Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj veřejnosti ke službě sexuální asistence

Postoj veřejnosti ke službě sexuální asistence

Popkorn
Jaký Vám chutná?

(veřejné výsledky v polovině dubna)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Endlová
Šetření:24. 02. 2020 - 10. 03. 2020
Počet respondentů:388
Počet otázek (max/průměr):38 / 34.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:65,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku zabývajícím se postojem veřejnosti ke službě sexuální asistence. Tento dotazník je zcela anonymní. Cílem dotazníku je zjistit postoj veřejnosti ke službě sexuální asistence a výsledky použít pro výzkumnou část mé diplomové práce.

Dotazník by Vám neměl zabrat více než 10 až 15 minut. Správnou odpověď prosím zaškrtněte.

Děkuji Vám za Váš čas

Tereza Endlová,

studentka navazujícího magisterského oboru Sociální práce, Univerzita Hradec Králové

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena25264,95 %64,95 %  
muž13635,05 %35,05 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25215,41 %5,41 %  
27184,64 %4,64 %  
23184,64 %4,64 %  
29164,12 %4,12 %  
31164,12 %4,12 %  
26153,87 %3,87 %  
22153,87 %3,87 %  
20143,61 %3,61 %  
28123,09 %3,09 %  
19123,09 %3,09 %  
ostatní odpovědi 21
30
35
39
32
24
44
51
46
41
55
33
43
48
57
37
40
50
38
34
18
42
71
56
69
70
59
36
60
54
47
45
64
63
67
16
17
52
58
49
53
78
72
79
65
66
76
68
73
62
23159,54 %59,54 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:35.59
Minimum:19
Maximum:69
Variační rozpětí:50
Rozptyl:159.22
Směrodatná odchylka:12.62
Medián:31
Modus:25

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (V případě, že studujete, uveďte svou momentálně studovanou úroveň studia.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské18848,45 %48,45 %  
středoškolské s maturitou16041,24 %41,24 %  
středoškolské bez maturity317,99 %7,99 %  
základní92,32 %2,32 %  

Graf

4. Jaký je Váš vztah k náboženství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem nábožensky založený/á14737,89 %37,89 %  
jsem ateista12131,19 %31,19 %  
jsem věřící6717,27 %17,27 %  
nejsem rozhodnut/a4210,82 %10,82 %  
jsem hluboce věřící112,84 %2,84 %  

Graf

5. V jak velké obci žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 000 a více obyvatel11629,9 %29,9 %  
50 000 – 99 999 obyvatel6316,24 %16,24 %  
20 000 – 49 999 obyvatel389,79 %9,79 %  
10 000 – 19 999 obyvatel328,25 %8,25 %  
2 000 – 4 999 obyvatel317,99 %7,99 %  
1 000 – 1 999 obyvatel287,22 %7,22 %  
5 000 – 9 999 obyvatel235,93 %5,93 %  
200 – 499 obyvatel215,41 %5,41 %  
do 199 obyvatel194,9 %4,9 %  
500 – 999 obyvatel174,38 %4,38 %  

Graf

6. Setkal/a jste se někdy s pojmem sexuální asistence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano26768,81 %68,81 %  
ne12131,19 %31,19 %  

Graf

7. Jakým způsobem jste se o sexuální asistenci dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v masových médiích (internet, TV, rádio)21781,27 %55,93 %  
při rozhovoru3312,36 %8,51 %  
v knize nebo časopise176,37 %4,38 %  

Graf

8. Co je podle Vás služba sexuální asistence? (Vyberte z níže uvedených možností ty, které podle Vás službu sexuální asistence definují.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vykonávají ji proškolené sexuální asistenti a asistentky29074,74 %74,74 %  
pomáhá osobám se znevýhodněním pracovat s jejich sexualitou a vztahy24262,37 %62,37 %  
nabízí aktivní (zahrnuje masáže, nácvik masturbace a jiné sexuální interakce včetně pohlavního styku) i pasivní (vše, co se týká poradenství, komunikace, výchovy a prožívání sexuality bez fyzického kontaktu s klientem) sexuální asistenci22257,22 %57,22 %  
jedná se o placenou službu21054,12 %54,12 %  
nabízí pouze pasivní sexuální asistenci (vše, co se týká poradenství, komunikace, výchovy a prožívání sexuality bez fyzického kontaktu s klientem)6516,75 %16,75 %  
pomáhá každému se znevýhodněním i bez něj pracovat s jejich sexualitou a vztahy4712,11 %12,11 %  
vykonávají ji pracovnice v sexbyznysu (prostitutky)225,67 %5,67 %  
jedná se o službu zdarma225,67 %5,67 %  
nabízí pouze aktivní sexuální asistenci (zahrnuje masáže a jiné sexuální interakce včetně pohlavního styku)133,35 %3,35 %  

Graf

9. Víte, komu je tato služba určena? (více možných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všem osobám se znevýhodněním/postižením včetně seniorů21254,64 %54,64 %  
osobám s tělesným postižením15439,69 %39,69 %  
osobám se zdravotním postižením12532,22 %32,22 %  
osobám s mentálním postižením10426,8 %26,8 %  
osobám se smyslovým postižením8622,16 %22,16 %  
osobám s duševním postižením7920,36 %20,36 %  
každému (i osobám bez znevýhodnění)6215,98 %15,98 %  
seniorům287,22 %7,22 %  

Graf

10. Jaké konkrétní služby podle Vás sexuální asistence poskytuje? (Vyberte z níže uvedených možností ty služby, které podle Vás služba sexuální asistence poskytuje.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poradenství osobám se znevýhodněním v oblasti sexuality a vztahů27771,39 %71,39 %  
zvyšuje kvalitu života osob se znevýhodněním23861,34 %61,34 %  
zahrnuje veškeré aktivity, na kterých se asistent/asistentka s klientem domluví21154,38 %54,38 %  
učí akceptovat své tělo a pomáhá zvyšovat sebevědomí20653,09 %53,09 %  
zahrnuje pomoc při masturbaci, doteky, erotické masáže a pohlavní styk17244,33 %44,33 %  
vzdělávání a výchova v oblasti sexuality a vztahů17144,07 %44,07 %  
poradenství příbuzným a rodině osob se znevýhodněním v oblasti jeho/její sexuality14537,37 %37,37 %  
pomáhá obstarávat sexuální pomůcky a pornografii4511,6 %11,6 %  

Graf

11. Kolik se domníváte, že je v ČR vyškolených sexuálních asistentek/asistentů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přibližně 5012532,22 %32,22 %  
15 až 206416,49 %16,49 %  
10 až 155814,95 %14,95 %  
do 105814,95 %14,95 %  
do 1005313,66 %13,66 %  
100 a více297,47 %7,47 %  
kolem 10010,26 %0,26 %  

Graf

12. Kolik podle Vás stojí služba sexuální asistence v průměru za hodinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1 00012231,44 %31,44 %  
1 000 – 1 50011730,15 %30,15 %  
1 500 – 2 0008421,65 %21,65 %  
2 000 – 2 500379,54 %9,54 %  
2 500 a více287,22 %7,22 %  

Graf

13. Domníváte se, že by tato služba měla být součástí sociálních služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím11529,64 %29,64 %  
spíše ano11128,61 %28,61 %  
spíše ne7619,59 %19,59 %  
určitě ano4812,37 %12,37 %  
určitě ne389,79 %9,79 %  

Graf

14. Domníváte se, že by tato služba měla být zahrnuta v legislativě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím11329,12 %29,12 %  
spíše ano11028,35 %28,35 %  
určitě ano8020,62 %20,62 %  
spíše ne5213,4 %13,4 %  
určitě ne338,51 %8,51 %  

Graf

15. Domníváte se, že by tato služba měla být hrazena z pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne11830,41 %30,41 %  
určitě ne8622,16 %22,16 %  
spíše ano8321,39 %21,39 %  
nevím7820,1 %20,1 %  
určitě ano235,93 %5,93 %  

Graf

16. Navazují podle Vás osoby se znevýhodněním hlubší intimní a sexuální vztahy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano11529,64 %29,64 %  
určitě ano9624,74 %24,74 %  
nevím8321,39 %21,39 %  
spíše ne8321,39 %21,39 %  
určitě ne112,84 %2,84 %  

Graf

17. Jsou podle Vás osoby se znevýhodněním schopny navázat trvalejší partnerské vztahy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano17946,13 %46,13 %  
spíše ano11329,12 %29,12 %  
nevím5814,95 %14,95 %  
spíše ne369,28 %9,28 %  
určitě ne20,52 %0,52 %  

Graf

18. Může mít podle Vás osoba se znevýhodněním plnohodnotný partnerský život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano20252,06 %52,06 %  
spíše ano12732,73 %32,73 %  
nevím307,73 %7,73 %  
spíše ne266,7 %6,7 %  
určitě ne30,77 %0,77 %  

Graf

19. Jaké cílové skupiny osob se znevýhodněním jsou podle Vás schopny navázat hlubší partnerský, intimní a sexuální vztah? (více možných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osoby s tělesným postižením32784,28 %84,28 %  
osoby se zdravotním postižením32082,47 %82,47 %  
senioři26468,04 %68,04 %  
osoby se smyslovým postižením24362,63 %62,63 %  
osoby s duševním postižením17043,81 %43,81 %  
osoby s mentálním postižením14236,6 %36,6 %  
žádné osoby se znevýhodněním/postižením včetně seniorů235,93 %5,93 %  

Graf

20. Může osobám se znevýhodněním služba sexuální asistence v něčem pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 21, spíše anootázka č. 21, nevímotázka č. 22, spíše neotázka č. 22, určitě neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano19851,03 %51,03 %  
spíše ano13234,02 %34,02 %  
nevím4110,57 %10,57 %  
spíše ne123,09 %3,09 %  
určitě ne51,29 %1,29 %  

Graf

21. V čem podle Vás může služba sexuální asistence pomoci osobám se znevýhodněním? (více možných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v překonávání bariér (překážek) v oblasti sexuality osob se znevýhodněním28686,67 %73,71 %  
v poznání vlastního těla a jeho sexuality24574,24 %63,14 %  
v navazování intimních vztahů21765,76 %55,93 %  
ve vzdělávání v oblasti sexuality a intimity20060,61 %51,55 %  

Graf

22. Domníváte se, že se osoby se znevýhodněním mohou ve společnosti setkat s nějakými bariérami/překážkami v oblasti intimních a sexuálních potřeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 23, spíše anootázka č. 23, nevímotázka č. 24, spíše neotázka č. 24, určitě neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano23761,08 %61,08 %  
spíše ano12131,19 %31,19 %  
nevím215,41 %5,41 %  
spíše ne61,55 %1,55 %  
určitě ne30,77 %0,77 %  

Graf

23. S jakými bariérami se podle Vás mohou osoby se znevýhodněním setkat v navazování intimního vztahu? (Vyberte z níže uvedených možností ty, které podle Vás mohou být pro osoby se znevýhodněním bariérami v navazování intimních vztahů.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snížené sebevědomí kvůli znevýhodnění31487,71 %80,93 %  
nedostatek zkušeností a nejistota v navazování vztahů27075,42 %69,59 %  
špatný zdravotní stav a další komplikace s ním spojené26674,3 %68,56 %  
odsuzující pohled společnosti na sexualitu osob se znevýhodněním25270,39 %64,95 %  
omezené možnosti v navazování nových kontaktů24869,27 %63,92 %  
nedostatek vědomostí v oblasti sexuality a intimity18752,23 %48,2 %  
umístění v pobytovém zařízení17749,44 %45,62 %  
Nedomnívám se, že by se osoby se znevýhodněním setkávaly s nějakými bariérami.20,56 %0,52 %  

Graf

24. Mají podle Vás osoby se znevýhodněním sexuální potřeby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano31681,44 %81,44 %  
spíše ano5413,92 %13,92 %  
nevím133,35 %3,35 %  
spíše ne30,77 %0,77 %  
určitě ne20,52 %0,52 %  

Graf

25. Domníváte se, že osoby se znevýhodněním tuto službu potřebují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano15940,98 %40,98 %  
určitě ano11028,35 %28,35 %  
nevím8622,16 %22,16 %  
spíše ne256,44 %6,44 %  
určitě ne82,06 %2,06 %  

Graf

26. Jaké další funkce může podle Vás služba sexuální asistence plnit?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

27. Máte osobní zkušenost s intenzivní péčí o osobu s nějakým druhem znevýhodnění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne29175 %75 %  
ano9725 %25 %  

Graf

28. Znáte ve svém okolí někoho, kdo pečuje o osobu se znevýhodněním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20452,58 %52,58 %  
ano18447,42 %47,42 %  

Graf

29. Znáte ve svém okolí někoho, kdo by tuto službu využil?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne34689,18 %89,18 %  
ano4210,82 %10,82 %  

Graf

30. Kdybyste měl ve svém okolí osobu se znevýhodněním, doporučil/a byste mu/jí tuto službu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím13334,28 %34,28 %  
spíše ano11629,9 %29,9 %  
určitě ano7820,1 %20,1 %  
spíše ne317,99 %7,99 %  
určitě ne307,73 %7,73 %  

Graf

31. Domníváte se, že je tato služba proti mravním zásadám a hodnotám společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne17444,85 %44,85 %  
spíše ne14938,4 %38,4 %  
spíše ano4611,86 %11,86 %  
určitě ano194,9 %4,9 %  

Graf

32. Vidíte nějaký rozpor mezi etikou a Vaším morálním postojem při poskytování služby sexuální asistence osobám se znevýhodněním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 33, spíše anootázka č. 33, spíše neotázka č. 34, určitě neotázka č. 34].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne17344,59 %44,59 %  
určitě ne15640,21 %40,21 %  
spíše ano389,79 %9,79 %  
určitě ano215,41 %5,41 %  

Graf

33. Jaký je Váš vnitřní rozpor mezi etikou a Vaším morálním postojem při poskytování služby sexuální asistence? (odpovězte v případě, že jste na předchozí otázku odpověděli určitě ano nebo spíše ano)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
.46,78 %1,03 %  
Nevim23,39 %0,52 %  
V každé době byli lidé, kteří byli nějakým způsobem znevýhodněni a nikdy jsem neslyšela, že by měli nějaké asistenty.Chápu, že každý potřebuje spřízněnou duši, ale to nejde jen o sex. Chápala bych, kdyby byla asistenční služba, která by lidem zprostředkovávala seznámení. Ale proč sex?11,69 %0,26 %  
Vnímám to tak.11,69 %0,26 %  
Y11,69 %0,26 %  
Ano11,69 %0,26 %  
Rozumim ze jistou potrebu pacienti maji, ale prijde mi nemoralni to delat pokud k tomu nejsou psychicky ci fyzicky zpusobili.11,69 %0,26 %  
Je to složitější 11,69 %0,26 %  
?11,69 %0,26 %  
divné11,69 %0,26 %  
ostatní odpovědi Intimní život by mě být založen na lásce. Pokud poskytují aktivní asistenci, tak se jedná v podstatě o proškolené prostitutky.
nn
Vnímám to podobně, jako prostituci
Netuším, co mi na tom přijde divné.
Je to prostituce
nedokážu popsat
jsem věřící; mimomanželký styk má víra nedovoluje (je jedno, jaký je stav člověka)
vvv
myslím, že se sexuální potřeby dají nahradit spiritualitou
Pokud se nejedná čistě o pasivní službu (poradenství), pak bez citového pouta je samotný sex o ničem
xxx
jako věřící člověk vycházím z toho, že sexualita patří do manželství, kde plní svou funkci danou Bohem. Není přijatelné si ji naplňovat sám nebo s asistentkou bez toho účelu, ke kterému byla stvořena.
---
Jsem věřící, tedy je pro mne nepřijatelná takováto asistence v praktickém slova smyslu (nemyslím tedy v teoretické rovině).
je to velmi intimní, jak do toho může zasahovat někdo další neúčastný?
Nelze nikomu zasahovat do jeho imtimního života a ještě mu s tím pomáhat třeba i fyzicky. Každý má život v něčem těžký a většinou věci nejsou tak, jak bychom si přáli jako např. v omezení postižení,...
nerozuměla jsem otázce, odpověděla jsem nahodile
Není důvod aby byli v tomto směru zvýhodňováni, šlapku si mohou zaplatit ze svého
Společnost bude pokrytecky tvrdit, že je to "neslušné" a tematika je zbytečně tabuizovaná. Přitom sex je pro kvalitu života naprosto zásadní - i když ne každý mu přikládá tak velkou důležitost. A málokdo by to řekl nahlas.
nechuť
nepřijde mi to vhodné
Sexuální asistence je velké tabu, zároveň je ale asi v dnešní společnosti potřeba, když se staráme o veškeré znevýhodněné osoby, které by v dřívějším světě buď vůbec nepřežily, nebo měly jiné starosti než plnění sexuálních potřeb.
společnost tímto podporuje prostituci
Záleží na tom, čem se tato služby poskytuje a vlastně co se pod pojmem uspokojování sexuálních potřeb myslí, řekla bych ,že se nadhodnocuje fyzická stránka věci a zapomíná na složku vztahovou (tedy přátelství, setkání a aj) a to obecně ve vztahu k sexualitě.
...
jde o pornografii, která si říká vzletně
Je to ubohost a nechutné
Je to zvláštní. Kdybych se třeba setkala se ženou, která de facto provádí sexuální služby s někým jiným, než se svým partnerem, i když je to její práce.
Spletla jsem se, nevidím žádný rozpor, naopak si myslím, že je to úplně v pořádku, jedná se základní lidskou potřebu
sexuální aktivitu staví na úroveň prosté fyzické činnosti jako je třeba sport
mělo by to být intimní
rvbr
prostituce financovaná z veřejných zdrojů zabalená do pěkných slov
morální
nevím, cítím to tak
pasivní asistence je za mě OK, aktivní asistence je už proti mému přesvědčení, nicméně chápu, že v určitých případech je to pro osoby se znevýhodněním jediná možnost k naplnění jejich sexuálních potřeb a mělo by se to brát v potaz
zahrnuje-li aktivní výpomoc, je to nemorální
velmi složitá otázka vyžadující více prostoru, než jen jeden řádek
nejsem si jistá
jsem pro - informování, vzdělávání, poradenství, proti: aktivní sexuální praktiky a pohlavní styk především u osob s mentálním postižením
prostitutky
jelikož jsem se setkala s tím, že mě duševně narušený člověk sexuálně obtěžoval, tak se mi toto téma a nějaké pomáhání takovým lidem co se týče sexu protiví
Sexuální asistence je pro některé osoby potřebná, já sama bych ji ale nedokázala vykonávat například kvůli partnerskému vztahu, o který bych se výkonem této práce bála.
prostituce
VI. přikázání
4576,27 %11,6 % 

Graf

34. Kdo by podle Vás měl tuto službu nabízet a jaké předpoklady by měl splňovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovníci a pracovnice speciálně vyškolené v problematice osob se znevýhodněním30979,64 %79,64 %  
pracovníci a pracovnice vysokoškolsky vzdělané v oblasti problematiky osob se znevýhodněním4712,11 %12,11 %  
pracovníci a pracovnice se zkušeností s prací v sexbyznysu (prostitutky)246,19 %6,19 %  
kdokoliv bez nutného vzdělání82,06 %2,06 %  

Graf

35. Vnímáte nějaký rozdíl mezi sexuální asistentkou a prostitutkou, nebo v tom žádný rozdíl nevidíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 36, spíše anootázka č. 36, spíše neotázka č. 37, určitě neotázka č. 37].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano22858,76 %58,76 %  
spíše ano9725 %25 %  
spíše ne4812,37 %12,37 %  
určitě ne153,87 %3,87 %  

Graf

36. Jaký vnímáte rozdíl mezi sexuální asistentkou a prostitutkou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzdělání73,1 %1,8 %  
Velký31,33 %0,77 %  
.31,33 %0,77 %  
Asistentka není prostitutka20,88 %0,52 %  
Vyškolení20,88 %0,52 %  
Penize20,88 %0,52 %  
asistentka pomáhá20,88 %0,52 %  
proškolenost20,88 %0,52 %  
asi takový, že asistentka by měla vědět o problemitace - mít informace a školení, a to jak pracovat s lidmi s nějakým handicapem, kdežto prostitutka může být s prominutím úplná trubka bez znalostí čehokoli10,44 %0,26 %  
prostitutka nabízí pouze placený sex, asistentka poradeství, ale sex nemusí být součástí10,44 %0,26 %  
ostatní odpovědi asistentke ide o klienta a je odborne vzdelaná (vzdeláva sa pred stretnutím, hľadá riešnia pre klienta), prostitútke ide o seba (odrobiť, zarobiť čo najviac)
sexuální asistenka pomáhá znevýhodněným osobám, prostitutka všem
Asistent chce pomoci, prostitutka si vydělat
Prostitutka není vyškolena
Nemyslim si ze to musi delat v zasade pro sve obohaceni
prostitutka poskytuje pohlavní styk - to nedělá sexuální asistentka ( ta může postiženého na vozíku max. uspokojit rukou )
Nemyslím si, že by asistentka měla poskytovat služby fyzického charakteru
Asistentka je speciálně školená k pomoci znevýhodným, prostitutka není vyškolena ani omezena výběrem klienta
Vzdělání, znalosti, přístup
Sexuální asistentka neslouží pouze k dosažení tělesného uspokojení, její funkce zahrnuje více kompetencí.
Prostitutka nezahrnuje v rámci svých služeb preventivní, edukační, ani kompenzační činnost, nejde jí o pomoc druhým
Prostitutka nabízí sex za peníze, sexuální asistentka jen poskytuje rady a pomáhá zvyšovat sebevedomi
Vzdělání v oblasti psychologie
sexuální asistentka je pomoc a prostitutka je byznys
Asistentka je oproti prostitutce speciálně vyškolená pro tuto práci
Sexuální asistentka - speciálně vyškolený a vzdělaný člověk orientující se v problematice sexuality osob se znevýhodněním, teoretická i praktická pomoc. Prostitutka - osoba poskytující placené sexuální služby komukoliv, nepotřebuje žádné vzdělání
Asistentka jenom školí
Vzdělání, praxe, celkové vnímání toho co dělají
představuji si že služba asistentky bude spočívat v poradenství
sexuální asistentka je speciálně proškolená pro práci postiženými klienty
Asistentka má především edukativní roli s cílem naučit klienta prožívat sexuální život i běžnou formou, služby prostitutky slouží k jednorázovému uspokojení a žádný přesah nemají.
Jako mezi sociální pomocí a byznysem.
sexuální asistentka pomáhá řešit problém, prostitutka to má výdělečnou činnost
Solidární přístup k postiženým bez pouze snahou o fin zisk
Neni to prvoplanova ziskova cinnost
sexuální asistent(ka) je specializovaná pomáhající profese, pro kterou je nutné odborné zaškolení. Prostitut(ka) je povolání, které může teoreticky vykonávat kdokoli, a hlavně jde o širokou škálu osob s různými důvody, pracovním zázemím, poskytujících různé služby... není prostitut(ka) jako prostitut(ka). Zato profese sexuálního asistenta / sexuální asistentky je nebo by aspoň měla být přesně definovaná, konkretizovaná a vymezená.
sexuální asistentka poskytuje službu osobám se znevýhodněním, prostitutka většinou zdravým lidem
Asistenka je proškolená jak má pomoci.
Sexuální asistentka je schopna více pomoci v mnoha otázkách znevýhodněných, než prostitutka, která k tomu není proškolena.
Ta prostitutka, která není zároveň asistentka, nemusí být proškolená stran "znevýhodněných" osob.
Asistentka = "učitelka", tj. pomáhá najít řešení, jak pracocat se sexualitou. Nabízí kompenzační pomůcky a učí člověka, jak "žít sám se sebou", může pomoct i párům překonat intimní potíže. V některých případech nabízí i sex s klientem, ale v mnoha (většině?) případech ne. Prostitutka = osoba poskytující sex za úplatu.
Prostitutka tuto práci dělá za účelem výdělku - poskytuje především sexuální služby. Sexuální asistent/ka klienta vzdělává, a poskytuje mu především jiné služby než pohlavní styk.
Vzdělání, motivaci k práci, klientelu
Sex. Asistentka je “terapeut”, pomáhá uspokojovat libido (asexuálním a profesionálním přístupem) lidem kteří s jeho uspokojováním mohou mít, a pravděpodobně mají problém, což může zapříčinit horší duševní stav, deprese, zhoršení onemocnění - společnost by toto měla vyžadovat a podporovat !! Prostitutka je žena vydělávající pohlavním stykem - společensky nepřijatelné.
Ne každá prostitutka je ochotna pomoci člověku s omezením a určitě nevzdělává a neradí v této oblasti
Prostitutka udělá 90% věci co si klient vysní a neváže ji žádný kodex etiky a podobně
Asistentka - zájem o klienta, edukativní přínos. Prostitutka - pouze za účelem výdělku.
Prostitutka je osoba poskytující sexuální služby. Sexuální asistentka je terapeut
Sexuální asistent/ka by měl být člověk vzdělaný
Asistentka nevyužívá k výdělku své tělo!
Asistentka ma nejake odborne skoleni
Vnímám to tak, že prostituka poskytuje výhradně sexuální služby. Sexuální asistentka by měla především edukovat klienta, jak se svou sexualitou zacházet.
Velký, sexuální asistentka není prostitutka, neměla by to dělat primárně za účelem zisku
Sexualní asistenku vnímám, jako osobu, která chce v první řadě pomoci osobě se znevýhodněním i s respektováním morálních pravidel. Prostitutku vnímám, jako někoho, kdo chce sám pro sebe vydělat peníze, která nevnímá to, zda je klient znevýhodněn nebo nikoliv.
prostitutka to má jakobyznys, asistentka chce pomoci
Asistentka je kvůli psychické podpoře a pomoci kdežto prostitutka aby uspokojila fyzickou potřebu
Asistentka poradí příp. pomůže dotyčnému překonat znevýhodnění nebo problém s ním spojený. Prostitutka pouze prodává své tělo za účelem zisku.
sexuální asistenka neposkytuje sexuální služby, nýbrž edukačně napomáhá znevýhodněným osobám vést lepší intimní a sexuální život, účelem není uspokojení klienta přímo, jako u prostitutky
Asistentka nemocnému pomáhá s rozvojem sexuality, zvyšuje sebevědomí a celkově člověku pomáhá. Prostitutka poskytuje sex jen kvůli penězům, nijak nepomáhá nemocnému se zařadit do normálního sexuálního života (najít si partnera, atp). Nemocného jen zbaví potřeby.
Prostitutka nemusí mít školení
Především nejspíš zcela jiná motivace při výběru profese. Sexuální asistentka chce kvalifikovaně pomáhat svým klientům ke zlepšení kvality jejich života. Prostituce je jev z velké většiny patologický a prostitutkami se často stávají ženy ve složité sociální situaci, často jsou k tomu donuceny buď okolnostmi nebo přímo někým. U sexuální asistentky také předpokládám nějakou míru vzdělání ohledně problematiky sexuálního života znevýhodněných lidí, což u prostitutky můžeme očekávat jen těžko.
Prostitutka poskytuje pouze pohlavní styk.
Odbornost,znalost potřeb znevýhodněných
Sexuální asistent/ka je vyškolený pracovník/pracovnice pro poskytování specifické péče specifické skupině osob. Cílem by nemělo být prosté uspokojení fyzických potřeb, ale i duševních a samozřejmě osvěta. U prostituta/prostitky se jedná o byznys s cílem uspokojit klienta/klientku po fyzické stránce, bez dalšího dopadu. Jinými, velmi vulgárními, slovy - asistent/ka nabízí komplexní péči v oblasti sexuality, prostituka kundu.
nejde o sex
slušnost
Prostituce je většinou poskytována pod nátlakem osudu/druha atd. Sexuální asistentka si své povolání volí dobrovolně.
prostituce=komerce, asistence=sociální služba
Prostituce - sexbyznys pro peníze.. sex. asistentka - musí umět komunikaci s lidmi, snaží se jim pomoci
Prostitutce pravdepodobne nejde o dusi a nemusi pro ni byt sex a vse kolem tak narocne
sexusální asistentka by měla být vzdělaná v oblasti nejen v sociální oblasti, ale měla by mí odborné znalosti i z oboru psychologie, ke zvážení je také absolvování sebezkušenostního výcviku či dalších vzdělávacích kurzů
vědomostní a prověřenost asistentky
Na profesi prostitutky není potřeba klást takové nároky. Sexuální asistent/ka musí být zároveň psycholog, musí mít rozsáhlé znalosti anatomie, z lékařství, o možných fyzických a psychických postiženích - vlastně všechno, co by se mohlo byť okrajově týkat problematiky jejich klientů a že toho není málo.
sexuální asistentka poskytuje službu
prostitutka mívá pohlavní styk, sexuální asistent mít pohlavní styk nemusí, ani jiné sex. praktiky
S.A. chce o handicapované pečovat - to každý prostitutka nemusí chtít.
Vzdělání, příprava, cit k praci s danou skupinou lidi
Asistentka to nebere pouze jako zdroj obživy
Prostitutku může využít kdokoliv, asistentka je pro znevýhodněné osoby
proškolenost, vzdělání, přístup ke klientovi
Asistentka má jinou motivaci
SEx. asistentka chce pomoci, je to něco jako sexuolog.
Ne každá prostitutka by mohla být sexuální asistentkou, ale asistentka by prostitutkou mohla být bez problému.
Prostitutka není přiškolena, může pacientovi i nevědomě ublížit a je dražší
Sexuální asistent - nejde primárně o sex, ale cílenou dlouhodobou práci v mnoha oblastech. Prostitutka - hodina práce a sbohem.
Jsou to proškolené osoby (muži i ženy) s citlivým přístupem k hendikepovaným
asistentka musí vědět jak pracovat s lidmi s postižením
Prostitutce nezáleží na tom, komu své služby poskytuje, není tam z její strany žádná podpora, jde často jen o uspokojení biologických potřeb.
---
s odstupem , štítím se..
sexuální asistentka dělá prospěšnou práci,prostitutka se tou činností živí
proškolení v oblasti znevýhodnění, edukace klienta, prevence
Asistentka bude nejspíše mít i možnost působení v teoretické rovině, například edukativní formou.
prostitutka jen souloží za peníze, asistentky spíš pomáhají k uspokojení bez vlastního sexu s postiž osobou
Vizáž, vzdělání
Jako mezi psychoterapeutem a kartářkou.
Prostitutka to dělá pro peníze, asistentka pro pomoc druhému člověku
Prostitutka není vyškolená pro práci s postiženými.
Prostitutka "uspokojí potřebu", ale "neporadí". Sex. as. podle mě může i poradit i "uspokojit".
Prostituce je nelegální
bohulibý účel
řádné povolání se sociálně laděným aspektem pomoci, osobnější přístup, citlivost
morální
SA je vyškolený odborník, který dělá svou práci dobrovolně.
prostitutka je kokoliv a bere kohokoliv... asistentka je vyškolená odborně
já vnímám sexuální asistentku jako třetí osobu u sexu (něco jako asistent pedagoga)
Prostitutka = vpodstatě pouze sex za peníze; asistentka = mnohem širší spektrum služeb, ne primárně zaměřená na sex
vyškolení, evidence
S.a. je vyskoleny odbornik
prostitutka je něco úplně jiného, ta sex vykonává
asistenka se věnuje tomuto zaměstnání dobrovolně, není to možnost jak rychle přijít k penězům
Prostitutka je přímou poskytovatelkou sexuálních služeb a dělá to pro vlastní výdělek, sexuální asistentka neposkytuje styk, ale poradenství a snaží se hlavně pomoci druhým, ačkoliv je také velice slušně placená.
Prostituce se týká především fyzické stránky sexuality - tedy "výkonu" sexu, zatímco sexuální asistence by měla být mnohem širší a především v oblasti psychické a vztahové.
Prostitutka to dělá za účelem vydělat si peníze. Sexuální asistentka předevšm za účelem někomu pomoci.
Prostituce neni pomoc druhemu, ale jen sex za ktery dostane prostitutka zaplaceno. Zadna dusevni a moralni opora
asistent/ka má odborné znalosti ve vztahu ke zvýhodnění, nemocem, specifikům postižení atd.
Sexuální asistentka je sociálně-pečovatelská služba pro osoby se zdravotním znevýhodněním, kdežto prostituce je komerční sexuální služba
vzdělání a zkušenosti v dané problematice
Asistentka provádí smysluplnou dobrovolnou činnost. Prostitutky jsou často ke své práci nuceny nepříznivými okolnostmi.
pomáhající služba znevýhodněným vs nabídka sexuálních služeb široké klientel za účelem výdělku
znalost vhodného jednání s osobami se znevýhodněním
Do prostitutky se asi nezamiluje, do proškolené ano. Což je totální průšvih
Prostitutka je prostitutka a většinou to dělá pro peníze, asistentku zajímají lidé se znevýhodněním a snaží se jim pomoci. Řekla bych, že často to není úplně příjemná práce.
Prostitutka sice je pravděpodobně schopná splnit přání i klientovi s nějakým omezením, ale nejedná se o odborného pracovníka
to je jasné
Asistentka je zaměřená na znevýhodnění, dokáže poradit, podpořit a zlepšít sebevědomí.
Sexuální asistentka není do své práce nucena, narozdíl od většiny prostitutek
Prostitutka může spíše uškodit.
Asistentka - i edukativní činnost
Prostitutka provozuje sex s kýmkoli, kdo jí zaplatí. Sexuální asistentka pomáhá lidem s postižením poradit si s jejich sexualitou a umožňuje jim fyzický kontakt s jiným člověkem.
Nedojde ke styku
asistentka ma urcite vetsi vztah k tomuto typu klientu. Prostitutku motivuji predevsim penize/financni problemy. Asistentka to nedela (jen) pro penize..
snaha pomoci x především finanční zisk
sexuální asistentka dle mého názoru pracuje se dvěma lidmi a pomáhá jim
Asistentku vnímám jako víc empatickou osobu.
jde o osobu proskolenou. predne to neni ciste fyzicka zalezitost, je tu spousta dalsich faktoru, ktere ma asistentka moznost ovlivnit; jde to nejak vice do hloubky.
Asistentka umí poradit..
prostitutka to dělá výlučně kvůli penězům, sexuální asistentka chce lidem pomoci
kompetence a vzdělání
Prostitutka je žena, která poslouží, tak jak chce ten, co platí. Sexuální asistentka by tomu podle mého také měla rozumět a vysvětlit a pomoci.
Prostitutka nabízí sex za peníze, sexuální asistentka by spíše pomáhala vztahově...Moc si to ale nedokážu představit. Jsou to intimní záležitosti a ne každý by je byl ochoten a schopen řešit s cizím člověkem.
Prostitutka jen koná, kdežto sexuální asistentka pomůže, proškolí, vysvětlí, je trpělivá a edukovana v této oblasti.
sex.asistentka - odborná pomoc; prostitutka - potěšení
asistentka pomáhá, prostitutka to dělá jen pro peníze
asistentka pomáhá, prostitutka učí
sexuální asistentka může být poradkyní, prostitutky neuznávám
odborná asistentka se diametrálně liší od poskytování sexuálních služeb
prostitutka poskytuje zábavu za peníze
nedělá to jen pro peníze, ale z pocitu pomoci potřebným
asistentka poradí za lidové peníze, prostitutka znamená sex za vysoké peníze
prostitutka má pohlavní styk, asistentka by ho mít s klientem neměla
prostitutce jde jen o peníze
rozdíl v odborné přípravě
asistentka s nimi nespí
motivace
asistentka je vysokoškolsky vzdělaný člověk v dané oblasti
prostitutky jsou ve veřejných domech
asistentka pomáhá, prostitutka lehce vydělává
asistent/ka pomáhají těm, co to potřebují, prostitutka tím vydělává
asistentka je k této práci vedená
prostitutce se platí za sexuální službu, asistentce za rady, vzdělání, pomoc
sexuální asistentka je proškolená osoba, myslím, že pomůže více než prostitutka, která svou práci vykonává především kvůli penězům, ne proto, aby někomu pomohla
sex. asistentka působí spíše vzdělávací a informativním způsobem
bezpečný sex
asistentka radí a pomáhá, prostitutka pouze souloží
vnitřní mylšení
prostitutka není školena na zdravotně postižené a jejich potřeby
není to jen o sexu
asistentka : pomoc, prostitutka : zábava
asistentka je vyškolena jak postupovat
proškolenost, motivace, vzdělání, práce s celým jedincem
Sexuální asistent/ka by měli svému protějšku nejen uspokojit základní biologickou potřebu, ale pomoci i s přijetím daného handicapu
asistentka pomuze a poradi, porstitutka udela sluzbu a odejde
sexuální asistent nabízí určitou službu pro potřebné lidi X prostitutka je tu pro kohokoliv, kdo za ní přijde a zaplatí
vzdělání a zaměření na jiné klienty
asistentka -> poradenství, prostitutka -> zprostředkovatel fyzična
sex. asistent má dotace, prostitutku dotuje přímo konzument
v postoji
sexuální asistentka pouze radí v oblasti sexuality a vztahů
pomoc x výdělek
proškolení
asistentku nemůže dělat každý
asistentka pomáhá znevýhodněným se začleňováním do společnosti a s jejich potřebami, já to vnímám podobně jako rehabilitaci, věc a potřebu, se kterou si znevýhodněný mnohdy sám neporadí
prostitutka nemá žádné zkoušky
asistentka by měla pomáhat
sex. asistentka je proškolená a může mít jiný motiv než peníze
školení
prostitutka = sex, asistentka = i poradenství
asistentka i poradenství, prostitutka jen sex
sexuální asistentka má příslušnou kvalifikaci, je vyškolená
proškolenost, prostitutka si vybírá s kým půjde
prostitutka nezaručuje pochopení klienta po duševní stránce
asistentka by měla vědět jak přistupovat ke znevýhodněným lidem a učit je pracovat s jejich sexualitou. Jejím cílem by neměl být primárně finanční zisk (což je motivace většinou prostitutek)
asistentka se zabývá především poradenstvím a vzděláváním a ne prostitucí
asistentka pouze asistuje a nemusí s nimi mít pohlavní styk
rozdíl v odbornosti a profi přístup
v odbornosti
jedné jde o pomoc, druhé o výdělek
Vzdělání a jiný cíl
Pomoc znevýhodněným lidem uspokojit jejich potřteby X sex za peníze
Kvalitní sex. asistentka by měla mít vždy odpovídající vzdělaní (kurz), empatii. Rozdíl je také v náplni "práce".
sexuální asistence může být prováděna pouze vyškolenými/vyškolenou asistentkou tak, aby daná asistentka porozuměla osobě se znevýhodněním
ačkoliv by znal přesnou náplň práce sexuálních asistentek, určitě nebude poskytovat veškeré služby jako protitutka
sexuální asistentka pomáhá, protitutka to dělá pouze pro peníze a se sexuálním motivem
asistence je služba pro lidi, co potřebují pomoci, prostitutka je 360 stupňů opak, u ní pomoc nenajde
asistentka radí, ale neposkytuje žádné sexuální služby
Sexuální asistentka více komunikuje
asistence - služba a výpomoc, prostituce - rozmar a pobavení
prostitutka je za úplatu soukromá osoba, asistentka je edukovaná osoba, která pomáhá postiženým
v poskytovaných službách
Aktivní a pasivní služby
20188,94 %51,8 % 

Graf

37. Jaký je Váš osobní názor na službu sexuální asistence, případně na sexualitu a intimitu osob se znevýhodněním? (volitelná)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladny85,1 %2,06 %  
.21,27 %0,52 %  
neutrální21,27 %0,52 %  
myslím, že i lidé se znevýhodněním mají své fyzické potřeby a je jenom dobře, že se tím společnost zabývá a přestává se to tabuizovat10,64 %0,26 %  
Je určitě potřeba, hlavně kvůli překonávání bariér znevýhodněných osob.10,64 %0,26 %  
Nemyslím si, že by mělo existovat “právo na sex”. Pokud se potká poptávka ze strany postižených s nabídkou, nic proti tomu nemám, ale ne za veřejné peníze. 10,64 %0,26 %  
myslím si, že to niektorí ľudia naozaj potrebujú. Ja osbne by som niečo také nemohla robiť, totálne sa mi to hnusí. Ale verím, že sú ľudia, ktorí sa nad to dokážu povzniesť a nejak sa s tým vysporiadať.10,64 %0,26 %  
Vzhledem k tomu ze drtiva vetsina z nich za to nemuze, Tak si to zaslouzi10,64 %0,26 %  
postižené osoby mají sexuální potřeby10,64 %0,26 %  
Představa některých (třeba mentálně retardovaných) osob provozujících sex je mi odporná. Na druhou stranu, objednat nevidomému erotické pomůcky je naprosto v pořádku. :)10,64 %0,26 %  
ostatní odpovědi Vnímám ji jako honosněji se prezentující prostituci. Proč dělat rozdíl mezi uspokojovanim sex.potreb postižených a zdravych lidí? Fajn by bylo sjednocení a legalizace prostituce obecně
Nevím
Služba by se časem mohla prokázat jako velmi prospěšná, pomůže lidem s handicapem se začleněním do sexuálního života.
Nepřemýšlela jsem nad tím
Podporuji ji
Pokud jsou za to klienti ochotni platit, určitě je to užitečné, sexuální pudy jsou v člověku zakořeněné, jsou takové zvířecí, pokud má někdo znevýhodnění, kvůli kterému by z tohoto hlediska stradal, pak my služba smysl, stejně tak pokud by měla působit preventivně proti sexuálnímu násilí atd....
Prostituce
Souhlasím, protože i lidé se znevýhodněním mají právo na vlastní uspokojení
Je dobre, ze takovato služba existuje. Lidé se znevýhodněním mají stejné intimní potřeby jako lidé bez znevýhodnění.
Sexualita je intimní, přirozená touha a neměla by to být služba za peníze. Spíše by se mělo lidem poradit jak navázat zdravý sexuální život. A kdo chce ukojit čistě své pudy si zaplatí prostitutku nebo prostituta, tak jako tak. Služba by se určitě zneužívala.
Osoby se znevýhodněním mají bez pochyby právo na prožívání vlastní sexuality a služba sexuální asistence jim v tom může pomoci. Nicméně je to dost kontroverzní téma.
Tato služba dle mého názoru až příliš zasahuje do intimního prostoru obou zúčastněných, její aktivní část je degradací zúčastněných stran. Edukativní role může být přínosná, ale to se dá řešit nejspíš i jinak, vím, že nějaké informace v této oblasti poskytují třeba organizace poskytující péči postiženým osobám v pubertálním věku.
Neumím posoudit nutnost s ohledem na to, že nejsem znevýhodněn.
tato pomoc určitě přispěje ke zlepšení kvality života nějakým způsobem znevýhodněného jedince
Proč by ne.
Každý má potřebu, nárok a právo na sexuální život
podporuji to
lidé se znevýhodněním by měli mít možnost této služby využít.. otázku sexuality a intimity těchto osob je nutné řešit a snažit se jim pomoci
Každý má právo na intimitu a sexualitu i když je zdravotně znevýhodněn.
Myslím, že tato služba je velice důležitá pro osoby se znevýhodněním. V rodinách se o těchto problémech nehovoří, protože jsou stále tabu a společnost je nastavena tak, že tito lidé sexualitu a intimitu nepotřebují a to je podle mne špatně. Sexuální asistence, která je vedená odborníkem je pro osoby se znevýhodněním určitě přínosná a velice důležitá.
Asi každý chlap (nejedná-li se o asexuála) chce mrdat (a nemít z každého šuku děcko) a je jedno, jestli má IQ 50 nebo 150, jestli je na vozíku nebo funguje "normálně". Proto (mimo jiné) je taky společnost tam, kde je. Sodoma Gomora (zde sice s nadsázkou, ale podstata odpovídá). Na začátku jsem sice zaškrtl, že jsem hluboce věřící, což jsem, ale nesmí se to chápat tak, jak to společnost chápe. Církve a různé náboženské spolky jsou mi leda tak pro legraci (i když ve skutečnosti je to spíš tragikomedie s důrazem na to tragi-), hluboce věřící (přesněji spíš vědoucí) jsem v tom smyslu, že jsem obyvatel nějakého světa a vesmíru, který nevznikl jen tak náhodou, ale byl navržen nějakým inteligentním jsoucnem, a to kurňa že dokonale. Součástí tohoto návrhu je mimo jiné to, že páření slouží k rozmnožování. Proto je taky nejdražší položka ceníku šlapek šukání bez gumy (ideálně s výstřikem dovnitř) - chlap má prostě zakódované, že to tak má být, že sperma patří do vagíny. Akorát - a to je mor dnešního světa - s tou zodpovědností jsou lidi jaksi na štíru. Stříkat do kund jo, ale vychovávat děcka - to už jaksi ee. Kdyby se nepodporovalo šukání pro zábavu a naopak se, klidně už od škol, lidi vedli k plánovanému rodičovství, nemusely by existovat zákonem posvěcené vraždy zakuklené do závoje rádoby nevinného termínu interrupce, dost možná by neexistovaly baby-boxy, kojenecké ústavy, děcáky... Kdyby každé dítě bylo počato vědomě a s láskou, dětí s pohnutým osudem by byl zlomek oproti současnému stavu, kdy hodně dětí vzniká jako vedlejší produkt "zábavy chudých", jak je sex také často a přiléhavě nazýván. Ještě bych doplnil: chudých duchem. Takže jo, určitě většina znevýhodněných chce mrdat tak jako neznevýhodnění - není žádný důvod, aby tomu bylo jinak. Ale sex pro zábavu je u nich stejně tak proti záměru stvořitele jako u všech ostatních. Nepodporuju to.
Tato služba je potřebná, hlavně z hlediska vzdělání a osvěty osob s mentálním postižením
Sexualni terapeut je profesionál, dělající potřebnou práci. Sexualita a intimita existuje i u osob postižených, přehlížení těchto problémů vede k duševním problémům postiženého a zhoršení kvality života. “Zdraví”mají na sexualitě založenou velkou část kultury. To že je někdo postižený neznamená že tyto potřeby nemá
Podporuji tuto službu a chápu touhu osob se znevýhodněním po běžném sexuálním životě
Nemám s tim problém, pokud se tomu chce někdo věnovat, tak proč ne
Každý člověk by měl mít právo na sexuální život bez ohledu na jeho postižení či nedostatky
Je to normální prostituce, pouze klienti jsou na rozdíl od obyčejných duševně, anebo tělesně postižení. Seniory nepočítám mezi osoby se znevýhodněním
Jsou to lidé jako kdokoliv jiný a proto mají i sexuální tužby. Společnost má ale tendenci vnímat znevýhodněné osoby jako "věcné" děti nebo jako někoho, kdo na erotiku a sex nemá ani pomyšlení skrz zdravotní problémy, které má. Jenže i znevýhodněné osoby touží po intimním životě. Vnímám jako lepší a bezpečnější, aby je do tohoto odvětví života zasvětil sexuální asistent, člověk odborně vyškolený a způsobilý než aby tito lidé vyhledali služeb prostitutek a vystavovali se tak zdravotním rizikům nebo sklouzli k násilnému chování.
Vnímám to, jako dobrou službu pro osoby se znevýhodněním.
Nevím přesně, co to znamená
je dobře, že se tento problém řeší, je potřeba těmto lidem pomoci, zlepšit kvalitu jejich života
Potřeba Intimity a sexuality se určitě nevyhýbá ani postiženým nebo znevýhodněným lidem. Pokud je někdo, kdo jim s tím dokáže pomoci, je to velice přínosná služba.
Určitě je třeba toto podpořit, jde o společenské tabu, které rozhodně ve 21. století má prostor k diskuzi
Zdá se mi to jako dobrý nápad pro nemocné, kteří už ztratili kvůli svému handicapu naději na nalezení sexuálního partnera.
Myslím si, že je to prostituce, ale snaží se jí dá humanitární nálepku
Myslím, že společnost se z velké části tváří, že sexualita znevýhodněných lidí neexistuje, že nemají potřebu sexuálního chování nebo navazování vztahů, což je určitě nesmysl. Každá služba, která může pomoci znevýhodněným lidem zlepšit kvalitu jejich života, je užitečná. Stejně tak je důležitá i prevence, ať už se jedná o antikoncepci, sexuálně přenosné choroby nebo nevhodné sexuální chování. Tvářit se, že se části společnosti sex a intimita netýká, je nesmysl.
Pro dané osoby určitě užitečné
Halelujah, že to někoho už napadlo, že všichni jsme lidé s fyzickými potřebami. Nedokážu si představit, že bych měla fungovat a nemoci u toho řešit svá přání v intimní oblasti. Bych se zbláznila
pro znevýhodněné lidi je to dobré
Altruistické sklony
Je to krok dobrym smerem, vzdyt to neni povinne a naopak ti co maji potrebu sexu tak konecne mohou beze strachu privat svou sexualitu s druhym.
rozhodně souhlasím, aby existovala, jen je těžké ji v naší společnosti správně uchopit. Poskytující osoba by měla být vzdělaná v oblasti sociální, psychologické a částečně vlastně i v medicíně. Myslím, že by to vlastně mohl být jeden z oborů v rámci studia se sociálním zaměřením
když si to zaplatí, tak ať to mají, jen to nechci financovat z daní
Jako společnost bychom měli udělat co nejvíc proto, aby lidé s jakýmkoliv postižením mohli žít co nejplnohodnotnější a nejšťastnější život. Sex a intimita k tomu rozhodně patří.
celkem pozitivní, ale myslím, že u osob se znevýhodněním není na prvním místě
Moc se s tím nadělá. Raději by se mělo postiženým pomoci finančně, aby si mohli sexuální asistenci zaplatit.
Myslim,ze ma rozhodne sve místo, jen je treba ji dobre nastavit
Pro klienty může být služba přínosná, ale určitě nenahradí skutečný vztah.
Vnímám to pozitivně. Respektuji potřeby osob se znevýhodněním a služba jim může pomoci k jejich naplnění.
Myslím, že je to fajn služba, která může pomoci k pocitu uspokojení a sebedůvěře všem handicapovaným, kteří o tuto službu stojí.
Souhlasím s touto službou. Já bych ji provozovat nemohla.
Je to skvělý nápad.
Dobrý nápad
Souhlasím s ni
Vítám ji, určitě je velkou pomocí
Každý má své potřeby, které je potřeba uspokojit. Nezáleží na tom, jestli je člověk zdravý nebo má nějaké znevýhodnění.
tyto služby jsou určitě potřebné
Mnoha lidem by to mohlo pomoci, znám dívku se středně těžkou MR, která v 17 letech otěhotněla, protože jí nikdo nevysvětlil o co v sexu jde, že se musí chránit nebo že může sex odmítnout.
slyším o tom poprvé, ale asi by o to lidi zájem měli.
zaplacení si prostitutky
prodávají se i umělé náhražky
Podle mě toto není cesta. Dívám se na to z pohledu "asistentek" a myslím si, že by to vedlo pouze k dalšímu vykořisťování žen. Kolik žen s postižením by si asi najalo asistenta muže? Podle mě minimum. Osoby s postižením mají samozřejmě právo na vše uvedené v dotazníku, ale u fyzického sexuálního kontaktu za peníze bych udělala tlustou čáru. Sex není lidské právo ani potřeba nutná k přežití. Nikdo by neměl být zneužíván kvůli tomu, aby se na něm někdo uspokojoval za peníze. Samozřejmě k tomu patří i problematika svobodné volby, ale to je na delší povídání.
každý člověk má právo na všestranný rozvoj
Kazdy má chtíč - myslím si že by to bylo fajn
V teoretické rovině mi tato služba asi příliš nevadí, ovšem co se roviny praktické týče, s tou mám zásadní problém z hlediska morálního.
tématu se bojím, ale je to potřebné
I když někteří lidé kvůli postižení nejsou schopni sami mít sexuální život, musíme to brát prostě tak, že každý má nějaké problémy, které ho provázejí po celý život, musí se vzdát mnoha věcí a musí se s tím smířit, ale i tak lze žít dobrý a smysluplný život.
je to úpadek vkusu
Není to nic jiného než šlapka co si hraje na Veškrnovou (héérečku)
Asistentky obdivuju. Vykonávají potřebnou práci, pomáhají lidem, celkově jim držím palce. Mají můj respekt.
To nejlépe posoudí ten, jemuž je služba určená. Nikdy bychom neměli soudit bez vlastní zkušenosti.
Je to určitě výborný nápad a bylo by dobré, kdyby společnost o této informatice byla více informována.
Nemám o ní moc informací, ale je to určitě potřebná služba. Sex atd. je pro každého, jen si nejsem jistá, kdo a jakým způsobem by za ni měl platit.
bez názoru
každý to potřebuje, a znevýhodněné osoby nemají kolikrát jinou možnost
naprosto přirozená věc, běžná v západní Evropě, plně respektující všechny potřeby člověka
nemám názor, zde jsem se o tom dozvěděla poprvé
Je u nás málo osvěty.
je to důležité pro ně
když si vrznou, nebudou pak tolik nebezpeční svému okolí
Znevýhodněné osoby mají obvykle velmi nízké sebevědomí v této oblasti, alespoň co můžu říct z vlastní zkušenosti.
ignoruji
Je to stale jesta vicemene tabu, melo by se o tom vice mluvit, legislativne zakotvit
nevím, nepřemýslela jsem nad tím
Mám známou sexuální asistentku a z její praxe vzešly některé velmi vtipné historky. Snaží se zasazovat o to, aby toto téma už nebylo takové tabu a každý mohl dosáhnout na informace, které zkvalitní jeho sexuální život.
Jak jsem uvedla výše, záleží na tom, jak široká bude a na jakou oblast se soustředí, aby se právě nezačala zaměňovat s prostitucí.
jakkoliv znevýhodnění lidé by měli mít možnost si opatřit takovou službu a to ideálně bez vměšování státu
viz. předchozí odpovědi - kladný
sexualitu vnímá téměř každý, placená sex. asistence je naprosto dobré řešení
užitečná služba
moc chybí, je stále tabu
myslím si že má smysl, pokud je po ní poptávka i lidé znevýhodnění mají své sexuální potřeby
ať si užijí..čím méně funguje neokrotex tím více funguje limbická číst mozku, kořenová část a amygdala...tudíž touha po sexu veliká
zabývejte se něčím užitečnějším
Je to nebezpečné
Pokud se k tomu ty ženy rozhodnou, dobře, ale pořád mi to přijde trochu zvláštní. Já bych tuto práci z morálního přesvědčení dělat nemohla.
Zbytečný obor.
V podstatě si myslím, že pokud dotyčný o tuto službu má zájem a v jeho okolí existuje nabídka, jedná se o velice užitečnou službu
intimita jistě, asistence nikoli
Pokud s tím osoba vykonávající onu práci nemá problém, proč ne.
Je to služba velice přínosná, ale obávám se, že se její pracovníci musejí potýkat s odsouzením mnohými lidmi, kteří pro tuto práci nemají pochopení. Asi není mnoho lidí, kteří jsou ochotni tuto práci vykonávat
ja s tim souhlasim. znam osoby s postizenim a maji to tezsi navazat vztahy vseobecne.
Je to téma, které by nemělo být příliš veřejné. Stejně jako intimita u osob bez znevýhodnění.
Velmi pozitivní, přející, mají to těžší než tzv. zdravá populace, nevidím důvod odpírat jim sexuální prožitky.
Kladný názor
Myslím, že i tyto osoby sex potřebují
plně souhlasím s jejich možnostmi voleb
No, pokud se opravdu jedná o vyškolenou asistentku, která tomu rozumí, tak ok. Ale u osob, které jsou mentálně retardovaní (na úrovni malého dítěte) mi to rozhodně vhodné nepřijde!
Slyšela jsem o tom dnes poprvé a myslím že na to společnost není připravena. Možná by ji vyhledal přímo člověk, který ji potřebuje ale příbuzné pečující osoby to ani nenapadne
Jde o vznešený výraz pro komerční sexualitu, která našla "díru" na trhu. S tím nemám vůbec problém, je to věc mezi dvěmi konkrétními lidmi a je na nich, zda jim to vyhovuje. Sexuální asistentky a asistenti mohou být lidé se specifickým pojetím vlastní sexuality a tímtp způsobem naplňují svou sexualitu s tím, že lépe zní "sexuální asistentka", než prostitutka /prostitut. Z pohledu lidské sexuality jde jistě o postižené krok kupředu, na druhé straně, mám v ordinaci klienty s velice těžkým zdravotním deficitem, kteří již léka užívají komerční služby, které trh nabízí. Problémem je, mít na ně. Pojmout však tuto službu ze sociálního pojištění je nonsens.
pro osoby se znevýhodněním je pomoc potřebná a přístup k osobám je velmi citlivý, proto by tuto službu měly vykonávat zkušené, vyškolené asistentky
asistentky neodsuzuji, pomáhají určité skupině k plnému žití
asi je to pomoc pro tu skupinu lidí
myslím, že pro osoby s určitým postižením mohla být tato služba prospěšná
mají také nárok na slast
pozitivní
setkal jsem se s tím poprvé, takže nevím
je dobře, že asistence existuje, protože to pomůže i lidem co nemají styk
sexuální asistence je dle mého názoru vhodnou službou pro osoby se znevýhodněním, nicméně můj vnitřní rozpor s prostitucí mi brání k větší otevřenosti k dané službě
Se službou souhlasím, určitě jsou osoby, které potřebují i toto uspokojení a může být těžké najít partnera
podle toho jakou ma dotycny psychiku
O této problematice zatím moc nevím. Myslím si ale, že by ji mnozí klienti uvítali.
nic
musel bych se s tím setkat blíže, abych si mohl udělat přesný názor
proč ne, určitě by mnoha lidem pomohla
poučit v mentálních případech určitě ano, ale spíše navýšit současný počet asistentek i s tímhle rozšířením
zatím jsem o tom moc nepřemýšlela, ale asi to má smysl
jsem pro, klientům by mohlo stoupnou sebevědomí a pocit, že i o ně někdo stojí
klientela
rozvoj v této oblasti je určitě potřebný a přínosný, lidé jsou všichni stejní, co se týká sexuálních potřeb
schvaluji
Asi to mají hodně těžké a je dobře jim pomáhat
Některým lidem může radikálně změnit život k lepšímu, prospěšná služba, je ale nutné ji velmi opatrně vymezit
spíše liberální
nedokáži konkrétně odpovědět, neznám přesnou specifikaci pracovní náplně sexuálních asistentek
Každý si potřebuje občas zašukat.
určitě bude fajn, když pomůže
každý má sexuální potřeby. je dobré znevýhodněné osoby poučit a vysvětlit jaké jsou možnosti.
13887,9 %35,57 % 

Graf

38. Máte ještě nějaké jiné postřehy týkající se této problematiky? (volitelná)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1830,51 %4,64 %  
Ne.23,39 %0,52 %  
sexuální asistence by - neměla být/ mohla by být velmi omezeně - placena ze sociálních dávek11,69 %0,26 %  
Melo by se o tom vice mluvit11,69 %0,26 %  
Jako sociální služba mi to přijde nemorální. 11,69 %0,26 %  
Stále se jedná o tabu.11,69 %0,26 %  
Ať to funguje a vytváří kvalitnější život postižených. Nikdy nevíme, kdy to může potkat nás ...11,69 %0,26 %  
Ani ne11,69 %0,26 %  
Ano, sexuální asistence ani prostituce se neomezují pouze na ženy - vykonavatelky (sexuální asistence v ČR možná zatím ano, nemám dostupné informace), ale dotazník je koncipován, jako by tak tomu bylo, což mi přijde mírně gendrově necitlivé (obzvlášť u prostitutek, což je sama o sobě dost stigmatizovaná skupina, a když jsou zmíněny pouze ženy prostitutky, jsou tak vystaveny potenciální stigmatizaci nejen kvůli profesi, ale i kvůli pohlaví).11,69 %0,26 %  
nevím kolik lidí by bylo schopno tyto služby poskytovat.. 11,69 %0,26 %  
ostatní odpovědi Nemám
Děkuji. Nemám. Ať se Vám daří.
Všechno už jsem napsal.
Určitě by to zasloužilo více pozornosti od politiků, médií i veřejnosti
Tato problematika je mi docela cizí. Toto dotazníkové šetření je velice vyčerpávající. 38 otázek opravdu neudrží pozornost respondenta a spousty respondentů tak nemusí dotazník dokončit.
Mělo by být v republice více takových asistentek a asistentů
Hmm ne
Širokou veřejností není tato služba asi přijímáná pozitivně, případně je zaměňována s jinými službami, ale určitě je prospěšná a potřebná.
Alespon u chlapu co znam tak je pro ne hodne, kdyz je nekdo vystrika. Zbavit se ruznych pretlaku kdyz maji omezenou hybnost byva velmi tezke a vystrikani jednou ze skvelych, pro ne nenarocnych moznosti. Zaroven pokud se tomu otevrou se nemusi citit jako zvirata (strach ze svych kriku, stenani apod). U nekterych i jen doteky delaji moc. Kez by SA bylo vic a stat je podchytil a legalizoval.
myslím, že zatím je tato problematika chybně prezentována většinové společnosti. Bez odborného rozsahu a definice není možné poskytovat kvalitní službu s akceptací společnosti. I když tato služba bude mít jistě i tak mnoho odpůrců.
Myslím, že jde o novou informaci pro nezaujatou veřejnost a musí si zvyknout a pochopit.
Ne. :)
Doufám, že sexuální asistence či nemjajá podobná služba u nás bude brzy normální a dostupná.
I spousta zdravých lidí žije bez sexu , musí se s tím smířit a jsou způsoby jak přetavit sex.energii v jinou činorodost.
velmi citlivé, snadno se dá zneužít
obecně je toto téma více tabu než je nutné
Asi ne :)
moc se o tom neví a ani nemluví
profesi sexuální asistence nezvládne každý
mrzí mě, že více jak 30 let po pádu komunismu teprve dané téma vystupuje do popředí
myšlenka je to skvělá a přínosná
mělo by se více prezentovat a podporovat
nezajímají mě prostitutky, které se tváří vznešeně a zachraňují lidstvo
Řešil bych to pomocí robotů
V tomto oboru bych dokázala pracovat, přestože NEJSEM bývalá prostitutka. Mám pochopení, protože mám invalidního manžela se specifickými sexuálními potřebami.
Viz 37.
Měli by mít stejné možnosti, jako lidé bez znevýhodnění
již se neobávám vážného onemocnění :)
je drahá
každý má právo žít život se vším, co k němu patří
Nerozebírat, nepopularisovat, ale tiše organisovat.
3152,54 %7,99 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Víte, komu je tato služba určena? (více možných odpovědí)

 • odpověď osobám s mentálním postižením:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobám s duševním postižením na otázku 9. Víte, komu je tato služba určena? (více možných odpovědí)
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobám se smyslovým postižením na otázku 9. Víte, komu je tato služba určena? (více možných odpovědí)
 • odpověď osobám s tělesným postižením:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobám se smyslovým postižením na otázku 9. Víte, komu je tato služba určena? (více možných odpovědí)
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi seniorům na otázku 9. Víte, komu je tato služba určena? (více možných odpovědí)
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobám s mentálním postižením na otázku 9. Víte, komu je tato služba určena? (více možných odpovědí)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobám s duševním postižením na otázku 9. Víte, komu je tato služba určena? (více možných odpovědí)
 • odpověď osobám se zdravotním postižením:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi seniorům na otázku 9. Víte, komu je tato služba určena? (více možných odpovědí)

15. Domníváte se, že by tato služba měla být hrazena z pojištění?

 • odpověď určitě ne:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 30. Kdybyste měl ve svém okolí osobu se znevýhodněním, doporučil/a byste mu/jí tuto službu?

20. Může osobám se znevýhodněním služba sexuální asistence v něčem pomoci?

 • odpověď určitě ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 15. Domníváte se, že by tato služba měla být hrazena z pojištění?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 13. Domníváte se, že by tato služba měla být součástí sociálních služeb?

22. Domníváte se, že se osoby se znevýhodněním mohou ve společnosti setkat s nějakými bariérami/překážkami v oblasti intimních a sexuálních potřeb?

 • odpověď určitě ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi v knize nebo časopise na otázku 7. Jakým způsobem jste se o sexuální asistenci dozvěděl/a?

26. Jaké další funkce může podle Vás služba sexuální asistence plnit?

 • odpověď edukační/vzdělávací (vzdělávání v oblasti sexuality a intimity)=určitě ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 15. Domníváte se, že by tato služba měla být hrazena z pojištění?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (V případě, že studujete, uveďte svou momentálně studovanou úroveň studia.)

4. Jaký je Váš vztah k náboženství?

5. V jak velké obci žijete?

6. Setkal/a jste se někdy s pojmem sexuální asistence?

7. Jakým způsobem jste se o sexuální asistenci dozvěděl/a?

8. Co je podle Vás služba sexuální asistence? (Vyberte z níže uvedených možností ty, které podle Vás službu sexuální asistence definují.)

9. Víte, komu je tato služba určena? (více možných odpovědí)

10. Jaké konkrétní služby podle Vás sexuální asistence poskytuje? (Vyberte z níže uvedených možností ty služby, které podle Vás služba sexuální asistence poskytuje.)

11. Kolik se domníváte, že je v ČR vyškolených sexuálních asistentek/asistentů?

12. Kolik podle Vás stojí služba sexuální asistence v průměru za hodinu?

13. Domníváte se, že by tato služba měla být součástí sociálních služeb?

14. Domníváte se, že by tato služba měla být zahrnuta v legislativě?

15. Domníváte se, že by tato služba měla být hrazena z pojištění?

16. Navazují podle Vás osoby se znevýhodněním hlubší intimní a sexuální vztahy?

17. Jsou podle Vás osoby se znevýhodněním schopny navázat trvalejší partnerské vztahy?

18. Může mít podle Vás osoba se znevýhodněním plnohodnotný partnerský život?

19. Jaké cílové skupiny osob se znevýhodněním jsou podle Vás schopny navázat hlubší partnerský, intimní a sexuální vztah? (více možných odpovědí)

20. Může osobám se znevýhodněním služba sexuální asistence v něčem pomoci?

21. V čem podle Vás může služba sexuální asistence pomoci osobám se znevýhodněním? (více možných odpovědí)

22. Domníváte se, že se osoby se znevýhodněním mohou ve společnosti setkat s nějakými bariérami/překážkami v oblasti intimních a sexuálních potřeb?

23. S jakými bariérami se podle Vás mohou osoby se znevýhodněním setkat v navazování intimního vztahu? (Vyberte z níže uvedených možností ty, které podle Vás mohou být pro osoby se znevýhodněním bariérami v navazování intimních vztahů.)

24. Mají podle Vás osoby se znevýhodněním sexuální potřeby?

25. Domníváte se, že osoby se znevýhodněním tuto službu potřebují?

26. Jaké další funkce může podle Vás služba sexuální asistence plnit?

27. Máte osobní zkušenost s intenzivní péčí o osobu s nějakým druhem znevýhodnění?

28. Znáte ve svém okolí někoho, kdo pečuje o osobu se znevýhodněním?

29. Znáte ve svém okolí někoho, kdo by tuto službu využil?

30. Kdybyste měl ve svém okolí osobu se znevýhodněním, doporučil/a byste mu/jí tuto službu?

31. Domníváte se, že je tato služba proti mravním zásadám a hodnotám společnosti?

32. Vidíte nějaký rozpor mezi etikou a Vaším morálním postojem při poskytování služby sexuální asistence osobám se znevýhodněním?

34. Kdo by podle Vás měl tuto službu nabízet a jaké předpoklady by měl splňovat?

35. Vnímáte nějaký rozdíl mezi sexuální asistentkou a prostitutkou, nebo v tom žádný rozdíl nevidíte?

38. Máte ještě nějaké jiné postřehy týkající se této problematiky? (volitelná)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (V případě, že studujete, uveďte svou momentálně studovanou úroveň studia.)

4. Jaký je Váš vztah k náboženství?

5. V jak velké obci žijete?

6. Setkal/a jste se někdy s pojmem sexuální asistence?

7. Jakým způsobem jste se o sexuální asistenci dozvěděl/a?

8. Co je podle Vás služba sexuální asistence? (Vyberte z níže uvedených možností ty, které podle Vás službu sexuální asistence definují.)

9. Víte, komu je tato služba určena? (více možných odpovědí)

10. Jaké konkrétní služby podle Vás sexuální asistence poskytuje? (Vyberte z níže uvedených možností ty služby, které podle Vás služba sexuální asistence poskytuje.)

11. Kolik se domníváte, že je v ČR vyškolených sexuálních asistentek/asistentů?

12. Kolik podle Vás stojí služba sexuální asistence v průměru za hodinu?

13. Domníváte se, že by tato služba měla být součástí sociálních služeb?

14. Domníváte se, že by tato služba měla být zahrnuta v legislativě?

15. Domníváte se, že by tato služba měla být hrazena z pojištění?

16. Navazují podle Vás osoby se znevýhodněním hlubší intimní a sexuální vztahy?

17. Jsou podle Vás osoby se znevýhodněním schopny navázat trvalejší partnerské vztahy?

18. Může mít podle Vás osoba se znevýhodněním plnohodnotný partnerský život?

19. Jaké cílové skupiny osob se znevýhodněním jsou podle Vás schopny navázat hlubší partnerský, intimní a sexuální vztah? (více možných odpovědí)

20. Může osobám se znevýhodněním služba sexuální asistence v něčem pomoci?

21. V čem podle Vás může služba sexuální asistence pomoci osobám se znevýhodněním? (více možných odpovědí)

22. Domníváte se, že se osoby se znevýhodněním mohou ve společnosti setkat s nějakými bariérami/překážkami v oblasti intimních a sexuálních potřeb?

23. S jakými bariérami se podle Vás mohou osoby se znevýhodněním setkat v navazování intimního vztahu? (Vyberte z níže uvedených možností ty, které podle Vás mohou být pro osoby se znevýhodněním bariérami v navazování intimních vztahů.)

24. Mají podle Vás osoby se znevýhodněním sexuální potřeby?

25. Domníváte se, že osoby se znevýhodněním tuto službu potřebují?

26. Jaké další funkce může podle Vás služba sexuální asistence plnit?

27. Máte osobní zkušenost s intenzivní péčí o osobu s nějakým druhem znevýhodnění?

28. Znáte ve svém okolí někoho, kdo pečuje o osobu se znevýhodněním?

29. Znáte ve svém okolí někoho, kdo by tuto službu využil?

30. Kdybyste měl ve svém okolí osobu se znevýhodněním, doporučil/a byste mu/jí tuto službu?

31. Domníváte se, že je tato služba proti mravním zásadám a hodnotám společnosti?

32. Vidíte nějaký rozpor mezi etikou a Vaším morálním postojem při poskytování služby sexuální asistence osobám se znevýhodněním?

34. Kdo by podle Vás měl tuto službu nabízet a jaké předpoklady by měl splňovat?

35. Vnímáte nějaký rozdíl mezi sexuální asistentkou a prostitutkou, nebo v tom žádný rozdíl nevidíte?

38. Máte ještě nějaké jiné postřehy týkající se této problematiky? (volitelná)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Endlová, T.Postoj veřejnosti ke službě sexuální asistence (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://postoj-verejnosti-ke-sluzbe.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.