji tak nedůvěřuji
Dávám si větší pozor.
dávám si na osobu pozor,nevěřím jí úplně všechno
Už jsem si na ní dávala pozor
Partnerka lhala, ale celkem dobře si to posléze obhájila(a řekla pravdu)=postoj se nezměnil! // Známý lže pořád= nemám ho rád!
negativně
přestala jsem komunikovat
Je odtažitý sice se respektujeme, ale tento vztah se již nikdy nevrátí do původního stavu.
Nevěřím jejím slovům, neberu vážně to co říká
nižší důvěra
Už jsem mu nevěřila.
Nemohla jsem mu už věřit
menší důvěra, citové oddálení
ztráta důvěry a pocitu uvolněnosti s osobou
už s ní nemluvím
ztráta důvěry (nebo její omezení)
nevěřím ji tolik , co dřív
Nebyl jsem k ní tak důvěřivý
ztratila mou důvaru
věděla jsem, že lže a že si musím dávat pozor
už mu tolik nevěřím, klesl u mě
Již jsem této osobě nedůvěřovala.
Již ji tolik nedůvěřuji, nesvěřuji jí důvěrné informace, náš vztah je nyní více formální
Uz ji neverim
už jsem jí nedůvěřoval
nesvěřuju jí tajemství
už mu tolik nedůvěřuji
4364,18 %31,62 % 

Graf

14. Máte dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11282,35 %82,35 %  
ano2417,65 %17,65 %  

Graf

15. Jak reagujete, když zjistíte, že Vám zalhalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
POdle okolností14,55 %0,74 %  
zatím nelže14,55 %0,74 %  
Snažím se mu vysvětlit, že se zlobím, že mi lže, že je lepší mi říct pravdu, ať se to týká čehokoliv, co vyvedlo. 14,55 %0,74 %  
zatím nevím, je malé. předpokládám, že se budu zlobit, vysvětlovat, že se lhát nemá, ale taky se dívat, co dělám, že moje dítě mi lže14,55 %0,74 %  
fgh14,55 %0,74 %  
řeknu mu, že vím, že mi lže, ať řekne pravdu14,55 %0,74 %  
donutím ho, aby se přiznal a vysvětlil, zatím to fungovalo, nesmím ovšem dělat následující scény14,55 %0,74 %  
řeknu mu, že se mi to nelíbí14,55 %0,74 %  
Vysvětlím, že lhát je špatné a že se to nemá.14,55 %0,74 %  
rozlišuji co je úmyslné lhaní, co je nevědomý omyl a co je jen výplod bujné fantazie14,55 %0,74 %  
ostatní odpovědi Jsem zklamaná a vyzvu jej, aby mi příště nelhalo.
malé dítě - nebudu tolik řešit,ale vysvětlovat ...,u dospělých - neprominu,vyčtu
ještě nemluví
nijak, čekám jestli se to nebude ještě zhoršovat
ještě neují mluvit
Nevím. Mám ještě miminko. Ale mrzelo by mně to a snažila bych se mu vysvětlit, že lhát se nemá.
ještě neumí mluvit :-)
rozeberu tos ním
Jsou mu dva roky, ale už přesto odpovídá na některé otázky lživě (např jsi pokakaný? odpoví, že ne i když je). Překvapuje mě to, ale nedělám z toho žádné závěry...
Upozorním ho na to, že vím, že lže, a snažím se mu vysvětlit, že tudy cesta nevede
Nelzou
ještě neumí mluvit :)
1254,55 %8,82 % 

Graf

16. Jaký je Váš postoj ke lhářům? Co si o nich myslíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevěřím jim21,47 %1,47 %  
každý lže21,47 %1,47 %  
každý někdy lže 21,47 %1,47 %  
jsou neoblíbení, nikdo s něma nechce mít nic společného, protože nikdy neví co je pravda a co ne10,74 %0,74 %  
Nemám je rád. Nevážím si jich.10,74 %0,74 %  
notorický lhář je pro mě odepsaný10,74 %0,74 %  
že skrývají svoje pocity 10,74 %0,74 %  
mám neutrální postoj - myslím si, že každý člověk někdy lže, je to lidská přirozenost10,74 %0,74 %  
mají pro to své důvody10,74 %0,74 %  
Myslím si, že mají složitější život. Říci pravdu je vždy jednodušší - člověk si nemusí nic pamatovat.10,74 %0,74 %  
ostatní odpovědi -
nevadí mi
Nelze paušalizovat.
nedůvěřuju jim ( Miluju tě moje Andrejko :-* jsi moje všechno :-* a odpovídám co si myslím jo :) neboj nechci ti nic kazit a myslím si že jsi ta nejlepší osobo na světě a tak strašna moc tě miluju <3 )
Nepřipouštím si je k tělu. Lidé kteří lžou jsou ubozí..
Ke lži bývá minimální důvod, neschvaluji je
jsou to šmejdi
nemůžou to být féroví lidé, je nutné být stále před nimi ve střehu
Jde o to v jaké situaci člověk lže
jsou to ubožáci a já jimi opovrhuji
zlí
Odstup.
každý někdy lže, takže pokud to není příliš, pak je to ok
lež svádí člověka ke zlu
když člověk lže, protože ho to baví, tak je to pitomec. Když lže, aby z toho měl prospěch, je to intrikář a manipulátor, který je ovšem dost chytrý na to aby vymyslel chytrou lež a měl z ní prospěch.
Každý je lhář. Neznám nikoho, kdo by nelhal běžně. Jen nemám lidi, kteří lžou sami sobě a odmítají přemýšlet (zakomplexovaní obézní lidé, kteří si namlouvají, že jsou se vším spokojeni; věřící; ...).
nemám je ráda
záleží v čem lžou
fhg
záleží na situaci, někdy je to pochopitelné, ale kdo lže "ze zvyku" nebo aby ublížil nebo kvůli vlastnímu prospěchu, je svině
Zbabělci, kteří nemají odvahu ne pravdu a ubožáci, kteří se snaží být zajímaví.
podle situace
pro mě jsou to méněcenné osoby, a nemám potřebu se s nimi bavit
záleží proč lže
Většina z nich má své důvody, nebudu pokrytec.
nemám ráda lež/lháře
lhaním se člověk nikam nedostane vždy výjde najevo pravda... tak at si lžou na každého jednou dojde
když je toho moc, nedá pak vůbec důvěřovat, radši se takovým vyhýbám, je to asi nemoc, když někdo moc lže
pokud lže aby někoho ušetřil bolesti tak mi to nevadí, pokud lže aby odemě něco získal pak bych je přetáhl krumpáčem po hlavě
nejsou to pro me osoby, s kterymi bych se chtela stykat
zalezi o ktorych vadia mi hlavne ty ktori si vymyslaju take picoviny ze to beriem ako osobnu urazku mojej inteligencie
všichni někdy lžou
Prospechari
není lhář jako lhář, u notorických lhářů návštěvu psychologa
Nemám je ráda, je lepší říct krutou pravdu
jsou neuprimni
Lhaní v případech, kdy je důležité sdělit pravdu, je zbabělé. Ale někdy se lži člověk neubrání. Často se lež vyžaduje jako společenská norma. Je součásti každého dogmatu a tabu... Nesmíme přestat lži vyhodnocovat a třídit podle závažnosti.
nic - dokud neznam jejich motiv
Záleží, notoričtí lháři by si zasloužili léčbu/vězení, drobné lži, například ve společenském jednání jsou přípustné
Občas zalže každý, ale záleží, o jaký typ lži jde..obecně ale lháře moc ráda nemám
malé lži můžou usnadňovat život lhářům i obelhávaným, ale je zde velký risk, že lež praskne a nebo se to nabalí další lži a zamotá se to
všichni lžeme,všichni jsme lháři, záleží jak moc a o čem lžeme, silným lhářům nevěřím, dokážu se s nimi bavit,ale nepouštím si je k tělu
sobci
Záleží na okolnostech! Ale mrzí mě, že to dělají..
zalže někdy každý, ale notorické lhaní a lhaní v důležitých věcech nesnáším
Ono taky záleží v čem lžou a kdy lžou.
Záleží na druhu lži. Chorobné lháře odsuzuji a zároveň lituji. Jsou to sebestřední lidé, kteří podvádí druhé.
jsou to prospěcháři, nečestní a nevěrohodní
A opět, není "lhář" jako lhář. Prospěchářské lháře nesnáším.
Jsou necesní, společensky opovrhovani
Vadí mi tzv. "bájní lhavci" či mýtomani, s drobnou lží problém buď nemám, nebo, když mám, s danou osobou se nebavím.
že jsou vypočítaví, co nejdál od chronických lhářů...
nic
kdo lže, ten krade
nevyhledávám je
každý někdy zalže, ale nesnáším, když někdo lže neustále
jestli je to jejich potřeba, tak ať si lžou. Jednou přijdou, že v nějakých situacích to bylo zbytečné a akorát je to zkomplikovalo.
neutrální, lžou všichni
nezaslouží si abych jim věnoval svou pozornost
špatní lidé
Většinou přemýšlím, proč lžou a snažím se jim vysvětlit, proč to není správné.
občas lže každý
snažím se jim vyhnout
nemám je ráda, nedůvěra
že si komplikují život
že nestojí za to, aby jejich lžím člověk věnoval svůj čas
Nevyhledávám jejich společnost. Lidé, kteří jsou notoričtí lháři mi nejsou sympatičtí.
jsou hranice, kdy lhaní už není normální a potom bych s takovým falešným člověkem nechtěla mít co dočinění. Drobné lži ale asi používá skoro každý a obvykle jsou spíše ku prospěchu.
Záleží na tom, jaká lež to byla.
Každý někdy zalže, takže lháři byli, jsou a budou vždy.
Každý někdy podle mého názoru zalže, takže nelze zobecnit.
Pokud lžou mně a pak to má nějaké pro mě nebo mé blízké špatné důsledky, tak k nim mám negativní postoj. Jinak mi nevadí.
Jsou to špatní lidé
podle toho o jakou lež jde,ale obecně mě nazajímají,nestýkám se s nimi,pokud nemusím
Záleží na okolnostech
Špatní lidé! Ale nutno si přiznat, že občas také lžu. Lžou všichni a pořád(snad jen kromě mnichů apod.) a tak hlavní otázkou zůstává, jen to "do jaké míry člověk lže, či neříká celou pravdu"
nemám je moc v oblibě
Asi každý někdy lže, někdy to není ani úmyslný akt, takže nemám vyhraněný názor.
Jak na to můžou mít žaludek.
špatný vztah
Nikdo nemá rád patetické lháře, ale každý někdy řekl něco, co není pravda
Nedávat se je moc k tělu.
Nemohu škatulkovat. Ten kdo někdy zalhal není automaticky lhář. Chroničtí lháři jsou asi prostě nemocní
že jim lidé nestojí za to říkat pravdu
nelíbí se mi to, ale naprosto je neodsuzuji... doufám že se změní
to je normální velká většina všech lidí, musíme se s tím naučit žít
někdy je to nutné, pokud chce člověk chránit své blízké například. já osobně lháře nesnáším, ale každá občas lže
záleží jestli lžou v zásadních věcech - ano, odmítavý, ne, chápu
Mají v něčem slabost, za něco se schovávají
Že se bojí říkat pravdu, jsou ubohý.
nemám jeden názor na všechny
Neodsuzuji je, jsme jenom lidé; důvody jsou pro to dostatečné v 90% případů, hloupé je, že člověk jim pak už nemůže věřit, jakkoli dobře to myslí
někdy je lepší lhát, abychom svým blízkým zbytečně neublížili
taky lžu, občas je to nezbytné, zvláště pokud nechceme druhým ublížit. Existují i morální a etické důvody- nechutná mi na společenské události, ale názor si nechám pro sebe
každý lže, každý má nějaké tajemství
nevím... nelze to generalizovat
mají strach
Lháři jsou úplně všichni. Nejsou upřímní.
Negativní, snažím se jim vyhýbat.
nevím
nevěřím jim, nemohu s nimi být dobrá přítelkyne
lžu občas také, takže vím, že je to nutné... tudíž nedokážu odpovědět
těžko soudit...musela bych soudit i sebe...neznám nikoho kdo by v životě nezalhal
nesoudím, nemohu vědět, proč tak činí, ovšem nechápu je
nelze jednoznačně odpovědět, záleží na důvodu lží
taky někdy lžu
ubožáci
nemám je v lásce
Lháři jsou různí. dokonce bych řekla, že platí "Co člověk, to lhář." takže nemám zcela předsudky. Ovšem notorickým lhářům se vyhýbám.
Záleží na důvodu ke lhaní; sama ale lhát moc neumím, a tak jim nerozumím; myslím si, že i když je pravda nepříjemná, je většinou lepší ji říci co nejdříve, aby se případně dalo najít nějaké řešení a nebylo už příliš pozdě
Lituji je
je to někdy nutné zlo
každý je jen člověk
lhát se nemá, ale mylím, že každý z nás někdy lhal
nedůvěřuji jim, často to dávám najevo
každý člověk lže, ale lhaní mi vadí
ze jsou spatni
nedůvěřuji jim a snažím se nemít takové osoby jako přátelé
Nemám lháře ráda.
Nejsou tolik důvěryhodní
negativní
nektere lzi jsou milosrdne, nektere nutne a vetsina spatne
Dokud nevím proč lžou, nemyslím si nic.
12390,44 %90,44 % 

Graf

17. Myslíte si, že jste někdy v životě lhal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, nevímotázka č. 24, neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13498,53 %98,53 %  
ne10,74 %0,74 %  
nevím10,74 %0,74 %  

Graf

18. Jaké lži používáte (nebo jste někdy použil/a) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
milosrdná lež10880,6 %79,41 %  
lhal/a jsem ze strachu, aby nepřišel trest (Př. zalžete, že jste něco udělali, aby se druhá osoba nezlobila, protože po Vás danou věc požadovala)8261,19 %60,29 %  
lhal/a jsem kvůli obavám z reakce okolí8059,7 %58,82 %  
lhal/a jsem na svou obranu6750 %49,26 %  
lhal/a jsem ve svůj osobní prospěch4029,85 %29,41 %  
-10,75 %0,74 %  
kazdy klame. Dr. House 10,75 %0,74 %  
tezko by se mi vysvetlovala pravda 10,75 %0,74 %  
Lhala jsem na obranu přátel, ale nikdy ne o vážných věcech. (Vážné věci = krádeže, vraždy,...)10,75 %0,74 %  
každý někdy lhal10,75 %0,74 %  
Podle mě, je tohle jen hodně strohý výčet toho, co ve svém životě každý(minimálně každý Čech) použije a to minimálně v dětství a někteří jedinci po celý život :(10,75 %0,74 %  
všechny možné10,75 %0,74 %  
nemohu si vzpomenout10,75 %0,74 %  
Nyní se snažím nelhat :-)10,75 %0,74 %  
nevěra10,75 %0,74 %  

Graf

19. jak reagujete, když někdo odhalí vaši lež?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zatím nikdo mou lež nikdy neodhalil3324,63 %24,26 %  
omluva32,24 %2,21 %  
omluvím se32,24 %2,21 %  
Stydím se32,24 %2,21 %  
přiznám se21,49 %1,47 %  
příznám chybu21,49 %1,47 %  
Vysvetlim21,49 %1,47 %  
nevím21,49 %1,47 %  
podle situace21,49 %1,47 %  
řeknu, že jsem sice lhala ale měla jsem k tomu určité důvody10,75 %0,74 %  
snažím se z toho "vykecat"10,75 %0,74 %  
snažím se to ututlat10,75 %0,74 %  
řeknu, proč jsem lhala10,75 %0,74 %  
-10,75 %0,74 %  
to se ptáte na moc dávnou minulost10,75 %0,74 %  
cejtim že mám problém 10,75 %0,74 %  
omluvím se a vysvětlím proč se tak stalo10,75 %0,74 %  
Snažím se vysvětlit příčinu mé lži10,75 %0,74 %  
vysvětlit důvody k tomuto jednání10,75 %0,74 %  
Zatloukat, zatloukat, zatloukat10,75 %0,74 %  
stydím se a je mi trapně, pokud to jde snažím se vysvětlit proč jsem lhala.10,75 %0,74 %  
snažím se ji zdůvodnit10,75 %0,74 %  
mlčím a mlžím :(10,75 %0,74 %  
Když už, tak objasním důvod, ale nikdy nelžu tak, aby bylo možné to odhalit.10,75 %0,74 %  
hrozně se stydím, i když neodhalí10,75 %0,74 %  
přiznám se / bráním se10,75 %0,74 %  
přiznám se a vysvětlím motiv10,75 %0,74 %  
snažím se to nějak obrátit, že to špatně pochopil a já jsem vlastně nelhala10,75 %0,74 %  
Snažím se to zabalit do více podrobnějších lží.10,75 %0,74 %  
přiznám a vysvětlím důvody10,75 %0,74 %  
musím to hold přetrpět10,75 %0,74 %  
zmena temy 10,75 %0,74 %  
nepřiznám za žádnou cenu10,75 %0,74 %  
Lžu málo, ale kdyby se na to přišlo tak se omluvím a řeknu, že jsem nevěděla jak to mám přímo říct10,75 %0,74 %  
m10,75 %0,74 %  
Hájím se. Když už lžu, svým lžím skutečně věřím a cvičím se v tom jim věřit. Když jsem pak odhalena, bývám zmatená, zahanbená a mám schizoidní pocity.10,75 %0,74 %  
přiznám se k tomu a řeknu, jaké pro to byly mé důvody10,75 %0,74 %  
podle situace a podle konkrétní lži10,75 %0,74 %  
snažím se vysvětlit10,75 %0,74 %  
projevem lítosti, případně vytáčkami :(10,75 %0,74 %  
jak kdy10,75 %0,74 %  
Neumím moc lhát, pokud se o to pokusím, není to v mém případě nijak závažná lež, takže celý incident většinou končí s úsměvem. 10,75 %0,74 %  
jsem nejistá a přiznám se10,75 %0,74 %  
Většinou povím pravdu, co jiného.10,75 %0,74 %  
Pokud mou lež někdy někdo odhalil, neřekl mi to do očí, takže se mi nutnost reakce vyhnula.10,75 %0,74 %  
stydím se za sebe10,75 %0,74 %  
zdůvodněním a omluvou10,75 %0,74 %  
umění účinné argumentace, nebo omluva10,75 %0,74 %  
přijmu důsledky10,75 %0,74 %  
Znervózním, znejistím, zastydím se;-)10,75 %0,74 %  
cítím se trapně10,75 %0,74 %  
jsem překvapená :-)10,75 %0,74 %  
většinou nelžu, zjistila jsem, že se vyplatí říct pravdu10,75 %0,74 %  
zatloukat, zatloukat a když to praskne, tak zatloukat10,75 %0,74 %  
odhalena byla jen v dětství, reakci si nepamatuji10,75 %0,74 %  
asi jsem se s tím nesetkla,a nebo si nepamatuji, ale pokud yb to šlo, snažila bych se přesvědčit osobu, že sem vlastně celou dobu říkala pravdu, a že to špatně pochopila, udělala bych z toho zamotanou slátaninu až by nikdo nevěděl, o čem je řeč:D10,75 %0,74 %  
Lžu dál.10,75 %0,74 %  
Cítím se špatně, stydím se.10,75 %0,74 %  
Snažím se to zamaskovat.10,75 %0,74 %  
Zamlouvám to10,75 %0,74 %  
snažím se nějak ospravedlnit10,75 %0,74 %  
Jde-li o větší lež, řeknu pravdu, jde-li o banalitu a lze ji zastřít dalším malým lhaním zkusím to.10,75 %0,74 %  
v podstatných a důležitých věcech nelžu, po každodenních drobnostech moc lidí nepátrá10,75 %0,74 %  
Znejistím10,75 %0,74 %  
panikařím10,75 %0,74 %  
Řeknu pravdu na rovinu10,75 %0,74 %  
Snažím se nelhát, protože to neumím a tím pádem mě nikdo neodhalí10,75 %0,74 %  
přiznám lež a důvodu pro ni10,75 %0,74 %  
snažím se to ještě nějak zaonačit, nebo se prostě přiznám10,75 %0,74 %  
vysvětlím proč10,75 %0,74 %  
snažím se to odůvodnit10,75 %0,74 %  
poslední má lež byla odhalena na ZŠ, svou reakci si opravdu nepamatuju10,75 %0,74 %  
Neodhalí mne; když mi přijde hloupé prodlužovat nějakou v podstatě zbytečnou lež, přiznám se sama, nebo se přiznám retroaktivně10,75 %0,74 %  
vysvětlím proč jsem lhala10,75 %0,74 %  
zlostně, nebo rozpačitě10,75 %0,74 %  
přiznání, snaha to ututlat10,75 %0,74 %  
pokaždé jinak. to je divná otázka..10,75 %0,74 %  
rezignuji10,75 %0,74 %  
teď už raději nelžu - vždy jsem za to byla potrestána10,75 %0,74 %  
stud10,75 %0,74 %  
cítím se trapně. ale co už10,75 %0,74 %  
cítím se rozpačitě, ale snažím se zachránit situaci10,75 %0,74 %  
Většinou zahraji věc do autu - nelžu tak aby prozrazení lži výrazně ohrozilo mou existenci. A jak jsem psala, snažím se nelhat, avšak mládí bylo divoké :-D10,75 %0,74 %  
cítím se špatně10,75 %0,74 %  
už je to dávno, ale rozbrečela jsem se...10,75 %0,74 %  
vysvětlím svůj postoj, omluvím se. Nestává se to často, protože se lhaní pokud možno vyhýbám10,75 %0,74 %  
citim se provinile10,75 %0,74 %  
buď se přiznám nebo vrším lež na lež, záleží na konkrétní situaci10,75 %0,74 %  
záleží na druhu lži10,75 %0,74 %  
pocit studu10,75 %0,74 %  
Omluvím se a lež odvodním10,75 %0,74 %  

Graf

20. Stalo se Vám někdy, že Vaše lež měla špatné následky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 21, nevímotázka č. 22, neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6951,49 %50,74 %  
nevím4130,6 %30,15 %  
ne2417,91 %17,65 %  

Graf

21. Jaké to byli následky? (není povinné odpovídat na tuto otázku)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostala jsem od rodičů domácí vězení..13,57 %0,74 %  
přestali se se mnou bavit13,57 %0,74 %  
trest stejně přišel, oddálit se jej povedlo jen na velmi krátkou dobu, následky byly horší13,57 %0,74 %  
zklamání důvěry druhého13,57 %0,74 %  
kdysi jsem řekla, že jedu jinsam než jsem jela a rodiče to zjistili, ale nevěděli, kde jsem (nebyli ještě mobily) měli velký strach13,57 %0,74 %  
nepamatuji si13,57 %0,74 %  
fgh13,57 %0,74 %  
Návštěva ředitele školy a 10minutový sprďan13,57 %0,74 %  
rozchod partnerov ( to som ale chcel ) :) 13,57 %0,74 %  
zlost obelhaného, a následná nutnost se omluvit13,57 %0,74 %  
ostatní odpovědi Neodpovím. Ale v této otázce máte hrubou gramatickou chybu. :-(
Ve výsledku jsem v očích dotyčného klesl více, než by se stalo, kdybych řekl pravdu - od té doby v důležitých věcech zásadně nelžu
stud
Nakonec se stejně odhalila pravda, ale nikdy jsem tím nikomu nezpůsobila vážné problémy.
rozchod
trest
Matka mě seřezala.
tY následky(hradY) bylY!!!!!!!!!!!!!! Nevím teď, ale skoro každá lež má (negativní) následky!
byla jsem malá, obviňovali někoho jiného, vysvětlilo se dodatečně.
Hádka s kamarádkou a následný konec přátelství
Druhá strana byla hodně rozzlobená a trvalo, než jsme se udobřili - byla to blízká osoba
Zlost, nedůvěra ke mně
ztráta kamarádů
rozchod (a máte tam hrubku... následky bylY, nikoliv byli!)
už se nepamatuju....
Už si nepamatuju. Ale určitě se to stalo :-D
Bylo mi trapne
následky za čin, který jsem udělala já a nepřiznala jsem se nesli jiné osoby
1864,29 %13,24 % 

Graf

22. Jak se cítíte, když lžete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatně1914,18 %13,97 %  
provinile96,72 %6,62 %  
nepříjemně64,48 %4,41 %  
blbě53,73 %3,68 %  
nervózně32,24 %2,21 %  
Zle32,24 %2,21 %  
né moc dobře21,49 %1,47 %  
stydím se21,49 %1,47 %  
normalne21,49 %1,47 %  
potupně10,75 %0,74 %  
ostatní odpovědi To zaleží na dané situaci.
trapně a pozoruje toho druhého jestli jak se na mě dívá a jestli to náhodou na mě nejde vidět že lžu
nevadí mi to, nemám výčitky svědomí
v rozpacích
-
V dospělosti nelžu.
přemmýšlím jestl je to na mě vidět
Provinile
Nepříjemně, neupřímně .. Nerada lžu
Sama za sebe se stydím
milosrdná lež: necítím se nijak
záleží na tom, čeho se to týká
že podvádím
velmi dobře, je to příjemné vodit lidi za nos
Záleží v čem, ale obecně hrozně nerad lžu.
poslední leta to nedělám, když řeknu nějakou polopravdu či část pravdy, musím si hodně sama před sebou vysvětlit, proč jsem tak činila a zúskoztňuje mě to
mizerně
fgh
Jako mrcha.
Podle toho komu. Někdy necítím nic, spíše adrenalin.
špatně, ale někdy to jinak nejde
nervózně mám strach že to někdo prokoukne
citim sa nadradene nad ostatnymi lebo oni este nevedia co ich caka
záleží v čem
Během samotného aktu lhaní? Skálopevně přesvědčená, že vlastně mluvím pravdu. Pokud vím, že ne, cítím se nemorální a krutá.
spatne
Lžu pouze, když se to týká mně/milosrdná lež, když si chci (v rozumné míře) usnadnit život - sorry chlapi, nemůžu na pivo, musím dodělat tohle a tohle do práce - takže se cítím normálně. Nejsem na to pyšný, ale je to tak snazší jak pro mě, tak pro ostatní
nerada lžu a ani to pořádně neumím, myslím si, že je to na mě poznat:) každopádně když lžu, tak se pak cítím provinile..
aby to už bylo rychle za mnou a aby se na to nepřišlo
provinile, neupřímně, falešně
opravdu špatně
necítím se dobře, ale někdy to bohužel jinak nejde. Ale raději než lhát se snažím o tom nemluvit a vyhýbat se tomu.
Většinou velice nervózně a nesvá.
U milosrdných lží jako oběť, u ostatních lží provinile.
Jak kdy, záleží na situaci. Většinou nepříjemně, snažím se nelhat. A svým nejbližším nelžu nikdy.
trapně
nemám to ráda, napjatě
nemám s tím problém
dobře
blbě, navíc jsem líný lhát, kdo si má pamatovat kdy kde komu co nalhal
Nesvůj, nervózní, nevím co říci
podle typu lži
jak kdy ... většinou špatně
špatně, jako zrádce
podle toho komu lžu
Divně.
cítím, že druhého podvádím, dobrý pocit to tedy není :)
Nervźně, ale pokud vím, že je to drobnost a lež je ku prospěchu, tak to neřeším.
Že lžu, si uvědomím až pak a mám špatné svědomí.
Svázaně, napjatě
Většinou nervózně.
Jako kdykoliv jindy.
jak kdy, jak komu
Špatně, je mi ze sebe samého na blití!
bídně, proto to nedělám, je mi pak hůř, než kdybych mluvila pravdu
dost špatně, je mi hanba
Nesvá, nervózní, je to na mě vidět
Nejistě
strach
jak kdy
jak kdy, nekdy mi to nevadi, jindy mi je neprijemne, ze musim lhat osobe sobe blizke
záleží na okolnostech.
Špatně, je to proti čistému svědomí
Divně. Bojím se, že to dotyčný pozná.
občas špatně, občas je mi to jedno
Špatně, mám strach, že to praskne, ale zároveň mám větší strach z přiznání pravdy
cítím úzkost
záleží na povaze lži, menší považuji za běžnou součást života (ne, vůbec jsi neztloustla, vypadáš báječně) a těžší formě lži se snažím vyhýbat, vážně jsem lhala jen dvakrát, třikrát v životě... jinak se samozřejmě cítím pod psa
záleží zase na konkrétní situaci..
špatně..neumím to
příšerně
stud
nic moc
záleží o co se jedná
Zvláštně. Ale během své lži jsem přesvědčena o tom, že je to pravda.
Provinile, ve stresu
Neni to tak casto ale blbe
to záleží na okolnostech
bidne
lež je součástí života, necítím nic
Nesvá
hloupě
8261,19 %60,29 % 

Graf

23. Když lžete, máte strach, že Vás odhalí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8462,69 %61,76 %  
nevím1813,43 %13,24 %  
ne1712,69 %12,5 %  
-10,75 %0,74 %  
strach plodí chyby a chyby plodí nedůvěru. Když lžu, nesmím mít strach a nikdy se na lež nepříjde.10,75 %0,74 %  
Ani ne.10,75 %0,74 %  
neustalym klamanim si clovek vybuduje rezistenciu 10,75 %0,74 %  
dneska už nelžu, nestojí mi to zato10,75 %0,74 %  
V tu chvílí nad tím asi nepřemýšlím.10,75 %0,74 %  
Trochu10,75 %0,74 %  
jak kdy, jak komu10,75 %0,74 %  
milosrdná lež x lež jako lež10,75 %0,74 %  
občas10,75 %0,74 %  
jak kdy a u jak ktere lzi10,75 %0,74 %  
záleží na okolnostech10,75 %0,74 %  
dříve ano, teď se lhaní vyhýbám10,75 %0,74 %  
někdy jo10,75 %0,74 %  
Ano, ale přesvědčuji sama sebe, že ne.10,75 %0,74 %  

Graf

24. Lhal/a byste někdy, kdyby jste z toho měl/a prospěch?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6547,79 %47,79 %  
ano4936,03 %36,03 %  
ne2216,18 %16,18 %  

Graf

25. Jaký je Váš postoj k milosrdným lžím?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladný 1511,11 %11,03 %  
nevím32,22 %2,21 %  
jak kdy32,22 %2,21 %  
dobrý32,22 %2,21 %  
někdy jsou nutné32,22 %2,21 %  
Kladný.21,48 %1,47 %  
Podle situace21,48 %1,47 %  
neutrální21,48 %1,47 %  
Nemám je ráda21,48 %1,47 %  
je to taky lež10,74 %0,74 %  
ostatní odpovědi požívám je a chápu je
jsou dobré ale musí opravdu přispět k dobré věci...
někdy je to lepší než nemilosrdná pravda..
Celkem kladný. Když to duhému pomůže, je to určitě lepší než mu ublížit.
-
V dobrém úmyslu mohou nadělat víc škody než užitku. Raději se místo nich nevyjadřovat.
záleží na osobě ale nemám moc rád milosrdné lži
Někdy je lepší ji použít..
neodmítám je
dělám je
logicky je to někdy správné
milosrdná lež většinou není tak "těžká". Jedná se o zakrytí nějaké pitomosti. Tyto lži by se používat neměly.
Bez nich nikoho společnost nepřijme. Jak by se vám líbilo, kdybych vás hned na potkání zkritizoval a v životě neřekl o nikom nic pozitivního?
myslím, že to není dobré. podle mne se lidem v důsledku uleví, když vědí jaká je realita
je to také lež
fgh
když to není nic podstatného, tak se mi nelíbí, ale neodsuzuji je, ale když jde o něco závažného, tak mi hodně vadí
Záleží na jejich rozsahu.
záleží na okolnostech, ale obecně s nimi nesouhlasím je to stále lež
Jsou zapotřebí.
jsou situace, kdy jsou lepší, než říci pravdu
stejný jako ke všem lžím ... pořád je to totiž lhaní
někdy jsou potřeba
Někdy jsou dobré někdy ne
chápu
v zaujme ochrany psychiky cloveka a neustalym rozmachom ega ludi je lepsie klamat ako povedat pravdu a potom clovek sa uraza alebo analyzuje a nakoniec to aj tak uzavrie s tym ze som kreten :)
nesnáším je, stejně se to člověk jednou dozví
Ok
myslím si, že to někdy to jinak nejde :-)
Jak které. Některé jsou nutné a v pořádku. Jiné jsou ještě horší, než jiné druhy lží.
nelibi se mi, mam radeji prime jednani
V pořádku, jen se nesmí přehánět, a nesmí jít skutečně o něco důležitého
záleží na okolnostech, ale úplně bych je nezatracovala
musí se pečlivě zvážit, například v případě rakoviny-někteří lidé unesou, že se blíží konec a jiné to zničí.
omluvitelný
záleží na situaci... mohou být špatné i méně špatné... správné jen velmi výjimečně...
to se nedá jednoznačně říci
Milosrdné lži jsou milosrdné - neublíží. Nebo by neměly ublížit.
Upřímnost je někdy krásná věc, ale mnohdy ubližuje a taková já nejsem, proto milosrdnou lež uznávám jako nutné zlo :)
není to ideální, ale bohužel občas nutné
Schvaluji je, ale jen v určitých situacích.
V pořádku. Nesmí být ovšem průhledné, to pak spíše ublíží.
ponižuje mě když to někdo aplikuje na mě, ale já sama už jsem to také párkrát udělala...
je potřeba
proč člověka zbytečně trápit?
ano, beru je. nevadí mi
v pohodě
milosrdná lež neexistuje
Někdy je to nutné, vždy je potřeba to dobře odhadnout.
někdy je to nezbytné
Chápu je.
záleží na charakteru, raději mám upřímnost nebo mlčení, ale pokud by pravda někomu vyloženě ublížila či byla nevhodná, připouštím, že bych ji zvolila jako lepší variantu
to je velice individuální. Někdy schvaluji, jindy ne.
Samozřejmě s mírou.
Mnohdy jsou lepší, než pravda...
Když se to člověk nedozví, můžou pomoci.
proč ne?
ano určitě u těžce nemocných,přestárlých či malých dětí
celkem kladný
Nic takového nemůže být opravdovým přínosem(snad kromě případů sebevrahů apod., kde by mohlo dojít k opravdu přehnané reakci)
jak ke kterým. pokud se něco tají, protože by nemělo smysl to řešit, beru to, ale tajit například nevěru kamarádčiného přítele, o které vím, s tím nesouhlasím
špatný
Pomůžou na určitou dobu, ale když to pak vyjde najevo, je to o dost bolestivější
Záleží na situaci a na člověku.
Záleží na situaci, je rozdíl říct kamarádce, že jí sluší děsné oblečení a říct někomu, že ho miluji, abych ho neranila
nekdy jsou potreba
kladný, většinou jsou lepší variantou pravdomluvnosti
Pokud to má někomu pomoci nebo to má předejít nějakým špatným následkům, tak proč ne
nejsou vždy na škodu
Veskrze pozitivní
někdy se hodí
Myslím si, že vzduch se vyčistí rychleji pokud se řekne pravda, ale záleží na konkrétní situaci
jsou lepší, než normální lži
spíše kladný
když to pomůže, proč ne
Někdy jsou lepší, než pravda, ale stejně se vše člověk jednou dozví, takže je lepší říci pravdu.
hm... třeba lékař by neměl říkat pacientovi, že umře, i když je to pravda a dokonce se na to ptá.
neumím posoudit
občas jsou potřeba
neodsuzuju to
stále je to lež - nakonec ublíží více, než nemilosrdná pravda
Záleží na tom, o jakou lež se jedná. Lhaní o nemoci je jediná odpustitelná lež, milosrdné lhaní o nevěře je naopak neodpustitelné.
souhlas
záleží na situaci
někdy je to lepší než říct pravdu - např., namísto toho, že vás ten druhý nepřitahuje říct, že se necítíte na nový vztah
Snažím se vyhýbat situacím, kdy bych musela milosrdnou lež použít. Snažím se takto nelhat. A pokud musím snažím se všemožně abych toho komu takto lžu navedla na správnou cestu. O nevěře nelžu nikdy.
jsou lepší než lži k vlastnímu prospěchu
Pokud mají dobrý důvod, tak je spíše schvaluji
Chapu je
někdy jsou lepší než říct rovnou pravdu, neodsuzuji je
nevadí mi, pokud je opravdu zapotřebí
souhlasím
pokud to nekomu pomuze
naprosto je uznávám i sama využívám
Pokud nikomu neublíží, ok
souhlasím s tímto druhem lži
někdy je to potřeba
schvaluji
lepší je milosrdná lež, než krutá pravda ale člověk musí umět odhadnout, kdy je lepší jít s pravdou ven
9973,33 %72,79 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk:

2. Vaše pohlaví

3. Myslíte si, že je lhaní špatné?

4. Je podle Vás lhaní součást běžného života?

5. Lžou podle Vás častěji ženy nebo muži?

6. Jak byste popsali, co je podle Vás lež?

9. Jak se cítíte, když zjistíte, že Vám blízká osoba lže?

11. Považujete skrývání nevěry za lhaní?

12. Změnil se někdy Váš vztah k osobě, u které jste zjistil/a, že Vám lže?

14. Máte dítě?

17. Myslíte si, že jste někdy v životě lhal/a?

18. Jaké lži používáte (nebo jste někdy použil/a) ?

19. jak reagujete, když někdo odhalí vaši lež?

20. Stalo se Vám někdy, že Vaše lež měla špatné následky?

22. Jak se cítíte, když lžete?

23. Když lžete, máte strach, že Vás odhalí?

24. Lhal/a byste někdy, kdyby jste z toho měl/a prospěch?

25. Jaký je Váš postoj k milosrdným lžím?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk:

2. Vaše pohlaví

3. Myslíte si, že je lhaní špatné?

4. Je podle Vás lhaní součást běžného života?

5. Lžou podle Vás častěji ženy nebo muži?

6. Jak byste popsali, co je podle Vás lež?

9. Jak se cítíte, když zjistíte, že Vám blízká osoba lže?

11. Považujete skrývání nevěry za lhaní?

12. Změnil se někdy Váš vztah k osobě, u které jste zjistil/a, že Vám lže?

14. Máte dítě?

17. Myslíte si, že jste někdy v životě lhal/a?

18. Jaké lži používáte (nebo jste někdy použil/a) ?

19. jak reagujete, když někdo odhalí vaši lež?

20. Stalo se Vám někdy, že Vaše lež měla špatné následky?

22. Jak se cítíte, když lžete?

23. Když lžete, máte strach, že Vás odhalí?

24. Lhal/a byste někdy, kdyby jste z toho měl/a prospěch?

25. Jaký je Váš postoj k milosrdným lžím?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mikulášková, E.Postoj člověka ke lžím a lhaní (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://postoj-cloveka-ke-lzim-a-lha.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.