Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj k přírodnímu prostředí a skládkám odpadu

Postoj k přírodnímu prostředí a skládkám odpadu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslav Šafra
Šetření:14. 03. 2010 - 21. 03. 2010
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

     Dobrý den, v současnosti studuji na České zemědělské univerzitě, fakultě Provozně ekonomické studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Součástí mé diplomové práce je také tento dotazník, který se vám "dostává do rukou".

     Prosím Vás o zodpovězení několika následujících otázek, které, jak pevně doufám, vám nezaberou mnoho času a pomohou vyjasnit, jakým způsobem vnímají lidé ochranu přírody a případnou blízkost skládky komunálního odpadu.

     Rozhodně neexistují dobré či špatné odpovědi, ale pouze Váš názor, který je pro mne důležitý. Tento dotazník je čistě dobrovolný a naprosto anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Ekonomická prosperita je důležitější než životní prostředí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1238,71 %38,71 %  
nesouhlasím1135,48 %35,48 %  
nevím39,68 %9,68 %  
spíše souhlasím39,68 %9,68 %  
souhlasím26,45 %6,45 %  

Graf

2. Zdravé životní prostředí je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité2374,19 %74,19 %  
důležité825,81 %25,81 %  

Graf

3. Chránit přírodu je

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povinností všech lidí2993,55 %93,55 %  
povinností státních orgánů1238,71 %38,71 %  
povinností především těch, kteří ji ohrožují412,9 %12,9 %  

Graf

4. Mezi největší problémy lidstva patří

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znečišťování životního prostředí2374,19 %74,19 %  
kácení deštných pralesů2064,52 %64,52 %  
znečištění a drancování oceánů1858,06 %58,06 %  
nedostatek vody1445,16 %45,16 %  
likvidace odpadů1341,94 %41,94 %  
chudoba1135,48 %35,48 %  
globální oteplování1135,48 %35,48 %  
hospodářská recese39,68 %9,68 %  

Graf

5. Vyjádřete svůj postoj ke skládkám komunálního odpadu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou nepříjemné, ale chápu, že se odpad musí někam ukládat2270,97 %70,97 %  
skládky mi vadí722,58 %22,58 %  
určitě by to šlo i jinak13,23 %3,23 %  
nic13,23 %3,23 %  

Graf

6. Myslíte, že skládka komunálního odpadu představuje nějaké nebezpečí pro životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1754,84 %54,84 %  
ne, skládky musí být dobře zabezpečeny1238,71 %38,71 %  
nevím o žádných nebezpečích26,45 %6,45 %  

Graf

7. Myslíte si, že skládka, pokud je provozována v katastru obce, přináší obci a jejím občanům prospěch či výhody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1341,94 %41,94 %  
ano1135,48 %35,48 %  
ne722,58 %22,58 %  

Graf

8. Třídění odpadu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je důležité pro ochranu životního prostředí2374,19 %74,19 %  
bylo by prospěšné, pokud by vytříděný odpad neskončil na „jedné hromadě“1445,16 %45,16 %  
je mi to jedno13,23 %3,23 %  

Graf

9. V naší domácnosti odpad

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídíme2890,32 %90,32 %  
netřídíme - je to zbytečné39,68 %9,68 %  

Graf

10. Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad hodnotím jako

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhovující jak z hlediska kapacity, tak i dostupnosti1238,71 %38,71 %  
nevyhovující z hlediska kapacity (kontejnery jsou často přeplněné)1238,71 %38,71 %  
nevyhovující z hlediska dostupnosti (velká vzdálenost, apod.)516,13 %16,13 %  
nedostatečné26,45 %6,45 %  

Graf

11. Myslíte, že prostředky, které obec získává z provozu skládky jsou přiměřené možným rizikům či zatížení životního prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1754,84 %54,84 %  
ano825,81 %25,81 %  
ne619,35 %19,35 %  

Graf

12. V blizkosti mé obce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se nachází skládka komunálního odpadu1135,48 %35,48 %  
se nic takového nenachází929,03 %29,03 %  
se nachází třídírna či spalovna komunálního odpadu619,35 %19,35 %  
nevím, nestarám se o to516,13 %16,13 %  

Graf

13. Jste spokojen/a se životem v obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1961,29 %61,29 %  
spíše ne722,58 %22,58 %  
rozhodně ano516,13 %16,13 %  

Graf

14. Jak jste v obci spokojen/a?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
s kvalitou životního prostředí0.3231.767
s dopravní obslužností0.6771.638
s bezpečností silničního provozu0.5160.701
s možnostmi sportovního vyžití0.4841.217
s možnostmi kulturního vyžití0.5481.99
s bytovou situací0.2581.804
s dostupností lékařského ošetření0.9031.12
s pracovními příležitostmi-0.2261.852

Graf

15. Co pokládáte za nejdůležitější pro další rozvoj své obce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní příležitosti1754,84 %54,84 %  
větší angažovanost občanů ve věcech veřejných1754,84 %54,84 %  
zlepšení životního prostředí1651,61 %51,61 %  
zlepšení kulturního vyžití929,03 %29,03 %  
zlepšení dopravní obslužnosti516,13 %16,13 %  
zlepšení sportovního vyžití516,13 %16,13 %  
zřízení mateřské školy412,9 %12,9 %  
vybudování veřejné kanalizační sítě412,9 %12,9 %  
vybudování veřejného vodovodu39,68 %9,68 %  
zlepšení dostupnosti vzdělání26,45 %6,45 %  
zřízení základní školy13,23 %3,23 %  

Graf

16. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1963,33 %61,29 %  
muž1136,67 %35,48 %  

Graf

17. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let2066,67 %64,52 %  
31 - 45 let620 %19,35 %  
méně než 18 let310 %9,68 %  
46 - 60 let13,33 %3,23 %  

Graf

18. Bydlím v obci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 000 obyvatel1032,26 %32,26 %  
501 - 1000 obyvatel412,9 %12,9 %  
3001 - 10 000 obyvatel39,68 %9,68 %  
1001 - 2000 obyvatel39,68 %9,68 %  
10 001 - 50 000 obyvatel39,68 %9,68 %  
50 001 - 100 000 obyvatel39,68 %9,68 %  
2001 - 3000 obyvatel39,68 %9,68 %  
201 - 500 obyvatel13,23 %3,23 %  
do 200 obyvatel13,23 %3,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Šafra, M.Postoj k přírodnímu prostředí a skládkám odpadu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://postoj-k-prirodnimu-prostredi-a-skladkam-odpadu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.