Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj široké veřejnosti k osobám s homosexuální orientací

Postoj široké veřejnosti k osobám s homosexuální orientací

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Korelová
Šetření:10. 12. 2009 - 10. 12. 2009
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Andrea Korelová a jsem studentkou Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Touto cestou bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad mojí diplomové práce s názvem Komparace sociokulturního vývoje u osob s homosexuální orientací ve vybraných státech EU.
Dotazník je naprosto anonymní a údaje z něho získané budou použity pro účely uvedené diplomové práce.

Děkuji Vám za kompletní vyplnění dotazníku a čas, který mu věnujete.
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vyhovující odpovědi zakroužkujte, případně doplňte.
 

Odpovědi respondentů

1. Domníváte se, že je homosexuální menšina v České republice diskriminována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano360 %60 %  
určitě ano120 %20 %  
spíše ne120 %20 %  

Graf

2. Souhlasíte s obsahem zákona č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5100 %100 %  

Graf

3. Domníváte se, že výchova dítěte/dětí gay nebo lesbickými páry může mít negativní vliv na samotné dítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5100 %100 %  

Graf

4. Souhlasil/a byste s adopcí dítěte/dětí samotným homosexuálem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5100 %100 %  

Graf

5. Souhlasil/a byste s adopcí dítěte/dětí homosexuálním párem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5100 %100 %  

Graf

6. Domníváte se, že by měl mít homosexuální partner právo adoptovat dítě/děti svého partnera, který má dítě/děti z předchozího vztahu (např. z manželství nebo partnerství)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5100 %100 %  

Graf

7. Umožnil/a byste lesbickým párům umělé oplodnění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano480 %80 %  
ne120 %20 %  

Graf

8. Souhlasil/a byste se svěřováním dítěte/dětí do pěstounské péče osobám s homosexuální orientací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano480 %80 %  
ne120 %20 %  

Graf

9. Souhlasil/a byste s uzákoněním institutu náhradní matky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, co je institut náhradní matky240 %40 %  
ano240 %40 %  
nevím, zda bych souhlasil/a120 %20 %  

Graf

10. Považujete se za tolerantního člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano360 %60 %  
spíše ano240 %40 %  

Graf

11. Kdo nejvíce ovlivnil Váš názor na homosexualitu a homosexuálně orientované osoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
média (televize, rozhlas, tisk, internet apod.)120 %20 %  
nikdo120 %20 %  
-120 %20 %  
nemám pocit že by někdo ovlivnil moje názory 120 %20 %  
osobní setkání s homosexuálně orientovanou osobou/homosexuálně orientovanými osobami120 %20 %  

Graf

12. Kde jste se dozvěděl/a nejvíce informací o homosexualitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v médiích (v televizi, rozhlasu, tisku, internetu apod.)240 %40 %  
-120 %20 %  
nevím...........120 %20 %  
od homosexuálně orientované osoby/homosexuálně orientovaných osob120 %20 %  

Graf

13. Vaše sexuální orientace je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
heterosexuální360 %60 %  
bisexuální120 %20 %  
heterosexuální (s homosexuální zkušeností) 120 %20 %  

Graf

14. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á 480 %80 %  
vdovec/vdova120 %20 %  

Graf

15. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne360 %60 %  
nejsem si jistý/á120 %20 %  
ano120 %20 %  

Graf

16. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské240 %40 %  
střední vzdělání s maturitou240 %40 %  
vyšší odborné120 %20 %  

Graf

17. Žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě360 %60 %  
ve vesnici240 %40 %  

Graf

18. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 30 let480 %80 %  
31 – 40 let120 %20 %  

Graf

19. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena480 %80 %  
muž120 %20 %  

Graf

20. Znáte osobně nějakého homosexuála?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano480 %80 %  
nevím120 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Korelová, A.Postoj široké veřejnosti k osobám s homosexuální orientací (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://postoj-siroke-verejnosti-k-osobam-s-homosexualni-orientaci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.