Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj k sociálnímu poradenství

Postoj k sociálnímu poradenství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dagmar Bezděková
Šetření:12. 04. 2011 - 17. 04. 2011
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):24 / 19.78
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, pane,
jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia programu Specializace v pedagogice v oboru Sociální pedagogika Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který mi pomůže při zpracování praktické části mé diplomové práce.
Vyplnění dotazníků Vám nezabere více jak 10 minut Vašeho času.
Předem děkuji za vyplnění dotazníku. Výsledky výzkumu budou veřejně přístupné.
 

Odpovědi respondentů

1. Víte co je odborné sociální poradenství (které poskytují např. občanské poradny, manželské a rodinné poradny, telefonní linky krizové pomoci aj.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nevímotázka č. 21, spíše neotázka č. 21, spíše anootázka č. 2, vímotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1055,56 %55,56 %  
vím422,22 %22,22 %  
ano316,67 %16,67 %  
nevím15,56 %5,56 %  

Graf

2. Jaký zaujímáte postoj k odbornému sociálnímu poradenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivní750 %38,89 %  
pozitivní535,71 %27,78 %  
spíše negativní214,29 %11,11 %  

Graf

3. Zastáváte názor, že odborné sociální poradenství je pro společnost potřebné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano642,86 %33,33 %  
určitě ano535,71 %27,78 %  
spíše ne321,43 %16,67 %  

Graf

4. Máte nějaké osobní zkušenosti s odborným sociálním poradenstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne857,14 %44,44 %  
spíše ne535,71 %27,78 %  
určitě ano17,14 %5,56 %  

Graf

5. Víte jaké služby odborné sociální poradenství nabízí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano964,29 %50 %  
spíše ne428,57 %22,22 %  
určitě ne17,14 %5,56 %  

Graf

6. Domníváte se, že člověk který má nějaký problém by měl využít služeb odborného sociálního poradenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1178,57 %61,11 %  
určitě ano214,29 %11,11 %  
spíše ne17,14 %5,56 %  

Graf

7. Kdybyste měl-a nějaký problém vyhledala byste služby odborného sociálního poradenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano750 %38,89 %  
určitě ne321,43 %16,67 %  
spíše ne321,43 %16,67 %  
určitě ano17,14 %5,56 %  

Graf

8. Domníváte se, že vyhledání služeb odborného sociálního poradenství vám pomůže s řešením vašeho problému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano750 %38,89 %  
spíše ne428,57 %22,22 %  
určitě ne321,43 %16,67 %  

Graf

9. Myslíte si, že odborné sociální poradenství má být bezplatnou službou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano642,86 %33,33 %  
určitě ano535,71 %27,78 %  
určitě ne214,29 %11,11 %  
spíše ne17,14 %5,56 %  

Graf

10. Doporučil-a byste odborné sociální poradenství blízkým lidem (známým), pokud by měli nějaký problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano642,86 %33,33 %  
ano428,57 %22,22 %  
určitě ne214,29 %11,11 %  
spíše ne214,29 %11,11 %  

Graf

11. Kterou z forem odborného sociálního poradenství byste upřednostnil-a, pokud byste vyhledal-a služby odborného sociálního poradenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kontakt tváří v tvář1392,86 %72,22 %  
přes telefon17,14 %5,56 %  

Graf

12. Když máte nějaký závažný problém, který ze způsobů pomoci si vyberete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
problém vyřeším sám/sama750 %38,89 %  
pomoc rodiny535,71 %27,78 %  
pomoc odborníků17,14 %5,56 %  
Pomoc životního partnera17,14 %5,56 %  

Graf

13. Jakou zkušenost máte s odborným sociálním poradenstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádnou1178,57 %61,11 %  
dobrou214,29 %11,11 %  
špatnou17,14 %5,56 %  

Graf

14. Co především očekáváte od vyhledání služby odborného sociálního poradenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomoc, péči, podporu750 %38,89 %  
rady, odborné informace535,71 %27,78 %  
vše uvedené17,14 %5,56 %  
vedení, postup17,14 %5,56 %  

Graf

15. Jakou máte zkušenost s odborným sociálním poradenstvím formou osobního kontaktu (tváří v tvář)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádnou1285,71 %66,67 %  
spíše pozitivní214,29 %11,11 %  

Graf

16. Jakou máte zkušenost s odborným sociálním poradenstvím přes internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádnou1392,86 %72,22 %  
spíše negativní17,14 %5,56 %  

Graf

17. Jakou máte zkušenost s odborným sociálním poradenstvím po telefonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádnou1285,71 %66,67 %  
spíše negativní214,29 %11,11 %  

Graf

18. Jakou hlavní výhodu vidíte ve vyhledání služby odborného sociálního poradenství formou osobního kontaktu (tváří v tvář)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní setkání964,29 %50 %  
žádnou214,29 %11,11 %  
okamžitou pomoc17,14 %5,56 %  
dostatek informací17,14 %5,56 %  
rozhovor mezi čtyřma očima a promluvení si o tom17,14 %5,56 %  

Graf

19. Jakou hlavní výhodu vidíte ve vyhledání služby odborného sociálního poradenství přes telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
anonymitu750 %38,89 %  
žádnou321,43 %16,67 %  
okamžitou pomoc214,29 %11,11 %  
dostupnost17,14 %5,56 %  
časovou nenáročnost17,14 %5,56 %  

Graf

20. Jakou hlavní výhodu vidíte ve vyhledání služby odborného sociálního poradenství přes internet?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádnou428,57 %22,22 %  
anonymitu428,57 %22,22 %  
dostupnost214,29 %11,11 %  
přístupnost214,29 %11,11 %  
dostatek informací17,14 %5,56 %  
okamžitou pomoc17,14 %5,56 %  

Graf

21. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1161,11 %61,11 %  
muž738,89 %38,89 %  

Graf

22. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 29 let1266,67 %66,67 %  
60 a více let211,11 %11,11 %  
do 19 let211,11 %11,11 %  
30 - 39 let211,11 %11,11 %  

Graf

23. Jaké je vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné střední s maturitou1055,56 %55,56 %  
vysokoškolské738,89 %38,89 %  
základní15,56 %5,56 %  

Graf

24. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě1372,22 %72,22 %  
na vesnici527,78 %27,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bezděková, D.Postoj k sociálnímu poradenství (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://postoj-k-socialnimu-poradens.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.