Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj k problematice eutanazie

Postoj k problematice eutanazie

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milcová Hana
Šetření:02. 11. 2009 - 16. 11. 2009
Počet respondentů:137
Počet otázek (max/průměr):12 / 12.18
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tímto Vás žádám o vyplnění dotazníku, pomocí kterého bych chtěla zjistit názor na jedno z kontroverzních témat dnešní společnosti. Dotazník je zcela anonymní a obsahuje celkem dvanáct jednoduchých otázek, u kterých Vás poprosím zaškrtnout vždy jen jednu odpověď. Na začátku navíc poprosím o vyplnění věku a pohlaví. Předem Vám děkuji za trpělivost a Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
223021,58 %21,9 %  
231913,67 %13,87 %  
211712,23 %12,41 %  
201410,07 %10,22 %  
19107,19 %7,3 %  
2485,76 %5,84 %  
1875,04 %5,11 %  
1775,04 %5,11 %  
2553,6 %3,65 %  
2642,88 %2,92 %  
ostatní odpovědi 33
32
38
42
58
54
59
61
36
29
35
46
28
37
1812,95 %13,14 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.77
Minimum:17
Maximum:38
Variační rozpětí:21
Rozptyl:16.94
Směrodatná odchylka:4.12
Medián:22
Modus:22

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10273,38 %74,45 %  
muž3625,9 %26,28 %  
Š¾ena10,72 %0,73 %  

Graf

3. Sledujete dění okolo eutanázie, čtete odborné články či literaturu o tomto tématu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale čtu jen neodborné články, které jsou v médiích8561,15 %62,04 %  
ano, zajímají mě odborné informace2417,27 %17,52 %  
ne, toto téma mě nezajímá2014,39 %14,6 %  
nevím107,19 %7,3 %  

Graf

4. Dokážete uvést alespoň jeden stát, ve kterém je eutanázie legalizována? Pokud ano, napište.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5237,41 %37,96 %  
Švýcarsko3021,58 %21,9 %  
Holandsko96,47 %6,57 %  
Nizozemsko64,32 %4,38 %  
Belgie64,32 %4,38 %  
Nizozemí53,6 %3,65 %  
USA32,16 %2,19 %  
Svycarsko32,16 %2,19 %  
Holandsko, Švýcarsko21,44 %1,46 %  
svýcarsko, myslím...10,72 %0,73 %  
USA, Nizozemí10,72 %0,73 %  
myslim Australie ci Rakousko.. nejsem si jista10,72 %0,73 %  
Švédsko10,72 %0,73 %  
Belgie, Švýcarsko10,72 %0,73 %  
asistovaná vo Švajčiarksu10,72 %0,73 %  
SUI10,72 %0,73 %  
hmmm, Belgie?10,72 %0,73 %  
Lucembursko10,72 %0,73 %  
Holandsko, Svycarsko10,72 %0,73 %  
Nizozemí, Belgie10,72 %0,73 %  
Holland10,72 %0,73 %  
Itálie, Švýcarsko10,72 %0,73 %  
Nizozemí, Švýcarsko10,72 %0,73 %  
Belgicko,Holandsko10,72 %0,73 %  
Kolumbie10,72 %0,73 %  
CH10,72 %0,73 %  
Rakousko10,72 %0,73 %  
Holandsko nebo tam nekde10,72 %0,73 %  
Švýcarsko tuším10,72 %0,73 %  
holandsko, švýcarsko, některé státy USA10,72 %0,73 %  
Francie10,72 %0,73 %  
holancko10,72 %0,73 %  

Graf

5. Co se Vám vybaví, když slyšíte slovo eutanázie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konec utrpení11784,17 %85,4 %  
strach ze zneužití1812,95 %13,14 %  
nevím21,44 %1,46 %  
vražda21,44 %1,46 %  

Graf

6. Myslíte, že má člověk právo rozhodovat o své smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12489,21 %90,51 %  
nevím, nedokážu odpovědět107,19 %7,3 %  
ne53,6 %3,65 %  

Graf

7. Souhlasíte s legalizací eutanázie v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jen v případě, že legalizace bude řádně právně ošetřena10877,7 %78,83 %  
ano1712,23 %12,41 %  
ne96,47 %6,57 %  
nevím42,88 %2,92 %  
ano, ale jen v pŠ™ípadě, Š¾e legalizace bude Š™ádně právně oŠ¡etŠ™ena10,72 %0,73 %  

Graf

8. Báli byste se zneužívání eutanázie při její případné legalizaci v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, za předpokladu dokonalého právního ošetření6345,32 %45,99 %  
spíše ano4431,65 %32,12 %  
ano2820,14 %20,44 %  
ne42,88 %2,92 %  

Graf

9. Je podle vás eutanázie lepší volba než dlouhodobá hospicová péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, eutanazie je lepší volba7755,4 %56,2 %  
nevím, nedokážu odpovědět4935,25 %35,77 %  
ne, péče v hospicu je kvalitní a tudíž je to lepší varianta pro smrtelně nemocné128,63 %8,76 %  
nevím, nedokኾu odpovědět10,72 %0,73 %  

Graf

10. Kdyby Váš blízký trpěl neutišitelnou bolestí z důvodu nevyléčitelné nemoci, uvažovali byste o možnosti eutanázie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6748,2 %48,91 %  
nevím, jak bych se v takové situaci měl/a zachovat6446,04 %46,72 %  
ne, v žádném případě85,76 %5,84 %  

Graf

11. Kdyby Vaše blízká osoba s nevyléčitelnou nemocí požádala o provedení eutanázie, byli byste ochotni jeho rozhodnutí respektovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, je to jeho život8359,71 %60,58 %  
nevím, jak bych se k jeho rozhodnutí postavil/a4431,65 %32,12 %  
ne, snažil/a bych se mu rozhodnutí rozmluvit128,63 %8,76 %  

Graf

12. V Hippokratově přísaze, kterou skládají lékaři, se praví: „Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal a nikomu také nebudu radit (jak zemřít).“ Myslíte, ze je tato přísaha v souladu s eutanázií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, určitě tato přísaha odporuje eutanazii9769,78 %70,8 %  
nevím, nedokážu toto zhodnotit2920,86 %21,17 %  
ano, je to v souladu128,63 %8,76 %  
ne, určitě tato pŠ™ísaha odporuje eutanazii10,72 %0,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Sledujete dění okolo eutanázie, čtete odborné články či literaturu o tomto tématu?

4. Dokážete uvést alespoň jeden stát, ve kterém je eutanázie legalizována? Pokud ano, napište.

5. Co se Vám vybaví, když slyšíte slovo eutanázie?

6. Myslíte, že má člověk právo rozhodovat o své smrti?

7. Souhlasíte s legalizací eutanázie v ČR?

8. Báli byste se zneužívání eutanázie při její případné legalizaci v ČR?

9. Je podle vás eutanázie lepší volba než dlouhodobá hospicová péče?

10. Kdyby Váš blízký trpěl neutišitelnou bolestí z důvodu nevyléčitelné nemoci, uvažovali byste o možnosti eutanázie?

11. Kdyby Vaše blízká osoba s nevyléčitelnou nemocí požádala o provedení eutanázie, byli byste ochotni jeho rozhodnutí respektovat?

12. V Hippokratově přísaze, kterou skládají lékaři, se praví: „Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal a nikomu také nebudu radit (jak zemřít).“ Myslíte, ze je tato přísaha v souladu s eutanázií?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Sledujete dění okolo eutanázie, čtete odborné články či literaturu o tomto tématu?

4. Dokážete uvést alespoň jeden stát, ve kterém je eutanázie legalizována? Pokud ano, napište.

5. Co se Vám vybaví, když slyšíte slovo eutanázie?

6. Myslíte, že má člověk právo rozhodovat o své smrti?

7. Souhlasíte s legalizací eutanázie v ČR?

8. Báli byste se zneužívání eutanázie při její případné legalizaci v ČR?

9. Je podle vás eutanázie lepší volba než dlouhodobá hospicová péče?

10. Kdyby Váš blízký trpěl neutišitelnou bolestí z důvodu nevyléčitelné nemoci, uvažovali byste o možnosti eutanázie?

11. Kdyby Vaše blízká osoba s nevyléčitelnou nemocí požádala o provedení eutanázie, byli byste ochotni jeho rozhodnutí respektovat?

12. V Hippokratově přísaze, kterou skládají lékaři, se praví: „Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal a nikomu také nebudu radit (jak zemřít).“ Myslíte, ze je tato přísaha v souladu s eutanázií?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hana, M.Postoj k problematice eutanazie (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://postoj-k-problematice-eutanazie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.