Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj generace Z k Průmyslu 4.0 a trhu práce

Postoj generace Z k Průmyslu 4.0 a trhu práce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Chocholoušová
Šetření:12. 02. 2020 - 07. 03. 2020
Počet respondentů:471
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení žáci a studenti,

jsem studentka navazujícího studia na Fakultě ekonomicko-správní na Univerzitě Pardubice a ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který je zaměřený na Průmysl 4.0 a trh práce. Dotazník je určený generaci Z, tedy mladým lidem narozeným přibližně od druhé poloviny devadesátých let minulého století. Vaše odpovědi budou zcela anonymní a použiji je jako podklad ke zpracování své diplomové práce.

Předem děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování.

Monika Chocholoušová

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/a jste někdy pojem Průmysl 4.0?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neslyšel/a31667,09 %67,09 %  
Ano, ale nevím, co znamená8016,99 %16,99 %  
Ano, vím, co znamená7515,92 %15,92 %  

Graf

2. Co se Vám pod pojmem Průmysl 4.0 vybaví, případně co si myslíte, že znamená?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevim6914,68 %14,65 %  
Netuším102,13 %2,12 %  
nic61,28 %1,27 %  
Netuším.30,64 %0,64 %  
digitalizace30,64 %0,64 %  
Průmysl budoucnosti30,64 %0,64 %  
Nová forma průmyslu 20,43 %0,42 %  
nový způsob průmyslu20,43 %0,42 %  
továrny20,43 %0,42 %  
robotizace20,43 %0,42 %  
ostatní odpovědi automatizace
nové technologie
Budoucnost
něco o průmyslu čtvrté generace
automatizace, robotizace ve všech oblastech průmyslu
plně automatizovaný průmysl, moderní technologie s využitím robotizace a digitalizace
digitalizace v průmyslu a v pracovním prostředí, nové otázky ve společnosti
Automatizace výroby
Inovace, automatizace, stoje, něco nového a moderního
"chytré továrny" - Napadá mě souvislost se Základním nepodmíněným příjmem.
nějaká píčovina
Budoucí vyzkum, možná už v testovací verzi
Průmysl verze 4. Jsem ajťák :))
vzdělání
Internet veci
Velmi vyspělý typ průmyslu.
Myslím si, že jde o nějaké technologické inovace v oblasti průmyslu.
Digitalizace a robotizace
Oživení a zmodernizování průmyslu v ČR
průmysl 21. století
Pravděpodobně plně automatizovaný průmysl bez nutnosti zásahu člověka
Nemám ponětí.
Robotizace, automatizace
něco z továrny
Významné výrobní odvětví
Firmy
Průmyslová revoluce, související s digitalizací
Modernizace průmyslu
automatizace, nahrazení lidské pracovní síly roboty
Internet
Zmodernizování průmyslu
Nová úroveň nebo přístup průmyslu
Digitalizace a automatizace výroby
Zautomatizování průmyslové výroby
Maximální robotizace a zefektivnění výroby bez použití přímých operátorů ve výrobě
nějaký nový přístup k průmyslu, nepředstavím si nic konkrétního
Nejnovější technologie v průmyslu
Nevím. Něco moderního?
Digitální revoluce
Automatizace výroby, které může znamenat částečné nahrazení lidské pracovní síly stroji.
Automatizace výroby, nahrazení části lidské pracovní síly stroji.
Nevím, asi nějaký nová, praktičtější forma průmyslu
reklamní označení pro nepotřebné věci
průmysl médií, digitálních technologií
Zmodernizovaný, vylepšený průmysl. (Reforma, nove a lepší věci)
Inovace průmyslu v moderní době
Průmysl s využitím robotů
???
Nějaká hovadina
Digitalizace, využívání technologií
Internet od things
Průmyslová výroba bez jakékoliv lidské pracovní síly. Vše má na starost zautomatizovaná linka, aj...
Automatizace, cloud
Roboticky průmysl
Vůbec netuším
Nějaká moderní technologie
Vybaví se mi továrna, továrna ve které práci dělají roboti a lidé jsou zde pouze k jejich údržbě a zadávání činnosti.
Bohužel nevím
Automatizace průmyslu, zavedení umělé inteligence
Automatizace výroby kde robot kooperuje s člověkem
Absolutní většinu výrobních procesů obstarávají samy stroje, bez nutnosti obsluhy člověkem, umělá inteligence
4. generace průmyslu
Průmysl který je skoro soběstačný a stačí mu pouze lidský dohled
Systém dnešní ekonomiky
Plně automatizovaný průmysl
Autonomní linka
Pojem jsem nikdy neslyšel, takže nemám nejmenší ponětí.
Automatizace výrobních linek stroji.
Modernizovaná výroba
Průmysl zaměřený na moderní technologie.
.
Nová vlna průmyslových změn založená převážně na automatizaci.
lepší technologie do průmyslů
Absolutně nevím, co bych si měl pod tímto představit
Něco spojené se zaměstnáním
Průmyslová odvětví dnešní doby, informatika a automatizované strojírenství
Nová éra průmyslu, která bude plně automatizovaná s umělou inteligencí
nějaká moderní technologie, počítače atd.
roboti
Nemám tušení. Možná to souvisí s 4 generací počítačů.
Nová generace, při které dojde k modernizaci továrních výroben.
Nějaká nová udržitelna forma průmyslu?
Vylepšování průmysl - modernější průmysl / automatizace
Nejnovější průmysl, nová technika, stroje, ...
IoT, AI
Generace lidí co budeme pracovat s technologiemi jako je PC a podobně
Myslím si že to znamená autonomní továrny bez lidí
Nová doba průmyslu. Stroje začínají nahrazovat lidi.
ROBOTI, AI
nějaký projekt asi
druh průmyslu
Něco s průmyslem, hádám nějaké vylepšení
Nějaká inovace průmyslu? Maybe
Budoucnost prací s pomocí nástrojů k její ulehčení a robotů.
Nemám tušení
Průmysl ovládaný technikouu
Moderní průmyslu či modernizace průmyslu
Další "level" průmyslu, automatizace/robotizace výroby
Nějaký projekt/program pro modernizaci Průmyslu
Rozvoj průmyslu vlivem automatizace a digitalizace, stroje budou čím dál víc nahrazovat lidi.
Budoucnost průmyslu, jak bude, co fungovat
novější přístup a postupy v oboru
průmysl soustředěný na nově vzniklé povolání
modernizace průmyslu novými technologiemi
Nevím, co je to 4.0, ale pod pojmem průmysl si vybavím továrny, výrobu, těžbu, dopravu, obchod...
robotizace, moderní technologie
Myslím, že znamená průmysl s hojným použitím moderních technologií
podle otázek v dotazníku bych tipl, že se jedná o převzetí lidské práce roboty
Asi současná úroveň průmyslu a to, jak to dnes v této oblasti chodí + novinky v průmyslu
Nazývá se tak současné období vývoje v odvětví průmyslu - v pořadí 4.
Automatizace a částečná robotizace průmyslu - snaha co nejvíce zjednodušit jakoukoli práci pomocí technologií.
průmysl využívající robotiku
Velký rozvoj průmyslu v dnešní době.
Průmysl v moderní době
Myslím si, že by to mohla být nová podoba průmyslu. Pravděpodobně se to týká užití robotů a strojů v průmyslu.
Nové využívání robotů a umělé inteligence
Pod tímto pojmem si vybavím práci s roboty.
Myslím si, že se jedná o jakýsi průmysl budoucnosti.
nová verze průmyslu
Myslím si, že se jedná o průmysl, který využívá převážně moderní technologie.
Něco s technologickým průmyslem
Průmysl nových technologií.
velkoobsahový průmysl s roboty
Nikdy jsem o tom neslyšel.
automatizace, změny na trhu
Automatizace práce pomocí robotů a umělé inteligence
Označení pro novodobý průmysl
Vůbec netuším.
Umělá inteligence, robotizace -> nahrazování člověka
ambiciózní firma
Upřímně opravdu nevím, co si pod tímto pojmem představit.
Vůbec nic.
nemám slov
Druh průmysl související s Internetem a pod. (technologie...)
nějaká úroveň průmyslu
Průmysl čtvrté generace
Průmysl propojený globálně pomocí sítí
"digitalizovaný průmysl
Asi nějaký typ průmyslu
revoluce, ve které dochází k rozvoji informační technologie, automatizaci, rozšíření internetu a VR
průmysl budoucnosti, zejména pokročilé technologie a s nimi i výzkum
Něco ohledně průmyslu a ekonomii technologií
Nějaký projekt
Netuším, nějaké odvětví průmyslu
Nějaký současný trend související s trhem práce
oblast průmyslu
umělá int., strojové učení
vývoj techniky
Průmysl zcela řízený technologií, jeho nástup je očekáván v příštích desetiletích
Digitalizaci průmyslu, zavádění umělé inteligence do výrobního procesu.
Počítačový průmysl se zaměřením na umělou inteligenci
Opravdu nevím
Vybaví se mi roboti a více automatizované společnosti. Míň pracovních míst a společnost více závislou na technologiích.
Nevím, co to je, takže si pod tím neumím nic představit
Určitě je tento termín spojen s ekonomikou, ale konkrétnější význam nevím
nic, nevím
vůbec nevím
Moderní průmysl, budoucnost, robotické výrobní linky, digitalizace, automatizace, zjednodušení fyzické náročnosti práce, větší efektivita výroby
Nic, nikdy jsem o tom neslyšel
Průmysl zabývající se nějakými digitálními technologiemi.
průmysl spojený s moderními technologiemi
Mně se vybaví nějaká umělá inteligence
Automatizace, centralizace a omezování využití lidských zdrojů, neboť počítač je přesnější a levnější
vylepšená technologie
Vůbec nic
Průmysl nové generace. Zařazení robotů do systému
Něco s roboty
Absolutně netuším co to je
je to něco s průmyslem, ale jinak nevím, co to je
Technologie budoucnosti
- automatizace průmyslu pomocí umělé inteligence, nahrazení lidí v práci roboty atd.
změna postupů, nástrojů v průmyslu tj. digitální transformace
průmysl spojen s moderními technologiemi robotizace, IT, nahrazení lidí roboty
Roboti, budoucnosti, AI, problémy, pokrok, nezaměstnanost
Průmysl ovlivněn nejmodernějšími technologiemi, např. robotika, nanotechnologie
nějaký průmysl, který využívá moderních technologií a robotiky
= sektor průmysl, jenž je nad službami, návody, postupy, data
Nějaký projekt na zlepšení průmyslu, nebo nějaká inovace v průmyslu
moderní technologie ve výrobě - budou roboti
Asi nějaký "vyšší" průmysl
vyspělé technologie - VR, robotizace, umělé inteligence
Asi průmysl ohledně technologií, aplikací, software a tak
Nějaký hodně vyspělý průmysl
Rozvoj prcovních postupů, modernizace výroby, zefektivnění
nevím, ale myslím, že práce s roboty
Nová verze, nový projekt, nová vize průmyslu do budoucna.
vybaví se mi nanotechnologie, ale to nejspíš není správný význam
Nový pohled na kombinaci průmyslu a zaměstnaneckých práv
Vybaví se mi průmysl, který je zaměřený na moderní technologie dnešní doby.
vývoj moderních technologií
jen věci co souvisí s průmyslem
průmysl dnešní doby
Nová éra průmyslu - využití automatizace - roboti, virtuální realita, IoT...
kvarterní druh průmyslu (př. věda a výzkum)
kvarterní obl. průmyslu - věda a výzkum
Vůbec nevím, ale myslím, že by se mohlo jednat o výrobu high technology
Kvarterní sektor průmyslu, věda - vývoj, výzkum, nové technologie
Nikdy jsem to neslyšel.
Průmysl v době elektrotechnických vymožeností
propojení průmyslu pomocí cloudových technologií, celkově velká role komunikace v průmyslu
Průmysl spojený s novými IT technologiemi, zejména tzv. Smart technologie
Priemysel zameriavajúci sa na moderné technológie, popr. ich využitie pri výrobe
Umela inteligence, machine learning, automatizace
Vědecko výzkumný průmysl, IT
Úplná automatizace průmyslu pomocí moderních technologií (umělá inteligence, strojové učení, nanotechnologie…)
Využívání moderních přístupů a inovací v různých aspektech průmyslu - např. Rapid Prototyping ve vývoji.
Nová odvětví průmyslu související s rozvojem moderních technologií?
Nastala udalosť/pokrok, ktorý zmenil podobu priemyslu natoľko, že zo začalo novú éru, napr. informačná doba.
Vylepšení Průmyslu 3.0
nikdy jsem o něm neslyšela
Robotizace průmyslu
Průmysl založený na zpracovávání a vyhodnocování velkého množství dat, zejména za pomoci IoT a 5G sítí.
nič
Robotizace, automatizace, využití umělé inteligence, nahrazování lidských pracovníků roboty
Novodobý průmysl založený na IT
Nějaký nový průmysl
Aktuální přístup v průmyslu a plánování
Nic mně pod tím pojmem nenapadá
kvartérní sektor průmyslu, věda, výzkum, technologie, technický pokrok, elektrotechnika
Myslím si, že to znamená kvartérní sektor hospodářství, tedy věda, výzkum a vzdělávání.
průmysl založen na práci s elektrotechnikou
Nové moderní technologie
umělá inteligence, nanotechnologie, software
asi nějaký vyšší průmysl, který se zaobírá nějakými technickými vymoženostmi
nějaký průmysl budoucí generace
asi pokročilý průmysl vzniklý v 21. stol.?
kvartérní sektor - tzn. technika a věda
nové odvětví průmyslu
technologický průmysl na vysoké úrovni
Myslím si, že by se mohlo jednat o průmysl nové generace, soudobý průmysl
Použití umělé inteligence při práci (na práci)
Použití moderních technologií v průmyslu.
Situace a proces na pracovním trhu, když velká část pracovních míst je obsažena roboty
Modernizaci průmyslu, používání moderních technologií a umělé inteligence v průmyslu.
Moderní technologie, věda, výzkum
Automatizace, robotizace, využití AI v průmyslu
vůbec netuším, co pojem znamená, vybaví se mi asi modernizace a umělá inteligence
Nejsem si jistá, ale myslím si, že je to průmysl se zapojením moderních technologií.
Nejsem si jistá, ale vybaví se mi rozvoj a užívání nových technologií v průmyslu.
Čtvrtá generace průmyslové revoluce, 4.0 souvisí nejčastěji s AI, digitalizací a robotizací
- myslím, že se týká digitalizace a robotizace průmyslu
Nevím, co tento pojem znamená, tudíž mě nenapadá žádná odpověď.
Nevím, co pojem znamená
nová generace průmyslu, technický pokrok
AI
neviem
Průmyslová výroba využívající více technologií, automatizace
digitalizace průmyslu
Internet věcí v industriální sféře
Plná automatizace všeho
rychlé přizpůsobení výroby na požadavky zákazníka bez zbytečných rodlev z přestavování výrobní linky
využití ai
automatizace ulehčení výroby
Celková automatizace všeho, automatické továrny, sklady... bez potřeby lidí (pár lidí na úklid, monitoring procesu a technik)
Propojení, automatické stroje, otevření nových a zároveň zrušení starých míst a zrychlení výroby
plně automatizovaná výroba
Propojení všech automatizačních prostředků továrny do sítě. Automatizační prostředky potom mohou navzájem komunikovat, přizpůsobovat se, učit se a navzájem reagovat na potřeby výroby. Dále se řeší kolaborace robota s člověkem.
výzie do budúcna v priemysle
Automatizace, zautomatizovani linek atd.
automatizace v průmyslu
automatizace, chytre domy,smart factory...
průmyslové automaty propojené ethernentem -> výroba řízena digitálně
zcela automatizovay prumysl
převedení veškerého řízení průmyslu na internet a vše řídit centrálně
chytré propojení strojů v průmyslu
digitalizace/automatizace
Průmysl ovlivněný technologiemi jako internet a globalizací. Průmysl, který se stálé více obejde bez lidské práce.
vyspělejší průmysl
plně automatizovaná "inteligentní" výroba
Nevím.
4. Verze průmyslu
Chytre stroje
Technika nahrazuje praci lidi
jedná se o novou éru průmyslové revoluce, která spolu přináší vnášení automatizace a digitalizace do některých odvětví průmyslu
Čvrtá výzmaný milník v oblasti průmyslového rozvoje, tyká se hlavně digitalizace a automatizace výroby.
netuším, něco jako vylepšenej průmysl?
Automatizace a roboti
technologie
Novodobé technologie
průmysl s využitím umělé inteligence
Moderní průmysl
bohužel netuším
Moderní průmysl s použitím nejmodernějších technologií
Nemám ponětí. Nejspíše něco okolo automatizace nebo digitalizace.
určitý typ nebo zaměření průmyslu
průmysl s využíváním elektrotechniky...
nový, modernější průmysl
něco s průmyslem?
Nevím to přesně, ale myslím si, že se tento průmysl zabývá elektrotechnikou a umělou inteligencí.
asi něco v souvislosti s dotazníkem
jen průmysl
průmysl 4. generace
průmysl využívající IT technologie
průmysl využívající více IT technologií, strojů, umělých inteligencí, do budoucna?
vyspělý průmysl
nějaký projekt, ale nevím, co to znamená
Myslím si že je to něco s konkrétním průmyslem.
Něco společného s prací
druh určitého průmyslu
Budoucnost zaměstnání, integrace technologie
Pravděpodobně něco s kvartérním průmyslovým sektorem (tj. věda atd.)
Moderní průmysl - výpomoc strojů
průmysl/hospodářství budoucnosti
Roboti - nanotechnologie
Nějaká novější forma průmyslu (technologií)
Obchodní průmysl
Průmysl s velkou zásluhou robotů
Nějaký program/aplikace
Průmysl 4 generace
Ekonomika.
práce, továrny
Nevím co to znamená
Nějaký projekt, který se zabývá pronikáním nových technologií do zaměstnání
Asi nějaký obor v průmyslu
Nějaká technická aktivita.
Nějaká realizace plánu v budoucnu
Nevím něco s prací
typ průmyslu zaměřený na nějakou činnost
typ průmyslu
Využití robotů a strojů při práci.
Něco o moderní technologii
Práce s počítačem, programování
ekonomika zdejší doby
novodobý průmysl
Pod pojmem průmysl 4.0 se mi vybaví moderní průmysl, který studujete
nová verze průmyslu, moderní průmysl, roboti
Nový typ průmyslu
Technická dovednost strojů ve světě.
Moderní technologie
Průmysl, který se snaží být ekologický.
Nevím?
Průmysl nějaký součástek
práce, továrna, velký plat
Obchod, továrna, dobrá práce, dobrý plat
Něco o průmyslu
Zpracování látek
nemám ani tušení
průmysl zaměřený na něco konkrétního, ale netuším na co
nějaký průmysl nebo počítačová hra ve 4D
Co bude naše práce.
Průmysl, ve kterém se co nejvíce zakomponuje robotizace a umělá inteligence.
Nové technologie jako je např. umělá inteligence (chytrá domácnost)
Průmysl 21. století, kde se postupně začnou lidi, kteří dělají těžkou práci, nahrazovat roboty.
asi nějaký nový druh průmyslu, nějaké modernější věci a tak...
Myslím si, že je to průmysl této doby, pro který je hodně důležitá umělá inteligence a technika.
Nevím, ale myslím si, že jde o využití moderních technologií v zaměstnání.
moderní průmysl, robotická výroba
Nějaký nový druh průmyslu, robotizace.
průmysl týkající se technologie
Průmysl v době mezi první a druhou světovou válkou
Průmysl starý 40 let
Výběr budoucího zaměstnání.
Průmysl 4.0 je dle mého názoru, nový způsob prací s větším zapojením umělé inteligence
Organizace zaměřená na zaměstnání.
Průmysl, který je spojený s počítači, možná s 4D zobrazením.
Nikdy jsem to neslyšela.
Mně se nevybaví nic.
- využití umělé inteligence / nových technologií
Vylepšení, modernizace průmyslu, zapojení umělé inteligence.
práce s roboty, moderní technologií, umělou inteligencí - používání nejmodernějších technologií a nahrazování tím lidí v průmyslu
Vybaví se mi roboti, létající auta, spousta jaderných elektráren
Nová vlna prům. revoluce. Digitalizace, robotizace.
Nejspíše půjde o průmysl nové generace.
Využívání umělé inteligence
36878,3 %78,13 % 

Graf

3. Se kterými z následujících pojmů jste se již setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Umělá inteligence45295,97 %95,97 %  
3D tisk44995,33 %95,33 %  
Virtuální/rozšířená realita43692,57 %92,57 %  
Cloudový systém (Cloud)43391,93 %91,93 %  
Automatizace40485,77 %85,77 %  
Robotizace38982,59 %82,59 %  
Digitalizace38782,17 %82,17 %  
Internet věcí (Internet of Things)17036,09 %36,09 %  
Velká data (Big Data)16234,39 %34,39 %  
Inteligentní továrna (Smart Factory)10121,44 %21,44 %  
Kyberneticko-fyzický systém7315,5 %15,5 %  
Digitální dvojče377,86 %7,86 %  
S žádným z nich10,21 %0,21 %  

Graf

4. Myslíte si, že nové technologie nahradí lidi při práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, lidé a stroje spolu budou spolupracovat.23750,32 %50,32 %  
Ano, nahradí.12426,33 %26,33 %  
Ne, lidé budou dál využívat technologie jen jako nástroje.377,86 %7,86 %  
Ano, myslím si, že nové technologie nahradí lidský faktor, ale jen do jisté míry, v určitých typech povolání10,21 %0,21 %  
Technologie nahradí některé úkony, tak jako tomu bylo v minulosti. Nikdy ale nenahradí člověka, protože ten má přidanou hodnotu přirozené inteligence.10,21 %0,21 %  
Ano, práci náhradní, ale stále bude potřeba několik lidí na údržbu strojů.10,21 %0,21 %  
Jak při které.. Někde prostě stroje člověka nenahradí. 10,21 %0,21 %  
Technologie nahradí lidskou práci z části.10,21 %0,21 %  
V nejbližší době ne, ale v budoucnu ano. 10,21 %0,21 %  
záleží na druhu práce a inteligenci strojů/robotů, pokud věda hodně pokročí pak věřím že nahradí10,21 %0,21 %  
Skynet10,21 %0,21 %  
Ano, a lidem to nebude prospívat především ze zdravotní stránky)10,21 %0,21 %  
Záleží jak kde. 10,21 %0,21 %  
Částečně ano, ale nikdy nenahradí lidi úplně.10,21 %0,21 %  
Ano, ovšem lidé stále budou potřeba.10,21 %0,21 %  
Někdo musí technologie vyvíjet10,21 %0,21 %  
Ano, ale někde je člověk nenahraditelný, minimálně na několik desetiletí10,21 %0,21 %  
Nahradí pouze nějaké pozice, ale nové tím vzniknou10,21 %0,21 %  
Jak na co: učitel ne, skladník ano10,21 %0,21 %  
V určitých odvětvích určitě10,21 %0,21 %  
Jen některé práce10,21 %0,21 %  
Budou spolupracovat, ale stroje budou převažovat.10,21 %0,21 %  
Záleží na tom, jak se lidstvo k AI postaví, nahradí staré práce a vytvoří nové10,21 %0,21 %  
Některé pracovní pozice stroje nahradí ovšem lidský faktor se nahradit nedá.10,21 %0,21 %  
Myslím, že nahradí jen některé lidi, např. v továrnách, prodavače atd.10,21 %0,21 %  
Z velké části ano, ale ne úplně10,21 %0,21 %  
v některých oborech technologie zcela nahradí, v jiných budou lidé technologie používat jako stroje.10,21 %0,21 %  
Záleží na druhu práce10,21 %0,21 %  
Jenom v některých odvětvích10,21 %0,21 %  
Ano, v určitých oborech10,21 %0,21 %  
V některých odvětvích roboti nahradí lidi úplně10,21 %0,21 %  
záleží na časovém horizontu→všechny 310,21 %0,21 %  
Možná ano, ale bude to znamenat krize prací pro člověka10,21 %0,21 %  
Ano, ale lidem budou dány často práce bez větší důležitosti jen pro to, aby nějakou práci měli.10,21 %0,21 %  
Možná nahradí ale myslím že do té doby se celý systém zhroutí.10,21 %0,21 %  
ne ve všem, částečně ano10,21 %0,21 %  
stroje budou vykonávat pouze nějaké práce a nějaké zůstanou lidem10,21 %0,21 %  
V některých oborech, v některých ne10,21 %0,21 %  
ano, ale jen v některých oborech10,21 %0,21 %  
Pouze některé10,21 %0,21 %  
Myslím si, že určité odvětví práce bude nahrazeno novou technologií, ale ne všechny pracovní pozice.10,21 %0,21 %  
Ano, nahradí, ale ne úplně všechny10,21 %0,21 %  
záleží na konkrétním odvětví, ale ano věřím že u některých profesí nahradí lidskou práci úplně10,21 %0,21 %  
určité profese zcela, jinde spolupráce/nástroje10,21 %0,21 %  
Ano, nahradí, ale vzniknou nové pozice10,21 %0,21 %  
Čiastočne, niektoré povolania áno iné aspoň zatiaľ nie + vytvoria sa aj nové pracovné miesta.10,21 %0,21 %  
Ve velké části současných zaměstnání ano, ale vznikne poptávka po jiných/nových pracích (služby, IT,...). 10,21 %0,21 %  
Ano,bojím se že ano.10,21 %0,21 %  
Ano, některé například nebezpečné a fyzicky náročné práce.10,21 %0,21 %  
částečně určitě ano10,21 %0,21 %  
ano, ale ne ve všech oborech10,21 %0,21 %  
V jistých povolanich ano, dojde ke (skoro) úplnému nahrazení lidí technologií. Na jiných místech to bude spíš o spolupráci10,21 %0,21 %  
stejně jako v historii některá místa nahradí stroje a vzniknou nová místa, že by nikdo pracovat nemusel si nemyslím10,21 %0,21 %  
Nahradí některé lidi, ale vznikne zároveň plno nových pracovních míst a profesí, o kterých zatím nemáme ponětí. Lidé a stroje ale budou pořád spolupracovat.10,21 %0,21 %  
ano, ale nenahradí každou práci10,21 %0,21 %  
Roboti nebo technologie nahradí současná zaměstnání ale to současně vytvoří nové prac. pozice které budou schopni vykonávat pouze lidé10,21 %0,21 %  
Doufám, že ne, ale je dost možné, že mnohá zaměstnání zaniknou.10,21 %0,21 %  
ano, nahradí, ale ne dobrovolně10,21 %0,21 %  
Robot neudělá chybu a tvoří "identické" výrobky. Člověk je pro firmu dražší a dělá chyby. Dle mě je kompletní automatizace nevyhnutelné. Firma navíc za robota oproti pracovní pozici nemusí platir daně.10,21 %0,21 %  
Nahradí ale ne ve všech odvětvích10,21 %0,21 %  
Podle toho, v jaké oblasti10,21 %0,21 %  
Nahradí, ale ne kompletně10,21 %0,21 %  
Myslím si, že ano, ale pak by nebyla pracovní místa.10,21 %0,21 %  
Ano, ale pouze částečně10,21 %0,21 %  
v nějakých pracích ano, ale ne ve všech10,21 %0,21 %  
Jsem si jist, že v některých oborech dojde k nahrazení. V ostatních budou lidé dál využívat technologie jen jako nástroje.10,21 %0,21 %  
V některých věcech jo, ale v některých ne10,21 %0,21 %  
Ano, ale pouze částečně. Některé věci bude stále vykonávat člověk.10,21 %0,21 %  
Nahradí, ale jen na fyzických postech a manuálních pracích10,21 %0,21 %  
Nahradí při těžkých a nebezpečných pracích10,21 %0,21 %  
nahradí, ale v práci v kontaktu s lidmi (školství) ne10,21 %0,21 %  
ano, ale pouze při některých pracích10,21 %0,21 %  
Ano, ale nemělo by k tomu docházet10,21 %0,21 %  
V některých pracích ano (např. továrny), ale v některých zůstanou jen lidé (psycholog, soud).10,21 %0,21 %  
pokusí se o nahrazení, ale časem se spíš přejde zpět k práci lidí10,21 %0,21 %  
Ano, nahradí lidem se tak ale otevřou jiné možnosti "práce"10,21 %0,21 %  

Graf

5. Vadilo by Vám v práci poslouchat pokyny vydané roboty nebo počítačovými programy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano18138,43 %38,43 %  
Spíše ne15332,48 %32,48 %  
Určitě ano10722,72 %22,72 %  
Určitě ne306,37 %6,37 %  

Graf

6. Jak spíše vnímáte práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce mě musí nejen živit, ale i bavit a dávat mi smysl.41888,75 %88,75 %  
Jen jako způsob obživy.337,01 %7,01 %  
Prace může pomáhat v rozvoji jedince, ale záleží na typu práce. Také ji vnímám jako prostředek k dosažení dnes bohužel nepostradatelných peněžních prostředků. Pokud je prace koníčkem pak je to ideální, ale není to moje první kritérium, když by mě neuživila. 10,21 %0,21 %  
B) ideal, i s a) se da zit...10,21 %0,21 %  
Musí mě živit a trochu bavit10,21 %0,21 %  
Pochopit ho, abych ho mohl jednou sám vytvářet10,21 %0,21 %  
Člověk by se měl živit něčím, co ho naplňuje a baví -> udrží si danou práci.10,21 %0,21 %  
zbytečná věc, která se stala nutností vlastní chybou člověka10,21 %0,21 %  
Práce musí mít smysl a skutečně tvořit hodnoty. Nechci mít práci jejíž smysl je jen, abych byl spotřebitel. Nechci být v umělé pracovní pozici.10,21 %0,21 %  
Místo ve společnosti, musí dávat smysl.10,21 %0,21 %  
byla bych ráda, kdyby mě bavila, ale není to její smysl10,21 %0,21 %  
Jako příspěvek společnosti v duševní i ekonomické podobě10,21 %0,21 %  
tak něco mezi10,21 %0,21 %  
obě uvedené možnosti10,21 %0,21 %  
Můj přínos společnosti, díky kterému získávám prostředky k obživě a k trávení volného času10,21 %0,21 %  
pokud mě práce i baví, je to ideální, ale více ji vnímám jako možnost vydělat si peníze10,21 %0,21 %  
Jako seberealizaci10,21 %0,21 %  
Chci-li dosáhnout lepších výsledků a seberealizace, pak by práce měla bavit atd. Pokud ale není jiná možnost, je třeba přijít i s nepříjemnou alternativou.10,21 %0,21 %  
Způsob obživy, který nás bavit může, ale nemusí10,21 %0,21 %  
Aby mě bavila a měla hodně peněz.10,21 %0,21 %  
jako něco, co budu dělat velkou část svého života, takže by mě to mělo bavit, ale samozřejmě i uživit10,21 %0,21 %  
musí mě bavit, živit a musí být prospěšná pro přírodu nebo společnost10,21 %0,21 %  

Graf

7. Co je pro Vás u práce nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smysluplnost32569 %69 %  
Vysoký plat24050,96 %50,96 %  
Skvělí kolegové20944,37 %44,37 %  
Různorodost, kreativní úkoly15332,48 %32,48 %  
Musí to být můj koníček14831,42 %31,42 %  
Pozitivní dopad práce na společnost14430,57 %30,57 %  
Možnost při ní cestovat8818,68 %18,68 %  
Trávit v ní co nejméně času5110,83 %10,83 %  

Graf

8. Myslíte si, že Vaše technické* a netechnické** dovednosti po dokončení studia budou pro Vaše budoucí zaměstnání dostatečné?

* Technické dovednosti - digitální gramotnost, používání programů a aplikací, práce s daty, programování atd.

** Netechnické dovednosti - komunikace, týmová práce, kreativita, schopnost se učit atd.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím, že moje technické i netechnické dovednosti budou dostatečné.21245,01 %45,01 %  
Myslím, že moje netechnické dovednosti budou dostatečné.11825,05 %25,05 %  
Myslím, že moje technické dovednosti budou dostatečné.8016,99 %16,99 %  
Myslím, že ani moje technické, ani netechnické dovednosti nebudou dostatečné.6112,95 %12,95 %  

Graf

9. Jaké z následujících schopností a dovedností považujete za důležité pro úspěch na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikace28961,36 %61,36 %  
Kritické myšlení, schopnost se rozhodovat26355,84 %55,84 %  
Týmová spolupráce24952,87 %52,87 %  
Digitální gramotnost – rychlé přijetí nových technologií23349,47 %49,47 %  
Logické myšlení22547,77 %47,77 %  
Schopnost učit se nové věci22046,71 %46,71 %  
Kreativita15633,12 %33,12 %  
Emoční inteligence – rozpoznávání emocí a správné reagování na ně12827,18 %27,18 %  
Podnikatelské myšlení – rozeznávání a využívání příležitostí10923,14 %23,14 %  
Řešení technických problémů7916,77 %16,77 %  
Práce s programy a aplikacemi5712,1 %12,1 %  
Práce s daty - analýza dat a vyhodnocování informací4910,4 %10,4 %  
Programování439,13 %9,13 %  
Řízení projektů408,49 %8,49 %  
Informatické myšlení – formulování problémů tak, aby se daly řešit pomocí technologií285,94 %5,94 %  
Dovednosti v oblasti kyberbezpečnosti224,67 %4,67 %  
Nevím, ještě jsem nad tím nepřemýšlel/a71,49 %1,49 %  

Graf

10. Umíte si představit, že byste pracoval/a jako „digitální ambasador“ a učil/a svoje kolegy, jak používat moderní technologie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne24351,59 %51,59 %  
Ano22848,41 %48,41 %  

Graf

11. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž25153,29 %53,29 %  
Žena22046,71 %46,71 %  

Graf

12. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
187415,71 %15,71 %  
176513,8 %13,8 %  
156513,8 %13,8 %  
165611,89 %11,89 %  
19377,86 %7,86 %  
12326,79 %6,79 %  
20224,67 %4,67 %  
14204,25 %4,25 %  
24194,03 %4,03 %  
23163,4 %3,4 %  
ostatní odpovědi 21
22
13
11
26
27
25
28
7
29
57
54
36
6513,8 %13,8 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:17.34
Minimum:12
Maximum:24
Variační rozpětí:12
Rozptyl:7.52
Směrodatná odchylka:2.74
Medián:17
Modus:18

Graf

13. Jakou školu studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední školu / střední odborné učiliště24151,17 %51,17 %  
Vysokou školu / vyšší odbornou školu10522,29 %22,29 %  
Základní školu10522,29 %22,29 %  
Už nestuduji204,25 %4,25 %  

Graf

14. Jakého zaměření je Vaše současné studium / nejvyšší dokončené vzdělání, pokud už nestudujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiného zaměření / bez zaměření26456,05 %56,05 %  
Technického13929,51 %29,51 %  
Humanitního6814,44 %14,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Co je pro Vás u práce nejdůležitější?

 • odpověď Vysoký plat:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jen jako způsob obživy. na otázku 6. Jak spíše vnímáte práci?

12. Kolik je Vám let?

 • odpověď ( 20 - 57 >:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už nestuduji na otázku 13. Jakou školu studujete?
 • odpověď < 7 - 15 >:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní školu na otázku 13. Jakou školu studujete?

13. Jakou školu studujete?

 • odpověď Střední školu / střední odborné učiliště:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 15 - 16 > na otázku 12. Kolik je Vám let?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 16 - 18 > na otázku 12. Kolik je Vám let?

14. Jakého zaměření je Vaše současné studium / nejvyšší dokončené vzdělání, pokud už nestudujete?

 • odpověď Jiného zaměření / bez zaměření:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní školu na otázku 13. Jakou školu studujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel/a jste někdy pojem Průmysl 4.0?

2. Co se Vám pod pojmem Průmysl 4.0 vybaví, případně co si myslíte, že znamená?

3. Se kterými z následujících pojmů jste se již setkal/a?

4. Myslíte si, že nové technologie nahradí lidi při práci?

5. Vadilo by Vám v práci poslouchat pokyny vydané roboty nebo počítačovými programy?

6. Jak spíše vnímáte práci?

7. Co je pro Vás u práce nejdůležitější?

8. Myslíte si, že Vaše technické* a netechnické** dovednosti po dokončení studia budou pro Vaše budoucí zaměstnání dostatečné?

9. Jaké z následujících schopností a dovedností považujete za důležité pro úspěch na trhu práce?

10. Umíte si představit, že byste pracoval/a jako „digitální ambasador“ a učil/a svoje kolegy, jak používat moderní technologie?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

12. Kolik je Vám let?

13. Jakou školu studujete?

14. Jakého zaměření je Vaše současné studium / nejvyšší dokončené vzdělání, pokud už nestudujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel/a jste někdy pojem Průmysl 4.0?

2. Co se Vám pod pojmem Průmysl 4.0 vybaví, případně co si myslíte, že znamená?

3. Se kterými z následujících pojmů jste se již setkal/a?

4. Myslíte si, že nové technologie nahradí lidi při práci?

5. Vadilo by Vám v práci poslouchat pokyny vydané roboty nebo počítačovými programy?

6. Jak spíše vnímáte práci?

7. Co je pro Vás u práce nejdůležitější?

8. Myslíte si, že Vaše technické* a netechnické** dovednosti po dokončení studia budou pro Vaše budoucí zaměstnání dostatečné?

9. Jaké z následujících schopností a dovedností považujete za důležité pro úspěch na trhu práce?

10. Umíte si představit, že byste pracoval/a jako „digitální ambasador“ a učil/a svoje kolegy, jak používat moderní technologie?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

12. Kolik je Vám let?

13. Jakou školu studujete?

14. Jakého zaměření je Vaše současné studium / nejvyšší dokončené vzdělání, pokud už nestudujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Chocholoušová, M.Postoj generace Z k Průmyslu 4.0 a trhu práce (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://postoj-generace-z.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.