Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj k asistované smrti

Postoj k asistované smrti

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Plevová
Šetření:11. 11. 2022 - 17. 11. 2022
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:51,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tématem dotazníku je „Postoj osob k asistované smrti v kontextu zkušeností s paliativní péčí“. A svými dotazy cílím na kohokoliv. Ale primárně sháním odpovědi od osob, jejichž blízkému bylo dignostikováno pokročilé stadium vážného chronického onemocnění (např. rakovina, orgánové selhání) a byli ve svých posledních chvílích života v hospicové péči (v hospicu, ambulanci paliativní medicíny atd.) nebo v LDN. Cílem dotazníku je zjistit, zda fakt, že respondent má zkušenosti s paliativní péčí, znamená, že bude mít odlišný postoj k eutanazii než osoby bez zkušeností s paliativní péčí. Zároveň budu ověřovat, jestli už jsou zmíněná zařízení v poskytování kvalitní paliativní péče na stejné úrovni.

Odpovědi respondentů

1. Nejprve Vás bude čekat dotazník týkající se Vašeho postoje k eutanazii. Eutanazie znamená úmyslné ukončení života člověka někým jiným než člověkem samotným (typicky lékařem), a to na jeho vlastní žádost. Nejčastěji tak jde o podání smrtelné dávky určité látky (sám lékař mu ji administruje). U každého výroku bude uvedena škála od 1 do 5, přičemž každá z hodnot značí míru, s jakou s daným tvrzením souhlasíte. Vyberte prosím odpověď, která nejvíce odpovídá Vašemu postoji k danému tvrzení. 1 = naprosto souhlasím; 2 = spíše souhlasím; 3 = nevím; 4 = spíše nesouhlasím; 5 = naprosto nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Pokud o to pacient v silných bolestech požádá, měl by lékař odpojit přístroje udržující pacientovy životní funkce a umožnit pacientovi zemřít.a otázku č. 11.9411.291
Je v pořádku, když lékař podá pacientovi dostatečné množství léku k ukončení jeho života, pokud lékař nevěří, že se pacient uzdraví.ku č. 13.2352.121
Pokud o to pacient v silných bolestech požádá, měl by lékař tomuto pacientovi předepsat dostatečné množství léku k ukončení jeho života.2.2351.592
Je v pořádku, když lékař odpojí přístroje udržující pacientovy životní funkce a nechá ho zemřít, pokud lékař nevěří, že se pacient uzdraví.3.2061.987
Je v pořádku, když lékař podá trpícímu pacientovi dostatečné množství léku k ukončení jeho života, pokud si lékař myslí, že je pacientova bolest příliš silná.3.2062.222
I když si lékař nemyslí, že se pacient uzdraví, bylo by špatné, kdyby lékař ukončil pacientův život.2.6762.101
Je v pořádku, když lékař odpojí přístroje udržující pacientovy životní funkce a nechá ho zemřít, pokud si myslí, že je pacientova bolest příliš silná.3.4711.837
Pokud o to umírající pacient požádá, měl by mu lékař předepsat dostatečné množství léku k ukončení jeho života.2.0291.852
I když lékař ví, že je pacient v silných nezvladatelných bolestech, bylo by špatné, kdyby lékař ukončil pacientův život.3.1761.498
Pokud o to umírající pacient požádá, měl by lékař odpojit přístroje udržující pacientovy životní funkce a umožnit pacientovi zemřít.1.7061.208

Graf

2. Nyní se zaměříme na Váš názor ohledně asistované sebevraždy. U asistované sebevraždy pacient, který si přeje ukončit svůj život, hledá pomoc u lékaře, jenž mu vědomě a záměrně poskytne prostředky nebo vědomosti potřebné k sebeusmrcení, včetně odborného poradenství a předepsání smrtelné dávky určité látky. Pacient si látku administruje sám. Opět prosím vyberte číslo na pětibodové stupnici podle toho, jak moc s daným výrokem souhlasíte. 1 = naprosto souhlasím; 2 = spíše souhlasím; 3 = nevím; 4 = spíše nesouhlasím; 5 = naprosto nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Všeobecně věřím, že by lékař nikdy nebyl morálně ospravedlněn při napomáhání ukončit něčí život.3.7061.972
Člověk nemá právo ukončit svůj život, nehledě na to, jak moc je nemocný.4.5590.776
Pokud je člověk vážně nemocný a neexistuje žádná rozumná možnost léčby, je asistovaná sebevražda přijatelná.1.5590.541
Kdybych byl(a) vážně nemocný/á a neexistovala by žádná rozumná možnost léčby, zvažoval(a) bych asistovanou sebevraždu.1.7650.886
Bylo by důležité určit, zda je osoba žádající asistovanou sebevraždu psychicky způsobilá.2.0291.499
Byl(a) bych pro, aby zákon v České republice učinil asistovanou sebevraždu legální.1.6760.984
O asistované sebevraždě by mělo být rozhodováno výhradně na základě lékařského posouzení, nikoliv na základě morálních výhrad.2.50.956
Myslím si, že je asistovaná sebevražda přijatelná u starších osob, které mají vážné zdravotní potíže.2.0591.173
Pokud by dítě bylo vážně nemocné s nulovou šancí na normální život, rodičům by mělo být dovoleno žádat o asistovanou sebevraždu.2.5881.83
Bylo by v pořádku, pokud by lékař předepsal smrtelnou dávku nějaké látky pacientovi, který o to požádal.2.2061.34
Bylo by v pořádku, pokud by lékař podal smrtelnou dávku nějaké látky pacientovi, který o to požádal.2.2351.592
Asistovaná sebevražda je přijatelnější, když je provedena jiným profesionálem než lékařem, jako například zdravotní sestrou nebo lékárníkem.3.8241.557

Graf

3. Nachází nebo se nacházel někdo z Vašich blízkých (blízký rodinný příslušník či blízký přítel) v pokročilém stadiu vážného chronického onemocnění (např. rakovina, orgánové selhání, syndrom křehkosti)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [a) anootázka č. 4, b) neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) ano1955,88 %55,88 %  
b) ne1544,12 %44,12 %  

Graf

4. Ve kterém zdravotnickém či sociálním zařízení bylo nebo je v závěru života o Vašeho blízkého pečováno?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) v nemocnici738,89 %20,59 %  
c) v hospici (domácím nebo kamenném)316,67 %8,82 %  
e) e) doma (za současné péče několika specialistů, jako např. onkologa, geriatra)211,11 %5,88 %  
d) v domově pro seniory211,11 %5,88 %  
e) doma (za současné péče několika specialistů, jako např. onkologa, geriatra)211,11 %5,88 %  
různě15,56 %2,94 %  
b) v LDN15,56 %2,94 %  

Graf

5. Jak hodnotíte péči poskytovanou Vašemu blízkému v daném zdravotnickém či sociálním zařízení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) S péčí jsem (byla(a)) velice spokojen(a), nemám, co bych vytknul(a).738,89 %20,59 %  
c) Péče v mnoha oblastech je/byla zcela nevyhovující.633,33 %17,65 %  
b) Péče je/byla dostatečná, i když se místy objevily drobné nedostatky.527,78 %14,71 %  

Graf

6. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) žena1852,94 %52,94 %  
b) muž1441,18 %41,18 %  
Pes12,94 %2,94 %  
preferuji neuvadet12,94 %2,94 %  

Graf

7. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2038,82 %8,82 %  
1638,82 %8,82 %  
5225,88 %5,88 %  
3725,88 %5,88 %  
4925,88 %5,88 %  
3125,88 %5,88 %  
3225,88 %5,88 %  
2925,88 %5,88 %  
6525,88 %5,88 %  
1725,88 %5,88 %  
ostatní odpovědi 41
58
46
63
30
33
28
51
53
19
18
23
1235,29 %35,29 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:34.81
Minimum:16
Maximum:65
Variační rozpětí:49
Rozptyl:221.32
Směrodatná odchylka:14.88
Medián:31.5
Modus:20

Graf

8. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) ne2470,59 %70,59 %  
a) ano1029,41 %29,41 %  

Graf

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e) vysokoškolské1338,24 %38,24 %  
c) střední s maturitou1029,41 %29,41 %  
a) základní720,59 %20,59 %  
b) střední s výučním listem38,82 %8,82 %  
d) vyšší odborné12,94 %2,94 %  

Graf

10. Jste zdravotník (lékař(ka), zdravotní sestra, ošetřovatel(ka) apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) ne3088,24 %88,24 %  
a) ano411,76 %11,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Plevová, Z.Postoj k asistované smrti (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://postoj-k-asistovane-smrti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.