Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj společnosti k mentálnímu postižení

Postoj společnosti k mentálnímu postižení

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Kábrtová
Šetření:02. 02. 2010 - 02. 03. 2010
Počet respondentů:258
Počet otázek (max/průměr):11 / 11.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník zkoumá postoj společnosti k problematice mentálního postižení.

Jeho cílem je zjištění míry tolerance společnosti vůči mentálnímu postižení. Mimo jiné zkoumá spojitost mezi faktory, které tuto (ne)toleranci ovlivňují.

Zjištěná data budou použita také v mé diplomové práci, která se zabývá touto tématikou.

Předem Vám děkuji za Vaši upřímnost při vyplňování dotazníku! :o)

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že by měla těhotná žena, u které bylo zjištěno vysoké riziko narození dítěte s mentálním postižením, podstoupit interupci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14154,23 %54,65 %  
ne11945,77 %46,12 %  

Graf

2. Mají dle Vašeho názoru jedinci s mentálním postižením právo a nárok na získání zaměstnání, i přestože nezaměstnanost v ČR stále roste?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24293,08 %93,8 %  
ne186,92 %6,98 %  

Graf

3. Věříte, že hodnota života jedince s mentálním postižením je stejná jako hodnota života toho Vašeho?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18571,15 %71,71 %  
ne7528,85 %29,07 %  

Graf

4. Měli by mít jedinci s mentálním postižením možnost a právo počít potomka a založit tak úplnou rodinu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13150,38 %50,78 %  
ano12949,62 %50 %  

Graf

5. Posadili byste se dobrovolně vedle jedince s očividnými znaky mentálního postižení v prostředku hromadné dopravy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20880 %80,62 %  
ne5220 %20,16 %  

Graf

6. Pokud máte možnost přispět libovolně vysokou finanční částkou na jedince s mentálním postižením, přispějete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17165,77 %66,28 %  
ne8934,23 %34,5 %  

Graf

7. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18972,69 %73,26 %  
muž7127,31 %27,52 %  

Graf

8. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let17466,92 %67,44 %  
30 - 40 let4015,38 %15,5 %  
do 20 let2710,38 %10,47 %  
40 - 50 let114,23 %4,26 %  
50 - 60 let62,31 %2,33 %  
nad 60 let20,77 %0,78 %  

Graf

9. Vaše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské12648,46 %48,84 %  
středoškolské11644,62 %44,96 %  
základní186,92 %6,98 %  

Graf

10. Vaše měsíční příjmy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 000 Kč9436,15 %36,43 %  
10 000 - 20 000 Kč7428,46 %28,68 %  
04818,46 %18,6 %  
20 000 - 30 000 Kč259,62 %9,69 %  
nad 30 000 Kč197,31 %7,36 %  

Graf

11. Vaše bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město20478,46 %79,07 %  
vesnice5621,54 %21,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Myslíte si, že by měla těhotná žena, u které bylo zjištěno vysoké riziko narození dítěte s mentálním postižením, podstoupit interupci?

  • odpověď ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40 - 50 let na otázku 8. Váš věk:

8. Váš věk:

  • odpověď do 20 let:
    • 9.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 9. Vaše dosažené vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že by měla těhotná žena, u které bylo zjištěno vysoké riziko narození dítěte s mentálním postižením, podstoupit interupci?

2. Mají dle Vašeho názoru jedinci s mentálním postižením právo a nárok na získání zaměstnání, i přestože nezaměstnanost v ČR stále roste?

3. Věříte, že hodnota života jedince s mentálním postižením je stejná jako hodnota života toho Vašeho?

4. Měli by mít jedinci s mentálním postižením možnost a právo počít potomka a založit tak úplnou rodinu?

5. Posadili byste se dobrovolně vedle jedince s očividnými znaky mentálního postižení v prostředku hromadné dopravy?

6. Pokud máte možnost přispět libovolně vysokou finanční částkou na jedince s mentálním postižením, přispějete?

7. Pohlaví:

8. Váš věk:

9. Vaše dosažené vzdělání:

10. Vaše měsíční příjmy:

11. Vaše bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že by měla těhotná žena, u které bylo zjištěno vysoké riziko narození dítěte s mentálním postižením, podstoupit interupci?

2. Mají dle Vašeho názoru jedinci s mentálním postižením právo a nárok na získání zaměstnání, i přestože nezaměstnanost v ČR stále roste?

3. Věříte, že hodnota života jedince s mentálním postižením je stejná jako hodnota života toho Vašeho?

4. Měli by mít jedinci s mentálním postižením možnost a právo počít potomka a založit tak úplnou rodinu?

5. Posadili byste se dobrovolně vedle jedince s očividnými znaky mentálního postižení v prostředku hromadné dopravy?

6. Pokud máte možnost přispět libovolně vysokou finanční částkou na jedince s mentálním postižením, přispějete?

7. Pohlaví:

8. Váš věk:

9. Vaše dosažené vzdělání:

10. Vaše měsíční příjmy:

11. Vaše bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kábrtová, M.Postoj společnosti k mentálnímu postižení (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://postoj-spolecnosti-k-mentalnimu-postizeni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.