Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj společnosti ke schizofrenikům

Postoj společnosti ke schizofrenikům

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Pavelcová
Šetření:27. 03. 2011 - 03. 04. 2011
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

cílem tohoto dotazníku je zjištění jaký je celkový postoj společnosti k osobám trpící schizofrenii.

dotazník slouží k vypracování mé seminární práce. vyplnění dotazníku nezaplní více jak deset minut.

děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jak vnímáte lidi se schizofrenií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1742,5 %42,5 %  
Kladně1230 %30 %  
negativně615 %15 %  
určitě kladně 512,5 %12,5 %  

Graf

2. Kdo je podle Vás schizofrenik

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osoba s rozdvojenou osobnosti2460 %60 %  
Osoba trpící halucinacemi 1025 %25 %  
Osoba s poruchou myšlení 615 %15 %  

Graf

3. Dokázali byste říci pár slovy kdo je schizofrenik?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osoba s rozdvojenou osobností410 %10 %  
rozdvojená osobnost25 %5 %  
ne25 %5 %  
člověk trpící bludy a paranoiou12,5 %2,5 %  
Porucha myšlení, vnímání, u určitých typů bludy,..12,5 %2,5 %  
Člověk který má sluchové a zrakové halucinace12,5 %2,5 %  
Člověk, který má v sobě dvě protikladné osobnosti.12,5 %2,5 %  
Člověk se schizofrenií12,5 %2,5 %  
PsychickyNemocnýČlověk-ZvukovéOptickéHal.Paranoia12,5 %2,5 %  
člověk s rozštěpenou osobností12,5 %2,5 %  
ostatní odpovědi "rozpolcená" osobnost, mivaji halucinace
osoba co slysi hlasy
osoba obtížně komunikující, sebestředná, podezříva
člověk se zkresleným vnímáním reality, halucinacem
b) Osoba s rozdvojenou osobnosti
člověk trpící jednou z mnoha duševních nemocí
duševně nemocný
člověk psychicky nemocný
Paranoidní osoba
rozdvojené myšlení člověka
nevim
má nějakou psychickou poruchu
Osoba trpící nemocí schzofrenie, někdy léčitelné
trpí halucinacemi,neví co je realita,rozdvoj.osobn
člověk, který má více osobností
osoba trpici rozdv. osobnosti,vypadajici zdrave
rozdvojená osobnost,většinou 2 odlišné povahy
člověk s poruchou vnímání, trpící bludy, paranoiou
osoba trpící vážnou duševní poruchou
Osoba u které člvoěk neví kdy a jak se zahcová jed
psychicky nemocný člověk
neee
poruchy myšlení, možné halucinace, jiné vnímání
člověk s rozdvojenou osobností
lidé s psychickou poruchou
2562,5 %62,5 % 

Graf

4. 4. Myslíte si, že je veřejnost dostatečné informovaná o schizofrenii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2357,5 %57,5 %  
určtiě ne717,5 %17,5 %  
nevím615 %15 %  
ano410 %10 %  

Graf

5. Jsou lidé se schizofrenií nebezpeční pro své okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1435 %35 %  
ano1230 %30 %  
nevím1025 %25 %  
určitě ano37,5 %7,5 %  
určitě ne12,5 %2,5 %  

Graf

6. Kde byste si dokázali představit schizofrenika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako souseda 2357,5 %57,5 %  
Prodavač 512,5 %12,5 %  
Kolega v práci 512,5 %12,5 %  
Automechanik 410 %10 %  
Sociální pracovník12,5 %2,5 %  
Vedoucí pracovník12,5 %2,5 %  
Čísník12,5 %2,5 %  

Graf

7. Měli by být osoby se schizofrenií hospitalizování v léčebnách.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2255 %55 %  
spíše souhlasím717,5 %17,5 %  
nevím717,5 %17,5 %  
souhlasím25 %5 %  
nesouhlasím25 %5 %  

Graf

8. Dokázali byste si představit práci se schizofrenikama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1435 %35 %  
ano1435 %35 %  
Rozhodně ano 615 %15 %  
ne512,5 %12,5 %  
rozhodně ne12,5 %2,5 %  

Graf

9. Čím se podle Vás projevuje nejčastěji schizofrenie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podivínství, halucinace2255 %55 %  
Střídání období 1230 %30 %  
Lhostejností k okolí, uzavřeností do sebe 37,5 %7,5 %  
Posmutnělostí, rezignací25 %5 %  
Velkou agresivitou, impulzivitou12,5 %2,5 %  

Graf

10. Souhlasíte s tvrzením, že schizofrenici často ukončují život sebevraždou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1537,5 %37,5 %  
nevím 1332,5 %32,5 %  
ano 1127,5 %27,5 %  
rozhodně ano 12,5 %2,5 %  

Graf

11. Toto onemocnění je dědičné.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1332,5 %32,5 %  
nevím1127,5 %27,5 %  
spíše nesouhlasím717,5 %17,5 %  
souhlasím512,5 %12,5 %  
nesouhlasím410 %10 %  

Graf

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena 3177,5 %77,5 %  
muž922,5 %22,5 %  

Graf

13. Jaký je váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
231025 %25 %  
22615 %15 %  
1637,5 %7,5 %  
2425 %5 %  
2125 %5 %  
2825 %5 %  
4212,5 %2,5 %  
2012,5 %2,5 %  
4412,5 %2,5 %  
dvacet let12,5 %2,5 %  
ostatní odpovědi 19
30
35
29
27
41
17
dvacet dva
26
32
25
1127,5 %27,5 % 

Graf

14. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou 2050 %50 %  
1230 %30 %  
410 %10 %  
SŠ bez maturity25 %5 %  
VOŠ25 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavelcová, M.Postoj společnosti ke schizofrenikům (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://postoj-spolecnosti-ke-schizo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.