Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj studentů k ochraně životního prostředí

Postoj studentů k ochraně životního prostředí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Lipárová
Šetření:28. 01. 2011 - 16. 02. 2011
Počet respondentů:198
Počet otázek (max/průměr):22 / 18.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

v současné době zpracovávám bakalářskou práci, která se zabývá vztahem člověka a životního prostředí.
Na základě tohoto dotazníku bych chtěla zjistit, do jaké míry si lidé uvědomují svou provázanost s životním prostředím a do jaké míry pociťují vlastní odpovědnost na základě osobního přístupu k živ. prostředí.
Tento dotazník je určen převážně studentům, zastupujícím postoj jednotlivce.
 

Výsledky tohoto dotazníku pomohou zamyslet se nad uvažováním současné společnosti a jejím povědomím o kvalitě svého života.

 

Ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění dotazníku.

  

Mnohokrát děkuji

(studentka třetího ročníku FHS University T. Bati  ve Zlíně)

 

Odpovědi respondentů

1. Jakým slovním spojením byste označili trend současné společnosti ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konzum10050,51 %50,51 %  
finanční krize5829,29 %29,29 %  
ekonomický růst199,6 %9,6 %  
jiná168,08 %8,08 %  
ochrana živ. prostředí52,53 %2,53 %  

Graf

2. Myslíte si, že ekonomie (ekonomický rozvoj) má něco společného s životním prostředím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale pouze částečně9849,49 %49,49 %  
ano, jsou velmi úzce provázány9346,97 %46,97 %  
jiný názor42,02 %2,02 %  
nemají nic společného31,52 %1,52 %  

Graf

3. Řekli byste, že v rámci současného fungování společnosti je člověk na stavu životního prostředí závislý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano10151,01 %51,01 %  
spíše ano6130,81 %30,81 %  
spíše ne3618,18 %18,18 %  

Graf

4. Myslíte si, že má ochrana životního prostředí význam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 6, spíše anootázka č. 6, spíše neotázka č. 5, vůbec neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano17789,39 %89,39 %  
spíše ano2010,1 %10,1 %  
spíše ne10,51 %0,51 %  

Graf

5. Odpověděli jste nesouhlasně. Vyjádřete prosím, co Vás vede k tomuto postoji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný důvod1100 %0,51 %  

Graf

6. Myslíte si, že Vaše jednání (jednání jedince) ovlivňuje znečišťování živ. prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 8, částečně anootázka č. 8, spíše neotázka č. 7, vůbec neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano10452,53 %52,53 %  
částečně ano7738,89 %38,89 %  
spíše ne157,58 %7,58 %  
vůbec ne21,01 %1,01 %  

Graf

7. Odpověděli jste nesouhlasně. Vyjádřete prosím, co Vás vede k tomuto postoji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
můj podíl na zatěžování živ. prostředí je minimální952,94 %4,55 %  
snažím se chovat ekologicky741,18 %3,54 %  
jedinec nic nezmůže15,88 %0,51 %  

Graf

8. Myslíte si, že jste v ochraně životního prostředí aktivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 9, spíše anootázka č. 9, spíše neotázka č. 10, vůbec neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano13065,66 %65,66 %  
spíše ne3618,18 %18,18 %  
určitě ano2814,14 %14,14 %  
vůbec ne42,02 %2,02 %  

Graf

9. Odověděli jste souhlasně, uveďte prosím jaké v tomto smyslu vyvíjíte aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídím odpad14289,87 %71,72 %  
snažím se chovat šetrně/ neplýtvám12478,48 %62,63 %  
kupuji ekologicky šetrné výrobky4629,11 %23,23 %  
odpad třídím občas10,63 %0,51 %  
snažím se nabádat i druhé, aby se chovali ekologic10,63 %0,51 %  
jezdím v MHD10,63 %0,51 %  
zajímám se o danou problematiku10,63 %0,51 %  
preferuji vyrobky "ekologickych"firem10,63 %0,51 %  
nikdy neodhodím papír/sáček/... do přírody10,63 %0,51 %  
NEODHAZUJU ODPADKY NA ULICI10,63 %0,51 %  
snažím se, aby i přátele a známí třídili odpad10,63 %0,51 %  
snažím se, aby se i přátele a známí chovali šetrně10,63 %0,51 %  
stravuji se převážně vegetariánsky10,63 %0,51 %  
jezdím mhd10,63 %0,51 %  
šetrné dopravní prostředky - kolo, mhd10,63 %0,51 %  

Graf

10. Odpověděli jste nesouhlasně. Vyjádřete prosím, co Vás vede k tomuto postoji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný důvod2460 %12,12 %  
myslím si že jako jednotlivec nemohu situaci ovlivnit1025 %5,05 %  
tyto aktivity přenechávám raději jiným922,5 %4,55 %  
nemám důvod podílet se na ochraně životního prostředí512,5 %2,53 %  

Graf

11. Pokud byste byli zaměstnáni ve firmě, která by se mimo svou hlavní činnost aktivně starala o ochranu ŽP, přehodnotili byste své dosavadní postoje (aktivitu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 12, spíše anootázka č. 12, spíše neotázka č. 12, vůbec neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano10553,03 %53,03 %  
spíše ne5025,25 %25,25 %  
určitě ano3819,19 %19,19 %  
vůbec ne52,53 %2,53 %  

Graf

12. Co by Vás jinak vedlo k přehodnocení (k aktivnějšímu přístupu) Vašich dosavadních postojů k ŽP

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získání pravdivých informací o stavu ŽP9246,46 %46,46 %  
příklad jednání druhé osoby7638,38 %38,38 %  
nařízení stanovená zákonem6633,33 %33,33 %  
nic31,52 %1,52 %  
nevím21,01 %1,01 %  
melo by to tak byt jak jinde ve svete.(pokuty)10,51 %0,51 %  
lepší podmínky od státu - dotace, úlevy10,51 %0,51 %  
jsem aktivní, tak co bych přehodnocovala? 10,51 %0,51 %  
shledávám svůj přístup dostatečně aktivní10,51 %0,51 %  
byla bych motivována začít 10,51 %0,51 %  
nepotřebuji přehodnocovat10,51 %0,51 %  
vlastni rozhodnuti10,51 %0,51 %  
nemám co přehodnocovat10,51 %0,51 %  
více informací v mediích, zájem veřejnosti10,51 %0,51 %  
vyzkum,ze takovyt postoj ma smysl-zlepsení prostre10,51 %0,51 %  
moje dosavadní postoje a aktivita jsou k životnímu10,51 %0,51 %  
kdyby velké společnosti také byly šetrné k žp10,51 %0,51 %  
motivace ve formě spolupráce s ostatními10,51 %0,51 %  
výsledek (ne jako svážení tříd.odpadu a 1 hromadu)10,51 %0,51 %  
zvyk ze zaměstnání přenesený do běžného života10,51 %0,51 %  
K dispozici více možností a s ne tak vysokou cenou10,51 %0,51 %  
vlastní pocit zodpovědnosti10,51 %0,51 %  
ekologická katastrofa v mé blízkosti10,51 %0,51 %  
hromadná spolupráce, spoluúčast10,51 %0,51 %  
dostatočne ochranujem ž. prostredie10,51 %0,51 %  
osobní zapojení se do aktivit prospěšných ŽP10,51 %0,51 %  
Ich weiss nicht10,51 %0,51 %  
Odlišná situace v naší společnosti.10,51 %0,51 %  
nič. nič nechcem meniť na postoji. Ak budem mať 10,51 %0,51 %  
viac možností, zmením správanie10,51 %0,51 %  
lepší podmínky10,51 %0,51 %  
větší transparentnost nakládání s tříděným odpadem10,51 %0,51 %  
lepší propagace využití třízeného odpadu10,51 %0,51 %  
vlastní zodpovědnost vůči přírodě10,51 %0,51 %  
zavádějící, jak víte, že nemám pravdivé informace?10,51 %0,51 %  
jsem aktivní10,51 %0,51 %  
Zodpovědné jednání hlavních kontaminátorů - USA10,51 %0,51 %  
reálná nemalá hroba ohrožení mého zdraví10,51 %0,51 %  
Peníze za to vyplacené10,51 %0,51 %  
vlastní domácnost10,51 %0,51 %  

Graf

13. Kdo podle Vás může lépe přispět k zlepšení přístupu k ochraně ŽP

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [stát zavedením patřičných zákonůotázka č. 14, každý člověk, svým jednánímotázka č. 15, průmyslové podniky ohleduplnějším přístupem k ŽPotázka č. 14, nikdootázka č. 15, jiná odpověďotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý člověk, svým jednáním10452,53 %52,53 %  
průmyslové podniky ohleduplnějším přístupem k ŽP4723,74 %23,74 %  
stát zavedením patřičných zákonů 3718,69 %18,69 %  
jiná odpověď94,55 %4,55 %  
nikdo10,51 %0,51 %  

Graf

14. V předchozí otázce jste zvolili variantu změny ze strany státu, či podniku. Znamená to pro Vás že:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myslíte si, že změna je možná hromadně pouze vydáním zákona4047,62 %20,2 %  
nevěříte v osobní příklad/ sílu jednotlivce2529,76 %12,63 %  
jiná odpověď2226,19 %11,11 %  
své chování měníte dle vydávaných zákonů67,14 %3,03 %  

Graf

15. Který z lehkého průmyslu podle Vás nejvíce zatěžuje životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
papírenský a polygrafický6532,83 %32,83 %  
potrsvinářský6231,31 %31,31 %  
nábytkářský2412,12 %12,12 %  
kožedělný2110,61 %10,61 %  
oděvní136,57 %6,57 %  
obuvnický136,57 %6,57 %  

Graf

16. Který z těžkého průmyslu podle Vás nejvíce zatěžuje životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chemický průmysl a petrochemie - rafinerie ropy, výroba plastů10452,53 %52,53 %  
těžební průmysl - těžba paliv a rud6030,3 %30,3 %  
výroba elektrické energie a technologického tepla136,57 %6,57 %  
hutnictví železa a neželezných kovů126,06 %6,06 %  
b. elektrotechnický průmysl - výroba elektrických zařízení, přístrojů, kabelů42,02 %2,02 %  
farmaceutický průmysl - výroba léčiv a zdravotnického materiálu21,01 %1,01 %  
strojírenství a obrábění kovů21,01 %1,01 %  
průmysl stavebních hmot10,51 %0,51 %  

Graf

17. Myslíte si, že se Váš kraj stará o ochranu životního prostředí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano10856,25 %54,55 %  
spíše ne7136,98 %35,86 %  
určitě ano94,69 %4,55 %  
vůbec ne42,08 %2,02 %  

Graf

18. Označte prosím do jaké oblasti spadá Vámi studovaný obor

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
humanitní7437,76 %37,37 %  
multimédia5427,55 %27,27 %  
ekonomická4422,45 %22,22 %  
přírodovědná126,12 %6,06 %  
jiný63,06 %3,03 %  
technická63,06 %3,03 %  

Graf

19. Označte prosím Vaši věkovou hranici

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2517688,89 %88,89 %  
25-30189,09 %9,09 %  
jiný42,02 %2,02 %  

Graf

20. Označte prosím kraj Vašeho bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlínský6733,84 %33,84 %  
Jihomoravský2713,64 %13,64 %  
Olomoucký2613,13 %13,13 %  
Moravskoslezský2512,63 %12,63 %  
Praha189,09 %9,09 %  
Ústecký63,03 %3,03 %  
Středočeský63,03 %3,03 %  
Jihočeský52,53 %2,53 %  
Pardubický42,02 %2,02 %  
Plzeňský42,02 %2,02 %  
Liberecký31,52 %1,52 %  
Královéhradecký31,52 %1,52 %  
Vysočina31,52 %1,52 %  
Karlovarský10,51 %0,51 %  

Graf

21. Odověděli jste souhlasně, uveďte prosím jaké v tomto smyslu vyvíjíte aktivity? [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídím odpad14390,51 %72,22 %  
snažím se chovat šetrně/ neplýtvám 12478,48 %62,63 %  
preferuji ekologicky šetrné výrobky4729,75 %23,74 %  
zajímám se o problematiku a nabádám k tomu i drhuhé53,16 %2,53 %  
používám MHD či jiné šetrné dopr. prostředky31,9 %1,52 %  
neodhazuji odpadky na ulici/ do přírody21,27 %1,01 %  

Graf

22. Co by Vás jinak vedlo k přehodnocení (k aktivnějšímu přístupu) Vašich dosavadních postojů k ŽP [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získání pravdivých informací o stavu ŽP9246,46 %46,46 %  
příklad jednání druhé osoby7738,89 %38,89 %  
nařízení stanovená zákonem6633,33 %33,33 %  
nic, myslím že jsem dost aktivní115,56 %5,56 %  
už jen osobní rozhodnutí a zodpovědnost52,53 %2,53 %  
lepší podmínky od státu - dotace, úlevy, sankce42,02 %2,02 %  
nevím42,02 %2,02 %  
více informací v médiích (např. lepší propagace využití třízeného odpadu)31,52 %1,52 %  
větší zájem veřejnosti, spolupráce, změna postoje31,52 %1,52 %  
větší transparentnost nakládání s tříděným odpadem31,52 %1,52 %  
vidět výsledky dosavadních opatření21,01 %1,01 %  
kdyby velké společnosti také byly šetrné k žp10,51 %0,51 %  
zvyk ze zaměstnání přenesený do běžného života10,51 %0,51 %  
ekologická katastrofa v mé blízkosti- reálné zdraví10,51 %0,51 %  
Zodpovědné jednání hlavních kontaminátorů - USA10,51 %0,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakým slovním spojením byste označili trend současné společnosti ČR?

2. Myslíte si, že ekonomie (ekonomický rozvoj) má něco společného s životním prostředím?

3. Řekli byste, že v rámci současného fungování společnosti je člověk na stavu životního prostředí závislý?

4. Myslíte si, že má ochrana životního prostředí význam?

6. Myslíte si, že Vaše jednání (jednání jedince) ovlivňuje znečišťování živ. prostředí?

8. Myslíte si, že jste v ochraně životního prostředí aktivní?

9. Odověděli jste souhlasně, uveďte prosím jaké v tomto smyslu vyvíjíte aktivity?

10. Odpověděli jste nesouhlasně. Vyjádřete prosím, co Vás vede k tomuto postoji?

11. Pokud byste byli zaměstnáni ve firmě, která by se mimo svou hlavní činnost aktivně starala o ochranu ŽP, přehodnotili byste své dosavadní postoje (aktivitu)?

12. Co by Vás jinak vedlo k přehodnocení (k aktivnějšímu přístupu) Vašich dosavadních postojů k ŽP

13. Kdo podle Vás může lépe přispět k zlepšení přístupu k ochraně ŽP

14. V předchozí otázce jste zvolili variantu změny ze strany státu, či podniku. Znamená to pro Vás že:

15. Který z lehkého průmyslu podle Vás nejvíce zatěžuje životní prostředí?

16. Který z těžkého průmyslu podle Vás nejvíce zatěžuje životní prostředí?

17. Myslíte si, že se Váš kraj stará o ochranu životního prostředí?

18. Označte prosím do jaké oblasti spadá Vámi studovaný obor

19. Označte prosím Vaši věkovou hranici

20. Označte prosím kraj Vašeho bydliště

21. Odověděli jste souhlasně, uveďte prosím jaké v tomto smyslu vyvíjíte aktivity? [odvozená]

22. Co by Vás jinak vedlo k přehodnocení (k aktivnějšímu přístupu) Vašich dosavadních postojů k ŽP [odvozená]

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakým slovním spojením byste označili trend současné společnosti ČR?

2. Myslíte si, že ekonomie (ekonomický rozvoj) má něco společného s životním prostředím?

3. Řekli byste, že v rámci současného fungování společnosti je člověk na stavu životního prostředí závislý?

4. Myslíte si, že má ochrana životního prostředí význam?

6. Myslíte si, že Vaše jednání (jednání jedince) ovlivňuje znečišťování živ. prostředí?

8. Myslíte si, že jste v ochraně životního prostředí aktivní?

9. Odověděli jste souhlasně, uveďte prosím jaké v tomto smyslu vyvíjíte aktivity?

10. Odpověděli jste nesouhlasně. Vyjádřete prosím, co Vás vede k tomuto postoji?

11. Pokud byste byli zaměstnáni ve firmě, která by se mimo svou hlavní činnost aktivně starala o ochranu ŽP, přehodnotili byste své dosavadní postoje (aktivitu)?

12. Co by Vás jinak vedlo k přehodnocení (k aktivnějšímu přístupu) Vašich dosavadních postojů k ŽP

13. Kdo podle Vás může lépe přispět k zlepšení přístupu k ochraně ŽP

14. V předchozí otázce jste zvolili variantu změny ze strany státu, či podniku. Znamená to pro Vás že:

15. Který z lehkého průmyslu podle Vás nejvíce zatěžuje životní prostředí?

16. Který z těžkého průmyslu podle Vás nejvíce zatěžuje životní prostředí?

17. Myslíte si, že se Váš kraj stará o ochranu životního prostředí?

18. Označte prosím do jaké oblasti spadá Vámi studovaný obor

19. Označte prosím Vaši věkovou hranici

20. Označte prosím kraj Vašeho bydliště

21. Odověděli jste souhlasně, uveďte prosím jaké v tomto smyslu vyvíjíte aktivity? [odvozená]

22. Co by Vás jinak vedlo k přehodnocení (k aktivnějšímu přístupu) Vašich dosavadních postojů k ŽP [odvozená]

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lipárová, H.Postoj studentů k ochraně životního prostředí (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://postoj-studentu-k-ochrane-zi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.