Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj k tetování

Postoj k tetování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Šilháčková
Šetření:06. 11. 2012 - 14. 11. 2012
Počet respondentů:323
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dotazník se týka mé seminární práce s názvem PROBLEMATIKA TETOVÁNÍ na předmět psychologie. Otázky v dotazníků se týkají subjektivního postoje respondenta k tetování.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena24475,54 %75,54 %  
muž7924,46 %24,46 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-2521666,87 %66,87 %  
26-355115,79 %15,79 %  
15-183611,15 %11,15 %  
36-45134,02 %4,02 %  
46-6061,86 %1,86 %  
nad 60 let10,31 %0,31 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední, s maturitou.15146,75 %46,75 %  
Vysokoškolské.11836,53 %36,53 %  
Základní.3912,07 %12,07 %  
Střední, s výučním listem154,64 %4,64 %  

Graf

4. Zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student.21466,25 %66,25 %  
Zaměstnán.9128,17 %28,17 %  
Nezaměstnán.185,57 %5,57 %  

Graf

5. Máte tetování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne24977,09 %77,09 %  
Ano.7422,91 %22,91 %  

Graf

6. Líbí se vám tetování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, velmi.16651,39 %51,39 %  
Ujde to.8125,08 %25,08 %  
Ne, vadí mi.4213 %13 %  
Nezajímá mě to.3410,53 %10,53 %  

Graf

7. Spojujete si tetování se špatným chováním popřípadě například rebelanstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, vůbec.20162,23 %62,23 %  
Ne, ale když si představím seriozního člověka, tak nebude mít tetování.10231,58 %31,58 %  
Ano.206,19 %6,19 %  

Graf

8. Ovlivňuje váš úsudek o člověku vědomí, že má tetování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, v mém úsudku to nehraje roli.24977,09 %77,09 %  
Ano, negativně.4915,17 %15,17 %  
Ano, pozitivně.257,74 %7,74 %  

Graf

9. Zaměstnali byste člověka s viditelným tetováním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pokud by chodil slušně oblečený, popřípadě výrazná tetování skryl.18156,04 %56,04 %  
Ano, bez problému.12739,32 %39,32 %  
Ne.154,64 %4,64 %  

Graf

10. Vadilo by vám jednat např. v bankovním institutu s potetovanou osobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec by mi to nevadilo.14645,2 %45,2 %  
Snesl bych to.12338,08 %38,08 %  
Ano, vadilo. Snižuje to důvěryhodnost.5416,72 %16,72 %  

Graf

11. V současné době, kdy se blíží prezidentské volby bude kandidovat i potetovaný profesor Vladimír Franz. Vadí vám jeho tetování při výkonu této funkce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, nepřijde mi to reprezentativní.16350,46 %50,46 %  
Nevadí, dokonce bych to považoval za možný posun tolerance společnosti.8626,63 %26,63 %  
Nevadí, je mi to jedno.7422,91 %22,91 %  

Graf

12. Považujete tetování za formu umění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jistěže.23873,68 %73,68 %  
Ne.8526,32 %26,32 %  

Graf

13. Myslíte si, že jednoho dne bude tetování běžnou součástí lidského života a nikdo se nad ním nepozastaví a potetovaní lidé nebudou hodnoceni negativně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, ale doufám v to.14143,65 %43,65 %  
Ano, jsem o tom přesvědčen.9930,65 %30,65 %  
Ne nemyslím si to a takový stav by pro mě byl něpřijatelný8325,7 %25,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Zaměstnání?

 • odpověď Zaměstnán.:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-45 na otázku 2. Váš věk?

6. Líbí se vám tetování?

 • odpověď Ano, velmi.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 5. Máte tetování?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, pozitivně. na otázku 8. Ovlivňuje váš úsudek o člověku vědomí, že má tetování?

11. V současné době, kdy se blíží prezidentské volby bude kandidovat i potetovaný profesor Vladimír Franz. Vadí vám jeho tetování při výkonu této funkce?

 • odpověď Ano, nepřijde mi to reprezentativní.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, vadilo. Snižuje to důvěryhodnost. na otázku 10. Vadilo by vám jednat např. v bankovním institutu s potetovanou osobou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Dosažené vzdělání?

4. Zaměstnání?

5. Máte tetování?

6. Líbí se vám tetování?

7. Spojujete si tetování se špatným chováním popřípadě například rebelanstvím?

8. Ovlivňuje váš úsudek o člověku vědomí, že má tetování?

9. Zaměstnali byste člověka s viditelným tetováním?

10. Vadilo by vám jednat např. v bankovním institutu s potetovanou osobou?

11. V současné době, kdy se blíží prezidentské volby bude kandidovat i potetovaný profesor Vladimír Franz. Vadí vám jeho tetování při výkonu této funkce?

12. Považujete tetování za formu umění?

13. Myslíte si, že jednoho dne bude tetování běžnou součástí lidského života a nikdo se nad ním nepozastaví a potetovaní lidé nebudou hodnoceni negativně?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Dosažené vzdělání?

4. Zaměstnání?

5. Máte tetování?

6. Líbí se vám tetování?

7. Spojujete si tetování se špatným chováním popřípadě například rebelanstvím?

8. Ovlivňuje váš úsudek o člověku vědomí, že má tetování?

9. Zaměstnali byste člověka s viditelným tetováním?

10. Vadilo by vám jednat např. v bankovním institutu s potetovanou osobou?

11. V současné době, kdy se blíží prezidentské volby bude kandidovat i potetovaný profesor Vladimír Franz. Vadí vám jeho tetování při výkonu této funkce?

12. Považujete tetování za formu umění?

13. Myslíte si, že jednoho dne bude tetování běžnou součástí lidského života a nikdo se nad ním nepozastaví a potetovaní lidé nebudou hodnoceni negativně?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šilháčková, M.Postoj k tetování (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://postoj-k-tetovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.