Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj ke stáří

Postoj ke stáří

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vlasta Eliášová
Šetření:28. 03. 2015 - 15. 04. 2015
Počet respondentů:130
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění mého dotazníku, který bude použit pro účely mé seminárním a později možná k bakalářské práce. Pro potřeby práce potřebuji získat minimálně 100 respondentů. :-))

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9069,23 %69,23 %  
muž3829,23 %29,23 %  
bez pohlaví21,54 %1,54 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 26 až do 40 let4131,54 %31,54 %  
od 41 do 60 let4131,54 %31,54 %  
do 25 let4131,54 %31,54 %  
61 a více75,38 %5,38 %  

Graf

3. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou6650,77 %50,77 %  
vysokoškolské3224,62 %24,62 %  
základní1410,77 %10,77 %  
vyšší odborné96,92 %6,92 %  
střední bez maturity96,92 %6,92 %  

Graf

4. Sociální status:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný6953,08 %53,08 %  
student3224,62 %24,62 %  
nezaměstnaný1914,62 %14,62 %  
důchodce107,69 %7,69 %  

Graf

5. Setkali jste se s pojmem hospic, LDN ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12193,08 %93,08 %  
ne96,92 %6,92 %  

Graf

6. Byli jste někdy v LDN, hospicu nebo v domově pro seniory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9170 %70 %  
ne3930 %30 %  

Graf

7. Chtěli byste zde strávit podzim života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7860 %60 %  
nevím4030,77 %30,77 %  
ano129,23 %9,23 %  

Graf

8. Kde plánujete strávit podzim života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma8162,31 %62,31 %  
u rodiných příslušníků2317,69 %17,69 %  
jinde1310 %10 %  
domově pro seniory1310 %10 %  

Graf

9. Bojíte se smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5743,85 %43,85 %  
ano4635,38 %35,38 %  
nevím2720,77 %20,77 %  

Graf

10. Myslíte si, že se stát dobře stará o osamělé a bezmocné seniory?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Ani ne

Ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano, pak ale záleží na pečovatelích.

ano, v mezích možností

Ano.

Ano.

Ano.

Asi ano.

asi moc ne

Bohužel je pro důstojné stáří a dožití velmi málo míst, rodiny se nemohou často o své blízké postarat a stát tyto služby velmi nedostatečně finančně podporuje.

Bylo by to dobře, ale nestará se!

Domnívám se, že ne.

i snaha je čin

Já si myslím, že ne. Když jsem viděla v TV zprávách reportáže o domovech pro seniory, moc dobře se o ně nestarali.

Jak kde

jak kdy a jak kde

Je to individuelní.

jo

Málo

Mohlo by to být lepší.

Myslím si, že by se potřebná péče o seniory mohla zlepšit.

Myslím si, že stát se moc o tyto lidi nestará.

Myslím si, že zařízení pro ně tu jsou.

Myslím že by se rozhodně dalo dělat víc.

Myslím, že spíše průměrně

myslím,že ano

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

NE

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

NE

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne úplně, myslím, že v této oblasti má stát stále veliké rezervy.

Ne, ale myslím si, že to není jeho povinností. Je dobře, že se i tak stará alespoň trochu.

ne, ani to není v jeho moci

ne, měl jsem možnost se o tom přesvědčit a mám možnost to porovnat s našimi sousedy v Rakousku

ne, nemyslím

ne, nemyslím si to, protože na péči vydává málo finančních prostředků

Ne, podporuje místo toho nepřizpůsobivé

Ne, stát vůbec.

ne, vůbec

Ne, zcela selhává. Zato se skvěle stará o zvířátka v ZOO...

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne. Seniorů přibývá, společnost však stále šíří nevhodný model postoje k nim. Ti, kteří své rodiče "šoupnou" do domova důchodců a nestarají se, si obvykle neuvědomují, jaký příklad tím dávají svým dětem. V postoji k seniorům chybí empatie, na druhou stranu řada starších občanů svým chováním jen umocňuje odpor k důchodcům.

Nemyslím si.

Nemyslím, že je povinností státu starat se o osamělé a bezmocné seniory. Myslím si, že péče odpovídá možnostem tohoto státu.

Nestará.

Nestará. Ale měla by to být spíš záležitost obcí.

netuším

Netuším.

Nevím

Nevim

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím, ale jelikož se stát nestará o jiné věci, tak si myslím, že to nebude žádná sláva

Nevím, připadá mi, že i v nemocnicích se chovají k lidem jen jako k položce v tabulce a ne k člověku...

nevím, snaží se v rámci možností

Nevím, spíše ne.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím. Podle mě nejlepší péče by pro ně byla v rodinném kruhu. Pokud je ta možnost a příbuzní mají zájem.

Nie,

Péče by mohla být lepší, ale většina obcí má zajištěné základní služby.

Pokud nemůže rodina, tak stát (MČ) má na svém území LDN.

rozhodně ne

rozhodně ne!

Rozhodně ne.

Rozhodně ne.

snad celkem jo

Spíš charirativní dobrovolné organizace.

spíše ne

Stát se nestará dobře.

stát určitě ne

v rámci naší vnitrostátní politiky ano

vcelku ano

Zalezi na pripadech

Záleží na lidech, kteří s dotyčnými pracují, ale spíše ne, kvůli dlouhodobému podfinancování domovů ze strany státu.

záleží v jaké lokalitě a v jakém kraji

11. V čem by se měla péče o seniory zlepšit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Více peněz, větší informovanost

.

.

0

Ani nevím, nejspíš všeobecně.

finančně

finančně, v osobním přístupu

Hlavně by se měly zlepšit rodinné vztahy.

Hlavně nečerpat peníze z důchodového fondu, aby senioři měli důchody, z kterých by mohli žít.

Chovat se k nim slušně,neublizovat,

chybí větší vstřícnost ze strany personálu

Informace o léčbě, dalším postupu, ne jen oznamování, více soukromí

Jednoduché práce pro seniory pro přivýdělek

kvalita služeb

lépe financovat terénní sociální služby, aby mohli senioři dožít v přirozeném domácím prostředí

lepší dostupnost zdravotní péče

lepší důchody a lepší dostupnost sociální pomoci pro všechny seniory

Lepší finanční podporu, lepší zacházení v nemocnicích a ústavech.

Lepší finanční zabezpečení (stát), vlídnější a chápavější přístup, mnohdy i větší míra trpělivosti (LDN a podobná zařízení), vybudování více Domovů pro seniory se zvýšenou péčí o seniory - individuální přístup, např. vyvezení seniora do parku či někam do přírody, pokud je ta možnost, lepší komunikace s lidmi, předčítání knih,...

Lepší podmínky v domovech důchodců. Procházky a podobně, více pokojů pro jednu osobu a lepší podmínky pro zaměstannce domovů (vyšší platy převážně a méně hodin práce), to se pak odrazí na péči. Závisí také na schopnostech starých lidí například v hospicu by měli být umírající, ale naprosto nevím, jak péče o takové lidi funguje. Byla jsem je na LDN a tam je to otřesné, tam akorát dříc umřou.

Měl by být lepší monitoring osamělých osob.

měli by se přestat uměle držet při životě (který už je stejně nenaplňuje - nepohybliví, nemocní, senilní jedinci) neskutečným množstvím léků

Měli by se více angažovat lékaři. Měli by úřady upozornit na konkrétní problém.

Mělo by být víc míst pro seniory v těchto zařízeních.

Mělo by se jim dát více lásky a klidu a dbát na jeho přání

Mělo by se rozšířit bydlení v domech s pečovatelskou službou.

Mělo by se stavět více domů pro seniory, které by byly domovem a ne čekárnou na smrt.

Mělo by se věnovat více pozornosti nejen materiální, ale i duchovní stránce.

Mělo by se zlepšit přijetí lidí do domovů důchodců...

Musí se začít s výchovou v rodinách.

Na prvním místě je třeba řešit otázku důchodového zabezpeční, aby staří lidé nebyli tolik ohroženi chudobou.

Např. Když je člověk sám, má důchod 8.000,-Kč, bydlí v městském bytě o velikosti 2+1 a za nájem včetně energií zaplatí 7.000,-Kč, tak mu zbývá závratná suma 1.000,-Kč na měsíc. Kde má vzít na léky, jídlo apod. Taková Science fiction v naší současné společnosti - postavené malometrážní přízemní domky s minimálním nájmem, zabezpečená zdravotnická péče, stravování, mobilita apod.

navýšit finanční prostředky na vybavení domovů pro seniory a hospiců

nemůžu soudit nepracuji se seniory

Nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

Nevím

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

neznám tuto problematiku natolik, abych mohl odpovědět

Občas v chování personálu, být vstřícnější, ohleduplnější...

Od zakladu

Paliativní a hospicová péče je toho důkazem (hospicová péče by měla být placená zdravotními pojišťovnami. Stále je také nedostatečně podporována péče o seniory v komunitě (viz komunitní plánování.

Péče by měla být finančně dostupnější

Personál by na ně měl mít víc času.

podmínky, důstojnost

podpora domaci pece

Podpora, program

pokaždé je co zlepšit, nejlepší je domácí péče

Pokoje na LDN a jiných zařízeních i pro rodinné příslušníky, pro poslední dny života. Více dobrovolníků, více sociálních služeb - kadeřnictví, pedikúra, manikúra, masáže, aktivity apod.

Pomáhat jim víc v situacích běžného života.

Poskytováním duševní a duchovní útěchy (návštěvní služby psychologa-terapeuta).

Prave v te peci. Celkove.

průměrný senior bere dejme tomu penzi 9000 Kč......a pobyt v penzionu pro seniory (žádní čápi s mákem, jen obyčejný 1+KK) stojí 10.500 Kč..... Kde má vzít těch 1.500 Kč jenom, aby jej nevyhodili na ulici, o to se stát nezajímá. Jistěže může být strčený v "Síbrťáku" , kde jich je 2-10 na místnosti a posledních n let svého života prožít jako v polepšovně !

Předkládáte mi, že je péče špatná!? Mohlo by se zlepšit povědomí samotných seniorů o službách, které mají v této republice k dispozici. Měla by se zavést komunitní péče- komunitní sestry aj.

Přiblížení odborného poradenství i pro osaměle žijící seniory.

Příliš se v tomto tématu neorientuji.

přístup médiií ke stáří,

přístup zaměstnanců,platby za léky... z důchodu jim toho moc nezbyde,mnohdy lékaři předepíší drahé léky

Přístup, vřeloet

rozšíření služeb, vyhledávání a pomoc osamělým seniorům, starým bezdomovcům

situace v domovech je dobrá pouze v těch velmi drahých, v obyčejných panuje nezájem

Stát dělá pro seniry mnoho. S. trpí spíše nezájmem svých příbuzných a samotou.

tak to nevím, nemám přehled

trochu větší pomoc v nouzi, možnost bydlení ve svém, ale malém a pohodlném bydlení - placeném

Umožnit jejich dětem (finančně i sociálně) starat se o staré rodiče doma v důstojných podmínkách

Úplně proměnit financování. Je nutné, aby si senioři mohli dovolit zaplatit sociální služby, které potřebují, a to v tržní ceně.

Určitě zlevnění léků a lékařské péče

Úroveň personálu. Často se chovají k pacientům hodně špatně a taky prostředí LDN a podobných zařízení. Musím říct, že pokud bych tam měla trávit poslední chvíle svého života, přála bych si, aby netrvaly už moc dlouho. Prostředí bývá naprosto nesympatické a není možné se v něm cítit příjemně. Mluvím alespoň o zařízeních které jsem osobně navštívila a to jsem tam byla jen na návštěvě. I tak jsem chtěla co nejdříve odejít.

už v samotné identifikaci seniorů potřebujících pomoc - často by do této kategorie spadali i takoví, kteří mají vlastní rodiny (které se však z různých důvodů nestarají dostatečně), dále pak dostatek vyškoleného personálu k dispozici pro docházku k seniorům domů, finanční spoluúčast státu na takové péči apod.

V individuálním přístupu k jednotlivým klientům.

V kvalifikovaných pracovnících, kteří i ně pečují, měli by mít mnohem vyšší mzdu a více času k relaxaci, tato práce je náročná.

v mnoha faktorech

v ničem

v ničem

V odbornosti personálu, kontroly apod.

v penězích

v pochopení a pokoře ke stáří

v pracovnících, kteří se o seniory starají

V přístupu ke klientům.

v přístupu ke starším lidem

v přístupu pečovatel- ti by měli: dát jim více porozumění, popovídat si s nimi, mít s nimi trpělivost

V přístupu personálu a podpory státu

v respektování lidské důstojnosti i ve stáří, vytváření takových podmínek, aby lékařská a paliativní péče dostatečně pokrývala zdravotní problémy, aby bylo z důchodu možné finančně zvládnout životní potřeby seniora a vytvořit dostatek přiměřeně kvalitních míst v domovech či penzionech pro seniory pro ty, kterým jejich rodinné zázemí či zdravotní stav nedovolují žít mimo tato zařízení, posilovat terénní služby atd.

V zajištění více domovů pro seniory s lidským přístupem.

ve všem

ve všem

ve všem

ve všem

ve všem!

Ve všem.

ve všem. pravice neví co dělá levice (tím myslím ruce, nikoli politické strany), když je člověk nemocný a nemá druhého, který mu oběhá léky, lékaře a úřady tak je v háji.

Ve vytváření aktivnějších programů dne. Podle schopností seniora - výlety, více představení, promítání, taneční večery, soutěže v řemeslech, vědomostní soutěže, spojení se zvířaty.

Ve zdravotnictvi

větší dostupnost péče

Větší důchody.

větší personální zstoupení

Větší příjem peněz, levnější doprava, nižší poplatky v nemocnicích a u lékaře

větší psychická podpora

Větší výdaje na zdravotnictví pro seniory.

Víc citlivosti a času, možnost mít v zařízeních pro seniory třeba svého pejska a tak, hodně by to znamenalo pro jejich pocit štěstí.

Více a kvalitnější místa v domovech pro seniory za rozumnou cenu.

více financí do lepšího zázemí, více možností pro seniory...

více finanční podpory, ldn na úrovni - více sester (pracovala jsem v ldn během praxe na vš), finančně dostupnější domovy pro seniory na úrovni

více finančních prostředků na budování seniorských ubytoven

Více hospiců a podobných zařízení. Samozřejmě finančně dostupných.

více je zapojovat do sociálního života

Více kulturního zaměření v domovech pro seniory.

více podporovat jejich samostatnost

Více volnočasových aktivit.

Vice zajmovych aktivit

více zájmových kroužků a akcí pro seniory

Viz 10

Vo finačných príspevkoch na lieky , dôchodkoch a pod + viac personálu v domovoch pre seniorov (= viac aktivít s nimi)

všeobecně větší úcta ke stáří

Vybavení interiérů, kvalita stravy.

Vybudováním více hospiců v rámci celé Čr, ve spolupráci církev/stát.

vyšší důchody, více zařízení pro seniory

x

x

zajistit lepší prostory, přidat na platu pracovníkům v přímé péči

Zásadně zvýšit příliv peněz do této branže. Je nedostatek míst, nedostatek lůžek, nedostatek personálu, tragická úroveň služeb, atd. Doporučuji každému návštěvu..

Zatím většinu péče zajišťují charitativní organizace, které by proto měly být maximálně podporovány, zejména ze strany obcí.

Zlevnění domovů důchodců a pečovatelských domů. Za ubytování chtějí nehorázné peníze, přestože se vše od jídla po pečovatelku musí často doplácet.

12. Setkali jste se s charitativní činností v oblasti péče o seniory?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ne

.

.

0

Ano

Ano

ano

ano

Ano

Ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano

ano

Ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano

ano

ano

Ano

Ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ano - pracovně bývám s touto oblastí v kontaktu

Ano, často supluje stat.

Ano, na praxi.

Ano, občas je něco takového k vidění. Většinou je to směšně-trapná komedie a jde hlavně o zisk "neziskovky". Vedlejším efektem občas bývá i nějaká skutečná pomoc, ovšem charitu považuji za ekonomicky nejméně efektivní formu pomoci. Selsky řečeno - neziskovka spolyká neuvěřitelné množství dotací a sponzorských darů, přičemž její reálný přínos těmto obrovským nákladům neodpovídá.

ano, sama jsem dobrovoník

Ano, setkal.

Ano, soused s demencí tuto činnost využívá. I když spíš by měl jít do bytu v domě s pečovateli, tady v bytovce představuje jisté nebezpečí.

Ano, v hospicech a dobrovolníci v domovech pro seniory.

ano, v Praze

Ano, v rámci Hospicové péče sv. Zdislavy.

Ano, ve škole

Ano, vianočné koncerty

Ano.

Ano.

Ano.

Ano.

Ano.

Ano.

Ano.

Ano.

Ano.

Ano.

Ano.

Ano.

Ano.

ano.

Ano.

Ano. Dobrovolníci v domovech pro seniory, charitativní stacioníře.

částečně...

Často.

Jo

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne, jen málokdy soukromá výpomoc

Ne, nesetkala.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

ne.

Ne.

Ne.

Ne.

nevim

Nevím o ničem.

Nevím.

Osobně ne,jen přes média nadace Tatiany Kucharove

Osobně ne.

Pouze doplňková pomoc..

x

13. Myslíte si, že soukromá zařízení poskytují lepší péči než státní zařízení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

ano

Ano

ano

Ano

ano

ano

Ano

Ano

ano

Ano

ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ano, ale za vyšší ceny

Ano, myslím si, že soukromá zařízení poskytují lepší péči než státní zařízení.

Ano, určitě.

Ano.

Ano.

Ano.

Ano.

Ano.

asi ano

asi ano

asi ano

asi ano jen je podstatně dražší a ne každý si to může dovolit

Asi ano,meli by,kdyz jsou placeny

Asi ano.

asi záleží na jednotlivých případech

Bohužel ano.

Hospic je top.

jak kdy

Jak kdy. Některé jsou mnohem horší a některé luxusní.

jak která

Jak která, ale většina asi ano. Tedy pokud je vedou charitativní organizace. Soukromá zařízení vedená firmami nebo podnikateli jsou většinou děs a katastrofa.

jak která, nelze paušalizovat

Jak která.

Jak které.

Jakou péči?

je to možné

je to všechno o lidech

jistě, ale stojí to hodně peněz

Jo

možná, pro toho kdo na to má.

Možná.

Myslím, že ano.

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne vždy

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Nedokážu posoudit obecně

Nechci odsuzovat státní zařízení. Existují i soukromá zařízení, kde se platí nehorázné sumy a péče o seniory je katastrofální.

nelze říci

Nelze to říct obecně, vše záleží na jednotlivých pečovatelích a jejich vedoucích přímo v zařízení. Ale ano, myslím že soukromá zařízení jsou na lepší úrovni.

nemohu porovnat, znám jen státem financované

nemohu posoudit

Nemohu posoudit, nevím.

Nemyslím, záléží na přístupu personálu a vedení.

Není to o zařízeních, ale o lidech, kteří v těchto zařízeních pracují a v jakém počtu!

Nerozlišuji to podle státnosti a soukromosti.

Netusim

netuším

Netuším

Netuším.

Nevím

Nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

Nevím, ale asi by měli.

Nevím, ale věřím, že zařízení napojená na církevní instituce budou lepší, než-li ostatní.

Nevím, asi jak kde.

Nevím, jak která. Myslím, že když někdo platí hodně peněz tomuto zařízení, tak si alespoň někteří zkontrolují, jak to tam funguje. To ale neznamená, že musí být lepší než státní.

Nevím, spíš záleží na managementu zařízení.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím. Nemohu porovnat.

Patrně ano

Rozhodně ano

Soukr. zařízení jsou komfortnější.

spíše ano

spíše ano

Těžko říct. Nesetkala jsem se osobně, ale možná na tom něco bude.

Těžko soudit, věřím, že ano, ale nechají si to více zaplatit. často si to rodiny ani nemohou dovolit.

to je individuální

to je individuální a nebo stejné....

to je relativní

to nevím,vše záleží na lidech a penězích

To si nemyslím, jen to více stojí.

v podstatě ne

v určitých oblastech určitě ano, ale dle mě by to tak být nemělo

Většinou asi ano, avšak nelze zobecňovat. Záleží na vedení organizace a mohou se vyskytnout státní zařízení na velmi dobré úrovni.

vůbec nevím

Zalezi na jedincic, kteri tam pracuji

záleží na financích

Záleží na lidech a jejich přístupu.

Záleží na zařízení.

Zatím jsem neměla příležitost navštívit soukromé zařízení a tak nemám srovnání.

14. Jaké jsou výhody státního a soukromého zařízení ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Státní stoji méně peněz, soukromé jsou na vyšší úrovni

-

??? jsou cenové rozdíly, počty personálu

.

.

0

často peníze

Dostupnost pro seniory.

je to obe na h...o

jistota/progresivní řešení

Každé zařízení je jiné, pokud má někdo hodně peněz, tak si může najít i soukromé zařízení kvalitní.

Když nemáte na soukromé, tak můžete do státního.

lepší péče

Nedokážu porovnat

nejsou

nejspíš žádné

Nemám s tím žádnou zkušenost.

nemohu posoudit

Nemyslím, že by byly nějaké výhody. Sociální služby jsou svázané ceníky a do těch se musí vejít soukromá i státní zařízení. Není proto divu, že vznikají tzv. "černé" či "nelegální" domovy pro seniory, které nejsou deklarované jako sociální služba a mají tak volné ruce. Stát se vyvléká ze své odpovědnosti nastavením nereálných cen a proto je stav těchto zařízení často neutěšený :-(

Nerozlišuji to podle státnosti a soukromosti.

Netuším

netuším

netuším

Netuším

netuším... v soukromém bude asi lepší přístup k lidem

Nevím

Nevím

nevím

Nevím

Nevím

Nevim

nevím

nevím

Nevím

nevím

Nevím

nevím

nevim

Nevím

nevím

Nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevim

nevím

nevím

Nevím

Nevim

Nevím

nevím

nevím

Nevím, nedokáži odpovědět.

Nevím, zatím jsem se tím nezabývala.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím. Nemohu porovnat.

Nevin.

Platí se víc peněz, tudíž je i péče lepší.

soukromá jsou jako jatka a státní jako holobyt...

Soukromá zařízení na rozdíl od státních mohou nabízet vyšší standard.

soukromé - lepší péče, ale drahé státní - dobrá péče, ale jen v mezích finančních možností, levnější, může si dovolit téměř každý

soukromé jsou časově dostupnější - kratší doba umístění

soukromé mohou být více rodinného typu a nebo menší...

Soukromé zařízení by mělo mít vyšší kvalitu, státní zařízení by mělo být lidi sociálně slabší.

Soukromé zařízení by mělo poskytovat větší komfort.

Soukromé zařízení je zcela nepochybně dražší, nabízí však kvalitnější péči a pravděpodobně ochotnější a ohleduplnější personál, ne však vždy.

St.je tuším levnější.

stát nemá peníze, soukromé mají asi lepší vybavení a pečovatele

stát SNAD ty státní víc kontroluje

Státní - levnější Soukromé - větší náklady, ale lepší, lidštější přístup a péče o seniora celkově

Státní - nižší cena a lepší dostupnost, soukromá - zpravidla nepoměr cena-služby.

Státní by měli být dostupné pro nižší příjmové skupiny.

Státní by nejspíš mělo být lacinější, soukromé nabízí větší možnost výběru a vlivu na to, co získám za peníze.

Státní je "levnější", delší čekací lhůty, přednost pro místní obyvatele. Soukromé přijme klienta zpravidla hned, větší finanční náklady.

státní je lépe financované

Statni je levnejsi

státní je levnější, soukromé je drahé, ale kvalitnější

státní je levnější, v soukromém je lepší péče

Státní je levnější. V soukromém se lze domluvit na nějaké vyjímce, například chování domácích zvířat ap.

státní je teoretické, soukromé aktivní

státní je víceméně zdarma ale soukromé nabízí větší komfort

státní péče bývá levnější a má delší tradici, soukromé bývá dražší, ale konfortnější, senioři jsou v menších počtech

Státní se dá snáze kontrolovat, soukromé může být lépe financováno.

Státní zařízení by mělo být dostupné pro všechny.

Státní zařízení je finančně dostupnější, soukromé zařízení by mělo nybízet vyšší standard.

Státní zařízení jsou finančně dostupnější.

Státní zařízení poskytuje běžný standard, výhody nevidím, protože stát šetří za každou cenu, což je katastrofa. U zařízení charitativních organizací je většinou znát, že nejde jen o peníze, lidský přístup je velice důležitý.

státní-základní péče (která je mnohdy dostačující) soukromé- co dovolí peníze, včetně luxusního bydlení, programy pro seniory, návštěvy kin, divadel, výlety

Státního možná větší kontrola, v soukromých snad lepší péče.

Státního: cena. Soukromého: lepší péče.

Státního: nemusím platit.

Štátneho - nižšia suma Súkromného - lepsie vybavenie a služby

těch je

Těžko říci, možná, že státní zařízení by mělo být finančně dostupnější. V soukromém by měla být zase vyšší kvalita péče, vzhledem k nákladům, které platí zákazník.

tipuji, že v soukromém se budou starat lépe/více, ovšem bude samozřejmě dražší

to je relativní

to je velmi těžká otázka

u soukromých je větší péče, jelikož si ji senioři zaplatí

U státního možná nižší ceny, u soukromého možná lepší péče.

U státního se tolik neplatí, spíš bych viděla v plusu to státní.

U státního zařízení asi lépe funguje kontrola, ale určitě to neplatí stoprocentně. Na druhou stranu jsem neslyšela, že by se v soukromém hospicu jednalo špatně s umírajícími.

u státních patně kontrolovaný standard, u soukromých za peníze bez pořadníku

U státních zařízení je snad nějaký standard kvality péče a jsou snadněji kontrolované institucemi sociálních odborů.

v CR vyhody nevidim

V soukromém jsou lidé z vyšší společnosti

V soukromém zařízení je větší pestrost co do trávení volného času. Když je ředitel (nebo někdo kdo tam rozhoduje) člověk empatický a odhodlaný opravdu pomoct, udělá pro staříky všechno a je to čistě na něm. Ve státní zařízení to většinou mají lidi hlavně jako práci. Hodně lidí se v tom najde a baví je to, nedají na svěřence dopustit. Ale pak je tam stejný počet pečovatelů, kterým na stařících zase tolik nezáleží a těší se na výplatu za odfláknutou práci, která není nijak rozvíjena.

V soukromém zařízení se lépe starají o seniory než ve státním.

v soukromých je lepší personál, vyrovnává to ale vyšší cena

ve státním je na prvním místě byrokracie

ve státním zařízení bývá výhodou jistota finančního pokrytí alespoň základního provozu, nevýhodou je většinou dost tristní úroveň daných zařízení a především jejich pracovníků; v soukromém zařízení bývá nevýhodou vyšší nákladnost využívání jeho služeb, event. určitá nejistota co se týče fungování vůbec (dotace, získávání financí pro provoz), výhodou bývá většinou lepší manažerské zvládnutí personálu, jeho vyšší motivovanost, snaha být konkurenceschopnými

ve státním zařízení není potřeba více peněz

vice senior se může dostat do státního zařízení, soukromé bývá dražší a většinou je tam lepší servis

všude je to o penězích a lidech

Výhoda státního zařízení je většinou cena. Mohou si jí dovolit lidi, kteří na soukromé zařízení svým důchodem nedosáhnou. Soukromé zařízení může poskytovat nadstandart.

výhody státního jsou absolutně nijaké. Soukromých moc není, zatím

x

žádné

15. Co lidé v LDN, hospicu a Domově pro seniory postrádají?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím118,46 %8,46 %  
soukromí32,31 %2,31 %  
Soukromí.21,54 %1,54 %  
.21,54 %1,54 %  
Rodinné prostředí.21,54 %1,54 %  
rodinu21,54 %1,54 %  
Rodinu.21,54 %1,54 %  
Domov.21,54 %1,54 %  
domov21,54 %1,54 %  
Nevím.21,54 %1,54 %  
ostatní odpovědi blízké osoby ktere s nimi strávili kus života
Vztah s rodinou, blízkými
kontakt s příbuznými
dostatek laskavých, slušně placených ošetřovatelů, dostatek hygienických materiálů
soukromí, lásku
své blýzké
jak v kterém zařízení, všude postrádají domov, v mnohých LDN a domovech pro seniory ale i důstojné podmínky k životu, základní péči a úctu
Kontakt s rodinou, domácí prostředí
zejména rodinu
Smysluplné trávení času.
nedokážu odpověďět
lidskézacházení!,vlídnost ,
Neměl by chybět lidský přístup. Ošetřovatelky by si měly udělat čas na pohovoření si s lidmi. Bohužel se objevuje absolutně nelidský přístup v tom, že v rámci úspor a efektiviti pípají ošetřovatelky jednotlivé úkoly do čtečky a jsou hlídány časové limity.
Aktivizaci
pritomnost blizkych
své soukromí, svou rodinu
Návštevy rodinných príslušníkov , technicke vybavenie , viac času personálu
lidský kontakt, komunikaci
péči, lásku, vřelost, program
Domov, přeci :-). Někteří však mohou pojmout za svůj domov i takovéto zařízení. Dospělí lidé v dnešní době ale přeci nežijí v tlupách ... měly by žít v bytech či v domech (svých).
tak určitě rodinné zázemí
určitě prostředí, na které byli před nástupem do zařízení zvyklí. Někteří mají naopak příležitost poznat i lepší prostředí
rodinu, soudržnost
společnost
Hlavně lidé v LDN postádají, více psychosociální podpory, ergoterapii, logoterapii, přívětivější prostředí, které není tolik sterilní a nemocniční. Větší psychologickou podporu zdravotního personálu.
Hospic nabízí více možností důchovní péče
Radnou peci.
větší péči ze strany personálu...lepší lékařský dohled
Lásku, osobní přístup, něhu
Asi víc citu od personálu, čas si s nimi sednout a popovídat, určitě tam chybí zvířátka, hlavně pokud byl třeba na pejska dotyčný zvyklý a chybí mu, také možnosti animoterapie.
pozornost a lidskost, zájem apod.
lásku, důstojné zacházení, kvalitní lékařskou péči
aby na ně měl někdo skutečně čas i na popovídání
v těch, které jsem viděla, nic nepostrádají
svou rodinu
viz otázka 11
Kontakt s rodinou, domácké prostředí, důstojné zacházení.
asi své blízké, osobní přístup
svůj domov
Nevím, nikoho tam neznám.
hlavně rodiné zázemí
Svou rodinu.
Rodina
Rodina, soukromí.
Kontakt, prirozenost, energii, lasku, slunce
Nevím, možná rodinu.
osobní kontakt
Větší kontakt s rodinou, více pochopení personálu, soucit a uvědomění, že i personál bude jednou v jejich situaci. V nemocnicích je nedostatek ošetřujícího personálu.
volnost
nejsem si jistá
Rodinné vazby.
Svobodu a soukromí.
Nevím. Nemohu posoudit. Myslím, že důstojné je pokud mají grsonku pro sebe a zároveň péči k dispozici nebo alespoň samostaný pokoj, ale závisí samozřejmě, na tom, jak jsou ještě schopní samostatnosti či nikoliv. V hospicu jsem například nikdy nebyla.
záleží na zdravotním stavu
prostředí na které jsou zvyklí z domova
kontakt s jinou věkovou skupinou než jsou oni sami, volnost, nezavislost
Mezi LDN a Domovem pro seniory vidím velký rozdíl. LDN je dle mého názoru tzv. "poslední štace", když nejsou finance na to, umístit seniora do Domova pro seniory, nebo pokud není místo... personál je tam podstatně lidštější a člověk může důstojně dožít.
Asi blízkost své rodiny, ti kteří nemají možnost vzít si s sebou svoje zvířátko, třeba pejska, tím zcela jistě velmi trpí, mělo by se to změnit !
Rodinu a domácí zázemí
Bohužel toto nemohu posoudit, asi jak v kterém zařízení. Záleží i na personálu, možná lepší přístup k seniorům.
V LDN postrádají hlavně péči, rehabilitace apod. V hospicu a v DS asi hlavně rodinu, domov.
lidi. Těch, co se o ně starají, je málo a často jsou bez zájmu, "je to jenom práce" , důstojnost staříčků je někde sprosté slovo :-(
osobní kontakt s lidmi - mluvení
Netuším
Společnost rodinných příslušníků, nebo někoho, koho mají rádi a spoléhají na ně.
Já nevím, nikdy jsem tam nebyl/a.
Rodinu a sociální vazby s jinou generací.
individuální péči a dostatek času a pozornosti ze strany personálu, soukromí, přátele
nevím, je to individuální a záleží na zařízení od zařízení
Spolecnost
x
Jak kde. Někomu chybí soukromí, když musí být s někým dalším na pokoji. Někomu chybí porozumění, když je špatný personál nebo si nesedne se spolubydlícími
jak to mám vědět?
Kontakt s blízkými, lidskost (LDN), úctu
rodinné zázemí,stává se,že sestry se nechovají tak jak by měli
spoustu věcí
Rodinu a blízkého člověka, s kterým by probrali své životní zkušenosti, své obavy, své potřeby a který by na ně měl vždy dostatek času a zájmu, věci, ke kterým si v průběhu života vytvořili určitý vztah a s kterými se pojí některé vzpomínky.
"teplo rodinného krbu", soukromí, milující lidi kolem
Kontakt s rodinou.
Aby si pečovatelky/pečovatelé na ně udělali více času.
život
takový přístup, jaký dříve mívaly a mívají řádové sestry - jedná se především o LDN
trochu normálních poměrů
Pocit přijetí, užitečnosti.
společnost své rodiny
Společenské vyžití.
pozornost (rozhovor, přítomnost příbuzných)
mít si s kým povídat
kontakt s okolím
0
Kromě rodiny (kterou většina z nich má ale rodina nemá čas....), zábavu. Jak už jsem uvedla výše, bylo by fajn zapojit seniory do více aktivit, aby večer doslova usnuli vyčerpáním a těšili se z naplněného dne. (Samozřejmě ne každý, ne vždy a nepřehánět)
Lasku
rodinu,lasku a pochopeni
Rodinu, pocit domova
sex
Svůj domov, svoji rodinu, svůj život, soukromí. Jsou to instituce!!! Přečtěte si Goffmana Asylums!
to nevím
nemůžu posoudit
kontakt, možnost se vypovídat
peci a lidskost
10076,92 %76,92 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk

  • odpověď do 25 let:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 4. Sociální status:

14. Jaké jsou výhody státního a soukromého zařízení ?

  • odpověď Nevím:
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 13. Myslíte si, že soukromá zařízení poskytují lepší péči než státní zařízení?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vzdělání

4. Sociální status:

5. Setkali jste se s pojmem hospic, LDN ?

6. Byli jste někdy v LDN, hospicu nebo v domově pro seniory?

7. Chtěli byste zde strávit podzim života?

8. Kde plánujete strávit podzim života?

9. Bojíte se smrti?

10. Myslíte si, že se stát dobře stará o osamělé a bezmocné seniory?

12. Setkali jste se s charitativní činností v oblasti péče o seniory?

13. Myslíte si, že soukromá zařízení poskytují lepší péči než státní zařízení?

14. Jaké jsou výhody státního a soukromého zařízení ?

15. Co lidé v LDN, hospicu a Domově pro seniory postrádají?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vzdělání

4. Sociální status:

5. Setkali jste se s pojmem hospic, LDN ?

6. Byli jste někdy v LDN, hospicu nebo v domově pro seniory?

7. Chtěli byste zde strávit podzim života?

8. Kde plánujete strávit podzim života?

9. Bojíte se smrti?

10. Myslíte si, že se stát dobře stará o osamělé a bezmocné seniory?

12. Setkali jste se s charitativní činností v oblasti péče o seniory?

13. Myslíte si, že soukromá zařízení poskytují lepší péči než státní zařízení?

14. Jaké jsou výhody státního a soukromého zařízení ?

15. Co lidé v LDN, hospicu a Domově pro seniory postrádají?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Eliášová, V.Postoj ke stáří (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://postoj-ke-stari.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.