Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj k práci v Domově pro seniory

Postoj k práci v Domově pro seniory

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Kostelňáková
Šetření:19. 01. 2012 - 19. 01. 2012
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

dovoluji si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit Vaše  názory a postoj k práci v Domově pro seniory.

 

Předem děkuji za Vaše upřímné odpovědi

Šárka Kostelňáková

Odpovědi respondentů

1. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46 - 58 let1266,67 %66,67 %  
31 - 45 let422,22 %22,22 %  
20 - 30 let211,11 %11,11 %  

Graf

2. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SZŠ s maturitou1161,11 %61,11 %  
Specializační vzdělání527,78 %27,78 %  
Bc.211,11 %11,11 %  

Graf

3. Jak dlouho pracujete v DS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9 a více let1161,11 %61,11 %  
0 - 3 roky422,22 %22,22 %  
4 - 8 let316,67 %16,67 %  

Graf

4. Proč jste si zvolila práci v DS? ( V případě, že jste zvolila odpověď "Jiná možnost", uveďte prosím jaká.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatné podmínky v dřívějším zaměstnábí738,89 %38,89 %  
Líbí se mi práce se seniory633,33 %33,33 %  
Jiná možnost211,11 %11,11 %  
Potřeba změny211,11 %11,11 %  
Nedostatek jiných pracovních příležitostí15,56 %5,56 %  

Graf

5. Přínáší Vám Vaše práce vždy uspokojení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou jsem spokojená1372,22 %72,22 %  
Ano, práce mě plně uspokojuje211,11 %11,11 %  
Ne, měla jsem jiné představy211,11 %11,11 %  
Většinou jsem nespokojená15,56 %5,56 %  

Graf

6. Uvažujete o změně zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1161,11 %61,11 %  
ano422,22 %22,22 %  
nevím316,67 %16,67 %  

Graf

7. Práce se seniory ej podle Vašeho názoru více fyzicky nebo psychicky náročná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychicky1477,78 %77,78 %  
Fyzicky316,67 %16,67 %  
Nepociťuji žádnou zátěž15,56 %5,56 %  

Graf

8. Co považuje při Vaší práci jao nejvíce zatěžující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Administrativní činnost738,89 %38,89 %  
Jednání s klienty a rodinnými příslušníky422,22 %22,22 %  
Práce s uživateli trpícími demencí211,11 %11,11 %  
Směnnost a nedostatek volna211,11 %11,11 %  
Zodpovědnost a nutnost rychlého rozhodování15,56 %5,56 %  
Péče o umírající15,56 %5,56 %  
Fyzická námaha15,56 %5,56 %  

Graf

9. Máte pocit osobního úspěchu v práci, kterou děláte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1161,11 %61,11 %  
nevím527,78 %27,78 %  
ne211,11 %11,11 %  

Graf

10. Jak hodnotíte svou odbornou úroveň?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborná950 %50 %  
průměrná950 %50 %  

Graf

11. Jaká je podle Vašeho názoru úroveň ošetřovatelské péče poskytovaná v našem DS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Péče je na velmi vysoké úrovni1688,89 %88,89 %  
Poskytovaná péče je na průměrné úrovni15,56 %5,56 %  
Měla by se podle mě zlepšit15,56 %5,56 %  

Graf

12. Odpovídá poskytovaná ošetřovatelská péče v našem DS současným normám a požadavkům na kvalitu moderního ošetřovatelství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1688,89 %88,89 %  
Částečně15,56 %5,56 %  
Ne15,56 %5,56 %  

Graf

13. Je ošetřovatelská péče poskytovaná klientům DS v souladu s principy ošetřovatelského procesu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18100 %100 %  

Graf

14. Máte dostatek znalostí a informací pro zavádění nových metod a postupů ve zdravotní a ošetřovatelské péči o klienty DS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1477,78 %77,78 %  
Částečně422,22 %22,22 %  

Graf

15. Zhodnoťte svůj zájem o rozšiřování odborných znalostí a celkovou informovanost v oboru, sledování novinek v ošetřovatelství

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informace nevyhledávám, stačí mi vzdělávání v rámci povinných seminářů.1055,56 %55,56 %  
Mám enormní zájem o novinky z oboru.844,44 %44,44 %  

Graf

16. Je podle Vás ošetřovatelská péče poskytovaná v DS srovnatelná s péčí v nemocničních zařízeních? (porovnejte např. s Vaším bývalým pracovištěm)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Péče v DS je na vyšší úrovni844,44 %44,44 %  
Ano, je určitě srovnatelná738,89 %38,89 %  
V nemocnicích jsou lepší podmínky a vybavení316,67 %16,67 %  

Graf

17. Jaké je podle Vás mínění ostatních zdravotníků o sestrách v DS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bývají často podceňovány1477,78 %77,78 %  
Myslím, že dobré316,67 %16,67 %  
Nemohu posoudit15,56 %5,56 %  

Graf

18. Setkaly jste se někdy ze strany zdravotníků z nemocničních zařízení s nedůvěrou, osočováním nebo nemístnými poznámkami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výjímečně1055,56 %55,56 %  
Ne, nikdy422,22 %22,22 %  
Ano, částečně422,22 %22,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kostelňáková, B.Postoj k práci v Domově pro seniory (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://postoj-k-praci-v-domove-pro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.