Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje a chování českých zákazníků

Postoje a chování českých zákazníků

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Steklý
Šetření:12. 06. 2015 - 26. 06. 2015
Počet respondentů:123
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:56,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník je pro mne velmi důležitým zdrojem informací. Proto prosím o jeho vyplnění a předem všem děkuji!

Jen ve stručnosti. Zajímám se o chování českých zákazníků a konkrétně jsem zaměřen na jejich přístupy při nakupování potravinářských produktů dovážených ze sousední země. Cílem zde je odhalit, jak zákazníci reagují na konkrétní podnět.

Odpovědi respondentů

1. Země:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čechy8770,73 %70,73 %  
Morava2923,58 %23,58 %  
Slezsko75,69 %5,69 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-254939,84 %39,84 %  
26-354133,33 %33,33 %  
36-552822,76 %22,76 %  
56 a více54,07 %4,07 %  

Graf

3. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8669,92 %69,92 %  
Muž3730,08 %30,08 %  

Graf

4. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola5544,72 %44,72 %  
První stupeň vysokoškolského vzdělání2721,95 %21,95 %  
Druhý stupeň vysokoškolského vzdělání2318,7 %18,7 %  
Základní škola118,94 %8,94 %  
Vyšší odborná škola54,07 %4,07 %  
Doktorské studium21,63 %1,63 %  

Graf

5. Měsíční hrubý příjem:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než Kč 15.000,--6352,5 %51,22 %  
Mezi Kč 15.001 a Kč 25.686,--3428,33 %27,64 %  
Kč 25.687,-- a více2319,17 %18,7 %  

Graf

6. Zajímáte se, ve které zemi byl vyroben produkt, který nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5040,65 %40,65 %  
Pouze občas3730,08 %30,08 %  
Vždy2117,07 %17,07 %  
Spíše ne129,76 %9,76 %  
Nikdy32,44 %2,44 %  

Graf

7. Není správné nakupovat zahraniční produkty, jelikož to ohrožuje domácí ekonomiku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím6048,78 %48,78 %  
Souhlasím3024,39 %24,39 %  
Nevím1915,45 %15,45 %  
Silně souhlasím86,5 %6,5 %  
Silně nesouhlasím64,88 %4,88 %  

Graf

8. Omezení vůči cizím produktům na českém trhu by měla být přísnější:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím5443,9 %43,9 %  
Souhlasím3125,2 %25,2 %  
Nevím1713,82 %13,82 %  
Silně nesouhlasím118,94 %8,94 %  
Silně souhlasím108,13 %8,13 %  

Graf

9. Co a jak ovlivňuje Vaše rozhodování se při nákupu potravin? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=silně mě to ovlivňuje, 5=neovlivňuje mě to vůbec)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Co považujete za největší výhodu českých potravinářských produktů? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=velká výhoda, 5=velká nevýhoda)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Nakupujete polské výrobky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas ano4234,15 %34,15 %  
Spíše ne3326,83 %26,83 %  
Možná, nejsem si jistý(-á)2621,14 %21,14 %  
Nikdy1915,45 %15,45 %  
Velmi často32,44 %2,44 %  

Graf

12. Co ovlivňuje Vaše rozhodování se při nákupu polských potravin? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=ovlivňuje mě to velmi silně, 5=neovlivňuje mě to vůbec)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Změnil se Váš postoj k polským produktům během několika pár let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezměnil nebo nevím4334,96 %34,96 %  
Spíše k horšímu4234,15 %34,15 %  
Velmi negativně2621,14 %21,14 %  
Spíše k lepšímu118,94 %8,94 %  
Velmi pozitivně10,81 %0,81 %  

Graf

14. Myslím si, že dovoz polských potravin na český trh by měl být nižší:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím4133,33 %33,33 %  
Nesouhlasím3024,39 %24,39 %  
Nevím2822,76 %22,76 %  
Silně souhlasím1915,45 %15,45 %  
Silně nesouhlasím54,07 %4,07 %  

Graf

15. Jste si vědom(-a) problémú (afér) se špatnou kvalitou polských potravin na českém trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdy jsem o tom neslyšel(-a)otázka č. 17, Spíše neotázka č. 17, Možná, nejsem si jistý(-á)otázka č. 17, Spíše anootázka č. 16, Jsem si toho plně vědom(-a)otázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem si toho plně vědom(-a)7560,98 %60,98 %  
Spíše ano3730,08 %30,08 %  
Možná, nejsem si jistý(-á)108,13 %8,13 %  
Nikdy jsem o tom neslyšel(-a)10,81 %0,81 %  

Graf

16. Jak to ovlivňuje Vaše zvyklosti a postoje při nakupování? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=silně souhlasím, 5=silně nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

17. Jak by dlouho trvající problémy s kvalitou potravin změnilo Váš postoj k zemi, ze které jsou dováženy? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=silně souhlasím, 5=silně nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

 • odpověď 15-25:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní škola na otázku 4. Vzdělání:

9. Co a jak ovlivňuje Vaše rozhodování se při nákupu potravin? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=silně mě to ovlivňuje, 5=neovlivňuje mě to vůbec)

 • odpověď Vysoká kvalita=1:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše k lepšímu na otázku 13. Změnil se Váš postoj k polským produktům během několika pár let?

12. Co ovlivňuje Vaše rozhodování se při nákupu polských potravin? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=ovlivňuje mě to velmi silně, 5=neovlivňuje mě to vůbec)

 • odpověď Spolehlivost=5:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoká kvalita=5 na otázku 12. Co ovlivňuje Vaše rozhodování se při nákupu polských potravin? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=ovlivňuje mě to velmi silně, 5=neovlivňuje mě to vůbec)
 • odpověď Vysoká kvalita=5:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolehlivost=5 na otázku 12. Co ovlivňuje Vaše rozhodování se při nákupu polských potravin? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=ovlivňuje mě to velmi silně, 5=neovlivňuje mě to vůbec)

15. Jste si vědom(-a) problémú (afér) se špatnou kvalitou polských potravin na českém trhu?

 • odpověď Jsem si toho plně vědom(-a):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám horší názor na Polsko jako výrobce a stát=1 na otázku 16. Jak to ovlivňuje Vaše zvyklosti a postoje při nakupování? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=silně souhlasím, 5=silně nesouhlasím)

16. Jak to ovlivňuje Vaše zvyklosti a postoje při nakupování? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=silně souhlasím, 5=silně nesouhlasím)

 • odpověď Dále nakupuji polské potraviny=5:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 11. Nakupujete polské výrobky?
 • odpověď Mám horší názor na Polsko jako výrobce a stát=5:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyvolalo to ve mně nedůvěru vůči polským potravinám=5 na otázku 16. Jak to ovlivňuje Vaše zvyklosti a postoje při nakupování? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=silně souhlasím, 5=silně nesouhlasím)
 • odpověď Vyvolalo to ve mně nedůvěru vůči polským potravinám=1:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyvolalo to ve mně negativní vnímání všech polských potravin=1 na otázku 16. Jak to ovlivňuje Vaše zvyklosti a postoje při nakupování? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=silně souhlasím, 5=silně nesouhlasím)
 • odpověď Vyvolalo to ve mně negativní vnímání všech polských potravin=5:
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyvolalo to ve mně nedůvěru vůči polským potravinám=5 na otázku 16. Jak to ovlivňuje Vaše zvyklosti a postoje při nakupování? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=silně souhlasím, 5=silně nesouhlasím)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Země:

2. Věk:

3. Pohlaví:

4. Vzdělání:

5. Měsíční hrubý příjem:

6. Zajímáte se, ve které zemi byl vyroben produkt, který nakupujete?

7. Není správné nakupovat zahraniční produkty, jelikož to ohrožuje domácí ekonomiku:

8. Omezení vůči cizím produktům na českém trhu by měla být přísnější:

9. Co a jak ovlivňuje Vaše rozhodování se při nákupu potravin? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=silně mě to ovlivňuje, 5=neovlivňuje mě to vůbec)

10. Co považujete za největší výhodu českých potravinářských produktů? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=velká výhoda, 5=velká nevýhoda)

11. Nakupujete polské výrobky?

12. Co ovlivňuje Vaše rozhodování se při nákupu polských potravin? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=ovlivňuje mě to velmi silně, 5=neovlivňuje mě to vůbec)

13. Změnil se Váš postoj k polským produktům během několika pár let?

14. Myslím si, že dovoz polských potravin na český trh by měl být nižší:

15. Jste si vědom(-a) problémú (afér) se špatnou kvalitou polských potravin na českém trhu?

16. Jak to ovlivňuje Vaše zvyklosti a postoje při nakupování? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=silně souhlasím, 5=silně nesouhlasím)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Země:

2. Věk:

3. Pohlaví:

4. Vzdělání:

5. Měsíční hrubý příjem:

6. Zajímáte se, ve které zemi byl vyroben produkt, který nakupujete?

7. Není správné nakupovat zahraniční produkty, jelikož to ohrožuje domácí ekonomiku:

8. Omezení vůči cizím produktům na českém trhu by měla být přísnější:

9. Co a jak ovlivňuje Vaše rozhodování se při nákupu potravin? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=silně mě to ovlivňuje, 5=neovlivňuje mě to vůbec)

10. Co považujete za největší výhodu českých potravinářských produktů? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=velká výhoda, 5=velká nevýhoda)

11. Nakupujete polské výrobky?

12. Co ovlivňuje Vaše rozhodování se při nákupu polských potravin? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=ovlivňuje mě to velmi silně, 5=neovlivňuje mě to vůbec)

13. Změnil se Váš postoj k polským produktům během několika pár let?

14. Myslím si, že dovoz polských potravin na český trh by měl být nižší:

15. Jste si vědom(-a) problémú (afér) se špatnou kvalitou polských potravin na českém trhu?

16. Jak to ovlivňuje Vaše zvyklosti a postoje při nakupování? Ohodnoťte otázky od 1 do 5 (1=silně souhlasím, 5=silně nesouhlasím)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Steklý, M.Postoje a chování českých zákazníků (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://postoje-a-chovani-ceskych-za.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.