Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje české veřejnosti k cizincům

Postoje české veřejnosti k cizincům

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Skotáková
Šetření:10. 04. 2015 - 10. 05. 2015
Počet respondentů:190
Počet otázek (max/průměr):23 / 22.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

žádám Vás o vyplnění mého dotazníku, který bude sloužit jako materiál k mému referátu do Nauky o společnosti. Jedná se o téma Postoje české veřejnosti k přicházejícím cizincům, kteří u nás chtějí být delší dobu či trvale zůstat.
Dotazník je určen pro všechy respondenty.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12967,89 %67,89 %  
Muž6132,11 %32,11 %  

Graf

2. Do jakého věkového rozhraní se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let8745,79 %45,79 %  
16-20 let3719,47 %19,47 %  
31-40 let2613,68 %13,68 %  
41-50 let2111,05 %11,05 %  
-15 let94,74 %4,74 %  
51-60 let84,21 %4,21 %  
60 a více21,05 %1,05 %  

Graf

3. Ve kterém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský kraj4222,11 %22,11 %  
Hlavní město Praha4222,11 %22,11 %  
Středočeský kraj2412,63 %12,63 %  
Moravskoslezský kraj157,89 %7,89 %  
Plzeňský kraj157,89 %7,89 %  
Olomoucký kraj105,26 %5,26 %  
Pardubický kraj84,21 %4,21 %  
Jihočeský kraj73,68 %3,68 %  
Ústecký kraj73,68 %3,68 %  
Zlínský kraj63,16 %3,16 %  
Kraj Vysočina63,16 %3,16 %  
Liberecký kraj42,11 %2,11 %  
Královehradecký kraj31,58 %1,58 %  
Karlovarský kraj10,53 %0,53 %  

Graf

4. Váš stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný8444,21 %44,21 %  
Student8042,11 %42,11 %  
Nezaměstnaný2111,05 %11,05 %  
na mateřské dovolené31,58 %1,58 %  
Důchodce21,05 %1,05 %  

Graf

5. Za jakým účelem k nám cizinci nejčastěji přichází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnání9751,05 %51,05 %  
Lepší sociální zabezpečení než v jejich zemi6534,21 %34,21 %  
Studium2814,74 %14,74 %  

Graf

6. Jaké národnostní skupiny jsou u nás nejvíce zastoupené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slováci9650,53 %50,53 %  
Vietnamci5327,89 %27,89 %  
Ukrajinci2814,74 %14,74 %  
Romové31,58 %1,58 %  
Poláci21,05 %1,05 %  
cikani21,05 %1,05 %  
Rusové21,05 %1,05 %  
slováci, vietnamci, rusové, ukrajinci10,53 %0,53 %  
Morgoši10,53 %0,53 %  
Mongolci10,53 %0,53 %  
romáci10,53 %0,53 %  

Graf

7. Vidíte přicházející cizince jako problém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10454,74 %54,74 %  
ne8645,26 %45,26 %  

Graf

8. Je díky přicházejícím cizincům větší kriminalita?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9851,58 %51,58 %  
ne9248,42 %48,42 %  

Graf

9. Je díky přicházejícím cizincům větší nezaměstnanost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9650,53 %50,53 %  
ano9449,47 %49,47 %  

Graf

10. Představují pro nás zdravotní rizika? (exotické nemoci,...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12063,16 %63,16 %  
ano7036,84 %36,84 %  

Graf

11. Ohrožují přicházející cizinci náš způsob života?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10555,26 %55,26 %  
ano8544,74 %44,74 %  

Graf

12. Obohacují přicházející cizinci naši kulturu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9650,53 %50,53 %  
ne9449,47 %49,47 %  

Graf

13. Přispívají přicházející cizinci k rozvoji hospodářství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9650,53 %50,53 %  
ano9449,47 %49,47 %  

Graf

14. Pomáhají zvyšovat populaci v České republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16888,42 %88,42 %  
ne2211,58 %11,58 %  

Graf

15. Je zde příliš mnoho cizinců?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9751,05 %51,05 %  
ne9348,95 %48,95 %  

Graf

16. Měl by být umožněn pobyt cizincům v ČR za účelem vzdělání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15883,16 %83,16 %  
ne3216,84 %16,84 %  

Graf

17. Měl by být umožněn pobyt cizincům v ČR za účelem zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12967,89 %67,89 %  
ne6132,11 %32,11 %  

Graf

18. Mělo by být umožněno zde zůstat komukoliv, kdo o to požádá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17089,47 %89,47 %  
ano2010,53 %10,53 %  

Graf

19. Měl by cizinec umět česky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15481,05 %81,05 %  
ne3618,95 %18,95 %  

Graf

20. Měli by se ciinci přispůdobit našim zvykům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16385,79 %85,79 %  
ne2714,21 %14,21 %  

Graf

21. Do jaké míry?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

100%

100%

100%

absolutně

Aby bezpůsobovali konflikty plynoucí z kulturní odlišnosti.

aby nas to neomezovalo a neporusovalo nase zákony

aby neobtěžovali ostatní a neuráželi naše zvyky

Aby neomezovali naše zvyky a respektovali osobní svobodu en général

Aby se nedivil, určitým slavostem, například masopůst atd.

aby se začlenili

Aby žili nedelikventní způsob života

asi tak, jako se my musíme přizpůsobit v cizině. Nechci zde mít například lidi, kterým nevidím do obličeje - mají jej zahalený, apod.

Aspoň aby si po pár letech žití zde nezačali "diktovat" změny (viz. Arabové). Mohli by respektovat naše zvyky a ne sem tahat ty jejich. Jsou v cizí zemi? Ať se přizpůsobí!

Aspoň co se týče důležitých událostí našeho státu a zvyky pro nás nejdůležitější.

Ať si klidně mají své zvyky, ale nesmí být v rozporu s našimi. Je nesmysl abychom se my kvůli cizineckým zvyklostem nějak omezovali, či ustupovali.

Cizinci by měli respektovat zvyky společnosti do které se přistěhovali, zároveŇ naše společnost by jim měla umožnit dodržování jejich zvyků, pokud toto není v rozepři se zákony.

Co nejvíce.

do přípustné

do takové míry, aby naše zvyky respektovali - naopak my nemůžeme chtít, aby se vzdali všechny svých zvyků

Do takové míry, která vyhovuje jim i ostatním obyvatelům.

Do takové, aby nikoho svými návyky a tradicemi neobtěžovali a chovali se zde jako v cizí zemi, ne ve své vlasti. Zkrátka žádná stupidní azbuka atd. na krámech v českých městech.

do VELKÉ míry

Do zdrave miry.

do značné míry

dodržovat naše zvyklosti a zákony

Dokud nikomu neškodí svými zvyky, ať si dělají co chtějí.

dokud to nezačne omezovat jejich vlastní přesvědčení a založení

Jako my v jiných zemích

Je to zcela dobrovolné

Jen aby přímo neohrožovali naše základní potřeby, ale zatím nemám zkušenost s tím, že by to někdo udělal.

jestliže tu chce žít, tak ve všem.

když tu chce někdo žít musí přijmout vše, co je naše

maximálně

měli by akceptovat naši kulturu, nenabourávat ji, ale měli by si zachovat svou kulturu, pokud s ní souhlasí

Měli by naše zvyky respektovat a nesnažit se za každou cenu prosazovat ty své, i když tím nemyslím například nošení šátků muslimskými ženami

měli by respektovat pravidla daná naší "většinovou" společností

Měli by se přejmonovat např. Ivan Ivanov Novák Tran Hun Horák

měli by si uchovat své zvyky, ale nenarušovat naši kulturu

Měli by znát základní zvyky a tradice.

můj domoc můj hrad

naprosto

např. mít zájem o místní jazyk. respektovat zvyky a systém, které probíhají ve školách, na úřadech, atd.

ne

Neměli by porušovat zákony a obecné zvyklosti

Neměli by se snažit naše zvyky jakkoliv narušovat nebo napadat.

Nemusí se přizpůsobit, jen dodržovat zákony.

Nemyslím, že je správné přijít do jiné země a nutit jim své zvyky a víru.

nenásilné soužití - asimilace. nevytváře ostře ohraničené kultury - stát ve státě

Nikoliv zvykům. A nikoliv měli. MUSÍ dodržovat naše zákony. NEMUSÍ žvýkat bůček a slavit Vánoce.

Plně

podle norme našeho chování a podle zákonů této země

podle pltaných právním norem na území českého státu

Pokud jejich zvyky bejsou agresivni vuci pravum ma zivot svobodu a majetek obcanu CR... pak je prizpusobeni se jejich svoboda - tedy mohou, nikoli maji prizpusobit se.

Pokud každy bude respektovat naše zákony a pravidla bohate to staci

Pokud tu chtějí trvale žít, měli by se naučit jazyk a respektovat zvyklosti. Netvrdím, že mají chodit koledovat s pomlázkou, ael jistí míra přizbůzobení je na místě. Jsou tu přeci dobrovolně.

Pouze tak, aby neporušovali naše zákony.

přijmout naše zvyklosti a vše co je s naším státem spojené. Např. muslim nám nemá cpát islám a ohánět se nějakými jejich zákony..chce tu žít,ať se přizpůsobí

Přizpůsobit se našim zákonům a přijmout náš způsob života.

respektování českých zákonů, principů lidských práv

Respektovat a byt respektovan

Respektovat a neurážet a neznehodnocovat

respektovat kulturní zvyklosti

respektovat naše zvyky a neomezovat nás jejich zvyky (vymyšlený příklad: my slavíme Vánoce- máme zvyky, je volno v práci, cizinci to musí respektovat, přizpůsobit se, i když je neslaví ; cizinci mají obdobný svátek v únoru - nemohou očekávat, že dostanou extra volno, nebo že se bude tolerovat jejich nepřipravenost do práce; jiný příklad: je pevně dán dresscode do práce, který však neodpovídá jejich zvykům, víře - musí respektovat daný dresscode, ne žádat vyjímku apod...)

Respektovat pravidla naší společnosti, umět český jazyk, pracovat v ČR pouze legálně.

Respektovat všechny naše zvyky, žádné šátky přes obličej, jíst jako my apod.

Rozhodně by měl respektovat naše zvyky, zákony a všemu se přizpůsobit. Nechovat se povýšeně nad české občany a rozhodně by pořád měl být na prvním místě (zaměstnání...) český občan. Tedy pokud nepřevládá zkušenost a pracovní perspektiva cizince.

schopnost komunikovat s úřady a s okolím

spíš by nás neměl omezovat s jejich zvyky (když vědí zahalení Muslimové že tu to tak ve školách není proč tu jsou at jdou tam kde jim to nevadi jinak mě nevadí

Spíše do našich zvyků nezasahovat - tzn. abychom se nazačali řídit my podle nich (viz. kauza Paříž 2012).

společensko-kulturní (ve všech směrech) a vědět právní řád ČR

stačí zvyky znát a nevynucovat jejich plošnou změnu. není nutne, aby je brali za své.

stoprocentně

Tak aby výrazně nevybočovali ze společnosti.

Tak jak jim to bude vyhovovat

Tak je problém definovat zvyk, ale dobré by bylo se (nějak) naučit jazyk a dodržovat zákony,obecní vyhlášky atd.

tak, aby byli schopni rozpoznat, co je v mezích námi brané normy a co ne

tak, aby nás neomezovali

Tak, aby neomezovali nás. Musí se z části přizpůsobit tak, jako my se musíme přizpůsobovat v jiných zemích.

Tak, aby si nepřišli nepatřičně v běžných situacích často zažívaných v hostitelské společnosti a aby se základně orientovali ve svých právech a povinnostech.

těžko takhle vypisovat, rozhodně dodržovat zákony

úplně

Uplně, taky v islámských zemích nesmí žena ukazovat ramena ani nic tak se to musí dodržovat, měli by znát naše tradice, učit se česky apod

V mezích stávajících zákonů.

V otázce dodržování zákonů vždy.

v rámci českých zákonů a na bázi každodenního života (chování se k ostatním občanům čr, ..)

v rámci zákonů ČR

ve všem

Vysoké

Základy etikety, chování k lidem apod.

zcela

zcela

zcela a po celou dobu pobytu

zcela při trvalém pobytu, do značné míry při krátkodobém pobytu

Zcela, ale při zachování svých kulturních tradic.

Znát historii, kulturu a hymnu

způsob oblékání a vystupování na veřejnosti

22. Je důležité, aby znali naši kulturu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15280 %80 %  
ne3820 %20 %  

Graf

23. Přistupujete k cizincům bez předsudků a zaujatostí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11258,95 %58,95 %  
ne7841,05 %41,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Váš stav?

 • odpověď Student:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16-20 let na otázku 2. Do jakého věkového rozhraní se řadíte?
 • odpověď Zaměstnaný:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41-50 let na otázku 2. Do jakého věkového rozhraní se řadíte?

7. Vidíte přicházející cizince jako problém?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Měl by být umožněn pobyt cizincům v ČR za účelem zaměstnání?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Měl by být umožněn pobyt cizincům v ČR za účelem vzdělání?

8. Je díky přicházejícím cizincům větší kriminalita?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Mělo by být umožněno zde zůstat komukoliv, kdo o to požádá?

9. Je díky přicházejícím cizincům větší nezaměstnanost?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Mělo by být umožněno zde zůstat komukoliv, kdo o to požádá?

11. Ohrožují přicházející cizinci náš způsob života?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Mělo by být umožněno zde zůstat komukoliv, kdo o to požádá?

15. Je zde příliš mnoho cizinců?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Mělo by být umožněno zde zůstat komukoliv, kdo o to požádá?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 20. Měli by se ciinci přispůdobit našim zvykům?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Do jakého věkového rozhraní se řadíte?

3. Ve kterém kraji žijete?

4. Váš stav?

5. Za jakým účelem k nám cizinci nejčastěji přichází?

6. Jaké národnostní skupiny jsou u nás nejvíce zastoupené?

7. Vidíte přicházející cizince jako problém?

8. Je díky přicházejícím cizincům větší kriminalita?

9. Je díky přicházejícím cizincům větší nezaměstnanost?

10. Představují pro nás zdravotní rizika? (exotické nemoci,...)

11. Ohrožují přicházející cizinci náš způsob života?

12. Obohacují přicházející cizinci naši kulturu?

13. Přispívají přicházející cizinci k rozvoji hospodářství?

14. Pomáhají zvyšovat populaci v České republice?

15. Je zde příliš mnoho cizinců?

16. Měl by být umožněn pobyt cizincům v ČR za účelem vzdělání?

17. Měl by být umožněn pobyt cizincům v ČR za účelem zaměstnání?

18. Mělo by být umožněno zde zůstat komukoliv, kdo o to požádá?

19. Měl by cizinec umět česky?

20. Měli by se ciinci přispůdobit našim zvykům?

22. Je důležité, aby znali naši kulturu?

23. Přistupujete k cizincům bez předsudků a zaujatostí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Do jakého věkového rozhraní se řadíte?

3. Ve kterém kraji žijete?

4. Váš stav?

5. Za jakým účelem k nám cizinci nejčastěji přichází?

6. Jaké národnostní skupiny jsou u nás nejvíce zastoupené?

7. Vidíte přicházející cizince jako problém?

8. Je díky přicházejícím cizincům větší kriminalita?

9. Je díky přicházejícím cizincům větší nezaměstnanost?

10. Představují pro nás zdravotní rizika? (exotické nemoci,...)

11. Ohrožují přicházející cizinci náš způsob života?

12. Obohacují přicházející cizinci naši kulturu?

13. Přispívají přicházející cizinci k rozvoji hospodářství?

14. Pomáhají zvyšovat populaci v České republice?

15. Je zde příliš mnoho cizinců?

16. Měl by být umožněn pobyt cizincům v ČR za účelem vzdělání?

17. Měl by být umožněn pobyt cizincům v ČR za účelem zaměstnání?

18. Mělo by být umožněno zde zůstat komukoliv, kdo o to požádá?

19. Měl by cizinec umět česky?

20. Měli by se ciinci přispůdobit našim zvykům?

22. Je důležité, aby znali naši kulturu?

23. Přistupujete k cizincům bez předsudků a zaujatostí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Skotáková, A.Postoje české veřejnosti k cizincům (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://postoje-ceske-verejnosti-k-c.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.