Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj společnosti k problematice partnerského násilí

Postoj společnosti k problematice partnerského násilí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolina Ulitzkova
Šetření:16. 02. 2010 - 24. 02. 2010
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):27 / 25.54
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Milí respondenti,

            jmenuji se Karolina Ulitzková, studuji třetím rokem Slezskou univerzitu v Opavě obor Sociální patologie a prevence.

V současnosti se připravuji na Statní závěrečné zkoušky, ke kterým patří bakalářská práce. Jako téma této práce jsem si zvolila:  "Domácí násilí mezi partnery a postavení společnosti k dané problematice." 

Cílem této práce je v teoretické části popsat tuto problematiku a v praktické části zjistit postoj společnosti k ní.

Proto se obracím na Vás, protože naši společnosti představujete. Díky Vám si totiž budu moci odpovědět na důležité otázky, které během psaní bakalářské práce pro mě vyvstaly.

              Dotazník Vám zabere max. 10. minut. Na položené otázky je každá odpověď správná, protože každý člověk má své individuální pocity, názory a postoje.

Tento dotazník je anonymní, nikde nejsou zaznamenávána jména nebo IP adresy respondentů.

               Již nyní Vám mockrát děkuji za vyplnění tohoto dotazníků a vůbec děkuji všem těm, kteří dostali tak skvělý nápad a vytvořili tuto stránku.

 

Děkuji.

 

               

 

Odpovědi respondentů

1. Víte, co si představit pod pojmem "partnerské násilí"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano, mám potřebné informace3352,38 %52,38 %  
ano2946,03 %46,03 %  
nejsem si jistý/á11,59 %1,59 %  

Graf

2. Partnerské násilí byste charakterizovali jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Násilí, které je užíváno jak muži tak ženami na současných i minulých partnerech.6298,41 %98,41 %  
Násilí, které je užíváno muži nad ženami.11,59 %1,59 %  

Graf

3. Vnímáte partnerské násilí jako vážný celospolečenský problém, kterým je potřeba se zabývat po všech stránkách (legislativa, sociální sféra, politicky apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano.4977,78 %77,78 %  
Spíše ano.1117,46 %17,46 %  
Spíše ne.34,76 %4,76 %  

Graf

4. Domníváte se, že je partnerské násilí zastoupeno více na ženách, než na mužích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5892,06 %92,06 %  
ne57,94 %7,94 %  

Graf

5. Jaká z forem násilí je podle Vás nejčastěji užívaná muži na ženách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické násilí (ponižování, zesměšňování, vyhrožování...)3047,62 %47,62 %  
fyzické násilí (kopání, bytí, fyzické útoky...)2742,86 %42,86 %  
sexuální násilí (znásilnění, sexuální manipulace...)34,76 %4,76 %  
ekonomické (neposkytování finančních prostředků na domácnost, kontrola účtu...)23,17 %3,17 %  
sociální (izolace, zákaz styku s rodinou a přáteli...)11,59 %1,59 %  

Graf

6. Jaká z forem násilí je podle Vás nejčastěji užívaná ženami na mužích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické násilí (ponižování, zesměšňování, vyhrožování...)4977,78 %77,78 %  
sociální (izolace, zákaz styku s rodinou a přáteli...)1219,05 %19,05 %  
ekonomické (neposkytování finančních prostředků na domácnost, kontrola účtu...)11,59 %1,59 %  
fyzické násilí (kopání, bití, fyzické útoky...)11,59 %1,59 %  

Graf

7. Jak byste zareagovali, kdybyste slyšeli o případu partnerského násilí, kde by byl obětí muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vážností - násilí na mužích je stejně závažné jako na ženách.4673,02 %73,02 %  
Opovržením - muž si nedokáže udělat v rodině pořádek, asi to bude "pod pantoflem".914,29 %14,29 %  
Údivem - žena přece muže týrat nemůže.57,94 %7,94 %  
Smíchem - asi se jedná o vtip.34,76 %4,76 %  

Graf

8. Násilí na mužích v domácnosti je problém:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kterému je třeba věnovat stejnou pozornost jako u násilí na ženách.5282,54 %82,54 %  
kterému není třeba věnovat větší pozornost, protože se s ním setkáme velmi málo.1117,46 %17,46 %  

Graf

9. Souhlasíte s názorem: „Obětí domácího násilí se mohou stát pouze pasivní, závislé, nesamostatné „puťky“, které si vše nechávají líbit“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3860,32 %60,32 %  
spíše nesouhlasím1422,22 %22,22 %  
spíše souhlasím812,7 %12,7 %  
nevím23,17 %3,17 %  
souhlasím11,59 %1,59 %  

Graf

10. Domníváte se, že pachateli domácího násilí jsou spíše lidé s nízkým vzděláním a nízkým společenským standardem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne, pachateli domácího násilí jsou i lidé s vyšší úrovní vzdělání a dobrým postavením ve společnosti4774,6 %74,6 %  
spíše ano711,11 %11,11 %  
spíše ne711,11 %11,11 %  
nevím23,17 %3,17 %  

Graf

11. Domníváte se, že je násilí mezi partnery soukromou záležitostí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3657,14 %57,14 %  
spíše nesouhlasím914,29 %14,29 %  
nevím914,29 %14,29 %  
spíše souhlasím711,11 %11,11 %  
souhlasím23,17 %3,17 %  

Graf

12. Bylo toho poslední dobou na něj/ní moc. Není divu, že mu prostě ´ujela ruka´! Tato častá fráze omlouvá nepřiměřené chování. Ke které reakci na tuto frázi se přikláníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
"Stres není omluva za agresivní chování".4876,19 %76,19 %  
Nepřikláním se k žádné, nemohu to posoudit.1320,63 %20,63 %  
"To se přece může stát každému".23,17 %3,17 %  

Graf

13. Souhlasíte s názorem: „Pachatel domácího násilí je primitivní, nevzdělaná, vzteklá, impulzivní a vždy útočná osoba, která se na první pohled liší od slušného člověka“

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5180,95 %80,95 %  
spíše nesouhlasím711,11 %11,11 %  
spíše souhlasím34,76 %4,76 %  
nevím23,17 %3,17 %  

Graf

14. Domníváte se, že je muž silnější než žena a proto nemůže být fyzicky napaden ženou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5587,3 %87,3 %  
ano57,94 %7,94 %  
nevím34,76 %4,76 %  

Graf

15. Máte informace, jak se zachovat v situaci partnerského násilí? (Ve vlastním případě i v případě někoho jiného)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám dostatek informací.2438,1 %38,1 %  
Ano, ale potřebovala bych více informací.1828,57 %28,57 %  
Nevím.1828,57 %28,57 %  
Ne, nezajímám se o to.34,76 %4,76 %  

Graf

16. Představte si, že jste svědkem DN nebo o nějakém takovém případu víte. Jakým způsobem byste reagoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhledám si informace, dál se pokusím situaci řešit (např. Zavoláním policie, instituce zabývající se DN)2133,33 %33,33 %  
Poradím se s kamarádem, co mám dělat.1726,98 %26,98 %  
Obrátím se na občanské sdružení, které se DN zabývá.812,7 %12,7 %  
Uvědomím policii69,52 %9,52 %  
Nebudu ze strachu dělat nic.57,94 %7,94 %  
Nebudu dělat nic, protože mi do toho nic není.34,76 %4,76 %  
Nevím.34,76 %4,76 %  

Graf

17. Stal/a jste se již někdy svědkem domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 18, NEotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4266,67 %66,67 %  
ANO2133,33 %33,33 %  

Graf

18. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a ano: Poskytl/a jste pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 19, NEotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1466,67 %22,22 %  
NE733,33 %11,11 %  

Graf

19. Poskytl/a jste jednu z forem pomoci uvedených výše?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 20, NEotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO750 %11,11 %  
NE750 %11,11 %  

Graf

20. Která pomoc poskytnutá oběti DN je podle Vás nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychologická4876,19 %76,19 %  
Právní812,7 %12,7 %  
Morální711,11 %11,11 %  

Graf

21. Myslíte, že prevence a vyšší informovanost společnosti může přispět k redukci domácího násilí ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3149,21 %49,21 %  
ne, prevence ani informace toto neovlivní1219,05 %19,05 %  
určitě ano1015,87 %15,87 %  
nevím, neumím posoudit1015,87 %15,87 %  

Graf

22. Jaký vidíte nejčastější důvod v tom, že oběť svého násilného partnera jen zřídkakdy opouští?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oběť nemá dostatek informací o tom, jaké má v takovém případě možnosti.3352,38 %52,38 %  
Oběť má strach partnera opustit, aby se násilí nestupňovalo.2742,86 %42,86 %  
Násilí, kterým oběť údajně trpí, žádné násilí není.34,76 %4,76 %  

Graf

23. Znáte alespoň několik organizací zabývající se násilím na ženách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3250,79 %50,79 %  
ano3149,21 %49,21 %  

Graf

24. Znáte nějakou organizaci zabývající se násilím na mužích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5587,3 %87,3 %  
ano812,7 %12,7 %  

Graf

25. Uveďte prosím pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5180,95 %80,95 %  
Muž1219,05 %19,05 %  

Graf

26. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-254673,02 %73,02 %  
26-391320,63 %20,63 %  
40-5523,17 %3,17 %  
nad 5523,17 %3,17 %  

Graf

27. Prosím uveďte vaše ukončené vzdělání.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou3861,29 %60,32 %  
Vysokoškolské1422,58 %22,22 %  
Základní58,06 %7,94 %  
Vyučen/a34,84 %4,76 %  
Středoškolské bez maturity23,23 %3,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Víte, co si představit pod pojmem "partnerské násilí"?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociální (izolace, zákaz styku s rodinou a přáteli...) na otázku 6. Jaká z forem násilí je podle Vás nejčastěji užívaná ženami na mužích?
 • odpověď určitě ano, mám potřebné informace:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, mám dostatek informací. na otázku 15. Máte informace, jak se zachovat v situaci partnerského násilí? (Ve vlastním případě i v případě někoho jiného)

17. Stal/a jste se již někdy svědkem domácího násilí?

 • odpověď ANO:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 18. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a ano: Poskytl/a jste pomoc?

23. Znáte alespoň několik organizací zabývající se násilím na ženách?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano. na otázku 3. Vnímáte partnerské násilí jako vážný celospolečenský problém, kterým je potřeba se zabývat po všech stránkách (legislativa, sociální sféra, politicky apod.)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co si představit pod pojmem "partnerské násilí"?

2. Partnerské násilí byste charakterizovali jako:

3. Vnímáte partnerské násilí jako vážný celospolečenský problém, kterým je potřeba se zabývat po všech stránkách (legislativa, sociální sféra, politicky apod.)?

4. Domníváte se, že je partnerské násilí zastoupeno více na ženách, než na mužích?

5. Jaká z forem násilí je podle Vás nejčastěji užívaná muži na ženách?

6. Jaká z forem násilí je podle Vás nejčastěji užívaná ženami na mužích?

7. Jak byste zareagovali, kdybyste slyšeli o případu partnerského násilí, kde by byl obětí muž?

8. Násilí na mužích v domácnosti je problém:

9. Souhlasíte s názorem: „Obětí domácího násilí se mohou stát pouze pasivní, závislé, nesamostatné „puťky“, které si vše nechávají líbit“?

10. Domníváte se, že pachateli domácího násilí jsou spíše lidé s nízkým vzděláním a nízkým společenským standardem?

11. Domníváte se, že je násilí mezi partnery soukromou záležitostí?

12. Bylo toho poslední dobou na něj/ní moc. Není divu, že mu prostě ´ujela ruka´! Tato častá fráze omlouvá nepřiměřené chování. Ke které reakci na tuto frázi se přikláníte?

13. Souhlasíte s názorem: „Pachatel domácího násilí je primitivní, nevzdělaná, vzteklá, impulzivní a vždy útočná osoba, která se na první pohled liší od slušného člověka“

14. Domníváte se, že je muž silnější než žena a proto nemůže být fyzicky napaden ženou?

15. Máte informace, jak se zachovat v situaci partnerského násilí? (Ve vlastním případě i v případě někoho jiného)

16. Představte si, že jste svědkem DN nebo o nějakém takovém případu víte. Jakým způsobem byste reagoval/a?

17. Stal/a jste se již někdy svědkem domácího násilí?

18. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a ano: Poskytl/a jste pomoc?

20. Která pomoc poskytnutá oběti DN je podle Vás nejdůležitější?

21. Myslíte, že prevence a vyšší informovanost společnosti může přispět k redukci domácího násilí ve společnosti?

22. Jaký vidíte nejčastější důvod v tom, že oběť svého násilného partnera jen zřídkakdy opouští?

23. Znáte alespoň několik organizací zabývající se násilím na ženách?

24. Znáte nějakou organizaci zabývající se násilím na mužích?

25. Uveďte prosím pohlaví.

26. Kolik je Vám let?

27. Prosím uveďte vaše ukončené vzdělání.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co si představit pod pojmem "partnerské násilí"?

2. Partnerské násilí byste charakterizovali jako:

3. Vnímáte partnerské násilí jako vážný celospolečenský problém, kterým je potřeba se zabývat po všech stránkách (legislativa, sociální sféra, politicky apod.)?

4. Domníváte se, že je partnerské násilí zastoupeno více na ženách, než na mužích?

5. Jaká z forem násilí je podle Vás nejčastěji užívaná muži na ženách?

6. Jaká z forem násilí je podle Vás nejčastěji užívaná ženami na mužích?

7. Jak byste zareagovali, kdybyste slyšeli o případu partnerského násilí, kde by byl obětí muž?

8. Násilí na mužích v domácnosti je problém:

9. Souhlasíte s názorem: „Obětí domácího násilí se mohou stát pouze pasivní, závislé, nesamostatné „puťky“, které si vše nechávají líbit“?

10. Domníváte se, že pachateli domácího násilí jsou spíše lidé s nízkým vzděláním a nízkým společenským standardem?

11. Domníváte se, že je násilí mezi partnery soukromou záležitostí?

12. Bylo toho poslední dobou na něj/ní moc. Není divu, že mu prostě ´ujela ruka´! Tato častá fráze omlouvá nepřiměřené chování. Ke které reakci na tuto frázi se přikláníte?

13. Souhlasíte s názorem: „Pachatel domácího násilí je primitivní, nevzdělaná, vzteklá, impulzivní a vždy útočná osoba, která se na první pohled liší od slušného člověka“

14. Domníváte se, že je muž silnější než žena a proto nemůže být fyzicky napaden ženou?

15. Máte informace, jak se zachovat v situaci partnerského násilí? (Ve vlastním případě i v případě někoho jiného)

16. Představte si, že jste svědkem DN nebo o nějakém takovém případu víte. Jakým způsobem byste reagoval/a?

17. Stal/a jste se již někdy svědkem domácího násilí?

18. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a ano: Poskytl/a jste pomoc?

20. Která pomoc poskytnutá oběti DN je podle Vás nejdůležitější?

21. Myslíte, že prevence a vyšší informovanost společnosti může přispět k redukci domácího násilí ve společnosti?

22. Jaký vidíte nejčastější důvod v tom, že oběť svého násilného partnera jen zřídkakdy opouští?

23. Znáte alespoň několik organizací zabývající se násilím na ženách?

24. Znáte nějakou organizaci zabývající se násilím na mužích?

25. Uveďte prosím pohlaví.

26. Kolik je Vám let?

27. Prosím uveďte vaše ukončené vzdělání.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ulitzkova, K.Postoj společnosti k problematice partnerského násilí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://postoj-spolecnosti-k-problematice-partnerskeho-nasili.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.