Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj intaktní společnosti ke zdravotně postiženým

Postoj intaktní společnosti ke zdravotně postiženým

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Dvorská
Šetření:19. 11. 2011 - 02. 12. 2011
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění mého dotazníku, který se zaměřuje na postoj lidí ke zdravotně postiženým( ať mentálně, či fyzicky). Výsledky tohoto dotazníku mi pomohou vytvořit seminární práci na toto téma. Jsem studentkou Speciální pedagogiky, takže vaše odpovědi budou prospěšné a užitečné. Předem děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Cítíte se nepříjemně v přítomnosti zdravotně postižených osob?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3876 %76 %  
ano1224 %24 %  

Graf

2. Pokud jste odpověděli Ano - proč tomu tak je?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

asi stud

Chtěla bych jim nějak pomoci, ale nevím, jak.

je to divný pocit, když já jsem zdravá a vedle mě je např. holčička na vozíčku.

Jsem líný jim případně s něčím pomoci

jsou to lidé jako my, mnohdy ještě větší osobnosti, mám je ráda a rozhodně se mezi nimi necítím špatně

Mám k ním vrozenou nedůvěru.

nevím

Nevím, jak se mám chovat

Sama jsem na vozíku a postižení jsou většinou depresivní lidé, jejich postižení je vždy to největší. Nevyhledávám je.

SPÍŠ SE CÍTÍM NERVOZNE ABYCH SE SNAZIL K NIM CHOVAT NORMALNE.

3. Myslíte si, že je dobře zajištěn bezbariérový přístup do hromadných dopravních prostředků ve vašem městě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3060 %60 %  
ano2040 %40 %  

Graf

4. Znáte nějakakou organizaci, která pomáhá postiženým osobám ve vašem městě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3366 %66 %  
ne1734 %34 %  

Graf

5. Myslíte si, že by na vás mělo větší účinek, kdyby veřejné sbírky prováděli lidé s tím daným postižením, pro které se sbírka provádí? (pokud jim to jejich postižení dovoluje)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, na mě by to mělo větší účinek3366 %66 %  
Ne, nepřispěl/a bych ani tak1734 %34 %  

Graf

6. Představte si, že zapnete televizi a právě tam běží pořad o zdravotně postižených osobách. Dívali byte se dál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Díval/a bych se dál3162 %62 %  
Určitě bych přepnul/a na jíný kanál1938 %38 %  

Graf

7. Proč byste se dívali či nedívali?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

baví mě tyto dokumenty. Přináší zajimavý pohled na život lidí, který neznám z vlastní zkušenosti. Jsou to silné příběhy. Asi mám silné sociální cítění :)

bojím se jich, pracovala jsem s nimi a není mi to přijemné, cítím se nejistá a ohrožená, nechci si to připomínat sledováním pořadu o nich

Dívala bych se, pokud bych měla dostatek času. Problematika přijímání "jiných" lidí většinou mě zajímá.

Dívala bych se, protože jsem také studentka pedagogické školy, tohle téma mne zajímá a aktuálně probíráme učivo o tělesně a mentálně postižených lidech v pedagogice.

Chtěl bych se v rámci všeobecného přehledu dozvědět nějaké informace.

Je mi těchto lidí líto

je to pro mě neznámá oblast a znám pouze základy např. toho, jak vést slepce. Pomohlo by mi to užitečně pomáhat a nezpůsobit tak svojí pomocí další potíže postiženému.

Je to zajímavé.

je to zajímavý pořad

Jistě je to zajímavé a vážné téma. Lidé by o něm měli mít jistý rozhled,znalosti.

kdyby mne to zajímalo, tak proč ne, a pokud ne, tak na to nemá vliv, jestli jsou tam postižení lidé

Mám dost svých problémů.

Mam znalosti o zivote lidi se zdravotnim postizeni z kruhu pratel.

Na TV se nedívám příliš často, a když ano, pak jen na určité pořady. Pořad o zdravotně postižených mezi ně nepatří.

ne

ne vždy, špatně položená otázka... pokud by se jednalo o zajímavé téma, tak proč ne

Nedívám se na televizi. A když už ano, jedině na konkrétní pořad, který mám vybraný předem. Není tedy pravděpodobné, že by místo takového pořad dávali v televizi pořad o zdravotně postižených osobách. Pokud ano, dívala bych se dál, kdyby byl pořad zajímavý.

Nemám televizi

nemusím na to koukat.

není to nic příjemného

Není to pořad, na který se chci dívat v televizi. Pokud se chci něco dozvědět o problematice postižených, najdu si to na internetu a to ještě přímo s podrobným popisem daného postižení, o které se zajímám.

Nezajímají mne postižení lidé.

Obdivuji některé lidi, co jsou zdravotně postižení.

POKUD JE TO ZAJÍMAVÉ TAK SE KOUKÁM.

Pracuji ve zdravotnictví, takže by mě to jistě zajímalo.

pro zajímavost a také pro informovanost a případnou pomoc (peněžní částky, účastnění se prospěšných akcí)

protože mě problematika zdravotně znevýhodněných lidí zajímá..

Protože mě tato problematika zajímá a zabývám se jí i pracovně.

Protože mě toto téma zajímá

Protože si myslím, že zdravotní rozdílnost si ještě nezaslouží pojmenování handicap, nemám problém se na takové progrmay dívat, naopak m velmi zajímají a vyhledávám je., Mezi lidmi s "handicapem" mám mnoho přátel a vím že vozík, berle či naslouchátko není nic nakažlivého, nehledě na to, že člověk nikdy neví, jaké zdravotní trable ho postihnou...

tato tématika mě zajímá.

televizi zapínám pro pobavení což mi program o tělesně postižených nepřinese

Toto téma mě zajímá

Touto problematikou se v rámci svých studií zabývám, zajímá mě.

V televizi hledám spíš zábavu, starostí mám v životě hodně, nerada bych se ještě zabývala dalšími problémy.

zájem o čem to je

zájem o jiný program

zájem o pro mě neznámé věci

zajímá mě

Zajímá mě problematika postižených. Máme v rodině člověka s postižením a nikdy nevím kdy to může potkat i mě. Navíc si myslím, že i lidé s postižením mají právo na rovné příležitosti.

zajímá mě to

Zajímá mě to

zajímá mě toto téma

zajímá mě toto téma, chci se dozvědět více o jejich problémech

zajímalo by mě to

Zajímám se o tuto problematiku.

Zajímavá tematika, především mě zajímá názor postižených na osoby bez handicapu a vzájemné soužití obou skupin jejich očima...

Záleželo by to na tématu a zpracování pořadu

Záleží na náladě a na tom, který pořad hledám.

Záleží na typu postižení. U některých mi nevadí dívat se na pořad o něm (např. slepota, poruchy pohybového růstu apod.), ale u některých mi to dělá špatně (když jsou lidé úplně bezmocní apod.)

8. Uvítali byste, kdyby vaše děti měly možnost ve škole navštívit hodinu, kde by se dozvěděli více o zdravotně postižených osobách? (O jejich životě, jak s nimi komunikovat a jednat,...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, určitě bych to uvítala3570 %70 %  
Nechala bych to na dětich1122 %22 %  
Ne, nevidím důvod proč by to měl vědět48 %8 %  

Graf

9. Myslíte si, že jsou lidé dostatečně informováni o zdravotně postižených ze strany médií? (Dokumenty, pořady, ...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, uvítal/a bych více informací2652 %52 %  
Ano, je to dostačující1938 %38 %  
Nezajímá mě to510 %10 %  

Graf

10. Kdybyste na ulici uviděli volně pobíhat slepeckého psa a nikde v okolí byste neviděli nevidomou osobu, jak byste zareagovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podíval/a bych se po širším okolí, jestli nevidomou osobu nenajdu2958 %58 %  
Zavolal/a bych policii1428 %28 %  
Jiná možnost612 %12 %  
Neudělal/a bych nic a šla bych dál12 %2 %  

Graf

11. Pokud jste v předešlé otázce označili odpověď "Jiná možnost" uveďte ji.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nejdříve bych se pokusila psa chytit a spolu s ním se podívala po nevidomé osobě. Pak teprve bych volala policii.

PODÍVAL BYCH SE PO OKOLÍ A K TOMU ZAVOLAL POLICII

Psy mám velice rád, proto bych ho odchytil a na obojku nalezl informace o jeho majiteli, případně ho odvezl na veterinu aby našli majitele podle čipu.

V první řadě bych psa chytla a teprve potom hledala dotyčného, kterému zvíře uteklo.

zpanikařila bych? nevím

12. Představte si situaci, že jdete na kulturní akci a máte místo vedle osoby s mentálním postižením. Tato osoba se po chvíli pokusí s vámi navázat kontakt( klade otázky, dotýká se vás, směje se na vás). Jak byste reagoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažil/a bych se navázat kontakt3672 %72 %  
Ignoroval/a bych ho918 %18 %  
Okamžitě bych si odsedl/a510 %10 %  

Graf

13. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4387,76 %86 %  
Muž612,24 %12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Cítíte se nepříjemně v přítomnosti zdravotně postižených osob?

3. Myslíte si, že je dobře zajištěn bezbariérový přístup do hromadných dopravních prostředků ve vašem městě?

4. Znáte nějakakou organizaci, která pomáhá postiženým osobám ve vašem městě?

5. Myslíte si, že by na vás mělo větší účinek, kdyby veřejné sbírky prováděli lidé s tím daným postižením, pro které se sbírka provádí? (pokud jim to jejich postižení dovoluje)

6. Představte si, že zapnete televizi a právě tam běží pořad o zdravotně postižených osobách. Dívali byte se dál?

8. Uvítali byste, kdyby vaše děti měly možnost ve škole navštívit hodinu, kde by se dozvěděli více o zdravotně postižených osobách? (O jejich životě, jak s nimi komunikovat a jednat,...)

9. Myslíte si, že jsou lidé dostatečně informováni o zdravotně postižených ze strany médií? (Dokumenty, pořady, ...)

10. Kdybyste na ulici uviděli volně pobíhat slepeckého psa a nikde v okolí byste neviděli nevidomou osobu, jak byste zareagovali?

12. Představte si situaci, že jdete na kulturní akci a máte místo vedle osoby s mentálním postižením. Tato osoba se po chvíli pokusí s vámi navázat kontakt( klade otázky, dotýká se vás, směje se na vás). Jak byste reagoval/a?

13. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Cítíte se nepříjemně v přítomnosti zdravotně postižených osob?

3. Myslíte si, že je dobře zajištěn bezbariérový přístup do hromadných dopravních prostředků ve vašem městě?

4. Znáte nějakakou organizaci, která pomáhá postiženým osobám ve vašem městě?

5. Myslíte si, že by na vás mělo větší účinek, kdyby veřejné sbírky prováděli lidé s tím daným postižením, pro které se sbírka provádí? (pokud jim to jejich postižení dovoluje)

6. Představte si, že zapnete televizi a právě tam běží pořad o zdravotně postižených osobách. Dívali byte se dál?

8. Uvítali byste, kdyby vaše děti měly možnost ve škole navštívit hodinu, kde by se dozvěděli více o zdravotně postižených osobách? (O jejich životě, jak s nimi komunikovat a jednat,...)

9. Myslíte si, že jsou lidé dostatečně informováni o zdravotně postižených ze strany médií? (Dokumenty, pořady, ...)

10. Kdybyste na ulici uviděli volně pobíhat slepeckého psa a nikde v okolí byste neviděli nevidomou osobu, jak byste zareagovali?

12. Představte si situaci, že jdete na kulturní akci a máte místo vedle osoby s mentálním postižením. Tato osoba se po chvíli pokusí s vámi navázat kontakt( klade otázky, dotýká se vás, směje se na vás). Jak byste reagoval/a?

13. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvorská, L.Postoj intaktní společnosti ke zdravotně postiženým (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://postoj-intaktni-spolecnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.