Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj k handicapovaným

Postoj k handicapovaným

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Ambruzová
Šetření:19. 01. 2009 - 26. 02. 2009
Počet respondentů:247
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:30 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Kateřina Ambruzová, studuji obor všeobecná sestra na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a v rámci své bakalářské práce zjišťuji jaké jsou postoje a názory na handicapované.

Tento dotazník je určen pro širokou veřejnost od 15 let věku.

Dotazník je anonymní a slouží pouze pro vypracování mé bakalářské práce.

Předem děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování. 

Odpovědi respondentů

1. Co si představujete pod pojmem "handicap"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ztráta nebo omezení možností účastnit se života ve společnosti na stejné úrovni jako ostatní12349,8 %49,8 %  
postižení tělesné či duševní10843,72 %43,72 %  
invalidita72,83 %2,83 %  
druh onemocnění72,83 %2,83 %  
jiny stav od normality v obecne procentualni rovin10,4 %0,4 %  
závislost na druhých10,4 %0,4 %  

Graf

2. Domníváte se, že máte dostatek informací o handicapovaných?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano10642,91 %42,91 %  
spíše ne10040,49 %40,49 %  
určitě ano2811,34 %11,34 %  
ne135,26 %5,26 %  

Graf

3. Jak často se setkáváte s TĚŽCE handicapovanými lidmi (zrakově, sluchově, tělesně nebo mentálně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často8534,41 %34,41 %  
několikrát měsíčně5221,05 %21,05 %  
téměř vůbec4618,62 %18,62 %  
několikrát týdně3514,17 %14,17 %  
denně2911,74 %11,74 %  

Graf

4. Setkání s těžce handicapovanou osobou je pro mě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezproblémové9036,44 %36,44 %  
cítím soucit a lítost, vždy se snažím těmto lidem nějakým způsobem pomoci7028,34 %28,34 %  
neumím své pocity vyjádřit4417,81 %17,81 %  
nedělá mi to dobře249,72 %9,72 %  
stresující93,64 %3,64 %  
cítím lítost, ale nedávám ji najevo10,4 %0,4 %  
částečně stresující10,4 %0,4 %  
něčím jako výzvou10,4 %0,4 %  
budí mě to k zamyšlení nad životy nás, nehandicap.10,4 %0,4 %  
normální věc a snažím se jim co nejvíce pomoci10,4 %0,4 %  
přijde na to10,4 %0,4 %  
respektuji je10,4 %0,4 %  
cítím se bezradná, nevím, co mám dělat10,4 %0,4 %  
Bojím se, že s nimi nebudu umět komunikovat.10,4 %0,4 %  
rozpačité, nevím, co si můžu dovolit a jak se chov10,4 %0,4 %  

Graf

5. Kontakt s handicapovanými lidmi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je mi to jedno9337,65 %37,65 %  
nevyhledávám jej7731,17 %31,17 %  
nedokážu posoudit5522,27 %22,27 %  
vyhledávám135,26 %5,26 %  
spíše se mu vyhýbám93,64 %3,64 %  

Graf

6. Máte zkušenosti s péčí o handicapovanou osobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy jsem se o handicapovanou osobu nestaral/a ani jí nepomáhal/a11948,18 %48,18 %  
ano, už jsem měl/a možnost pomáhat nebo se starat o handicapovanou osobu (jen zřídka)8333,6 %33,6 %  
pravidělně pomáhám nebo se starám o handicapovanou osobu208,1 %8,1 %  
ano, občas pomáhám nebo se starám o handicapovanou osobu156,07 %6,07 %  
ano, velmi často pomáhám nebo se starám o handicapovanou osobu93,64 %3,64 %  
ano, velmi často poáhám nebo se starám o handicapovanou osobu10,4 %0,4 %  

Graf

7. Jaké postoje má společnost, podle Vás, k handicapovaným lidem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše negativní12651,01 %51,01 %  
spíše pozitivní6927,94 %27,94 %  
nedokážu posoudit3413,77 %13,77 %  
rozhodně negativní104,05 %4,05 %  
rozhodně pozitivní83,24 %3,24 %  

Graf

8. Domníváte se, že úroveň poskytované péče handicapovaným je dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne13454,25 %54,25 %  
spíše ano6827,53 %27,53 %  
rozhodně ne4016,19 %16,19 %  
rozhodně ano52,02 %2,02 %  

Graf

9. Co si myslíte, že by přispělo ke zlepšení postojů k handicapovaným lidem? Označte, prosím, číslem od 1 do 5, jako ve škole (1=nejvíce, 5=nejméně).

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
pravidelné setkávání (kluby, kulturní akce)2.2291.293
osobní zkušenost s handicapem1.7771.366
častá komunikace s handicapovanými1.7340.917
lepší informovanost o handicapovaných1.9581.136
více medializace této problematiky (např. televize)2.3331.422

Graf

10. Domníváte se, že handicapovaní lidé jsou v dnešní společnosti diskriminováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano13755,47 %55,47 %  
spíše ne7931,98 %31,98 %  
rozhodně ano239,31 %9,31 %  
rozhodně ne83,24 %3,24 %  

Graf

11. Myslíte si, že tito lidé byli v HISTORII diskriminováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale byli mnohem více diskriminováni19378,14 %78,14 %  
nevím3012,15 %12,15 %  
ano, je to srovnatelné s dnešní situací187,29 %7,29 %  
ne, nebyli diskriminováni62,43 %2,43 %  

Graf

12. Souhlasíte se začleňováním handicapovaných osob do společnosti (zaměstnání, kulturní akce, vzdělávání atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, souhlasím23896,36 %96,36 %  
nevím52,02 %2,02 %  
ne, nesouhlasím41,62 %1,62 %  

Graf

13. Vadilo by Vám pracovat spolu s těžce handicapovanou osobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne10241,3 %41,3 %  
spíše ne9136,84 %36,84 %  
nedokážu teď posoudit4016,19 %16,19 %  
spíše ano104,05 %4,05 %  
rozhodně ano41,62 %1,62 %  

Graf

14. Pracujete v sociální sféře (zdravotnictví, školství, sociální služby)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne 18976,52 %76,52 %  
ano5723,08 %23,08 %  
ne (pokračujte otázkou č.1610,4 %0,4 %  

Graf

15. Co shledáváte jako největší problém při práci s handicapovanými lidmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zhoršená spolupráce2035,09 %8,1 %  
nedostatek pomůcek1526,32 %6,07 %  
omezená dostupnost péče1221,05 %4,86 %  
špatná komunikace610,53 %2,43 %  
nevím, s handicapovanými nepracuji11,75 %0,4 %  
nedostatečné finance, vysoký počet dětí ve třídách11,75 %0,4 %  
nedokáži posoudit11,75 %0,4 %  
nedostatek vědomostí a zkušeností11,75 %0,4 %  

Graf

16. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 29 let10442,11 %42,11 %  
15 - 19 let9036,44 %36,44 %  
30 - 59 let3915,79 %15,79 %  
60 let a více145,67 %5,67 %  

Graf

17. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena19177,33 %77,33 %  
muž5622,67 %22,67 %  

Graf

18. velikost Vašeho bydliště je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 tisíc obyvatel6827,53 %27,53 %  
v rozmezí 25 - 100 tisíc obyvatel5622,67 %22,67 %  
v rozmezí 5 - 25 tisíc obyvatel4919,84 %19,84 %  
v rozmezí 1 - 5 tisíc obyvatel4417,81 %17,81 %  
méně než 1 tisíc obyvatel3012,15 %12,15 %  

Graf

19. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou10442,11 %42,11 %  
základní6526,32 %26,32 %  
vysokoškolské4116,6 %16,6 %  
středoškolské bez maturity2710,93 %10,93 %  
vyšší odborná škola104,05 %4,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Pracujete v sociální sféře (zdravotnictví, školství, sociální služby)

  • odpověď ano:
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatek pomůcek na otázku 15. Co shledáváte jako největší problém při práci s handicapovanými lidmi?
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi omezená dostupnost péče na otázku 15. Co shledáváte jako největší problém při práci s handicapovanými lidmi?
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zhoršená spolupráce na otázku 15. Co shledáváte jako největší problém při práci s handicapovanými lidmi?

16. Váš věk je:

  • odpověď 15 - 19 let:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 19. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co si představujete pod pojmem "handicap"?

2. Domníváte se, že máte dostatek informací o handicapovaných?

3. Jak často se setkáváte s TĚŽCE handicapovanými lidmi (zrakově, sluchově, tělesně nebo mentálně)?

4. Setkání s těžce handicapovanou osobou je pro mě:

5. Kontakt s handicapovanými lidmi:

6. Máte zkušenosti s péčí o handicapovanou osobu?

7. Jaké postoje má společnost, podle Vás, k handicapovaným lidem?

8. Domníváte se, že úroveň poskytované péče handicapovaným je dostatečná?

9. Co si myslíte, že by přispělo ke zlepšení postojů k handicapovaným lidem? Označte, prosím, číslem od 1 do 5, jako ve škole (1=nejvíce, 5=nejméně).

10. Domníváte se, že handicapovaní lidé jsou v dnešní společnosti diskriminováni?

11. Myslíte si, že tito lidé byli v HISTORII diskriminováni?

12. Souhlasíte se začleňováním handicapovaných osob do společnosti (zaměstnání, kulturní akce, vzdělávání atd.)?

13. Vadilo by Vám pracovat spolu s těžce handicapovanou osobou?

14. Pracujete v sociální sféře (zdravotnictví, školství, sociální služby)

15. Co shledáváte jako největší problém při práci s handicapovanými lidmi?

16. Váš věk je:

17. Jste?

18. velikost Vašeho bydliště je:

19. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co si představujete pod pojmem "handicap"?

2. Domníváte se, že máte dostatek informací o handicapovaných?

3. Jak často se setkáváte s TĚŽCE handicapovanými lidmi (zrakově, sluchově, tělesně nebo mentálně)?

4. Setkání s těžce handicapovanou osobou je pro mě:

5. Kontakt s handicapovanými lidmi:

6. Máte zkušenosti s péčí o handicapovanou osobu?

7. Jaké postoje má společnost, podle Vás, k handicapovaným lidem?

8. Domníváte se, že úroveň poskytované péče handicapovaným je dostatečná?

9. Co si myslíte, že by přispělo ke zlepšení postojů k handicapovaným lidem? Označte, prosím, číslem od 1 do 5, jako ve škole (1=nejvíce, 5=nejméně).

10. Domníváte se, že handicapovaní lidé jsou v dnešní společnosti diskriminováni?

11. Myslíte si, že tito lidé byli v HISTORII diskriminováni?

12. Souhlasíte se začleňováním handicapovaných osob do společnosti (zaměstnání, kulturní akce, vzdělávání atd.)?

13. Vadilo by Vám pracovat spolu s těžce handicapovanou osobou?

14. Pracujete v sociální sféře (zdravotnictví, školství, sociální služby)

15. Co shledáváte jako největší problém při práci s handicapovanými lidmi?

16. Váš věk je:

17. Jste?

18. velikost Vašeho bydliště je:

19. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ambruzová, K.Postoj k handicapovaným (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://postoj-k-handicapovanym.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.