Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj veřejnosti ke zpoplatnění dopravy v klidu ve městě Kolín

Postoj veřejnosti ke zpoplatnění dopravy v klidu ve městě Kolín

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Trojanová
Šetření:30. 12. 2012 - 29. 01. 2013
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):24 / 24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.19:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Chtěla bych Vás požádat o vyjádření Vašeho názoru na parkovací situaci v Kolíně prostřednictvím několika otázek. Tento dotazník bude sloužit jako podklad pro diplomovou práci. Cílem práce je zjistit postoj kolínské veřejnosti vůči dopravě v klidu a zároveň rozpoznat jejich preference k jednotlivým typům zpoplatnění parkovacích míst (např. rezidenční paušální poplatek za parkování, platba za parkování prostřednictvím zvýšení daně z nemovitostí apod.).


Odpovědi respondentů

1. Jste spokojen s možnostmi parkování v Kolíně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nespokojen.1100 %100 %  

Graf

2. Kde parkujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na parkovišti soukromého subjektu. (supermarket, hypermarket…)1100 %100 %  

Graf

3. Vzdálenost parkovacího místa (z ot. 2) od Vašeho bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cca 501 – 1 000 metrů1100 %100 %  

Graf

4. Máte problém zaparkovat před místem Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, stále.otázka č. 5, Občas.otázka č. 5, Ne.otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, stále.1100 %100 %  

Graf

5. Kdy máte problém zaparkovat před místem Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odpoledne v pracovní den.1100 %100 %  
Večer v pracovní den.1100 %100 %  
O víkendu.1100 %100 %  
Večer v neděli.1100 %100 %  

Graf

6. Co je pro Vás důležité u otázky parkování?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Jednotlivá řešení parkovacích problémů v místě Vašeho bydliště oznámkujte.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Byli byste ochotni finančně přispět ke zlepšení parkovací situace v místě Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.1100 %100 %  

Graf

9. Zaškrtněte, jak jsou pro Vás jednotlivé platby přijatelné (akceptovatelné)? (Platba – subjekt, který platbu inkasuje)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Za vyhrazené parkování jsem ochoten zaplatit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 100 Kč/ měsíčně1100 %100 %  

Graf

11. Snížil/a byste Vaši poptávku po parkování, pokud by parkoviště bylo zpoplatněno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.1100 %100 %  

Graf

12. Při jakých cestách využíváte parkovacích míst v centru města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nákup.1100 %100 %  
Návštěva úřadu.1100 %100 %  
Stravování.1100 %100 %  

Graf

13. Je podle Vás v centru města Kolín dostatečný počet parkovacích míst pro osobní automobily?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.1100 %100 %  

Graf

14. Využíváte placeného stání v centru města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze v případě, že není možnost parkovat bez poplatku.1100 %100 %  

Graf

15. Je pro Vás poplatek za parkování v centru města přijatelný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.1100 %100 %  

Graf

16. Kolik času obvykle strávíte na parkovišti v centru města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 3 hodin.1100 %100 %  

Graf

17. Seřaďte varianty poplatku podle preference. (1- nejpreferovanější,…., 4- nejméně preferovaná)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Jednotný hodinový poplatek – současná situace. (1 hodina = 15 Kč)20
1. hodina levnější než ostatní. (1. hodina= 10 Kč, ostatní= 20 Kč)10
30 minut zdarma, poté dražší platba než předchozí. (1 hodina= 30 Kč)40
Poplatek na den. (100 Kč)30

Graf

18. Jak jsou pro Vás přijatelná (akceptovatelná) jednotlivá opatření dopravy v centru města? (Parkovací opatření, benefit)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

19. Jak jsou pro Vás účinná jednotlivá opatření z hlediska omezení dopravy v centru města?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

20. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1100 %100 %  

Graf

21. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-26 let1100 %100 %  

Graf

22. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou1100 %100 %  

Graf

23. Ekonomické postavení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student/ ka1100 %100 %  

Graf

24. Příjem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 8 000 Kč1100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (75 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Trojanová, M.Postoj veřejnosti ke zpoplatnění dopravy v klidu ve městě Kolín (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://postoj-verejnosti-ke-zpoplat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.