Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj spoločnosti k jednotlivcom s postihnutím

Postoj spoločnosti k jednotlivcom s postihnutím

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Gabarík
Šetření:24. 01. 2011 - 23. 02. 2011
Počet respondentů:385
Počet otázek (max/průměr):30 / 9.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý deň, 

obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je mapovanie postoja majoritnej spoločnosti k ľuďom s postihnutím. Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie Vám zaberie iba niekoľko minút. 

Ďakujem. 

Mgr. Michal Gabarík

Odpovědi respondentů

1. Môj vek:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 20 - 26 rokov26067,53 %67,53 %  
od 30 - 65 rokov5514,29 %14,29 %  
od 27 - 30 rokov5113,25 %13,25 %  
od 16 - 19 rokov164,16 %4,16 %  
do 15 rokov30,78 %0,78 %  

Graf

2. Moje trvalé bydlisko sa nachádza v

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slovenskej republike32283,64 %83,64 %  
Českej republike6316,36 %16,36 %  

Graf

3. Z akého postihnutia máte najväčší strach? (Ktoré je, podľa Vás, najťažšie pre svojho nositeľa?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mentálneho postihnutia12933,51 %33,51 %  
všetkých rovnako11429,61 %29,61 %  
zrakového postihnutia8221,3 %21,3 %  
telesného postihnutia4511,69 %11,69 %  
sluchového postihnutia153,9 %3,9 %  

Graf

4. Ako často sa stretávate s ľuďmi s postihnutím? ( označte na škále: 1 - vôbec; 5 - veľmi často)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
211429,61 %29,61 %  
59825,45 %25,45 %  
39524,68 %24,68 %  
44411,43 %11,43 %  
1348,83 %8,83 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.17
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.52
Směrodatná odchylka:1.23
Medián:3
Modus:2

Graf

5. Ste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [žiak (základná škola, stredná škola)otázka č. 6, študent (VŠ)otázka č. 9, učiteľ (ZŠ, SŠ, VŠ)otázka č. 13, špeciálny pedagógotázka č. 20, pracujúci (mimo školstva)otázka č. 22, nezamestnaný/dôchodcaotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
študent (VŠ)19350,13 %50,13 %  
pracujúci (mimo školstva)10727,79 %27,79 %  
špeciálny pedagóg389,87 %9,87 %  
učiteľ (ZŠ, SŠ, VŠ)184,68 %4,68 %  
žiak (základná škola, stredná škola)153,9 %3,9 %  
nezamestnaný/dôchodca143,64 %3,64 %  

Graf

6. Máte spolužiaka s postihnutím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 7, nieotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie1386,67 %3,38 %  
áno213,33 %0,52 %  

Graf

7. Vadí Vám, že máte spolužiaka s postihnutím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano150 %0,26 %  
ne150 %0,26 %  

Graf

8. Keby ste mali spolužiaka s postihnutím, vadilo by Vám to?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1184,62 %2,86 %  
nevím17,69 %0,26 %  
ano17,69 %0,26 %  

Graf

9. Máte spolužiaka s postihnutím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10152,33 %26,23 %  
ano9247,67 %23,9 %  

Graf

10. Aký pocit vo Vás vyvoláva stretnutie sa s človekom s postihnutím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žiadny, beriem ho ako ostatných11559,59 %29,87 %  
rozpaky - neviem kam sa mám pozerať, ako sa správať4322,28 %11,17 %  
ľútosť3317,1 %8,57 %  
strach (bojím sa ho alebo bojím sa, že aj mne sa môže niečo podobné stať)21,04 %0,52 %  

Graf

11. Keby ste mali deti vadilo by Vám keby chodili do triedy s postihnutými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie, vôbec nie16384,46 %42,34 %  
asi nie178,81 %4,42 %  
trochu136,74 %3,38 %  

Graf

12. Čo si myslíte o integrácii resp. o inklúzii ľudí s postihnutím do majoritnej spoločnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi je to správne14173,06 %36,62 %  
nemám vyhranený názor3518,13 %9,09 %  
asi to nie je správ84,15 %2,08 %  
nikdy som o tom nepočul, nič o tom neviem73,63 %1,82 %  
je to hlúposť, mali by byť v ústavoch21,04 %0,52 %  

Graf

13. Máte v triede žiaka/študenta s postihnutím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 14, nieotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie1055,56 %2,6 %  
áno844,44 %2,08 %  

Graf

14. Ako vnímate jeho prítomnosť? (označte na škále 1 - kladne; 5 - záporne)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3450 %1,04 %  
2337,5 %0,78 %  
1112,5 %0,26 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.38
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.55
Směrodatná odchylka:0.74
Medián:2.5
Modus:3

Graf

15. Ako, podľa Vás, vnímajú jeho prítomnosť spolužiaci? (označte na škále 1 - kladne; 5 - záporne)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3450 %1,04 %  
2225 %0,52 %  
1112,5 %0,26 %  
4112,5 %0,26 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.63
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.84
Směrodatná odchylka:0.92
Medián:3
Modus:3

Graf

16. Akú záťaž pre Vás predstavuje jeho prítomnosť vo vašej triede? (označte na škále 1 - nízku, 5 - vysokú

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2562,5 %1,3 %  
4112,5 %0,26 %  
1112,5 %0,26 %  
5112,5 %0,26 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.5
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.71
Směrodatná odchylka:1.31
Medián:2
Modus:2

Graf

17. Ako ovplyvňuje jeho prítomnosť kolektív a klímu v triede? (označte na škále 1 - kladne; 5 - záporne)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3225 %0,52 %  
1225 %0,52 %  
4225 %0,52 %  
2225 %0,52 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.5
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.43
Směrodatná odchylka:1.2
Medián:2.5
Modus:3

Graf

18. Myslíte si, že by všetky deti s postihnutím mali byť vzdelávané spolu s ostatnými?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne562,5 %1,3 %  
ano225 %0,52 %  
nevím112,5 %0,26 %  

Graf

19. Vadilo by Vám, keby ste mali v triede žiaka s postihnutím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne880 %2,08 %  
ano110 %0,26 %  
nevím110 %0,26 %  

Graf

20. Čo si myslíte o tom, že by všetky deti s postihnutím mali byt vychovávané spolu s ostatnými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý nápad, ale je to utópia2035,71 %5,19 %  
dá sa to a je to výborný nápad1425 %3,64 %  
nemám vyhranený názor1221,43 %3,12 %  
je to absolútne nemožné712,5 %1,82 %  
negatívne to ovplyvní ostatné deti35,36 %0,78 %  

Graf

21. Myslíte si, že všetci, čo pracujú s ľuďmi s postihnutím by mali mať aspoň základné špeciálno-pedagogické vzdelanie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5089,29 %12,99 %  
ne58,93 %1,3 %  
nevím11,79 %0,26 %  

Graf

22. Máte v práci kolegu s postihnutím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 23, nieotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie9185,05 %23,64 %  
áno1614,95 %4,16 %  

Graf

23. Prekáža Vám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16100 %4,16 %  

Graf

24. Ako hodnotíte jeho výkon v práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný637,5 %1,56 %  
dobrý531,25 %1,3 %  
dostatečný318,75 %0,78 %  
nedostatečný16,25 %0,26 %  
výborný16,25 %0,26 %  

Graf

25. Keby ste si mohli vybrať, chceli by ste miesto neho kolegu bez postihnutia?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1168,75 %2,86 %  
nevím425 %1,04 %  
ano16,25 %0,26 %  

Graf

26. Aký máte k nemu postoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
beriem ho ako keby nemal postihnutie, sme priatelia1381,25 %3,38 %  
nevnímam ho, resp. ignorujem ho212,5 %0,52 %  
vyhýbam sa mu16,25 %0,26 %  

Graf

27. Vadilo by Vám keby ste mali kolegu s postihnutím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 28, neviemotázka č. 28, nieotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie8087,91 %20,78 %  
neviem 99,89 %2,34 %  
áno22,2 %0,52 %  

Graf

28. Myslíte si, že v súčasnosti je viac postihnutých ako v minulosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5041,32 %12,99 %  
nevím5041,32 %12,99 %  
ano2117,36 %5,45 %  

Graf

29. Vadí Vám keď sa stretávate s ľuďmi s postihnutím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10889,26 %28,05 %  
nevím108,26 %2,6 %  
ano32,48 %0,78 %  

Graf

30. Podporili by ste akciu na pomoc ľuďom s postihnutím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno, pravidelne podporujem13234,29 %34,29 %  
áno, ale iba tie mediálne známe (bojím sa podvodu)12833,25 %33,25 %  
neviem9424,42 %24,42 %  
nie, ignorujem také akcie235,97 %5,97 %  
nie, myslím si, že ľudia s postihnutím majú dosť príležitostí ako získať prostriedky, aj vysokú podporu od štátu82,08 %2,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Ste:

 • odpověď pracujúci (mimo školstva):
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 22. Máte v práci kolegu s postihnutím?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 22. Máte v práci kolegu s postihnutím?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 23. Prekáža Vám?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 25. Keby ste si mohli vybrať, chceli by ste miesto neho kolegu bez postihnutia?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi beriem ho ako keby nemal postihnutie, sme priatelia na otázku 26. Aký máte k nemu postoj?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 27. Vadilo by Vám keby ste mali kolegu s postihnutím?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 28. Myslíte si, že v súčasnosti je viac postihnutých ako v minulosti?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 28. Myslíte si, že v súčasnosti je viac postihnutých ako v minulosti?
 • odpověď študent (VŠ):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Máte spolužiaka s postihnutím?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Máte spolužiaka s postihnutím?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ľútosť na otázku 10. Aký pocit vo Vás vyvoláva stretnutie sa s človekom s postihnutím?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozpaky - neviem kam sa mám pozerať, ako sa správať na otázku 10. Aký pocit vo Vás vyvoláva stretnutie sa s človekom s postihnutím?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žiadny, beriem ho ako ostatných na otázku 10. Aký pocit vo Vás vyvoláva stretnutie sa s človekom s postihnutím?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi asi nie na otázku 11. Keby ste mali deti vadilo by Vám keby chodili do triedy s postihnutými?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie, vôbec nie na otázku 11. Keby ste mali deti vadilo by Vám keby chodili do triedy s postihnutými?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi trochu na otázku 11. Keby ste mali deti vadilo by Vám keby chodili do triedy s postihnutými?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi asi je to správne na otázku 12. Čo si myslíte o integrácii resp. o inklúzii ľudí s postihnutím do majoritnej spoločnosti?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám vyhranený názor na otázku 12. Čo si myslíte o integrácii resp. o inklúzii ľudí s postihnutím do majoritnej spoločnosti?
 • odpověď učiteľ (ZŠ, SŠ, VŠ):
  • 21.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 13. Máte v triede žiaka/študenta s postihnutím?
 • odpověď žiak (základná škola, stredná škola):
  • 25.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 6. Máte spolužiaka s postihnutím?
  • 25.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Keby ste mali spolužiaka s postihnutím, vadilo by Vám to?

6. Máte spolužiaka s postihnutím?

 • odpověď nie:
  • 29.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Keby ste mali spolužiaka s postihnutím, vadilo by Vám to?

11. Keby ste mali deti vadilo by Vám keby chodili do triedy s postihnutými?

 • odpověď nie, vôbec nie:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozpaky - neviem kam sa mám pozerať, ako sa správať na otázku 10. Aký pocit vo Vás vyvoláva stretnutie sa s človekom s postihnutím?

21. Myslíte si, že všetci, čo pracujú s ľuďmi s postihnutím by mali mať aspoň základné špeciálno-pedagogické vzdelanie?

 • odpověď ano:
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi špeciálny pedagóg na otázku 5. Ste:
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám vyhranený názor na otázku 20. Čo si myslíte o tom, že by všetky deti s postihnutím mali byt vychovávané spolu s ostatnými?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý nápad, ale je to utópia na otázku 20. Čo si myslíte o tom, že by všetky deti s postihnutím mali byt vychovávané spolu s ostatnými?

22. Máte v práci kolegu s postihnutím?

 • odpověď áno:
  • 24.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 23. Prekáža Vám?
  • 24.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 25. Keby ste si mohli vybrať, chceli by ste miesto neho kolegu bez postihnutia?
  • 24.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi beriem ho ako keby nemal postihnutie, sme priatelia na otázku 26. Aký máte k nemu postoj?
 • odpověď nie:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 27. Vadilo by Vám keby ste mali kolegu s postihnutím?

23. Prekáža Vám?

 • odpověď ne:
  • 24.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 22. Máte v práci kolegu s postihnutím?
  • 24.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 25. Keby ste si mohli vybrať, chceli by ste miesto neho kolegu bez postihnutia?
  • 24.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi beriem ho ako keby nemal postihnutie, sme priatelia na otázku 26. Aký máte k nemu postoj?

29. Vadí Vám keď sa stretávate s ľuďmi s postihnutím?

 • odpověď ne:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 27. Vadilo by Vám keby ste mali kolegu s postihnutím?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 22. Máte v práci kolegu s postihnutím?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 28. Myslíte si, že v súčasnosti je viac postihnutých ako v minulosti?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 28. Myslíte si, že v súčasnosti je viac postihnutých ako v minulosti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Môj vek:

2. Moje trvalé bydlisko sa nachádza v

3. Z akého postihnutia máte najväčší strach? (Ktoré je, podľa Vás, najťažšie pre svojho nositeľa?)

4. Ako často sa stretávate s ľuďmi s postihnutím? ( označte na škále: 1 - vôbec; 5 - veľmi často)

5. Ste:

6. Máte spolužiaka s postihnutím?

8. Keby ste mali spolužiaka s postihnutím, vadilo by Vám to?

9. Máte spolužiaka s postihnutím?

10. Aký pocit vo Vás vyvoláva stretnutie sa s človekom s postihnutím?

11. Keby ste mali deti vadilo by Vám keby chodili do triedy s postihnutými?

12. Čo si myslíte o integrácii resp. o inklúzii ľudí s postihnutím do majoritnej spoločnosti?

13. Máte v triede žiaka/študenta s postihnutím?

20. Čo si myslíte o tom, že by všetky deti s postihnutím mali byt vychovávané spolu s ostatnými?

21. Myslíte si, že všetci, čo pracujú s ľuďmi s postihnutím by mali mať aspoň základné špeciálno-pedagogické vzdelanie?

22. Máte v práci kolegu s postihnutím?

23. Prekáža Vám?

25. Keby ste si mohli vybrať, chceli by ste miesto neho kolegu bez postihnutia?

26. Aký máte k nemu postoj?

27. Vadilo by Vám keby ste mali kolegu s postihnutím?

28. Myslíte si, že v súčasnosti je viac postihnutých ako v minulosti?

29. Vadí Vám keď sa stretávate s ľuďmi s postihnutím?

30. Podporili by ste akciu na pomoc ľuďom s postihnutím?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Môj vek:

2. Moje trvalé bydlisko sa nachádza v

3. Z akého postihnutia máte najväčší strach? (Ktoré je, podľa Vás, najťažšie pre svojho nositeľa?)

4. Ako často sa stretávate s ľuďmi s postihnutím? ( označte na škále: 1 - vôbec; 5 - veľmi často)

5. Ste:

6. Máte spolužiaka s postihnutím?

8. Keby ste mali spolužiaka s postihnutím, vadilo by Vám to?

9. Máte spolužiaka s postihnutím?

10. Aký pocit vo Vás vyvoláva stretnutie sa s človekom s postihnutím?

11. Keby ste mali deti vadilo by Vám keby chodili do triedy s postihnutými?

12. Čo si myslíte o integrácii resp. o inklúzii ľudí s postihnutím do majoritnej spoločnosti?

13. Máte v triede žiaka/študenta s postihnutím?

20. Čo si myslíte o tom, že by všetky deti s postihnutím mali byt vychovávané spolu s ostatnými?

21. Myslíte si, že všetci, čo pracujú s ľuďmi s postihnutím by mali mať aspoň základné špeciálno-pedagogické vzdelanie?

22. Máte v práci kolegu s postihnutím?

23. Prekáža Vám?

25. Keby ste si mohli vybrať, chceli by ste miesto neho kolegu bez postihnutia?

26. Aký máte k nemu postoj?

27. Vadilo by Vám keby ste mali kolegu s postihnutím?

28. Myslíte si, že v súčasnosti je viac postihnutých ako v minulosti?

29. Vadí Vám keď sa stretávate s ľuďmi s postihnutím?

30. Podporili by ste akciu na pomoc ľuďom s postihnutím?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gabarík, M.Postoj spoločnosti k jednotlivcom s postihnutím (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://postoj-spolocnosti-k-jednotl.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.