Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje adolescentů k Syndromu CAN

Postoje adolescentů k Syndromu CAN

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Podlipná
Šetření:12. 03. 2012 - 05. 04. 2012
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):29 / 27.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:34,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.20:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou oboru Sociální patologie a prevence na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Byla bych velimi vděčná za chvíli Vašeho času strávenou nad mým dotazníkem, jehož výsledky budou důležitou součástí mé bakalářské práce.

Mým tématem je Syndrom CAN, což je syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte. Zajímá mě informovanost veřejnosti o této problematice.

Prosím adolescenty (kolem 15 - 21 let) o pár minut času a vyplnění dotazníku. (Adolescence je období mezi pubertou a dospělostí - kdo cítí, že se v této fázi nachází, ať vyplňuje) :-)

Děkuji.

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

U všech otázek je možné označit více odpovědí, pokud se nejedná o otázku typu - ano x ne.

 

Odpovědi respondentů

1. Jsi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena857,14 %57,14 %  
muž642,86 %42,86 %  

Graf

2. Tvůj věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21642,86 %42,86 %  
18428,57 %28,57 %  
19214,29 %14,29 %  
2317,14 %7,14 %  
2017,14 %7,14 %  

Graf

3. Co považuješ za fyzické - tělesné týrání dětí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

hrubé bití, jakékoliv takové, které dítěti působí nepřiměřenou fyzickou bolest (pohlavek či naplácání na zadek je podle mě v pořádku)

Jakékoli ubližování (mimo výchovnou facku :), která je OBČAS nutná ), týrání dětí typu bití řemenem, facky, kdy má dítě modřiny a podlitiny, odpírání jídla dětem, zavírání dětí do místnosti nebo zamykání dětí...

když dochází k tělesnému zranění dítěte

kjfke

mlácení dětí

mlácení, kopání, tahání za vlasy, zavírání v místnostech

mlácení,nadávání,urážky

nadmerné bytky,

Neoprávněné velké tyrani aniž by k tomu bylo důvodu

Pálení,lámání kostí.

Použití větší síly než je potřeba

přehnané a neodůvodněné napadání dítěte - pohlavky, kopance, řemeny aj.

Ubližování dětem, které je fyzického charakteru - tedy opravdové ublížení na těle.

zbytečné brutální mlácení dítěte

4. Co považuješ za psychické týrání dětí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

A netýrají spíše děti rodiče?

citový chlad k dítěti, urážení, ignorování dítěte, jasné preferování sourozence či partnera, zakazování sociálních kontaktů, snižování jeho sebevědomí, zanedbávání

fjkdg

nadávání

nadávky

nadávky, zesměšňování, ignorace,

Neustále zakazovaní slovní urážky

Odpírání lásky dětem, když rodiče děti neobejmou,nepohladí,kritizují je,podceňují nebo přeceňují,ponižují je

Přehlížení (ignorování) dítěte, záměrné odpírání lásky dítěti, urážky,

Psychický nátlak vymykající se normálu

Ublížení dítěti takové, které se fakticky na jeho těle neprojeví, ale dlouhodobě poškodí jeho psychosociální vývoj.

vydírání za účelem poslušnosti

vyhrážky

vyhrožování, když se po dítěti chce něco co není v jeho silách, možnostech apod.

5. Co považuješ za zneužívání dítěte, potažmo sexuální zneužívání dítěte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

gkdl

jakékoliv sexuální aktivity s dítětem, popřípadě aktivity, které v dospělém vyvolávají sexuální vzrušení (např. výprask)

Když rodiče dítě nutí k jakémukoli typu sexu nebo je nutí se dívat

například nechtěné ošahávání

Nevím, jak to víc specifikovat, zkrátka sexiální zneužívání.

newim

nucení dětí k tomu co už není normální

nucení sledování pornografických časopisů filmů, masturbování před dítětem ...

obťažovanie dieťaťa

osahávání, přímý sexuální akt, nepřímý sexuální akt (např. masturbace před dítětem), fotografování dítěte a rozšiřování těchto záběrů

otec nebo matka sexuálně zneužívá nezletilé nebo i zletilé dítě, většinou spíš muž svoji " hezkou " dceru

sex s dítětem

Všechno co se týka sexu, nebo obtěžování.

zneužívání dítěte k sexuálnímu uspokojení dospělého zneužívání k práci

6. A poslední z těchto otevřených otázek - Co považuješ za zanedbávání dítěte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

je to něco, co ovlivňuje například zdravý vývoj dítěte

Když není umyté, oblečené, nakrmené a tak dále..

kglgkd

nedostatečná péče o dítě co se týče veškerých jeho potřeb - neschopnost či neochota zajistit jeho fyziologické potřeby, potřeby bezpečí a lásky, potřebu uznání a seberealizace

NEdostatečná péče, která vede k poškození dítěte - ať už psychicky či fyzicky.

nedostatečná péče, málo potravy, pití, lásky, zdravotní péče, nedostatek podnětů

nedostatek jídla, pití, spánku, hygieny. Také, že se rodiče svému dítěti nevěnují (např. ho posadí před TV) a nedělají s ním žádné činnosti potřebné pro jeho rozvoj.

nedostatočna starostlivosť

Nezájem o dítě malá komunikace nepotřeba navázaní kontaktu s dítětem

rodiče nedbají na čistotu, vychování, společenské základy, čisté oblečení

Rodiče se dětem nevěnují, v ničem je nerozvíjí - po stránce rozumové, zandedbávají je v oblasti vnější - oblečení, nestarají se o ně, nechávájí je ve špíně,neuspokojují jejich základní potřeby

rodiče se mu nevěnují

špinavé oblečení, nedostatečná hygiena

využívání děti jen na dávky

7. Kdo je nejčastěji agresorem (tyranem)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevlastní rodič, partner/ka jednoho z rodičů1285,71 %85,71 %  
rodič/e964,29 %64,29 %  
sourozenec321,43 %21,43 %  
pěstoun214,29 %14,29 %  
vedoucí zájmových aktivit (kroužky, tábory,...)214,29 %14,29 %  
vychovatel17,14 %7,14 %  

Graf

8. Setkal(a) ses někdy sám(a) nebo u blízké osoby (dítěte) s týráním, zanedbáváním nebo zneužíváním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1071,43 %71,43 %  
ano428,57 %28,57 %  

Graf

9. Jaké důsledky může mít týrání, zneužívání a zanedbávání na dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strach z navazování kontaktů a vztahů v dospělosti1071,43 %71,43 %  
strach z lidí964,29 %64,29 %  
deprese964,29 %64,29 %  
nedůvěra964,29 %64,29 %  
sebevražda857,14 %57,14 %  
v dospělosti týrá i své dítě750 %50 %  
smrt535,71 %35,71 %  

Graf

10. Jaké děti jsou nejvíce ohroženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravé dítě stejně jako nějak postižené - nezáleží na tom750 %50 %  
mentálně postižené750 %50 %  
hyperaktivní dítě428,57 %28,57 %  
dítě s problémy ve škole (dyslexie, dysgrafie,...)428,57 %28,57 %  
děti mladšího školního věku (do 10 let)428,57 %28,57 %  
tělesné postižené321,43 %21,43 %  
děti předškolního věku 321,43 %21,43 %  
kojenci, batolata17,14 %7,14 %  
děti staršího školního věku a adolescenti (10 - 18 let)17,14 %7,14 %  

Graf

11. Jaká skupina obyvatelstva je podle tebe v této problematice nejvíce riziková?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodina s jedinci závislými na návykových látkách (alkohol, drogy)1178,57 %78,57 %  
rodina s jedinci již trestně stíhaným, nebo dopouštějcíse jiné tresné činnosti857,14 %57,14 %  
rodina sociálně slabá (chudoba, nezaměstnanost)535,71 %35,71 %  
rodina etnicky menšinová (Vietnamci, Romové, Ukrajinci)428,57 %28,57 %  
rodina s nižší úrovní inteligence321,43 %21,43 %  
rodina s rodiči v dětství týranými321,43 %21,43 %  
rodina s průměrnou úrovní inteligence214,29 %14,29 %  
na venek normální rodina ze střední ekonomické vrstvy214,29 %14,29 %  

Graf

12. Jaké životní situace mohou ovlivnit počátek násilí na dětech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychická porucha agresora857,14 %57,14 %  
dítě bylo "nechtěné"857,14 %57,14 %  
rozvod, rozchod s partnerem642,86 %42,86 %  
agresor byl týraný v dětství428,57 %28,57 %  
dítě má problémy ve škole428,57 %28,57 %  
špatná ekonomická situace, chudoba214,29 %14,29 %  
ztráta zaměstnání214,29 %14,29 %  
úmrtí v rodině17,14 %7,14 %  
dítě je fyzicky či psychicky postiženo17,14 %7,14 %  
agresor je týrán manželem, partnerem/manželkou, partnerkou17,14 %7,14 %  

Graf

13. Myslíš si, že je společnost dostatečně informována o této problematice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1178,57 %78,57 %  
ano321,43 %21,43 %  

Graf

14. Víš, kam se může týrané dítě obrátit o pomoc? (uveď osoby nebo názvy organizací):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Bilý kruh bezpečí, Policie ČR

Bílý kruh bezpečí, Policie, pedagogové, výchovní poradci, školní psychologové, Linka Bezpečí, PPP

Kruh bílého bezpečí

Linka bezpečí, jinak nevím

linka bezpečí, třídní učitel, školní psycholog

Linka bezpečí,jakákoli osoba - učitelka ve škole, rodič kamaráda...

linka detskej dovery, socialny praCOVNICI, KRIZOVE CENTRA

Linka důvěry

linka důvěry

Linka důvěry, její číslo ale bohužel neznám.

Línka důvěry.

např. Bílý kruh bezpečí BKB

Policie

tísnová linka

15. Jak by mohly a měly být děti informovány o této problematice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učitelem o hodině rodinné výchovy, v běžné výuce1285,71 %85,71 %  
besedami a přednáškami konanými ve škole, či při exkurzi nějakého zařízení1178,57 %78,57 %  
na internetu857,14 %57,14 %  
v rodině750 %50 %  
spot v televizi750 %50 %  
v časopisech určených dětem428,57 %28,57 %  
letáky214,29 %14,29 %  
články na nástěnce 214,29 %14,29 %  
brožury214,29 %14,29 %  
všemi výše zmíněnými17,14 %7,14 %  

Graf

16. Jak by měli být informováni rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v médiích (televize, rádio, internet, noviny, časopisy)1178,57 %78,57 %  
na rodičovských schůzkách ve škole857,14 %57,14 %  
besedy pořádané školou642,86 %42,86 %  
příručka distribuovaná školou nebo státem428,57 %28,57 %  
letáky214,29 %14,29 %  
též všemi výše zmíněnými možnostmi17,14 %7,14 %  

Graf

17. Setkal(a) ses v médiích s nějakým případem týkajícím se Syndromu CAN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1071,43 %71,43 %  
ne428,57 %28,57 %  

Graf

18. Pokud ano, stručně popiš tento případ:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bylo jich mnoho - v paměti mám týraného chlapce z Kuřimi či chlapce, kterého (pra)rodiče nutili stát bosého na sněhu.

bylo jich více, většinou šlo o děti, jež týraly vlastní rodiče či partneři rodičů, děti se to bály ohlásit, učitelé ano sociální pracovníci si toho nevšímaly až do té doby, než přišel vnímavější jedinec (učitel, soc.pracovník, spolužák, soused) a případ nahlásil

je to syndrom bitého dítěte

několi případů, naposledy si pamatuji chlapec kterého matka ponořovala do vařící vody a zavírala v komoře

nepamatuji si

zneužívání vlastní dcery, spolu s ní x potomků, všichni zavření ve sklepě.

19. Jak hodnotíš šetření tohoto případu, vyšetřování a potrestání viníků?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejnost se alespoň dozví o této problematice440 %28,57 %  
šetření případu bylo zdlouhavé220 %14,29 %  
pachatel nebyl dostatečně potrestán220 %14,29 %  
pachatel byl dostatečně potrestán220 %14,29 %  

Graf

20. Seznamovali tě s touto problematiou na ZŠ nebo SŠ učitelé či škola zajistila nějakou besedu nebo přednášku na toto téma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 21, neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne964,29 %64,29 %  
ano535,71 %35,71 %  

Graf

21. Myslíš si, že bylo toto seznámení dostatečné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano360 %21,43 %  
ne240 %14,29 %  

Graf

22. Zajímalo by tě více informací o této problematice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1071,43 %71,43 %  
ne428,57 %28,57 %  

Graf

23. Ohlásil(a) bys podezření z týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte, pokud by ses o něm dozvěděl(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1392,86 %92,86 %  
ne17,14 %7,14 %  

Graf

24. Představ si, že jsi v kůži týraného dítěte - jaké pocity by v tobě převládaly?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

deprese, nepochopení, obava z potrestání, strach, ztráta sebevědomí, apatie, izolace od okolí

gfiojghjkdfnsdjk

nevím

obavy

samota, skrytá agrese, smutek, závist na ostatní netýrané děti

strach, bolest

Strach, možná pocit viny.

strach, nedůvěra, deprese

strach, pocit bezmoci

strach, ponížení, nedůvěra, zlost, pocit nespravedlnosti

To si asi nikdo představit nedokáže. Možná bych měla pocit jako ty děti,že za něco můžu já,že to dělám špatně. Možná bych chtěla utéct a nikdy je nevidět,nevím.

Utěk z domova. Nikdy se nenarodit.

Zejména strach něco říci pocity marnosti

zklamání, strach, pochybnosti sama o sobě

25. Snažil(a) by ses situaci nějak vyřešit sám(a)? Jak?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asi bych našla někoho, komu věřím a tomu bych to řekla

asi bych se obrátila na přátelé

Asi ne.Spíš bych někoho poprosila o pomoc.

Kdyby to bylo tak jednoduché nemuselo by se o tom informovat v tomto směru jsem nikdy v teto situaci nebyl nemohu tedy odpovědět jak bych se zachoval

linka detskej dovery

mgkfdtnfjidt

nahlásit na Policii, říct ve škole

nahlásti na policii, utéct z domova

nevim

Podle věku, do 15 člověk asi sám těžko něco vyřeší, po 15 nevím jak bych tuto situaci řešil.

Sám těžko. Chce to pomoc okolí.

Svěřila bych se blízkým kamarádům, požádala bych je o radu nebo bych to řekla někomu z příbuzenstva.

Těžko říct, nedovedu posoudit, zda bych byla tak silná. Obávám se ale, že ne.

v roli týraného dítěte asi ne, protože bych měla strach z agresora, možná bych to řekla třídnímu učiteli, ale spíše bych s tím nic nedělala jen vnitřně se snažila zážitky potlačit

26. Jaké řešení by tě napadlo jako první?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svěřit se kamarádům535,71 %35,71 %  
svěřit se rodině - mamince, sourozencům, prarodičům,...321,43 %21,43 %  
hledání pomoci v organizaci pomáhající osobám v podobné situaci (Bílý kruh bezpečí, ...)214,29 %14,29 %  
Nejspíše přítelkyni pokud tedy máme 17,14 %7,14 %  
útěk z domova17,14 %7,14 %  
ohlášení případu Policii17,14 %7,14 %  
svěřit se učitelce, učiteli, výchovnému poradci ve škole17,14 %7,14 %  

Graf

27. Představ si, že se svěříš mamince, ale ona ti nevěří? Jaké máš pocity?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bezmoc

Beznaděj.

byl bych na....

Je mi to líto, mrzí mě, že mi nevěří,možná mám vztek...

naštvání, nemohoucnost, přemýšlet komu to ještě říct

nepochopení, nespravedlnost

nevěřím jí

Ponížení, zrada, nedůvěra. Opět pocit viny.

Rozhodně pocit nedůvěřivosti

strach ze to pouzije proti mne

špatný

zklamání, smutek a také pochybnosti

zrada, strach,

že jsem v tom už sama a že to nikdy neskončí, protože když tomu nevěří moje maminka, neuvěří tomu pravděpodobně nikdo další

28. Chtěl bys to tomu, kdo ti ubližuje vrátit, až budeš velký(á) a silná(á) jako on(a)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím428,57 %28,57 %  
souhlasím428,57 %28,57 %  
spíše souhlasím321,43 %21,43 %  
nesouhlasím214,29 %14,29 %  
spíše nesouhlasím17,14 %7,14 %  

Graf

29. Cítíš nebo cítil ses někdy v životě něčím podobným ohrožen (týráním, zneužíváním, zanedbáváním)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Podlipná, J.Postoje adolescentů k Syndromu CAN (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://postoje-adolescentu-k-syndro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.