Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj k přírodnímu prostředí a skládkám odpadu

Postoj k přírodnímu prostředí a skládkám odpadu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslav Šafra
Šetření:14. 03. 2010 - 21. 03. 2010
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

     Dobrý den, v současnosti studuji na České zemědělské univerzitě, fakultě Provozně ekonomické studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Součástí mé diplomové práce je také tento dotazník, který se vám "dostává do rukou".

     Prosím Vás o zodpovězení několika následujících otázek, které, jak pevně doufám, vám nezaberou mnoho času a pomohou vyjasnit, jakým způsobem vnímají lidé ochranu přírody a případnou blízkost skládky komunálního odpadu.

     Rozhodně neexistují dobré či špatné odpovědi, ale pouze Váš názor, který je pro mne důležitý. Tento dotazník je čistě dobrovolný a naprosto anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Ekonomická prosperita je důležitější než životní prostředí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1238,71 %38,71 %  
nesouhlasím1135,48 %35,48 %  
nevím39,68 %9,68 %  
spíše souhlasím39,68 %9,68 %  
souhlasím26,45 %6,45 %  

Graf

2. Zdravé životní prostředí je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité2374,19 %74,19 %  
důležité825,81 %25,81 %  

Graf

3. Chránit přírodu je

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povinností všech lidí2993,55 %93,55 %  
povinností státních orgánů1238,71 %38,71 %  
povinností především těch, kteří ji ohrožují412,9 %12,9 %  

Graf

4. Mezi největší problémy lidstva patří

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znečišťování životního prostředí2374,19 %74,19 %  
kácení deštných pralesů2064,52 %64,52 %  
znečištění a drancování oceánů1858,06 %58,06 %  
nedostatek vody1445,16 %45,16 %  
likvidace odpadů1341,94 %41,94 %  
chudoba1135,48 %35,48 %  
globální oteplování1135,48 %35,48 %  
hospodářská recese39,68 %9,68 %  

Graf

5. Vyjádřete svůj postoj ke skládkám komunálního odpadu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou nepříjemné, ale chápu, že se odpad musí někam ukládat2270,97 %70,97 %  
skládky mi vadí722,58 %22,58 %  
určitě by to šlo i jinak13,23 %3,23 %  
nic13,23 %3,23 %  

Graf

6. Myslíte, že skládka komunálního odpadu představuje nějaké nebezpečí pro životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1754,84 %54,84 %  
ne, skládky musí být dobře zabezpečeny1238,71 %38,71 %  
nevím o žádných nebezpečích26,45 %6,45 %  

Graf

7. Myslíte si, že skládka, pokud je provozována v katastru obce, přináší obci a jejím občanům prospěch či výhody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1341,94 %41,94 %  
ano1135,48 %35,48 %  
ne722,58 %22,58 %  

Graf

8. Třídění odpadu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je důležité pro ochranu životního prostředí2374,19 %74,19 %  
bylo by prospěšné, pokud by vytříděný odpad neskončil na „jedné hromadě“1445,16 %45,16 %  
je mi to jedno13,23 %3,23 %  

Graf

9. V naší domácnosti odpad

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídíme2890,32 %90,32 %  
netřídíme - je to zbytečné39,68 %9,68 %  

Graf

10. Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad hodnotím jako

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhovující jak z hlediska kapacity, tak i dostupnosti1238,71 %38,71 %  
nevyhovující z hlediska kapacity (kontejnery jsou často přeplněné)1238,71 %38,71 %  
nevyhovující z hlediska dostupnosti (velká vzdálenost, apod.)516,13 %16,13 %  
nedostatečné26,45 %6,45 %  

Graf

11. Myslíte, že prostředky, které obec získává z provozu skládky jsou přiměřené možným rizikům či zatížení životního prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1754,84 %54,84 %  
ano825,81 %25,81 %  
ne619,35 %19,35 %  

Graf

12. V blizkosti mé obce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se nachází skládka komunálního odpadu1135,48 %35,48 %  
se nic takového nenachází929,03 %29,03 %  
se nachází třídírna či spalovna komunálního odpadu619,35 %19,35 %  
nevím, nestarám se o to516,13 %16,13 %  

Graf

13. Jste spokojen/a se životem v obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1961,29 %61,29 %  
spíše ne722,58 %22,58 %  
rozhodně ano516,13 %16,13 %  

Graf

14. Jak jste v obci spokojen/a?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
s kvalitou životního prostředí0.3231.767
s dopravní obslužností0.6771.638
s bezpečností silničního provozu0.5160.701
s možnostmi sportovního vyžití0.4841.217
s možnostmi kulturního vyžití0.5481.99
s bytovou situací0.2581.804
s dostupností lékařského ošetření0.9031.12
s pracovními příležitostmi-0.2261.852

Graf

15. Co pokládáte za nejdůležitější pro další rozvoj své obce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní příležitosti1754,84 %54,84 %  
větší angažovanost občanů ve věcech veřejných1754,84 %54,84 %  
zlepšení životního prostředí1651,61 %51,61 %  
zlepšení kulturního vyžití929,03 %29,03 %  
zlepšení dopravní obslužnosti516,13 %16,13 %  
zlepšení sportovního vyžití516,13 %16,13 %  
zřízení mateřské školy412,9 %12,9 %  
vybudování veřejné kanalizační sítě412,9 %12,9 %  
vybudování veřejného vodovodu39,68 %9,68 %  
zlepšení dostupnosti vzdělání26,45 %6,45 %  
zřízení základní školy13,23 %3,23 %  

Graf

16. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1963,33 %61,29 %  
muž1136,67 %35,48 %  

Graf

17. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let2066,67 %64,52 %  
31 - 45 let620 %19,35 %  
méně než 18 let310 %9,68 %  
46 - 60 let13,33 %3,23 %  

Graf

18. Bydlím v obci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 000 obyvatel1032,26 %32,26 %  
501 - 1000 obyvatel412,9 %12,9 %  
3001 - 10 000 obyvatel39,68 %9,68 %  
1001 - 2000 obyvatel39,68 %9,68 %  
10 001 - 50 000 obyvatel39,68 %9,68 %  
50 001 - 100 000 obyvatel39,68 %9,68 %  
2001 - 3000 obyvatel39,68 %9,68 %  
201 - 500 obyvatel13,23 %3,23 %  
do 200 obyvatel13,23 %3,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šafra, M.Postoj k přírodnímu prostředí a skládkám odpadu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://postoj-k-prirodnimu-prostredi-a-skladkam-odpadu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.