Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje Čechů k neevropským imigrantům

Postoje Čechů k neevropským imigrantům

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzina Zuzáková
Šetření:25. 04. 2016 - 09. 05. 2016
Počet respondentů:254
Počet otázek (max/průměr):37 / 35.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Jmenuji se Zuzana Zuzáková a jsem studentkou Mendelovy univerzity, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií v Brně. V rámci mé bakalářské práce zkoumám postoje českých občanů k imigrantům z neevropských zemí. Pomocí tohoto dotazníku bych ráda zjistila Váš názor na tuto problematiku. Odhadovaná doba vyplnění je 8 minut. Předem děkuji za vyplnění.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 

Při vyplňování dotazníku směřujte prosím Vaše odpovědi na imigranty ze zemí mimo Evropu.

Imigranti jsou ti, kteří opustili zemi, kde se narodili a byli vychováni s cílem usadit se v jiné zemi, ať už byli vyhnáni bídou, pronásledováním, strachem z pronásledování anebo byli přilákáni bohatstvím, svobodou nebo moderností země, kde se chtějí usadit. 

Odpovědi respondentů

1. Jaká je Vaše státní příslušnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [českáotázka č. 2, jiná → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká24596,46 %96,46 %  
jiná93,54 %3,54 %  

Graf

2. Nerad(a) ztrácím čas denním sněním.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím9940,41 %38,98 %  
spíše souhlasím4819,59 %18,9 %  
nesouhlasím4518,37 %17,72 %  
nevím3413,88 %13,39 %  
souhlasím197,76 %7,48 %  

Graf

3. Snažím sa být zdvořilý(á) ke každému, s kým sa setkám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím12149,39 %47,64 %  
souhlasím10542,86 %41,34 %  
spíše nesouhlasím114,49 %4,33 %  
nesouhlasím52,04 %1,97 %  
nevím31,22 %1,18 %  

Graf

4. Neměním vyzkoušené způsoby, jak něčeho dosáhnout.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím11546,94 %45,28 %  
spíše nesouhlasím6626,94 %25,98 %  
nevím3112,65 %12,2 %  
souhlasím208,16 %7,87 %  
nesouhlasím135,31 %5,12 %  

Graf

5. Často sa dostanu do sporu se svou rodinou nebo spolupracovníky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím13253,88 %51,97 %  
spíše souhlasím4618,78 %18,11 %  
nesouhlasím4217,14 %16,54 %  
nevím176,94 %6,69 %  
souhlasím83,27 %3,15 %  

Graf

6. Jsem fascinován(a) motivy, které nalézám v umění a přírodě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9438,37 %37,01 %  
souhlasím7731,43 %30,31 %  
spíše nesouhlasím3413,88 %13,39 %  
nevím3313,47 %12,99 %  
nesouhlasím72,86 %2,76 %  

Graf

7. Někteří lidé si o mně myslí, že jsem sobecký(á) a egoistický(á).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7831,84 %30,71 %  
nevím5522,45 %21,65 %  
spíše souhlasím4920 %19,29 %  
nesouhlasím4417,96 %17,32 %  
souhlasím197,76 %7,48 %  

Graf

8. Je zbytečné, aby člověk naslouchal rozdílným názorum, protože si z nich stejně nedovede žádný vybrat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím10944,49 %42,91 %  
nesouhlasím10643,27 %41,73 %  
nevím197,76 %7,48 %  
spíše souhlasím104,08 %3,94 %  
souhlasím10,41 %0,39 %  

Graf

9. Raději bych s ostatními spolupracoval(a), než soupeřil(a).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9940,41 %38,98 %  
souhlasím9940,41 %38,98 %  
nevím2510,2 %9,84 %  
spíše nesouhlasím208,16 %7,87 %  
nesouhlasím20,82 %0,79 %  

Graf

10. Poezie na mně má malý nebo žádný účinek.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7028,57 %27,56 %  
spíše nesouhlasím6626,94 %25,98 %  
souhlasím4719,18 %18,5 %  
nesouhlasím3715,1 %14,57 %  
nevím2510,2 %9,84 %  

Graf

11. Vůči záměrum druhých jsem nedůveřivý(á) a rezervovaný(á).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9438,37 %37,01 %  
spíše nesouhlasím8534,69 %33,46 %  
nevím3112,65 %12,2 %  
souhlasím2510,2 %9,84 %  
nesouhlasím104,08 %3,94 %  

Graf

12. Mám-li možnost, rád(a) si dávam nová cizokrajná jídla.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9036,73 %35,43 %  
souhlasím7831,84 %30,71 %  
spíše nesouhlasím4317,55 %16,93 %  
nesouhlasím218,57 %8,27 %  
nevím135,31 %5,12 %  

Graf

13. Když to člověk dovolí, tak ho ostatní lidé zneužijí pro své cíle.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím11245,71 %44,09 %  
souhlasím6928,16 %27,17 %  
spíše nesouhlasím3715,1 %14,57 %  
nevím2610,61 %10,24 %  
nesouhlasím10,41 %0,39 %  

Graf

14. Málokdy si u sebe povšimnu nálad nebo pocitů vyvolaných okolními vlivy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím11446,53 %44,88 %  
nesouhlasím5823,67 %22,83 %  
spíše souhlasím3413,88 %13,39 %  
nevím3112,65 %12,2 %  
souhlasím83,27 %3,15 %  

Graf

15. Většina lidí, které znám, mě má ráda.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím11948,57 %46,85 %  
nevím6626,94 %25,98 %  
souhlasím4217,14 %16,54 %  
spíše nesouhlasím156,12 %5,91 %  
nesouhlasím31,22 %1,18 %  

Graf

16. Při řešení závažných životních situácí se řídím názory autorit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím10442,45 %40,94 %  
spíše souhlasím5522,45 %21,65 %  
nesouhlasím4417,96 %17,32 %  
nevím3313,47 %12,99 %  
souhlasím93,67 %3,54 %  

Graf

17. Někteří lidé mne považují za chladného (chladnou) a vypočítavého (vypočítavou).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7530,61 %29,53 %  
nesouhlasím6827,76 %26,77 %  
nevím5723,27 %22,44 %  
spíše souhlasím3413,88 %13,39 %  
souhlasím114,49 %4,33 %  

Graf

18. Při čtení poezie či pohlednu na umělecké dílo mi někdy naskakuje husí kůže a pociťuju mrazení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7831,84 %30,71 %  
spíše nesouhlasím6727,35 %26,38 %  
nesouhlasím4217,14 %16,54 %  
souhlasím3112,65 %12,2 %  
nevím2711,02 %10,63 %  

Graf

19. Ve svých postojích jsem tvrdošijný(á) a neústupný(á).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím11044,9 %43,31 %  
spíše nesouhlasím6727,35 %26,38 %  
souhlasím3815,51 %14,96 %  
nevím208,16 %7,87 %  
nesouhlasím104,08 %3,94 %  

Graf

20. Nemám zájem hloubat o podstatě světa nebo smyslu existence člověka.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8635,1 %33,86 %  
spíše nesouhlasím6727,35 %26,38 %  
spíše souhlasím4920 %19,29 %  
souhlasím239,39 %9,06 %  
nevím208,16 %7,87 %  

Graf

21. Obvykle sa snažím být ohleduplný(á) a citlivý(á).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím11747,76 %46,06 %  
souhlasím10542,86 %41,34 %  
spíše nesouhlasím135,31 %5,12 %  
nevím93,67 %3,54 %  
nesouhlasím10,41 %0,39 %  

Graf

22. Toužím po poznání a vědomostech.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14157,55 %55,51 %  
spíše souhlasím8635,1 %33,86 %  
nevím135,31 %5,12 %  
spíše nesouhlasím52,04 %1,97 %  

Graf

23. Pokud někoho nemám rád(a), dám to dotyčnému najevo.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9438,37 %37,01 %  
spíše nesouhlasím7530,61 %29,53 %  
souhlasím4116,73 %16,14 %  
nevím249,8 %9,45 %  
nesouhlasím114,49 %4,33 %  

Graf

24. Často si rád(a) pohrávám s teoriemi nebo abstraktními myšlenkami.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8434,29 %33,07 %  
souhlasím7329,8 %28,74 %  
spíše nesouhlasím5422,04 %21,26 %  
nevím2510,2 %9,84 %  
nesouhlasím93,67 %3,54 %  

Graf

25. Je-li to nutné, neváham manipulovat lidmi, abych dosáhl(a) toho, čeho chci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím8032,65 %31,5 %  
spíše souhlasím7128,98 %27,95 %  
nesouhlasím4819,59 %18,9 %  
nevím2811,43 %11,02 %  
souhlasím187,35 %7,09 %  

Graf

26. Je dobré, když se společnost skládá z lidí z různých kultur

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5924,08 %23,23 %  
spíše nesouhlasím5522,45 %21,65 %  
nesouhlasím5221,22 %20,47 %  
souhlasím4016,33 %15,75 %  
nevím3915,92 %15,35 %  

Graf

27. Legálně usídlení cizinci by měli mít stejný nárok na sociální podporu jako Češi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6626,94 %25,98 %  
nesouhlasím6024,49 %23,62 %  
spíše nesouhlasím4417,96 %17,32 %  
souhlasím4217,14 %16,54 %  
nevím3313,47 %12,99 %  

Graf

28. V České republice je až příliš mnoho lidí cizího původu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7430,2 %29,13 %  
souhlasím5522,45 %21,65 %  
spíše souhlasím4920 %19,29 %  
nesouhlasím3413,88 %13,39 %  
nevím3313,47 %12,99 %  

Graf

29. Příliš neprospívá, když se do sídlišť nebo obytných čtvrtí stěhuje mnoho cizinců.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9639,18 %37,8 %  
spíše souhlasím5622,86 %22,05 %  
spíše nesouhlasím4217,14 %16,54 %  
nevím4116,73 %16,14 %  
nesouhlasím104,08 %3,94 %  

Graf

30. Ochotně bych přijal/a ekonomického imigranta do:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jako návštěvníka své země7530,61 %29,53 %  
vyloučil bych ho ze své země7028,57 %27,56 %  
do svého zaměstnání za spolupracovníka3313,47 %12,99 %  
do svého klubu jako blízkého přítele208,16 %7,87 %  
blízkého příbuzenstva skrz manželství197,76 %7,48 %  
jako občana své země176,94 %6,69 %  
za souseda v ulici/paneláku114,49 %4,33 %  

Graf

31. Ochotně bych přijal/a politického imigranta do:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jako návštěvníka své země6031,25 %23,62 %  
jako občana své země3819,79 %14,96 %  
vyloučil bych ho ze své země2412,5 %9,45 %  
blízkého příbuzenstva skrz manželství2311,98 %9,06 %  
do svého klubu jako blízkého přítele178,85 %6,69 %  
do svého zaměstnání za spolupracovníka178,85 %6,69 %  
za souseda v ulici/paneláku136,77 %5,12 %  

Graf

32. Ochotně bych přijal/a náboženského imigranta do:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jako návštěvníka své země5729,69 %22,44 %  
vyloučil bych ho ze své země5026,04 %19,69 %  
jako občana své země2613,54 %10,24 %  
do svého klubu jako blízkého přítele199,9 %7,48 %  
blízkého příbuzenstva skrz manželství168,33 %6,3 %  
za souseda v ulici/paneláku136,77 %5,12 %  
do svého zaměstnání za spolupracovníka115,73 %4,33 %  

Graf

33. Jaké je Vaše nejvyšší dosáhnuté vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou11747,76 %46,06 %  
vysokoškolské8635,1 %33,86 %  
středoškolské187,35 %7,09 %  
vyšší odborné145,71 %5,51 %  
základní104,08 %3,94 %  

Graf

34. Jaký je Váš průměrný čistý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5000 Kč6626,94 %25,98 %  
10-20000 Kč6426,12 %25,2 %  
20-30000 Kč4417,96 %17,32 %  
5-10000 Kč3915,92 %15,35 %  
30000 Kč a více3213,06 %12,6 %  

Graf

35. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15964,9 %62,6 %  
muž8635,1 %33,86 %  

Graf

36. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
224116,73 %16,14 %  
23218,57 %8,27 %  
24176,94 %6,69 %  
25166,53 %6,3 %  
30156,12 %5,91 %  
21135,31 %5,12 %  
26104,08 %3,94 %  
2893,67 %3,54 %  
2793,67 %3,54 %  
2072,86 %2,76 %  
ostatní odpovědi 31
29
19
18
45
33
52
42
37
38
44
40
46
35
32
57
16
17
51
50
47
48
60
43
22 let
Dvacet pět
jsem dospělý
24 let
čtyřicetpět
dvacetctyri
Dvacet šest
čtyřicetdva
49
66
34
54
Ctyricet
39
41
61
dvacet tři
58
8735,51 %34,25 % 

Graf

37. Máte mezi neevropskými imigranty přátele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19077,55 %74,8 %  
ano5522,45 %21,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

21. Obvykle sa snažím být ohleduplný(á) a citlivý(á).

 • odpověď spíše souhlasím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 22. Toužím po poznání a vědomostech.

22. Toužím po poznání a vědomostech.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 4. Neměním vyzkoušené způsoby, jak něčeho dosáhnout.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 26. Je dobré, když se společnost skládá z lidí z různých kultur

28. V České republice je až příliš mnoho lidí cizího původu.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 29. Příliš neprospívá, když se do sídlišť nebo obytných čtvrtí stěhuje mnoho cizinců.

29. Příliš neprospívá, když se do sídlišť nebo obytných čtvrtí stěhuje mnoho cizinců.

 • odpověď souhlasím:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyloučil bych ho ze své země na otázku 31. Ochotně bych přijal/a politického imigranta do:

31. Ochotně bych přijal/a politického imigranta do:

 • odpověď blízkého příbuzenstva skrz manželství:
  • 10.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi blízkého příbuzenstva skrz manželství na otázku 32. Ochotně bych přijal/a náboženského imigranta do:

32. Ochotně bych přijal/a náboženského imigranta do:

 • odpověď vyloučil bych ho ze své země:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyloučil bych ho ze své země na otázku 31. Ochotně bych přijal/a politického imigranta do:

33. Jaké je Vaše nejvyšší dosáhnuté vzdělání?

 • odpověď středoškolské s maturitou:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 22. Toužím po poznání a vědomostech.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je Vaše státní příslušnost?

2. Nerad(a) ztrácím čas denním sněním.

3. Snažím sa být zdvořilý(á) ke každému, s kým sa setkám.

4. Neměním vyzkoušené způsoby, jak něčeho dosáhnout.

5. Často sa dostanu do sporu se svou rodinou nebo spolupracovníky.

6. Jsem fascinován(a) motivy, které nalézám v umění a přírodě.

7. Někteří lidé si o mně myslí, že jsem sobecký(á) a egoistický(á).

8. Je zbytečné, aby člověk naslouchal rozdílným názorum, protože si z nich stejně nedovede žádný vybrat.

9. Raději bych s ostatními spolupracoval(a), než soupeřil(a).

10. Poezie na mně má malý nebo žádný účinek.

11. Vůči záměrum druhých jsem nedůveřivý(á) a rezervovaný(á).

12. Mám-li možnost, rád(a) si dávam nová cizokrajná jídla.

13. Když to člověk dovolí, tak ho ostatní lidé zneužijí pro své cíle.

14. Málokdy si u sebe povšimnu nálad nebo pocitů vyvolaných okolními vlivy.

15. Většina lidí, které znám, mě má ráda.

16. Při řešení závažných životních situácí se řídím názory autorit.

17. Někteří lidé mne považují za chladného (chladnou) a vypočítavého (vypočítavou).

18. Při čtení poezie či pohlednu na umělecké dílo mi někdy naskakuje husí kůže a pociťuju mrazení.

19. Ve svých postojích jsem tvrdošijný(á) a neústupný(á).

20. Nemám zájem hloubat o podstatě světa nebo smyslu existence člověka.

21. Obvykle sa snažím být ohleduplný(á) a citlivý(á).

22. Toužím po poznání a vědomostech.

23. Pokud někoho nemám rád(a), dám to dotyčnému najevo.

24. Často si rád(a) pohrávám s teoriemi nebo abstraktními myšlenkami.

25. Je-li to nutné, neváham manipulovat lidmi, abych dosáhl(a) toho, čeho chci.

26. Je dobré, když se společnost skládá z lidí z různých kultur

27. Legálně usídlení cizinci by měli mít stejný nárok na sociální podporu jako Češi.

28. V České republice je až příliš mnoho lidí cizího původu.

29. Příliš neprospívá, když se do sídlišť nebo obytných čtvrtí stěhuje mnoho cizinců.

30. Ochotně bych přijal/a ekonomického imigranta do:

31. Ochotně bych přijal/a politického imigranta do:

32. Ochotně bych přijal/a náboženského imigranta do:

33. Jaké je Vaše nejvyšší dosáhnuté vzdělání?

34. Jaký je Váš průměrný čistý měsíční příjem?

35. Jaké je Vaše pohlaví?

36. Jaký je Váš věk?

37. Máte mezi neevropskými imigranty přátele?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je Vaše státní příslušnost?

2. Nerad(a) ztrácím čas denním sněním.

3. Snažím sa být zdvořilý(á) ke každému, s kým sa setkám.

4. Neměním vyzkoušené způsoby, jak něčeho dosáhnout.

5. Často sa dostanu do sporu se svou rodinou nebo spolupracovníky.

6. Jsem fascinován(a) motivy, které nalézám v umění a přírodě.

7. Někteří lidé si o mně myslí, že jsem sobecký(á) a egoistický(á).

8. Je zbytečné, aby člověk naslouchal rozdílným názorum, protože si z nich stejně nedovede žádný vybrat.

9. Raději bych s ostatními spolupracoval(a), než soupeřil(a).

10. Poezie na mně má malý nebo žádný účinek.

11. Vůči záměrum druhých jsem nedůveřivý(á) a rezervovaný(á).

12. Mám-li možnost, rád(a) si dávam nová cizokrajná jídla.

13. Když to člověk dovolí, tak ho ostatní lidé zneužijí pro své cíle.

14. Málokdy si u sebe povšimnu nálad nebo pocitů vyvolaných okolními vlivy.

15. Většina lidí, které znám, mě má ráda.

16. Při řešení závažných životních situácí se řídím názory autorit.

17. Někteří lidé mne považují za chladného (chladnou) a vypočítavého (vypočítavou).

18. Při čtení poezie či pohlednu na umělecké dílo mi někdy naskakuje husí kůže a pociťuju mrazení.

19. Ve svých postojích jsem tvrdošijný(á) a neústupný(á).

20. Nemám zájem hloubat o podstatě světa nebo smyslu existence člověka.

21. Obvykle sa snažím být ohleduplný(á) a citlivý(á).

22. Toužím po poznání a vědomostech.

23. Pokud někoho nemám rád(a), dám to dotyčnému najevo.

24. Často si rád(a) pohrávám s teoriemi nebo abstraktními myšlenkami.

25. Je-li to nutné, neváham manipulovat lidmi, abych dosáhl(a) toho, čeho chci.

26. Je dobré, když se společnost skládá z lidí z různých kultur

27. Legálně usídlení cizinci by měli mít stejný nárok na sociální podporu jako Češi.

28. V České republice je až příliš mnoho lidí cizího původu.

29. Příliš neprospívá, když se do sídlišť nebo obytných čtvrtí stěhuje mnoho cizinců.

30. Ochotně bych přijal/a ekonomického imigranta do:

31. Ochotně bych přijal/a politického imigranta do:

32. Ochotně bych přijal/a náboženského imigranta do:

33. Jaké je Vaše nejvyšší dosáhnuté vzdělání?

34. Jaký je Váš průměrný čistý měsíční příjem?

35. Jaké je Vaše pohlaví?

36. Jaký je Váš věk?

37. Máte mezi neevropskými imigranty přátele?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zuzáková, Z.Postoje Čechů k neevropským imigrantům (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://postoje-cechu-k-neevropskym.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.