Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj vůči elektronické komunikaci ve veřejné správě

Postoj vůči elektronické komunikaci ve veřejné správě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Kunová
Šetření:29. 03. 2011 - 05. 04. 2011
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,
jsem studentkou Vysoké školy finanční a správní o.p.s. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který se vztahuje k mé diplomové práci na téma: „Marketingová komunikace ve veřejné správě vs. elektronické sociální sítě“. Cílem dotazníku je výzkum postojů vůči elektronické komunikaci ve veřejné správě.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je podle vás hlavní přínos e-governmentu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomáhá řešit věci rychleji5649,56 %49,56 %  
Žádný přínos pro mě nemá3329,2 %29,2 %  
Pomáhá řešit složitější záležitosti2421,24 %21,24 %  

Graf

2. Má podle vás tento způsob komunikace nějaké nedostatky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5750,44 %50,44 %  
ne5649,56 %49,56 %  

Graf

3. Pokud má podle Vás nějaké nedostatky, napište jaké.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezpečnost49,76 %3,54 %  
neosobnost24,88 %1,77 %  
neosobitost, nemožnost okamžitě reagovat 12,44 %0,88 %  
chybějící elektronické podpisy12,44 %0,88 %  
staří lidé neumí s počítači 12,44 %0,88 %  
Nedostatečná propagace, nedostatek informací, ...12,44 %0,88 %  
Úředníci ještě neumějí s moderní technikou :(12,44 %0,88 %  
žádné12,44 %0,88 %  
Bohužel netuším, co je e-government. 12,44 %0,88 %  
nepostihuje všechny oblasti - stále existuje mnoho12,44 %0,88 %  
ostatní odpovědi ne vždy je systém dobře technicky vyřešen
málo proškolených úřadníků
nezapamatovatelná přihlašovací údaje
špatné zabezpečení uživatele, vypadávání serveru
zneužití osobních údajů, nedostatečné zabezpečení
Nefunguje podle mých představ.
problematická archivace v dlouhodobém horizontu
často nedořešené, zbytečně drahé
bezpecnost
neinformovaní úředníci
wetg
nedomyšlené datové schránky
funkčnost
chybí osobní styk,riziko úniku citl.dat
špatné elektronické vybavení
přístup a cena
bezpečnost dat
špatné zabezpečení
nepracuje vždy jak má
nedořešené
nefunkčnost
špatná funkčnost
Není dořešeno , stále vše se musí ukládat i na pap
není zajištěno komplexní propojení
nevím
nízká míra využívání (lidmi i úředníky),pomalý roz
lidský faktor, selhání techniky
2765,85 %23,89 % 

Graf

4. Jaký způsob komunikace s úřady preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní6557,52 %57,52 %  
Elektronický4035,4 %35,4 %  
Telefonický87,08 %7,08 %  

Graf

5. Pokud využíváte elektronický způsob komunikace, jste s tímto způsobem spokojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen4237,17 %37,17 %  
Ani spokojen, ani nespokojen3127,43 %27,43 %  
Spíše nespokojen2118,58 %18,58 %  
Nespokojen119,73 %9,73 %  
Spokojen87,08 %7,08 %  

Graf

6. Jak často komunikujete s úřady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát za rok4237,17 %37,17 %  
Několikrát za měsíc2623,01 %23,01 %  
Pouze ve výjimečných případech2118,58 %18,58 %  
Týdně1513,27 %13,27 %  
Denně97,96 %7,96 %  

Graf

7. Využíváte některou z uvedených služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Czech POINT4035,4 %35,4 %  
Portál veřejné správy2925,66 %25,66 %  
Žádnou2320,35 %20,35 %  
Datové schránky2017,7 %17,7 %  
Elektronický podpis2017,7 %17,7 %  
ePusa108,85 %8,85 %  

Graf

8. Znáte web EGONOV.cz?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10088,5 %88,5 %  
ano1311,5 %11,5 %  

Graf

9. V dnešní době jsou velmi oblíbené elektronické sociální sítě. Jste členem některé z těchto sítí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6053,1 %53,1 %  
ne5346,9 %46,9 %  

Graf

10. Pokud jste odpověděli ano, vypište kterých sociálních sítí jste členy

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook3158,49 %27,43 %  
twitter35,66 %2,65 %  
FB23,77 %1,77 %  
spolužáci23,77 %1,77 %  
Facebook, Spolužáci23,77 %1,77 %  
facebook, badoo23,77 %1,77 %  
Facebook, ICQ, webová fora11,89 %0,88 %  
facebook.com11,89 %0,88 %  
Facebook,Lidé.cz11,89 %0,88 %  
FB, Twitter11,89 %0,88 %  
ostatní odpovědi LinkedIn
splužáci
lide.cz, spoluzaci, twitter
erthtgfr
Fb, icq
Facebook, Lidé
lide
713,21 %6,19 % 

Graf

11. Jak často navštěvujete elektronické sociální sítě? (pouze pokud jste na předchozí otázku odpověděli ANO)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně3141,33 %27,43 %  
Několikrát týdně1925,33 %16,81 %  
Několikrát za měsíc1317,33 %11,5 %  
Jsem pouze zaregistrovaný, ale stránky nenavštěvuji1216 %10,62 %  

Graf

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7162,83 %62,83 %  
Muž4237,17 %37,17 %  

Graf

13. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-294136,28 %36,28 %  
30-44 3934,51 %34,51 %  
45-602925,66 %25,66 %  
›6043,54 %3,54 %  

Graf

14. Povolání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec4237,17 %37,17 %  
Podnikatel3530,97 %30,97 %  
Student2723,89 %23,89 %  
Důchodce65,31 %5,31 %  
Nezaměstnaný32,65 %2,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. V dnešní době jsou velmi oblíbené elektronické sociální sítě. Jste členem některé z těchto sítí?

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 10. Pokud jste odpověděli ano, vypište kterých sociálních sítí jste členy
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Denně na otázku 11. Jak často navštěvujete elektronické sociální sítě? (pouze pokud jste na předchozí otázku odpověděli ANO)

13. Věk

  • odpověď 18-29:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 14. Povolání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je podle vás hlavní přínos e-governmentu?

2. Má podle vás tento způsob komunikace nějaké nedostatky?

4. Jaký způsob komunikace s úřady preferujete?

5. Pokud využíváte elektronický způsob komunikace, jste s tímto způsobem spokojeni?

6. Jak často komunikujete s úřady?

7. Využíváte některou z uvedených služeb?

8. Znáte web EGONOV.cz?

9. V dnešní době jsou velmi oblíbené elektronické sociální sítě. Jste členem některé z těchto sítí?

10. Pokud jste odpověděli ano, vypište kterých sociálních sítí jste členy

11. Jak často navštěvujete elektronické sociální sítě? (pouze pokud jste na předchozí otázku odpověděli ANO)

12. Pohlaví

13. Věk

14. Povolání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je podle vás hlavní přínos e-governmentu?

2. Má podle vás tento způsob komunikace nějaké nedostatky?

4. Jaký způsob komunikace s úřady preferujete?

5. Pokud využíváte elektronický způsob komunikace, jste s tímto způsobem spokojeni?

6. Jak často komunikujete s úřady?

7. Využíváte některou z uvedených služeb?

8. Znáte web EGONOV.cz?

9. V dnešní době jsou velmi oblíbené elektronické sociální sítě. Jste členem některé z těchto sítí?

10. Pokud jste odpověděli ano, vypište kterých sociálních sítí jste členy

11. Jak často navštěvujete elektronické sociální sítě? (pouze pokud jste na předchozí otázku odpověděli ANO)

12. Pohlaví

13. Věk

14. Povolání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kunová, B.Postoj vůči elektronické komunikaci ve veřejné správě (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://postoj-vuci-elektronicke-kom.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.