Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > POSTOJ VEŘEJNOSTI K MENŠINÁM

POSTOJ VEŘEJNOSTI K MENŠINÁM

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolína Šavatová
Šetření:18. 10. 2012 - 20. 10. 2012
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):25 / 24.8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je zaměřen na postoj většinové společnosti k menšinám, které žijí v naší společnosti. Při výběru menšin jsem vycházela ze všeobecně používaného sociálně-psychologického dělení menšin na tyto druhy: etnická menšina, národnostní menšina, náboženská menšina, jazyková menšina.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1173,33 %73,33 %  
muž426,67 %26,67 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 34 let1173,33 %73,33 %  
35 - 49 let426,67 %26,67 %  

Graf

3. Nejvyšší ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ (maturita)853,33 %53,33 %  
533,33 %33,33 %  
16,67 %6,67 %  
VOŠ16,67 %6,67 %  

Graf

4. Bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město (nad 3000 obyvatel)1066,67 %66,67 %  
vesnice (do 3000 obyvatel)533,33 %33,33 %  

Graf

5. Přátelíte se s někým, koho řadíme mezi uvedené menšiny (etnická, národnostní, náboženská, jazyková)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano746,67 %46,67 %  
ne, ale nebránil(a) bych se tomu640 %40 %  
ne a ani o to nestojím213,33 %13,33 %  

Graf

6. Hodnotíte neznámé jedince okolo sebe objektivně nebo často pouze na základě prvního dojmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř vždy objektivně, snažím se, aby první dojem nepřevládnul nad ostatními746,67 %46,67 %  
téměř vždy u mě převládne první dojem640 %40 %  
vždy objektivně, první dojem u mě nehraje žádnou roli16,67 %6,67 %  
nedokážu posoudit16,67 %6,67 %  

Graf

7. Jaký znak odlišnosti ve Vás vyvolává rozporuplné reakce a ovlivňuje Váš postoj k odlišným jedincům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná z možností853,33 %53,33 %  
náboženské vyznání426,67 %26,67 %  
barva pleti213,33 %13,33 %  
odlišnosti ve fyzickém vzhledu16,67 %6,67 %  

Graf

8. Jak se cítíte v přítomnosti osob, které jsou na první pohled něčím odlišní od běžné populace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím533,33 %33,33 %  
nejistě426,67 %26,67 %  
naprosto přirozeně426,67 %26,67 %  
je mi lhostejný213,33 %13,33 %  

Graf

9. Jaký je Váš osobní postoj k menšinám žijícím v naší společnosti, které se viditelně neliší od většinové společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální1066,67 %66,67 %  
spíše pozitivní320 %20 %  
rozhodně pozitivní213,33 %13,33 %  

Graf

10. Jaké postoje má, podle Vás, naše společnost k těmto menšinám (viz. předchozí otázka)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální853,33 %53,33 %  
spíše negativní533,33 %33,33 %  
spíše pozitivní16,67 %6,67 %  
rozhodně negativní16,67 %6,67 %  

Graf

11. Jaký je Váš osobní postoj k menšinám žijící v naší společnosti, které se od většinové společnosti vyznačují viditelnými fyzickými znaky (barva pleti apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální960 %60 %  
spíše negativní426,67 %26,67 %  
spíše pozitivní213,33 %13,33 %  

Graf

12. Jaké postoje má, podle Vás, naše společnost k těmto menšinám (viz. předchozí otázka)??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše negativní1280 %80 %  
neutrální213,33 %13,33 %  
rozhodně negativní16,67 %6,67 %  

Graf

13. Měníte své názory ne jedince patřící k odlišným menšinám při osobním kontatku s nimi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím975 %60 %  
ano, pozitivním směrem216,67 %13,33 %  
ano, negativním směrem18,33 %6,67 %  

Graf

14. Myslíte se, že měníte své názory na menšiny vlivem obrazu, který jim je přisuzován v médiích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne533,33 %33,33 %  
spíše ano426,67 %26,67 %  
nevím320 %20 %  
rozhodně ne320 %20 %  

Graf

15. Jak byste charakterizovali své politické postoje? (1 - krajně levicové; 5 - krajně pravicové)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3640 %40 %  
4426,67 %26,67 %  
2320 %20 %  
516,67 %6,67 %  
116,67 %6,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.08
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.58
Směrodatná odchylka:0.76
Medián:3
Modus:3

Graf

16. Souhlasíte se zákazem činnosti extrémních politických stran? (př. Dělnická strana sociální spravedlnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano426,67 %26,67 %  
spíše ne426,67 %26,67 %  
rozhodně ne320 %20 %  
rozhodně ano213,33 %13,33 %  
nevím213,33 %13,33 %  

Graf

17. Vnímáte českou společnost jako tolerantní vůči menšinám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne746,67 %46,67 %  
nevím426,67 %26,67 %  
spíše ano320 %20 %  
rozhodně ano16,67 %6,67 %  

Graf

18. Jaké sociální menšině byste byl/a ochotna pomoc v nouzi darem či penězi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím853,33 %53,33 %  
kterékoliv320 %20 %  
žádné320 %20 %  
pouze menšině, které se nevyznačuje viditelnými fyzickými znaky16,67 %6,67 %  

Graf

19. Domníváte se, že jsou menšiny jako takové v naší společnosti diskriminovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne853,33 %53,33 %  
spíše ano426,67 %26,67 %  
nevím213,33 %13,33 %  
rozhodně ne16,67 %6,67 %  

Graf

20. Souhlasíte s názorem, že jsou Romové v naší společnosti diskriminováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne960 %60 %  
spíše ano213,33 %13,33 %  
spíše ne213,33 %13,33 %  
rozhodně ano16,67 %6,67 %  
nevím16,67 %6,67 %  

Graf

21. Byl(a) jste Vy osobně svědkem diskriminace menšin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1066,67 %66,67 %  
ano320 %20 %  
nevím213,33 %13,33 %  

Graf

22. Souhlasil(a) byste se stavbou budovy (ubytovna atd.) v blízkosti Vašeho bydliště, kde by scházeli příslušníci menšin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne746,67 %46,67 %  
ano320 %20 %  
ano, ale pouze pro jedince, kteří se příliš neliší od většinové společnosti (vhledem, jazykem, kulturou)320 %20 %  
nevím213,33 %13,33 %  

Graf

23. Považujete za vhodné integrovat menšiny do společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano746,67 %46,67 %  
nevím320 %20 %  
ne320 %20 %  
ano, ale pouze pro jedince, kteří se příliš neliší od většinové společnosti (vhledem, jazykem, kulturou)213,33 %13,33 %  

Graf

24. Domníváte se, že pro integraci menšin do společnosti je důležité, aby se naučili český jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano746,67 %46,67 %  
spíše ano533,33 %33,33 %  
spíše ne213,33 %13,33 %  
nevím16,67 %6,67 %  

Graf

25. Která menšina Vás jako první napadne při vyslovení pojmu „menšina“? (ve smyslu etnická, národností, náboženská a jazyková)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
romové426,67 %26,67 %  
vietnamci320 %20 %  
romská213,33 %13,33 %  
Romové.16,67 %6,67 %  
cikáni16,67 %6,67 %  
Romové, jak jinak :D16,67 %6,67 %  
narodnostní16,67 %6,67 %  
romove, homosexualove16,67 %6,67 %  
černoši16,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (80,4 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šavatová, K.POSTOJ VEŘEJNOSTI K MENŠINÁM (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://postoj-k-mensinam.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.