Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj k soukromí zdravotních dat

Postoj k soukromí zdravotních dat

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Tranová
Šetření:25. 04. 2022 - 02. 05. 2022
Počet respondentů:130
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je součást praktické části vysokoškolské práce. Zaměřuje na tématiku etiky velkých dat v oblasti zdravotnictví a percepci uživatelů na soukromí.

Odpovědi respondentů

1. Vlastníte některé ze zařízení IoT?

IoT je síť elektronických zařízení, které spolu komunikují a spolupracují bez asistence člověka (př. Chytré hodinky, hlasoví asistenti, chytrá lednice atp.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vlastním 1 -2 zařízení IoTotázka č. 2, Ano, vlastním 3 a více zařízení IoTotázka č. 2, Ne, nevlastním žádné zařízení IoTotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevlastním žádné zařízení IoT9270,77 %70,77 %  
Ano, vlastním 1 -2 zařízení IoT2418,46 %18,46 %  
Ano, vlastním 3 a více zařízení IoT1410,77 %10,77 %  

Graf

2. Víte, jaké informace tyto zařízení sbírají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jsem si toho částečně vědom/a2153,85 %16,15 %  
Ano, jsem si toho plně vědom/a1128,21 %8,46 %  
Ne, nejsem si toho vůbec vědom/a717,95 %5,38 %  

Graf

3. Na škále od 1 – 5, využíváte pravidelně zdravotní či fitness aplikace, která zaznamenávají vaše zdravotní data jako doba spánku, obsah kyslíku v krvi či srdeční tlak?

Mezi takové aplikace patří například Fitbit, Apple Heart Study, GoogleFit a Samsung Health

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
56247,69 %47,69 %  
32519,23 %19,23 %  
41612,31 %12,31 %  
11511,54 %11,54 %  
2129,23 %9,23 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.83
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.77
Směrodatná odchylka:1.33
Medián:4
Modus:5

Graf

4. Čtete zásady ochrany osobních údajů zařízení IoT a zdravotních či fitness aplikací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, čtu je celéotázka č. 5, Ano, zběžně si je prohlížímotázka č. 5, Ne, nečtuotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nečtu9472,31 %72,31 %  
Ano, zběžně si je prohlížím2519,23 %19,23 %  
Ano, čtu je celé118,46 %8,46 %  

Graf

5. Na škále od 1 – 5, připadají vám zásady ochrany osobních údajů srozumitelná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21335,14 %10 %  
31027,03 %7,69 %  
5718,92 %5,38 %  
4410,81 %3,08 %  
138,11 %2,31 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.97
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.44
Směrodatná odchylka:1.2
Medián:3
Modus:2

Graf

6. Na škále od 1 – 5, jak moc si ceníte svého soukromí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14433,85 %33,85 %  
33930 %30 %  
23426,15 %26,15 %  
4107,69 %7,69 %  
532,31 %2,31 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.13
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.88
Směrodatná odchylka:0.94
Medián:2
Modus:1

Graf

7. Na škále od 1 – 5, jak moc jste znepokojeni ze shromažďování vašich osobních údajů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35139,23 %39,23 %  
23627,69 %27,69 %  
12116,15 %16,15 %  
4118,46 %8,46 %  
5118,46 %8,46 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.62
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.94
Směrodatná odchylka:0.97
Medián:3
Modus:3

Graf

8. Na škále od 1 – 5, jak velkou kontrolu máte nad shromažďováním údajů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34836,92 %36,92 %  
52620 %20 %  
22519,23 %19,23 %  
42418,46 %18,46 %  
175,38 %5,38 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.31
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.04
Směrodatná odchylka:1.02
Medián:3
Modus:3

Graf

9. Jak moc věříte tomu že tyto organizace budou eticky a odpovědně zacházet s vašimi zdravotními daty?

1 (velmi) - 5 (vůbec)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Vláda2.6921.459
Farmaceutický průmysl3.1691.31
Agentury na prevenci, detekci nebo analýzu nemocí3.2921.499
Velké technologické společnosti3.6231.45
Start-up společnosti v oblasti zdravotnických technologií3.7691.285
Akademické instituce2.7921.426

Graf

10. Byli byste ochotni sdílet svá zdravotní data pro níže uvedené účely?

1 (Určitě ano) - 5 (Určitě ne)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Detekce a léčba nemocí2.3151.524
Vývoj digitálních nástrojů a aplikací pro podporu pacientů2.9382.058
Klinický výzkum2.6311.818
Informování vlády pro další vývoj proti-pandemické strategie2.9312.111

Graf

11. Změnil se váš postoj ohledně sdílení vašich zdravotních údajů ve srovnání s obdobím před vypuknutím COVID-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, můj postoj se nezměnil5542,31 %42,31 %  
Nevím4131,54 %31,54 %  
Ano, změnil se negativně a nejsem ochotný/á sdílet svá data2116,15 %16,15 %  
Ano, změnil se pozitivně a jsem ochotnější sdílet svá data1310 %10 %  

Graf

12. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6550 %50 %  
Muž5945,38 %45,38 %  
Jiné64,62 %4,62 %  

Graf

13. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 403627,69 %27,69 %  
21 - 303627,69 %27,69 %  
15 – 202519,23 %19,23 %  
41 - 501813,85 %13,85 %  
Mladší 15 let64,62 %4,62 %  
51 - 6053,85 %3,85 %  
starší 60 let43,08 %3,08 %  

Graf

14. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5340,77 %40,77 %  
Středoškolské s maturitou/vyučením4635,38 %35,38 %  
Základní1612,31 %12,31 %  
Středoškolské bez maturity/vyučení1511,54 %11,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Čtete zásady ochrany osobních údajů zařízení IoT a zdravotních či fitness aplikací?

  • odpověď Ano, zběžně si je prohlížím:
    • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 5. Na škále od 1 – 5, připadají vám zásady ochrany osobních údajů srozumitelná?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vlastníte některé ze zařízení IoT?

2. Víte, jaké informace tyto zařízení sbírají?

3. Na škále od 1 – 5, využíváte pravidelně zdravotní či fitness aplikace, která zaznamenávají vaše zdravotní data jako doba spánku, obsah kyslíku v krvi či srdeční tlak?

4. Čtete zásady ochrany osobních údajů zařízení IoT a zdravotních či fitness aplikací?

5. Na škále od 1 – 5, připadají vám zásady ochrany osobních údajů srozumitelná?

6. Na škále od 1 – 5, jak moc si ceníte svého soukromí?

7. Na škále od 1 – 5, jak moc jste znepokojeni ze shromažďování vašich osobních údajů?

8. Na škále od 1 – 5, jak velkou kontrolu máte nad shromažďováním údajů?

9. Jak moc věříte tomu že tyto organizace budou eticky a odpovědně zacházet s vašimi zdravotními daty?

10. Byli byste ochotni sdílet svá zdravotní data pro níže uvedené účely?

11. Změnil se váš postoj ohledně sdílení vašich zdravotních údajů ve srovnání s obdobím před vypuknutím COVID-19?

12. Jaké je vaše pohlaví?

13. Do jaké věkové skupiny patříte?

14. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vlastníte některé ze zařízení IoT?

2. Víte, jaké informace tyto zařízení sbírají?

3. Na škále od 1 – 5, využíváte pravidelně zdravotní či fitness aplikace, která zaznamenávají vaše zdravotní data jako doba spánku, obsah kyslíku v krvi či srdeční tlak?

4. Čtete zásady ochrany osobních údajů zařízení IoT a zdravotních či fitness aplikací?

5. Na škále od 1 – 5, připadají vám zásady ochrany osobních údajů srozumitelná?

6. Na škále od 1 – 5, jak moc si ceníte svého soukromí?

7. Na škále od 1 – 5, jak moc jste znepokojeni ze shromažďování vašich osobních údajů?

8. Na škále od 1 – 5, jak velkou kontrolu máte nad shromažďováním údajů?

9. Jak moc věříte tomu že tyto organizace budou eticky a odpovědně zacházet s vašimi zdravotními daty?

10. Byli byste ochotni sdílet svá zdravotní data pro níže uvedené účely?

11. Změnil se váš postoj ohledně sdílení vašich zdravotních údajů ve srovnání s obdobím před vypuknutím COVID-19?

12. Jaké je vaše pohlaví?

13. Do jaké věkové skupiny patříte?

14. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Tranová, I.Postoj k soukromí zdravotních dat (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://postoj-k-soukromi-zdravotnic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.