Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje a názory ředitelů škol a školských zařízení na GDPR

Postoje a názory ředitelů škol a školských zařízení na GDPR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Houdková
Šetření:17. 04. 2018 - 01. 05. 2018
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený pane řediteli/vážená paní ředitelko,

vyplněním tohoto krátkého dotazníků nám pomůžete dosáhnout dobrých výsledků.

Odpovědi respondentů

1. 1. Kde vidíte největší rizika v řešení GDPR ve vaší škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve vedení záznamů o činnostech zpracování250 %50 %  
V časové náročnosti250 %50 %  
V zavedení a vytvoření nových systémů250 %50 %  
Ve financování spojené s nastávajícími povinnostmi s GDPR125 %25 %  
Ve jmenování pověřence125 %25 %  

Graf

2. Jak jste spokojen s podporou při řešení GDPR ze strany Vašeho zřizovatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a125 %25 %  
Velmi spokojen/a125 %25 %  
Velmi nespokojen/a125 %25 %  
Průměrně spokojen/ a125 %25 %  

Graf

3. Jak dlouho se připravujete na 25.5. 2018?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 měsíců375 %75 %  
3 měsíce125 %25 %  

Graf

4. Vznikne na Vaší škole nová pozice pověřence neboli DPO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano250 %50 %  
Nevím125 %25 %  
Ne125 %25 %  

Graf

5. Myslíte si, že je GDPR správný krok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne375 %75 %  
Nevím125 %25 %  

Graf

6. Absolvoval/a jste školení k GDPR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne250 %50 %  
Ano125 %25 %  
Chystám se125 %25 %  

Graf

7. Na koho se nejčastěji obracíte nebo se budete obracet o pomoc v souvislosti s GDPR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kolega ředitel125 %25 %  
Školitel/ka125 %25 %  
Zřizovatel125 %25 %  
Internet125 %25 %  

Graf

8. Ohodnoťte podporu ze strany MŠMT, resp. NIDV jako známkou ve škole.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chvalitebný125 %25 %  
Dobrý125 %25 %  
Nedostatečný125 %25 %  
Dostatečný125 %25 %  

Graf

9. V čem spatřujete dvě největší rizika v rámci implementace evropské směrnice na Vaší škole?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neschopnost 100% dodržování směrnice 125 %25 %  
Nevím125 %25 %  
zbytečná administrativa a black out125 %25 %  
Přehlídnutí drobností ústící v pokuty125 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Houdková, L.Postoje a názory ředitelů škol a školských zařízení na GDPR (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://postoje-a-nazory-reditelu-sk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.