Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj společnosti k užívání tabákových výrobků

Postoj společnosti k užívání tabákových výrobků

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Buchbergerová
Šetření:13. 09. 2010 - 20. 09. 2010
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):22 / 19.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

cílem tohoto dotazníku je zjistit aktuální postoj společnosti ke kouření jako takovému. Z důvodu měnící se politické situace se téma kouření a jeho omezování stalo aktuální, ve svém výzkumu se proto zaměřuji na nejožehavější otázky, jako jsou zákazy kouření a rizika s ním spojená.

Předem děkuji za vyplnění dotazníku 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

  

Odpovědi respondentů

1. Jste kuřák?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 4, Již neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3241,03 %41,03 %  
Ne3139,74 %39,74 %  
Již ne1519,23 %19,23 %  

Graf

2. Máte zájem přestat kouřit? (pro kuřáky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4, Nevímotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1443,75 %17,95 %  
Nevím1031,25 %12,82 %  
Ne825 %10,26 %  

Graf

3. Pokud jste na otázku číslo 2 odpověděly ano, jakou metodu byste zvolil (a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sám, bez cizí pomoci642,86 %7,69 %  
S pomocí přátel či rodiny642,86 %7,69 %  
Pomocí nikotinových náhražek214,29 %2,56 %  

Graf

4. Z jakého důvodu byste přestal (a) kouřit, nebo s kouřením nezačal (a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z vlastní vůle3443,59 %43,59 %  
Během těhotenství1620,51 %20,51 %  
Kvůli zdravotním problémům1519,23 %19,23 %  
Na přání partnera78,97 %8,97 %  
proč bych měl začí?11,28 %1,28 %  
nenašel jsem na kouření nic pozitivního11,28 %1,28 %  
výrazné zdražení11,28 %1,28 %  
vše výše uvedené11,28 %1,28 %  
cigarety mi nechutnají11,28 %1,28 %  
nemám důvod přestávat, když nekouřím11,28 %1,28 %  

Graf

5. Jaký způsob odvykání na cigaretách považujete za nejefektivnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sám, bez cizí pomoci3544,87 %44,87 %  
S pomocí partnera1721,79 %21,79 %  
Dle předem daného postupu1316,67 %16,67 %  
Pomocí nikotinových náhražek810,26 %10,26 %  
nic11,28 %1,28 %  
ze dne na den11,28 %1,28 %  
hypnóza, meditace, východní medicína11,28 %1,28 %  
to jsdm snad už zmínil(a) v č. 3 !!!!11,28 %1,28 %  
na základě svého rozhodnutí za dohledu přátel11,28 %1,28 %  

Graf

6. Na koho byste se obrátili, pokud byste chtěli s kouřením přestat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kamarády či rodinu2835,9 %35,9 %  
Lékaře či lékárníka2633,33 %33,33 %  
internet911,54 %11,54 %  
na nikoho33,85 %3,85 %  
nic22,56 %2,56 %  
sama na sebe22,56 %2,56 %  
nikoho22,56 %2,56 %  
na sebe11,28 %1,28 %  
už jsem přestal, kouřím jen příležitostně11,28 %1,28 %  
léčitele11,28 %1,28 %  
na sebe :-)11,28 %1,28 %  
nevím11,28 %1,28 %  
Musím chtít sama11,28 %1,28 %  

Graf

7. Víte, která onemocnění nevznikají vlivem kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cukrovka3646,15 %46,15 %  
vše je správně3038,46 %38,46 %  
onemocnění srdce a cév911,54 %11,54 %  
stárnutí kůže a vznik předčasných vrásek33,85 %3,85 %  

Graf

8. Znáte pojem pasivní kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7596,15 %96,15 %  
Ne33,85 %3,85 %  

Graf

9. Víte, čím je pasivní kouření nebezpečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6279,49 %79,49 %  
Ne1620,51 %20,51 %  

Graf

10. Pokud jste na otázku číslo 9 odpověděli ano, napište čím je podle vás pasivní kouření nebezpečné.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vším čím aktivní12,27 %1,28 %  
stejně jak aktivní kouření12,27 %1,28 %  
vdechování stejných látek jako kuřák12,27 %1,28 %  
je toho tolik, že mi toto textové políčko nestačí12,27 %1,28 %  
vdechování cig.kouře...12,27 %1,28 %  
v podstatě totéž co při aktivním kouření12,27 %1,28 %  
stejně jako normální kouření12,27 %1,28 %  
je to stejný, nebo dokonce horší než aktivní 12,27 %1,28 %  
vdechování škodlivin obsažených v tabákovém dýmu12,27 %1,28 %  
má stejné následky jako kouření aktivní12,27 %1,28 %  
ostatní odpovědi V podstatě tímtéž, co kouření aktivní.
vdechování nebezpených látek jako aktivní kuřák
vy to nevíte?!
hrozí vznik onemocnění plic (včetně rakoviny)
způsobuje rakovinu atd. stejně jako při aktivním
Způsobuje obdobné zdravotní komplikace
stejně jako "klasické kouření"
i nekuřák inhaluje dehet
zadarmo mi pasivní kuřák krade můj kouř!
způsobuje problémy přidružené s kouřením okolí
vdechování zplodin z cigaret
stejně nebezpečné, jako aktivní kouření
může mít stejné následky jako samotné kouření
Vdechují se zplodiny z vykouřené cigarety - plíce
do těla se také dostávají škodlivé látky
škodlivé látky ohrožují i pasivního kuřáka
Tím stejným, jako aktivní kouřeníí, jen s menší pr
vdechuje kouř z cigaret, CHOPN,carcinomem plic
Dýchám kouř tak jako bych sama kouřila
vdechuje se více škodlivých látek než při aktivním
Má stejné negativní účinky na zdraví jako aktivní
onemocnění srdce, cév, plic a dýchacího ústrojí
vdechujeme škodliviny více než kdybychom kouřili
Jsme mu vystaveni chtě nechtě všichni.
vznikem pohlavně přenosných chorob
taky zabíjí (cizí lidi zabíjejí nebo škodí nekuř.)
vdechuji kouř také
myslím, že stejně jako kouření
z důvodu vdechování kouře a mikročástic
vdechování zplodin
vdechováním splodi kouření při pasivním kuřáctví i
vdechování Co2
též škodlivé
moc pas. koureni se blizi akt. koureni
3477,27 %43,59 % 

Graf

11. Věnujete pozornost varováním ministerstva zdravotnictví o možných rizicích kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4962,82 %62,82 %  
Ano2937,18 %37,18 %  

Graf

12. Víte, kde všude platí zákazy kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám trochu představu4456,41 %56,41 %  
Ano3038,46 %38,46 %  
Ne45,13 %5,13 %  

Graf

13. Porušujete někdy zákazy kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nekouřím4658,97 %58,97 %  
Ano, občas2228,21 %28,21 %  
Ne, striktně je dodržuji810,26 %10,26 %  
Ano, zásadně je nedodržuji22,56 %2,56 %  

Graf

14. Znáte někoho, kdo nedodržuje zákazy kouření na veřejných místech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6279,49 %79,49 %  
Ne1620,51 %20,51 %  

Graf

15. Myslíte si, že jsou zákony zakazující kouření příliš přísné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5671,79 %71,79 %  
Ano1417,95 %17,95 %  
Nevím810,26 %10,26 %  

Graf

16. Souhlasíte s povolením kouření v restauracích i v době oběda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5773,08 %73,08 %  
Ano1417,95 %17,95 %  
Nevím78,97 %8,97 %  

Graf

17. Slyšel (a) jste o novelizaci "protikuřáckého zákona"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5266,67 %66,67 %  
Ano2633,33 %33,33 %  

Graf

18. Pokud jste na otázku číslo 17 odpověděli ano, souhlasíte s jeho zněním?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně souhlasím1352 %16,67 %  
Ne, nesouhlasím416 %5,13 %  
Ano, zcela s ním souhlasím416 %5,13 %  
Nevím416 %5,13 %  

Graf

19. Myslíte si, že by bylo správné zakázat kouření na všech veřejných místech, například v klubech a na diskotékách jako je tomu například v Německu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4355,13 %55,13 %  
Ano3241,03 %41,03 %  
Nevím33,85 %3,85 %  

Graf

20. Myslíte si, že Ministerstvo zdravotnictví dostatečně upozorňuje na rizika spojená s kouřením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3342,31 %42,31 %  
Ano2734,62 %34,62 %  
Nevím1823,08 %23,08 %  

Graf

21. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5773,08 %73,08 %  
Muž2126,92 %26,92 %  

Graf

22. Jak jste starý (á)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 30 let5874,36 %74,36 %  
Do 18 let911,54 %11,54 %  
31 - 40 let78,97 %8,97 %  
41 - 60 let33,85 %3,85 %  
nad 61 let11,28 %1,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste kuřák?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Máte zájem přestat kouřit? (pro kuřáky)
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 2. Máte zájem přestat kouřit? (pro kuřáky)
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, občas na otázku 13. Porušujete někdy zákazy kouření?

11. Věnujete pozornost varováním ministerstva zdravotnictví o možných rizicích kouření?

 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 2. Máte zájem přestat kouřit? (pro kuřáky)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, občas na otázku 13. Porušujete někdy zákazy kouření?

12. Víte, kde všude platí zákazy kouření?

 • odpověď Mám trochu představu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Již ne na otázku 1. Jste kuřák?

13. Porušujete někdy zákazy kouření?

 • odpověď Nekouřím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Již ne na otázku 1. Jste kuřák?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Jste kuřák?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Myslíte si, že by bylo správné zakázat kouření na všech veřejných místech, například v klubech a na diskotékách jako je tomu například v Německu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Věnujete pozornost varováním ministerstva zdravotnictví o možných rizicích kouření?

17. Slyšel (a) jste o novelizaci "protikuřáckého zákona"?

 • odpověď Ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Částečně souhlasím na otázku 18. Pokud jste na otázku číslo 17 odpověděli ano, souhlasíte s jeho zněním?

19. Myslíte si, že by bylo správné zakázat kouření na všech veřejných místech, například v klubech a na diskotékách jako je tomu například v Německu?

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 2. Máte zájem přestat kouřit? (pro kuřáky)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Souhlasíte s povolením kouření v restauracích i v době oběda?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 15. Myslíte si, že jsou zákony zakazující kouření příliš přísné?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, občas na otázku 13. Porušujete někdy zákazy kouření?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste kuřák?

2. Máte zájem přestat kouřit? (pro kuřáky)

3. Pokud jste na otázku číslo 2 odpověděly ano, jakou metodu byste zvolil (a)?

4. Z jakého důvodu byste přestal (a) kouřit, nebo s kouřením nezačal (a)?

5. Jaký způsob odvykání na cigaretách považujete za nejefektivnější?

6. Na koho byste se obrátili, pokud byste chtěli s kouřením přestat?

7. Víte, která onemocnění nevznikají vlivem kouření?

8. Znáte pojem pasivní kouření?

9. Víte, čím je pasivní kouření nebezpečné?

11. Věnujete pozornost varováním ministerstva zdravotnictví o možných rizicích kouření?

12. Víte, kde všude platí zákazy kouření?

13. Porušujete někdy zákazy kouření?

14. Znáte někoho, kdo nedodržuje zákazy kouření na veřejných místech?

15. Myslíte si, že jsou zákony zakazující kouření příliš přísné?

16. Souhlasíte s povolením kouření v restauracích i v době oběda?

17. Slyšel (a) jste o novelizaci "protikuřáckého zákona"?

18. Pokud jste na otázku číslo 17 odpověděli ano, souhlasíte s jeho zněním?

19. Myslíte si, že by bylo správné zakázat kouření na všech veřejných místech, například v klubech a na diskotékách jako je tomu například v Německu?

20. Myslíte si, že Ministerstvo zdravotnictví dostatečně upozorňuje na rizika spojená s kouřením?

21. Jste?

22. Jak jste starý (á)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste kuřák?

2. Máte zájem přestat kouřit? (pro kuřáky)

3. Pokud jste na otázku číslo 2 odpověděly ano, jakou metodu byste zvolil (a)?

4. Z jakého důvodu byste přestal (a) kouřit, nebo s kouřením nezačal (a)?

5. Jaký způsob odvykání na cigaretách považujete za nejefektivnější?

6. Na koho byste se obrátili, pokud byste chtěli s kouřením přestat?

7. Víte, která onemocnění nevznikají vlivem kouření?

8. Znáte pojem pasivní kouření?

9. Víte, čím je pasivní kouření nebezpečné?

11. Věnujete pozornost varováním ministerstva zdravotnictví o možných rizicích kouření?

12. Víte, kde všude platí zákazy kouření?

13. Porušujete někdy zákazy kouření?

14. Znáte někoho, kdo nedodržuje zákazy kouření na veřejných místech?

15. Myslíte si, že jsou zákony zakazující kouření příliš přísné?

16. Souhlasíte s povolením kouření v restauracích i v době oběda?

17. Slyšel (a) jste o novelizaci "protikuřáckého zákona"?

18. Pokud jste na otázku číslo 17 odpověděli ano, souhlasíte s jeho zněním?

19. Myslíte si, že by bylo správné zakázat kouření na všech veřejných místech, například v klubech a na diskotékách jako je tomu například v Německu?

20. Myslíte si, že Ministerstvo zdravotnictví dostatečně upozorňuje na rizika spojená s kouřením?

21. Jste?

22. Jak jste starý (á)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Buchbergerová, J.Postoj společnosti k užívání tabákových výrobků (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://postoj-spolecnosti-k-uzivani-tabakovych-vyrobku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.