Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj společnosti k mentálnímu postižení

Postoj společnosti k mentálnímu postižení

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Kábrtová
Šetření:02. 02. 2010 - 02. 03. 2010
Počet respondentů:258
Počet otázek (max/průměr):11 / 11.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník zkoumá postoj společnosti k problematice mentálního postižení.

Jeho cílem je zjištění míry tolerance společnosti vůči mentálnímu postižení. Mimo jiné zkoumá spojitost mezi faktory, které tuto (ne)toleranci ovlivňují.

Zjištěná data budou použita také v mé diplomové práci, která se zabývá touto tématikou.

Předem Vám děkuji za Vaši upřímnost při vyplňování dotazníku! :o)

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že by měla těhotná žena, u které bylo zjištěno vysoké riziko narození dítěte s mentálním postižením, podstoupit interupci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14154,23 %54,65 %  
ne11945,77 %46,12 %  

Graf

2. Mají dle Vašeho názoru jedinci s mentálním postižením právo a nárok na získání zaměstnání, i přestože nezaměstnanost v ČR stále roste?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24293,08 %93,8 %  
ne186,92 %6,98 %  

Graf

3. Věříte, že hodnota života jedince s mentálním postižením je stejná jako hodnota života toho Vašeho?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18571,15 %71,71 %  
ne7528,85 %29,07 %  

Graf

4. Měli by mít jedinci s mentálním postižením možnost a právo počít potomka a založit tak úplnou rodinu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13150,38 %50,78 %  
ano12949,62 %50 %  

Graf

5. Posadili byste se dobrovolně vedle jedince s očividnými znaky mentálního postižení v prostředku hromadné dopravy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20880 %80,62 %  
ne5220 %20,16 %  

Graf

6. Pokud máte možnost přispět libovolně vysokou finanční částkou na jedince s mentálním postižením, přispějete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17165,77 %66,28 %  
ne8934,23 %34,5 %  

Graf

7. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18972,69 %73,26 %  
muž7127,31 %27,52 %  

Graf

8. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let17466,92 %67,44 %  
30 - 40 let4015,38 %15,5 %  
do 20 let2710,38 %10,47 %  
40 - 50 let114,23 %4,26 %  
50 - 60 let62,31 %2,33 %  
nad 60 let20,77 %0,78 %  

Graf

9. Vaše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské12648,46 %48,84 %  
středoškolské11644,62 %44,96 %  
základní186,92 %6,98 %  

Graf

10. Vaše měsíční příjmy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 000 Kč9436,15 %36,43 %  
10 000 - 20 000 Kč7428,46 %28,68 %  
04818,46 %18,6 %  
20 000 - 30 000 Kč259,62 %9,69 %  
nad 30 000 Kč197,31 %7,36 %  

Graf

11. Vaše bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město20478,46 %79,07 %  
vesnice5621,54 %21,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Myslíte si, že by měla těhotná žena, u které bylo zjištěno vysoké riziko narození dítěte s mentálním postižením, podstoupit interupci?

  • odpověď ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40 - 50 let na otázku 8. Váš věk:

8. Váš věk:

  • odpověď do 20 let:
    • 9.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 9. Vaše dosažené vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že by měla těhotná žena, u které bylo zjištěno vysoké riziko narození dítěte s mentálním postižením, podstoupit interupci?

2. Mají dle Vašeho názoru jedinci s mentálním postižením právo a nárok na získání zaměstnání, i přestože nezaměstnanost v ČR stále roste?

3. Věříte, že hodnota života jedince s mentálním postižením je stejná jako hodnota života toho Vašeho?

4. Měli by mít jedinci s mentálním postižením možnost a právo počít potomka a založit tak úplnou rodinu?

5. Posadili byste se dobrovolně vedle jedince s očividnými znaky mentálního postižení v prostředku hromadné dopravy?

6. Pokud máte možnost přispět libovolně vysokou finanční částkou na jedince s mentálním postižením, přispějete?

7. Pohlaví:

8. Váš věk:

9. Vaše dosažené vzdělání:

10. Vaše měsíční příjmy:

11. Vaše bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že by měla těhotná žena, u které bylo zjištěno vysoké riziko narození dítěte s mentálním postižením, podstoupit interupci?

2. Mají dle Vašeho názoru jedinci s mentálním postižením právo a nárok na získání zaměstnání, i přestože nezaměstnanost v ČR stále roste?

3. Věříte, že hodnota života jedince s mentálním postižením je stejná jako hodnota života toho Vašeho?

4. Měli by mít jedinci s mentálním postižením možnost a právo počít potomka a založit tak úplnou rodinu?

5. Posadili byste se dobrovolně vedle jedince s očividnými znaky mentálního postižení v prostředku hromadné dopravy?

6. Pokud máte možnost přispět libovolně vysokou finanční částkou na jedince s mentálním postižením, přispějete?

7. Pohlaví:

8. Váš věk:

9. Vaše dosažené vzdělání:

10. Vaše měsíční příjmy:

11. Vaše bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kábrtová, M.Postoj společnosti k mentálnímu postižení (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://postoj-spolecnosti-k-mentalnimu-postizeni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.