Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj k různým věkovým skupinám

Postoj k různým věkovým skupinám

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Čermáková
Šetření:14. 12. 2011 - 21. 12. 2011
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych požádala studenty jakéhokoli studia o spolupráci při vyplňování tohoto dotazníku zaměřeného na Váš postoj k věkovým kategoriím DÍTĚ (do 14 let), MLADÝ ČLOVĚK (15-49 let), STARÝ ČLOVĚK (50+ let) a (tedy jak vidíte sami sebe). Uvádějte, prosím, u každého z adjektiv Váš osobní názor. 

Velice děkuji za spolupráci

Iveta Čermáková

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Pokyny pro vyplnění dotazníku:

 • Pokud nejste student, nevyplňujte, prosím, tento dotazník.
 • Na škále čísel 1-7 ozančte k jakému adjektivu se více přikláníte.
  • Např. pokud u dvojice adjektiv krásný 1-2-3-4-5-6-7 ošklivý zvolíte číslo 2, je pro Vás daný pojem spíše krásný, pokud zvolíte číslo 7 je pro Vás daný pojem rozhodně ošklivý.
 • Pro vyplnění dotazníku neexistuje žádná správná ani špatná odpověď, jde pouze o Váš osobní názor.

Odpovědi respondentů

1. Jak hodnotíte pojem DÍTĚ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
ojedinělý vs. častý1-2-3-4-5-6-75.1432.587
trestuhodný vs. chvályhodný1-2-3-4-5-6-75.1071.489
líný vs. pracovitý1-2-3-4-5-6-73.9641.677
neužitečný vs. užitečný1-2-3-4-5-6-74.8392.135
nemocný vs. zdravý1-2-3-4-5-6-74.6962.461
špatný vs. dobrý1-2-3-4-5-6-75.6071.596
cenný vs. bezcenný1-2-3-4-5-6-72.1612.099
chytrý vs. hloupý1-2-3-4-5-6-73.2141.99
aktivní vs. pasivní1-2-3-4-5-6-72.1431.372
smutný vs. veselý1-2-3-4-5-6-75.7141.276
autoritářský vs. přizpůsobivý1-2-3-4-5-6-74.751.973
mocný vs. bezmocný1-2-3-4-5-6-74.9822.125

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

2. Jak hodnotíte pojem MLADÝ ČLOVĚK?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
ojedinělý vs. častý1-2-3-4-5-6-75.1072.131
trestuhodný vs. chvályhodný1-2-3-4-5-6-74.6611.296
líný vs. pracovitý1-2-3-4-5-6-73.9821.803
neužitečný vs. užitečný1-2-3-4-5-6-75.1961.372
nemocný vs. zdravý1-2-3-4-5-6-75.251.438
špatný vs. dobrý1-2-3-4-5-6-74.8571.515
cenný vs. bezcenný1-2-3-4-5-6-72.8751.895
chytrý vs. hloupý1-2-3-4-5-6-73.1251.395
aktivní vs. pasivní1-2-3-4-5-6-72.8751.395
smutný vs. veselý1-2-3-4-5-6-74.6791.361
autoritářský vs. přizpůsobivý1-2-3-4-5-6-73.8571.48
mocný vs. bezmocný1-2-3-4-5-6-73.3751.734

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

3. Jak hodnotíte pojem STARÝ ČLOVĚK?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
ojedinělý vs. častý1-2-3-4-5-6-75.1072.167
trestuhodný vs. chvályhodný1-2-3-4-5-6-74.5181.5
líný vs. pracovitý1-2-3-4-5-6-74.51.607
neužitečný vs. užitečný1-2-3-4-5-6-74.0181.696
nemocný vs. zdravý1-2-3-4-5-6-72.6071.274
špatný vs. dobrý1-2-3-4-5-6-74.6432.194
cenný vs. bezcenný1-2-3-4-5-6-73.2861.954
chytrý vs. hloupý1-2-3-4-5-6-72.9291.459
aktivní vs. pasivní1-2-3-4-5-6-74.6611.653
smutný vs. veselý1-2-3-4-5-6-73.4641.284
autoritářský vs. přizpůsobivý1-2-3-4-5-6-73.8751.788
mocný vs. bezmocný1-2-3-4-5-6-74.7141.561

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

4. Jak hodnotíte pojem JÁ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
ojedinělý vs. častý1-2-3-4-5-6-73.6254.056
trestuhodný vs. chvályhodný1-2-3-4-5-6-74.7141.561
líný vs. pracovitý1-2-3-4-5-6-74.4462.176
neužitečný vs. užitečný1-2-3-4-5-6-74.9111.438
nemocný vs. zdravý1-2-3-4-5-6-75.2142.026
špatný vs. dobrý1-2-3-4-5-6-75.1611.671
cenný vs. bezcenný1-2-3-4-5-6-73.0181.839
chytrý vs. hloupý1-2-3-4-5-6-72.6071.131
aktivní vs. pasivní1-2-3-4-5-6-72.9822.018
smutný vs. veselý1-2-3-4-5-6-74.5711.281
autoritářský vs. přizpůsobivý1-2-3-4-5-6-74.3571.872
mocný vs. bezmocný1-2-3-4-5-6-73.7861.061

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

5. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4275 %75 %  
Muž1425 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jak hodnotíte pojem DÍTĚ?

 • odpověď cenný [1-2-3-4-5-6-7] bezcenný: 1:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi špatný [1-2-3-4-5-6-7] dobrý: 7 na otázku 1. Jak hodnotíte pojem DÍTĚ?

2. Jak hodnotíte pojem MLADÝ ČLOVĚK?

 • odpověď trestuhodný [1-2-3-4-5-6-7] chvályhodný: 4:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi autoritářský [1-2-3-4-5-6-7] přizpůsobivý: 5 na otázku 4. Jak hodnotíte pojem JÁ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak hodnotíte pojem DÍTĚ?

2. Jak hodnotíte pojem MLADÝ ČLOVĚK?

3. Jak hodnotíte pojem STARÝ ČLOVĚK?

4. Jak hodnotíte pojem JÁ?

5. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak hodnotíte pojem DÍTĚ?

2. Jak hodnotíte pojem MLADÝ ČLOVĚK?

3. Jak hodnotíte pojem STARÝ ČLOVĚK?

4. Jak hodnotíte pojem JÁ?

5. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čermáková, I.Postoj k různým věkovým skupinám (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://postoj-k-ruznym-vekovym-skup.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.