Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj široké veřejnosti k osobám s homosexuální orientací

Postoj široké veřejnosti k osobám s homosexuální orientací

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Korelová
Šetření:10. 12. 2009 - 10. 12. 2009
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Andrea Korelová a jsem studentkou Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Touto cestou bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad mojí diplomové práce s názvem Komparace sociokulturního vývoje u osob s homosexuální orientací ve vybraných státech EU.
Dotazník je naprosto anonymní a údaje z něho získané budou použity pro účely uvedené diplomové práce.

Děkuji Vám za kompletní vyplnění dotazníku a čas, který mu věnujete.
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vyhovující odpovědi zakroužkujte, případně doplňte.
 

Odpovědi respondentů

1. Domníváte se, že je homosexuální menšina v České republice diskriminována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano360 %60 %  
určitě ano120 %20 %  
spíše ne120 %20 %  

Graf

2. Souhlasíte s obsahem zákona č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5100 %100 %  

Graf

3. Domníváte se, že výchova dítěte/dětí gay nebo lesbickými páry může mít negativní vliv na samotné dítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5100 %100 %  

Graf

4. Souhlasil/a byste s adopcí dítěte/dětí samotným homosexuálem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5100 %100 %  

Graf

5. Souhlasil/a byste s adopcí dítěte/dětí homosexuálním párem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5100 %100 %  

Graf

6. Domníváte se, že by měl mít homosexuální partner právo adoptovat dítě/děti svého partnera, který má dítě/děti z předchozího vztahu (např. z manželství nebo partnerství)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5100 %100 %  

Graf

7. Umožnil/a byste lesbickým párům umělé oplodnění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano480 %80 %  
ne120 %20 %  

Graf

8. Souhlasil/a byste se svěřováním dítěte/dětí do pěstounské péče osobám s homosexuální orientací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano480 %80 %  
ne120 %20 %  

Graf

9. Souhlasil/a byste s uzákoněním institutu náhradní matky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, co je institut náhradní matky240 %40 %  
ano240 %40 %  
nevím, zda bych souhlasil/a120 %20 %  

Graf

10. Považujete se za tolerantního člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano360 %60 %  
spíše ano240 %40 %  

Graf

11. Kdo nejvíce ovlivnil Váš názor na homosexualitu a homosexuálně orientované osoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
média (televize, rozhlas, tisk, internet apod.)120 %20 %  
nikdo120 %20 %  
-120 %20 %  
nemám pocit že by někdo ovlivnil moje názory 120 %20 %  
osobní setkání s homosexuálně orientovanou osobou/homosexuálně orientovanými osobami120 %20 %  

Graf

12. Kde jste se dozvěděl/a nejvíce informací o homosexualitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v médiích (v televizi, rozhlasu, tisku, internetu apod.)240 %40 %  
-120 %20 %  
nevím...........120 %20 %  
od homosexuálně orientované osoby/homosexuálně orientovaných osob120 %20 %  

Graf

13. Vaše sexuální orientace je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
heterosexuální360 %60 %  
bisexuální120 %20 %  
heterosexuální (s homosexuální zkušeností) 120 %20 %  

Graf

14. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á 480 %80 %  
vdovec/vdova120 %20 %  

Graf

15. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne360 %60 %  
nejsem si jistý/á120 %20 %  
ano120 %20 %  

Graf

16. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské240 %40 %  
střední vzdělání s maturitou240 %40 %  
vyšší odborné120 %20 %  

Graf

17. Žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě360 %60 %  
ve vesnici240 %40 %  

Graf

18. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 30 let480 %80 %  
31 – 40 let120 %20 %  

Graf

19. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena480 %80 %  
muž120 %20 %  

Graf

20. Znáte osobně nějakého homosexuála?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano480 %80 %  
nevím120 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (90 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Korelová, A.Postoj široké veřejnosti k osobám s homosexuální orientací (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://postoj-siroke-verejnosti-k-osobam-s-homosexualni-orientaci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.